inhoud Vanuit it heitelân going global
Wereldwijd hebben de nazaten van Adrianus Floris Raap (1709-1797) en Rinske Sybrandus Faber (1722-1805) uit Leeuwarden als bakermat zich inmiddels verspreid. Hun kinderen zorgden voor nakroost in vooral Dantumadiel (Dantumadeel), Harlingen en de Stellingwerven. De historie van de Friese Rapen is dan ook stevig geworteld in Fryslân als it heitelân. Het gros van de nazaten die vanaf het einde van de 19e eeuw emigreerde naar bijvoorbeeld Verenigde Staten, Canada, Australië of Curacao bleef de achternaam hanteren. Een enkeling verengelste de familienaam tot Rapp,

Op weg naar 2.000 nazaten
Ondertussen zijn er ruim 1.800 nazaten, in zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn, van dit tweetal bekend bij ons: gerekend vanaf 1752 als hun huwelijksjaar een vijf tot acht nieuwelingen per jaar. Dit grote aantal heeft soms te maken met kinderrijke gezinnen, maar kent soms ook een relatie met een tweede of derde huwelijk. Wat aldoor blijft opvallen, is de brede schakering in de familiegeschiedenis. Hun voorouder Adrianus Floris was mr. paruikmaker van professie, maar zijn nazaten lieten zich aan dit vak nauwelijks iets gelegen liggen. Ze stortten zich op de landbouw, de veehouderij, de cichoreiteelt, de goud- en zilversmederij of studeerden door tot gemeentesecretaris, jurist of predikant. In economisch slechtere tijden - of bijvoorbeeld door de veepest - pakten ze vaak door de nood daartoe gedwongen alles aan: van grond- en slikwerk tot de verkoop van brood, eieren en koek.

Aanvullingen
Met deze genealogische site willen we proberen alle nazaten van Adrianus Floris Raap en Rinske Sybrandus Faber in kaart te brengen. Mocht u aanvullende informatie hebben zoals bijvoorbeeld geboorte-, huwelijks- of overlijdenskaarten dan kun u gebruik maken van ons contactformulier. Ook andere toevoegingen, te denken aan foto's, (oude) aktes, krantenartikels of familieverhalen, zijn welkom voor het verluchtigen van de site. Het spreekt voor zich dat we zo nauwgezet mogelijk willen doorwerken en daarbij hechten aan informatie die zo compleet mogelijk is. Wij verwijzen u ook graag naar de nieuwsbrief en al onze vragen.

Historische zoektocht
Wat u van ons te goed houdt, is een verdere zoektocht naar diepere sporen. De suggestie is nog steeds levendig dat 'onze' Adrianus Floris Raap een zoon zou zijn van doctor medicinae Floris Raap uit Loenen aan de Vecht. Onderzoek in diverse archieven heeft hiervoor niet hét bewijs geleverd, maar eerder een tegenovergesteld bewijs. De archivalia van dr. Floris Raap/Raep zijn namelijk deels teruggevonden in het familiearchief Taets van Amerongen in het kasteel te Renswoude. Daaruit is niet af te leiden dat hij ooit gehuwd is geweest of kinderen heeft gehad uit een tot nu toe onbekende relatie.
Wel is duidelijk dat er in Amsterdam, Haarlem en Den Haag in de 17e eeuw meerdere families hebben gewoond die de achternaam Raap of Raep hanteerden. In Frankrijk is inmiddels een tak ontdekt met een rechtstreekse relatie naar Anthony Raap: een broer van Floris. Hoe het zijn andere broers, zoals koopman Pieter, is vergaan blijft vooralsnog een raadsel. Met de toenemende digitalisering van (overheids-)archieven wordt er geleidelijk iets meer duidelijk, maar de puzzel is nog aldoor niet compleet.

Y-DNA bevestigt verwantschap
Wat na ruim 50 jaar archiefonderzoek niet onomstotelijk kon worden aangetoond, is nu bevestigd door DNA-onderzoek: het is zo goed als zeker dat de Friese en de Amsterdamse Raapen een gemeenschappelijke voorvader hebben.
In 2013 hebben drie Raapen - twee Raapen behorende tot de Amsterdamse tak en één Raap behorende tot de Friese tak - een Y-DNA-test op basis van 67 markers laten uitvoeren door Family Tree DNA.
Uit deze testen blijkt dat er een gemeenschappelijke haplogroep is: R1a1a.
De Friese Raap heeft respectievelijk 62 en 61 van de 67 markers gemeen met de twee Amster4damse Raapen. Dit in combinatie met de achternaam Raap bevestigt een gemeenschappelijke voorvader.
Berekeningen geven 1535 +/- 175 jaar als geboortedatum van deze voorvader. Dit komt overeen met onze genealogische stamvader, de in 1556 geboren Adriaen Pietersz. Raap.

Het mysterie rond de afkomst van de pruikmaker blijft voorlopig loodrecht overeind staan. Met het verder uitbouwen van de site-informatie kunnen we u (voorlopig) een ruim 250-jarige familiegeschiedenis aanbieden. Veel leesplezier!

Vriendelijke groet/freonlike groetnisse
René, Woudi, Jan, Henk en Jelle Raap

Email voor vervolgcontact naar onderstaand mailadres.Kwartierstaat:
Kwartierstaat van Afgeschermd

Parentelen:
05a. Parenteel van Christoffel Raap.
05b. Register report of Christoffel Raap.
05c. Nachkommen-Stammbaum von Christoffel Raap.
05d. Parentèle de Christoffel Raap.
07a. Parenteel van Nicolaas Raap.
07b. Register report of Nicolaas Raap.
07c. Nachkommen-Stammbaum von Nicolaas Raap.
07d. Parentèle de Nicolaas Raap.
Nachkommen-Stammbaum von Abraham Raap [4375]
Nachkommen-Stammbaum von Jacobus Raap [1461]
Nachkommen-Stammbaum von Jacomina Raap [5110]
Nachkommen-Stammbaum von Jan Michielsz Raap [4452]
Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel [5193]
parenteel van Abraham Raap [4375]
parenteel van Jacobus Raap [1461]
parenteel van Jacomina Raap [5110]
parenteel van Jan Michielsz Raap [4452]
parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel [5193]
Parenteel van Simon Johannes Raap.
parentèle de Abraham Raap [4375]
parentèle de Jacobus Raap [1461]
parentèle de Jacomina Raap [5110]
parentèle de Jan Michielsz Raap [4452]
parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel [5193]
register report of Abraham Raap [4375]
register report of Jacobus Raap [1461]
register report of Jacomina Raap [5110]
register report of Jan Michielsz Raap [4452]
register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel [5193]


Overzicht bronnen