Parenteel van Simon Johannes Raap.
Parenteel van Simon Johannes Raap.

Generatie I

I.   Simon Johannes Raap1,2,3,4,5,6,7,8, zn. van Wilhelmus Raap (leraar ambachtsschool; leraar in het smeden) en Joanna Overtoom, geb. te Haarlem [NH] op 08-01-1900, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 13-03-1958, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12-06-1929 met Johanna Hendrika Dolk2,3,4,5,7,9,8, dr. van Simon Dolk (gasfitter) en Maria Theresia Hendrika Brouwer, geb. te Amsterdam [NH] op 14-03-1901, ovl. (89 jaar oud) aldaar op 10-12-1990. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Wilhelmus Hendrikus 2,4, geb. te Amsterdam [NH] op 19-12-1930, ovl. (85 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 09-07-2016, volgt IIa
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Simon Johannes 2,5, geb. te Amsterdam [NH] op 25-11-1933, ovl. (86 jaar oud) te Bloemendaal [NH] op 16-05-2020, volgt IIb
  4.   Hendrika Johanna 2,7, geb. te Amsterdam [NH] op 09-07-1935, ovl. (86 jaar oud) aldaar op 26-05-2022. 
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.   Antonius Maria 2,3, geb. te Amsterdam [NH] op 23-11-1940, ovl. (58 jaar oud) aldaar op 08-09-1999, tr. (32 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 19-06-1973 met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie II

IIa.   Wilhelmus Hendrikus Raap2,4, zn. van Simon Johannes Raap (I) en Johanna Hendrika Dolk, geb. te Amsterdam [NH] op 19-12-1930, ovl. (85 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 09-07-2016, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 18-07-1957, (ontb. door overlijden resp. 78 en 79 jaar oud te Schagen [NH] op 07-02-2009) met Margaretha Hendrica Termeulen4, geb. te Amsterdam [NH] op 13-11-1929, ovl. (79 jaar oud) te Schagen [NH] op 07-02-2009. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

IIb.   Simon Johannes Raap2,5, zn. van Simon Johannes Raap (I) en Johanna Hendrika Dolk, geb. te Amsterdam [NH] op 25-11-1933, ovl. (86 jaar oud) te Bloemendaal [NH] op 16-05-2020, tr. (resp. 34 en ongeveer 38 jaar oud) te Haarlem [NH] op 14-10-1968, (ontb. door overlijden resp. 59 en ongeveer 63 jaar oud te Haarlem [NH] op 10-10-1993) met Margaretha Johanna Wilhelmina Garsten5,10, geb. circa 1930, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Haarlem [NH] op 10-10-1993, begr. aldaar op 14-10-1993. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt III
  2.  Afgeschermd

Generatie III

III.  Afgeschermd , kind van Simon Johannes Raap (IIb) en Margaretha Johanna Wilhelmina Garsten, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd


Bronnen:

1. Persoonskaart Wilhelmus Raap (PK 0006226), Type: Persoonskaart, Akte: 24, 16-05-1947, J, Amsterdam [NH] 

2. Afgeschermd, Type: Persoonskaart, Akte: 47, 26-07-1939, J, Amsterdam [NH] 

3. Afgeschermd, Type: Persoonslijst, 0695388-22690, Amsterdam [NH] 

4. Afgeschermd, Type: Persoonslijst, 22690+3014206, Heerhugowaard [NH], 01-04-2018 

5. Afgeschermd, Type: Persoonslijst, 22690/3667343, Bloemendaal [NH] 

6. Bidprentje van Simon Johannes Raap (BP 0006576), Type: Bidprentje, Amsterdam [NH], 13-03-1958 

7. Persoonslijst Hendrika Johanna Raap (PL 0006758), Type: Persoonslijst, 22690-4018303, Amsterdam [NH], 04-2023 

8. Huwelijksregister simon J Raap & Johanna H Dolk (BSH 0002585), Type: BS Huwelijksregister, Noord-Hollands Archief, arch.nr. 358.6, inv.nr. 3073 reg 5C fol 8, Amsterdam [NH], 12-06-1929 (12-06-1929 akte 8) 

9. Geboorteregister Johanna Hendrika Dolk (BSG 0006752), Type: BS Geboorteregister, Noord-Hollands Archief, arch.nr. 5001, reg 4 fol 76, Amsterdam [NH], 14-03-1901 (04-03-1901 akte 76) 

10. RA Rouwadvertentie Margaretha Johanna Wilhelmina Garsten (RA 0006953), Type: Rouwadvertenties/-kaarten, C.B.G, Haarlem [NH], 10-10-1993 (10-10-1993)