parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel [5193]
parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel [5193]

I.  Lenert Cornelisz Vrijgesel [5193], ovl. voor 14-01-1542, tr. [1939] met Maergen Claesdr. [5194], ovl. voor 12-06-1539. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Pieter Lenertsz 1 [1710], geb. circa 1533, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Vlaardingen [ZH] circa 1557, volgt II
  2.  Trijntgen Lenerts [5195], tr. [1940] met Cornelis Pietersz Braber [5197]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jasper Lenerts [5196]. 

II.   Pieter Lenertsz Vrijgesel1 [1710], zn. van Lenert Cornelisz Vrijgesel [5193] (I) en Maergen Claesdr. [5194], geb. circa 1533, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Vlaardingen [ZH] circa 1557, tr. (hoogstens 20 jaar oud) [558] voor 29-05-1554 met Grietgen Jansdr. Comen1,3,2 [1711], dr. van Jan Jansz Comen [5198] en Neeltge Meesd [5199], ovl. te Rotterdam [ZH] op 29-02-1576. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Adriaan Pietersz Raap22,23,11,21,18,1,7,16,19,12,8,9,13,10,15,14,6,4,5,17,20 [1709], geb. te Vlaardingen [ZH] op 22-11-1556, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12-04-1647, volgt III
   Grietgen Jansdr. Comen [1711], dr. van Jan Jansz Comen [5198] en Neeltge Meesd [5199], tr. (2) [1942] met Allert Pietersz Huytgenshoek3,2 [5200], zn. van Pieter Allertsz Huytgenshoek [5201] en Geertruyt Pietersd Biscop [5202]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Neeltgen Allerts 2,24,25 [17467], geb. in 1562, otr. (ongeveer 24 jaar oud) [7240] te Amsterdam [NH] op 29-01-1587, tr. met Adriaen Jansz Bom2,24 [17468]. Uit dit huwelijk een dochter. 
  2.  Pieter Allertsz [5203], geb. circa 1566, otr. (ongeveer 20 jaar oud) [1944] te Amsterdam [NH] op 26-11-1586, tr. met Trintgen Thomasd [5205], dr. van N.N. N.N. [5206] en Lijsbet Pietersd [5207]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Trijntgen Allertsd 3 [5204], geb. circa 1567, otr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) [1946] te Amsterdam [NH] op 21-04-1590, tr. met Gerbrand Albertsz Schilt3 [5208], zn. van Albert Gerbrandtsz Schilt [5209] en Ael Meyndertsd Huydekoper [5210], geb. circa 1567, zeilmaker. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

III.   Adriaan Pietersz Raap22,23,11,21,18,1,7,16,19,12,8,9,13,10,15,14,6,4,5,17,20 [1709], zn. van Pieter Lenertsz Vrijgesel [1710] (II) en Grietgen Jansdr. Comen [1711], geb. te Vlaardingen [ZH] op 22-11-1556, Koopman/Raad in de Vroedschap van Amsterdam/Raad ter Admiraliteit van Noorderkwartier/Ouderling v, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12-04-1647, begr. te Amsterdam [NH] op 16-04-1647, otr. [559] te Amsterdam [NH] op 26-11-1580, tr. kerk.huw. (resp. 24 en 27 jaar oud uitgaande van doop) aldaar op 12-12-1580 met Marij Claesdr Cloeck1,7,16,19,12,8,9,13,10,17,20 [1712], dr. van Claes Hendricksz Cloeck [1713] (Scheepstimmerman) en Anna Florendr [1714], ged. te Amsterdam [NH] in 10-1553, ovl. (60 jaar oud uitgaande van doop) aldaar op 10-02-1614. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Pieter Adriaansz 43,32,29,37,38,39,28,15,35,41,40,42,36,30,26,27,31,33,34 [1715], ged. te Amsterdam [NH] op 28-11-1581, koopman/theasaurier extraordinaris van Amsterdam, ovl. (84 jaar oud uitgaande van doop) te Amsterdam [NH] op 01-03-1666, begr. te Amsterdam [NH] op 06-03-1666. 
  2.   Floris Adriaansz 84,85,86,87,88,89,78,79,80,81,82,83,74,73,44,45,46,48,47,65,50,7,16,19,12,49,72,75,77,15,35,52,56,70,31,57,60,59,61,62,63,64,66,67,68,69,17,20,76,58,53,54,55,71,25,51 [1716], ged. te Amsterdam [NH] op 17-11-1583, ovl. (72 jaar oud uitgaande van doop) aldaar op 11-10-1656, volgt IVa
  3.   Willem Adriaansz 93,90,92,9,91,13,15,30,31,57,33 [1717], ged. Nederlands Hervormd te Amsterdam [NH] op 13-12-1585, ovl. (60 jaar oud uitgaande van doop) aldaar op 07-02-1646, volgt IVb
  4.  Jan Adriaansz [1718], ged. te Amsterdam [NH] op 15-12-1587, ovl. (1 jaar oud uitgaande van doop) aldaar op 26-05-1589. 
  5.   Annetje Adriaansdr 114,115,95,116,117,106,107,108,109,110,111,113,112,104,105,102,103,99,96,8,98,77,97,10,15,94,101,100,57 [1719], ged. te Amsterdam [NH] op 17-01-1591, ovl. (84 jaar oud uitgaande van doop) aldaar op 17-02-1675, volgt IVc

IVa.   Floris Adriaansz Raap84,85,86,87,88,89,78,79,80,81,82,83,74,73,44,45,46,48,47,65,50,7,16,19,12,49,72,75,77,15,35,52,56,70,31,57,60,59,61,62,63,64,66,67,68,69,17,20,76,58,53,54,55,71,25,51 [1716], zn. van Adriaan Pietersz Raap [1709] (III) (Koopman/Raad in de Vroedschap van Amsterdam/Raad ter Admiraliteit van Noorderkwartier/Ouderling v) en Marij Claesdr Cloeck [1712], ged. te Amsterdam [NH] op 17-11-1583, lakenkoper, ovl. (72 jaar oud uitgaande van doop) te Amsterdam [NH] op 11-10-1656, begr. aldaar op 16-10-1656, otr. (1) [561] te Amsterdam [NH] op 20-12-1606, tr. (resp. 23 uitgaande van doop en 22 jaar oud uitgaande van doop) te Amsterdam [NH] op 07-01-1607, kerk.huw. aldaar op 07-01-1607 met Wijntgen Jacobdr Hoyng78,79,80,81,82,83,118,65,50,7,49,56,70,51 [1720], dr. van Jacob Gerritsz Hoyng [1721] en Oopgen Thomasdr. [1722], ged. te Amsterdam [NH] op 01-07-1584, begr. aldaar op 02-10-1615. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Klaes Floriszn. 78 [3967], ged. te Amsterdam [NH] op 18-11-1607. 
  2.   Peterij Floriszn. 79 [3968], ged. te Amsterdam [NH] op 18-11-1607. 
  3.   Grietjen Florisdr. 80 [3969], ged. te Amsterdam [NH] op 12-02-1609, ovl. (hoogstens 2 jaar oud uitgaande van doop) voor 14-04-1611. 
  4.   Margaretha Florisdr. 81,123,126,49,15,35,125,124,122,121,120,119,56,55 [1723], ged. te Amsterdam [NH] op 14-04-1611, ovl. (62 jaar oud uitgaande van doop) aldaar I 1673, volgt Va
  5.   Annetje Florisdr. 82,134,65,50,35,57,55,51,127,133,128,129,130,131,132 [1724], ged. te Amsterdam [NH] op 15-09-1613, ovl. (59 jaar oud uitgaande van doop) R 1673, volgt Vb
  6.   Maria Florisdr. 83,147,140,142,144,141,138,35,146,137,136,135,70,139,143,145 [1725], geb. te Amsterdam [NH] in 1615, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13-10-1680, volgt Vc
  Floris Adriaansz Raap [1716], tr. (2) [1948] met N.N. N.N. [5211]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jacob Florisz 31,58,148,53,54,149 [1729], ged. te Amsterdam [NH] in 1620. 
   Floris Adriaansz Raap [1716], otr. (3) [563] te Amsterdam [NH] op 01-11-1628, tr. (resp. 45 uitgaande van doop en 27 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 20-11-1628 met Catharina Jacobsdr. Verhult [Verhulst]84,85,86,87,88,72,75,77,31,76 [1726], dr. van Jacob Verhult [Verhulst] [1727] en Hester Bisschop [1728], geb. te Calais [62, Frankrijk] I 1601, begr. te Amsterdam [NH] op 09-09-1640. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Trijntje Florisdr. 84 [3970], ged. te Amsterdam [NH] op 10-03-1630. 
  2.   Adriaen Florisz 85,175,147,168,150,151,152,153,159,160,161,162,164,166,171,173,75,35,172,163,165,154,155,156,157,158,167,169,170,174,62,71 [1730], ged. te Amsterdam [NH] op 07-09-1631, ovl. (70 jaar oud uitgaande van doop) te Gorinchem [ZH], volgt Vd
  3.   Floris Florisz 86,176,77,35,62,71 [1731], geb. te Amsterdam [NH] op 04-04-1634, ged. gereformeerd aldaar op 09-04-1634, ovl. (49 jaar oud) aldaar op 16-04-1683, begr. aldaar op 20-04-1683, otr. (resp. 43 en ongeveer 46 jaar oud) [2948] te Amsterdam [NH] op 20-08-1677, tr. met Margaretha Cornelis Kieft77,100 [7720], dr. van Cornelis Ysbrantsz Kieft [1828] en Annetje Adriaansdr Raap [1719] (IVc), geb. te Amsterdam [NH] in 1631, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) aldaar op 26-10-1700, begr. aldaar op 01-11-1700. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Catrijna Florisdr. 87 [3971], ged. te Amsterdam [NH] op 27-05-1636. 
  5.   Catharina Florisdr. 88,147,179,177,72,35,178,62,76,71 [1733], ged. te Amsterdam [NH] op 17-06-1638, ovl. (65 jaar oud uitgaande van doop) te Utrecht [UT], begr. aldaar op 29-01-1704, otr. (resp. 19 uitgaande van doop en 19 jaar oud) (1) [566] te Amsterdam [NH] op 02-11-1657, tr. met Anthonie van Voorst72 [1734], zn. van Lucas van Voorst [1735] en Catharina van Voorst [1736], geb. te Utrecht [UT] R 1638, ovl. (38 jaar oud) aldaar I 10-1676, begr. aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [568] te Utrecht [UT] op 17-06-1677, tr. (resp. 39 uitgaande van doop en 37 jaar oud) te Utrecht [UT] op 03-07-1677 met Mattheus van Herwijnen180,76 [1737], geb. R 1640. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (3) [569] op 07-04-1686, tr. (resp. 47 uitgaande van doop en 37 jaar oud uitgaande van doop) te Utrecht [UT] op 27-04-1686 met Berend Willem Ploos van Amstel179,182,181,183 [1738], zn. van Nicolaas Ploos van Amstel [1739] en Allarda van Hollandt [1740], ged. op 28-09-1648, begr. te Utrecht [UT] op 12-05-1721. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Floris Adriaansz Raap [1716], otr. (4) [571] te Amsterdam [NH] op 29-05-1643, tr. (resp. 59 uitgaande van doop en 30 jaar oud) te Sloterdijk [NH] op 30-08-1643 met Stijntge Willemsdr. Rengers89,184,16,17 [1741], geb. te Edam [NH] R 1613, begr. te Amsterdam [NH] op 19-11-1647. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Wijntje Florisdr. 187,35,186,185,71 [1743], geb. R 1645, volgt Ve
  2.   Brechtje Florisdr. 89,35,71 [1742], ged. te Amsterdam [NH] op 06-05-1646, ovl. (48 jaar oud uitgaande van doop) aldaar R 1694. 
   Floris Adriaansz Raap [1716], otr. (5) [572] te Amsterdam [NH] op 27-08-1650, tr. (resp. 66 uitgaande van doop en 32 jaar oud) te Sloterdijk [NH] op 11-09-1650 met Anna Jansdr. Ambrosius73,19,35,68,69,20 [1744], dr. van Jan Ambrosius [5212] en Elsge Hendriksdr [5213], geb. R 1618, ovl. (60 jaar oud) R 1678. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Va.   Margaretha Florisdr. Raap81,123,126,49,15,35,125,124,122,121,120,119,56,55 [1723], dr. van Floris Adriaansz Raap [1716] (IVa) (lakenkoper) en Wijntgen Jacobdr Hoyng [1720], ged. te Amsterdam [NH] op 14-04-1611, ovl. (62 jaar oud uitgaande van doop) aldaar I 1673, begr. aldaar op 01-09-1673, otr. (1) [573] te Amsterdam [NH] op 23-11-1628, tr. (resp. 17 uitgaande van doop en 25 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12-12-1628 met Ubelius Schooninck49 [1745], zn. van Stephanus Ubelius Schooninck [3960], geb. te Garijp [FR] R 1603, Predikant, ovl. (35 jaar oud) R 1638. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Stephanus Schoning(s)15 [1746], geb. te Garijp [FR] R 1630, Dr./medicine doctor, ovl. (30 jaar oud) in 1660. 
   Margaretha Florisdr. Raap [1723], otr. (resp. 26 uitgaande van doop en ongeveer 35 jaar oud uitgaande van doop) (2) [574] te Rhenen [UT] op 19-11-1637, tr. met Cornelis Jansz van Diemerbroeck189,123,125,124,122,121,120,119,188,56 [1747], ged. te Rhenen [UT] in 1602, predikant, ovl. (ongeveer 61 jaar oud uitgaande van doop) te Utrecht [UT] op 27-01-1664, begr. te Rhenen [UT]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacobus [5220], ged. te Rhenen [UT] op 09-01-1642. 
  2.   Maria 119 [5221], ged. te Rhenen [UT] op 31-03-1644, ovl. (hoogstens 4 jaar oud uitgaande van doop) voor 05-1648. 
  3.   Weimkjen 120 [5222], ged. te Rhenen [UT] op 15-06-1645. 
  4.   Maria 126,191,190,124,192,121 [5223], ged. te Rhenen [UT] op 14-05-1648, begr. te Utrecht [UT] op 28-04-1718, volgt VIa
  5.   Johanna 126,197,134,195,193,194,196,125,122 [1749], ged. te Rhenen [UT] op 01-12-1652, volgt VIb
   Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747], tr. (2) [1954] met Hester Andriessen188 [5219]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Susanna 123,188 [1748], tr. [1955] te Rhenen [UT] op 03-11-1651 met Henric Greveler123,188 [5224]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747], tr. (3) [7170] met Johanna van Diemerbroeck126,197,134,195,193,194,196,125,122 [1749], dr. van Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747] (predikant) en Margaretha Florisdr. Raap [1723] (Va) (zie VIb). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIa.   Maria van Diemerbroeck126,191,190,124,192,121 [5223], dr. van Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747] (predikant) en Margaretha Florisdr. Raap [1723] (Va), ged. te Rhenen [UT] op 14-05-1648, begr. te Utrecht [UT] op 28-04-1718, tr. [1961] met Matthias van Beeck147,126,191,190,124 [5240], zn. van Frederick van Beeck [17282] en N.N. N.N. [17283]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Cornelis 190 [5241], ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 07-03-1669. 
  2.   Frederick 191 [5242], ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 15-02-1680. 

VIb.   Johanna van Diemerbroeck126,197,134,195,193,194,196,125,122 [1749], dr. van Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747] (predikant) en Margaretha Florisdr. Raap [1723] (Va), ged. te Rhenen [UT] op 01-12-1652, tr. (1) [7170] met Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747] (zie Va). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747], tr. (1) [574] met Margaretha Florisdr. Raap [1723] (zie Va). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacobus [5220], ged. te Rhenen [UT] op 09-01-1642. 
  2.  Maria [5221], ged. te Rhenen [UT] op 31-03-1644, ovl. (hoogstens 4 jaar oud uitgaande van doop) voor 05-1648. 
  3.  Weimkjen [5222], ged. te Rhenen [UT] op 15-06-1645. 
  4.  Maria [5223], ged. te Rhenen [UT] op 14-05-1648, begr. te Utrecht [UT] op 28-04-1718, tr. [1961] met Matthias van Beeck [5240], zn. van Frederick van Beeck [17282] en N.N. N.N. [17283] (zie VIa). Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  5.   Johanna [1749], ged. te Rhenen [UT] op 01-12-1652, tr. (1) [7170] met Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747] (zie Va). Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (23 jaar oud uitgaande van doop) (2) [1962] te Utrecht [UT] op 08-02-1676 met Hendrick Maas147,207,126,209,205,199,204,208,200,203,201,202,210,211,206,198,125 [5243], ontvanger van der verpondingen van de heerlijkheden van stadhouder Willem 3 in het Westland. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747], tr. (2) [1954] met Hester Andriessen [5219] (zie Va). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Susanna [1748], tr. [1955] met Henric Greveler [5224] (zie Va). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Johanna van Diemerbroeck [1749], tr. (23 jaar oud uitgaande van doop) (2) [1962] te Utrecht [UT] op 08-02-1676 met Hendrick Maas [5243]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Margaretha [5244]. 
  2.   Agneta 197 [5245]. 
  3.   Cornelis 197 [5246]. 
  4.   Henrietta 197 [5247]. 

Vb.   Annetje Florisdr. Raap82,134,65,50,35,57,55,51,127,133,128,129,130,131,132 [1724], dr. van Floris Adriaansz Raap [1716] (IVa) (lakenkoper) en Wijntgen Jacobdr Hoyng [1720], ged. te Amsterdam [NH] op 15-09-1613, ovl. (59 jaar oud uitgaande van doop) R 1673, otr. (1) [575] te Dokkum [FR] op 12-07-1629, tr. (resp. 15 uitgaande van doop en 30 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 19-07-1629 met Cornelis Pietersz Cornelis50,55,51,127 [1750], geb. te Dokkum [FR] R 1599, ovl. (47 jaar oud) op 13-03-1647. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Geertruid (Geertje) 212,127,213,215,216,214 [1751], geb. te Dokkum [FR] op 21-05-1630, ovl. (27 jaar oud) te Schiermonnikoog [FR] op 04-03-1658, volgt VIc
   Annetje Florisdr. Raap [1724], tr. (resp. 35 uitgaande van doop en 29 jaar oud) (2) [576] te Dokkum [FR] op 09-06-1649 met Pytter Eeckes Fogelsang218,217,65,223,222,219,220,221,133,128,129,130,131,132 [1752], zn. van Aesge (Iscks) Pieters Fogelsang [1753] en Antije Dircks [16209], geb. te Bozum [FR] op 17-04-1620, ovl. (60 jaar oud) R 1680. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Eecke Pijters 128 [33283], ged. te Dokkum [FR] op 28-07-1650. 
  2.   Wijntje Pieters 133,224,225,226 [1754], ovl. voor 21-08-1681, volgt VId
  3.   Trijntje Pieters 247,227,129,228,238,240,239,243,242,229,130,131,132,231,232,233,234,244,235,236,237,230,245,246,241 [7646], volgt VIe
   Pytter Eeckes Fogelsang [1752], zn. van Aesge (Iscks) Pieters Fogelsang [1753] en Antije Dircks [16209], tr. (23 jaar oud) (1) [1956] te Dokkum [FR] op 12-08-1643 met Jetske Gerlofs Jennema218,223,222,219,248,220,221 [5225], ged. te Dokkum [FR] op 01-06-1644, ovl. (hoogstens 6 jaar oud uitgaande van doop) voor 1650. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.   Saeckje Pytters 223,222,219,250,251,249,252,253,254,255 [33341], ged. te Leeuwarden [FR] op 21-08-1644, tr. (19 jaar oud uitgaande van doop) [13860] te Dokkum [FR] op 19-11-1663 met Gerlacus Wijbrandi Scheltinga223,222,250,251,249,252,253,254,255,257,258,259,260,256 [33342], advocaat fiscaal en procureur. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  2.   Hijlck Pieters 220 [33269], ged. Nederlands Hervormd te Dokkum [FR] op 09-09-1646. 
  3.   Aeltie Pieters 221 [33270], ged. Nederlands Hervormd te Dokkum [FR] op 17-09-1648. 
  Pytter Eeckes Fogelsang [1752], tr. (3) [1957] met Eelckien Baerdt [5226]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIc.   Geertruid (Geertje) Cornelis212,127,213,215,216,214 [1751], dr. van Cornelis Pietersz Cornelis [1750] en Annetje Florisdr. Raap [1724] (Vb), geb. te Dokkum [FR] op 21-05-1630, ged. Nederlands Hervormd aldaar op 15-06-1630, ovl. (27 jaar oud) te Schiermonnikoog [FR] op 04-03-1658, otr. (resp. 20 en ongeveer 19 jaar oud) [1963] te Dokkum [FR] op 08-08-1650, tr. met Pieter [Petrus] Jacobs Marswal212,265,261,213,215,216,266,267,256,214,262,263,264 [5248], zn. van Jacob Pieters Marswal [33267] (bij huwelijk strandvoogd) en Trijntje Reijners [33268], geb. in 1631, ged. te Schiermonnikoog [FR], onderstadhouder op Schiermonnikoog, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1690. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Annetje Pieters 215,216,268,275,274,269,270,278,279,272,273,280,281,282,283,271,277,256,214,276 [5249], geb. te Schiermonnikoog [FR], ovl. na 1726, volgt VIIa
  2.  N.N. [33403], ovl. te Dokkum [FR] voor 03-04-1658, begr. aldaar. 
  3.  N.N. [33404], ovl. te Dokkum [FR] voor 04-03-1658, begr. aldaar. 
   Pieter [Petrus] Jacobs Marswal [5248], zn. van Jacob Pieters Marswal [33267] (bij huwelijk strandvoogd) en Trijntje Reijners [33268], otr. (ongeveer 26 jaar oud) (2) [13899] te Dokkum [FR] op 19-06-1658, tr. met Dieucke Johannes Rodingenus266,267,214 [33442], dr. van Dr. Johannes Rodingenus [33444]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Johannes Petrus 256,214 [33443]. 

VIIa.   Annetje Pieters Marswal215,216,268,275,274,269,270,278,279,272,273,280,281,282,283,271,277,256,214,276 [5249], dr. van Pieter [Petrus] Jacobs Marswal [5248] (onderstadhouder op Schiermonnikoog) en Geertruid (Geertje) Cornelis [1751] (VIc), geb. te Schiermonnikoog [FR], ovl. na 1726, otr. [1964] te Dokkum [FR] op 13-10-1677, tr. (Antonius 32 jaar oud uitgaande van doop) te Dokkum [FR] op 28-10-1677 met Antonius Albertus Lambergen284,215,216,285,286,287,268,275,274,269,270,278,279,272,273,281,282,283,271,277,288,276 [5250], zn. van Albertus Teunis Lambergen [33304] (pastor) en Catharina van Cleve [33305], geb. te Groningen [GR], ged. aldaar op 03-08-1645, rentmeester van Dokkum; schoolrector, ovl. (minstens 60 jaar oud uitgaande van doop) na 1706. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Geertje Antonius 270,278,279,296,297,298,299,300,301,295,289,292,276,290,291,293,294 [33273], ged. te Dokkum [FR] op 27-02-1675, volgt VIIIa
  2.   Catrijne Antonius 268,275,274,302,303,304 [33299], ged. te Dokkum [FR] op 18-08-1678, volgt VIIIb
  3.   Pieter Adriaen 269 [33300], ged. te Dokkum [FR] op 02-11-1679, ovl. (hoogstens 6 jaar oud uitgaande van doop) aldaar voor 1686. 
  4.   Otto Antonius 314,315,316,317,310,311,312,271,305,306,307,313,308,309 [33301], ged. te Dokkum [FR] op 26-08-1683, volgt VIIIc
  5.   Pijtter Antonius 272 [33302], ged. te Dokkum [FR] op 18-04-1686. 
  6.   Margrietje Antonius 273,280,281,282,283 [33303], ged. te Dokkum [FR] op 10-09-1690, otr. (1) [13851] te Leeuwarden [FR] op 01-05-1717, tr. (26 jaar oud uitgaande van doop) te Dokkum [FR] op 10-05-1717 met Dirk Cleynhout [Kleinhout]280,281,282 [33310], koopman. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (33 jaar oud uitgaande van doop) (2) [13852] te Leeuwarden [FR] op 24-03-1724, tr. te Leeuwarden [FR] met Doede Meinsma283 [33311], koopman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Antonius Albertus Lambergen [5250], zn. van Albertus Teunis Lambergen [33304] (pastor) en Catharina van Cleve [33305], tr. (19 jaar oud uitgaande van doop) (1) [13849] te Groningen [GR] op 15-07-1665 met Titia Dercks Spinneker285,286,287 [33306], ovl. voor 10-1677. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Dirck 286 [33326], geb. te Groningen [GR], ged. aldaar op 17-06-1666. 
  2.   Cornelius 287 [33327], geb. te Groningen [GR], ged. aldaar op 25-03-1668. 

VIIIa.   Geertje Antonius Lambergen270,278,279,296,297,298,299,300,301,295,289,292,276,290,291,293,294 [33273], dr. van Antonius Albertus Lambergen [5250] (rentmeester van Dokkum; schoolrector) en Annetje Pieters Marswal [5249] (VIIa), ged. te Dokkum [FR] op 27-02-1675, otr. (1) [14119] te Dokkum [FR] op 11-11-1702, tr. (resp. 27 uitgaande van doop en 25 jaar oud uitgaande van doop) te Dokkum [FR] op 28-11-1702 met Arnoldus Theotardus Revius276,290,318,291,293,294,319,320 [33925], zn. van Theotardus Revius [33926] (predikant) en Helena Harconis [33927], geb. te Makkum [FR], ged. aldaar op 14-08-1677, ovl. (30 jaar oud uitgaande van doop) te Dokkum [FR] op 14-04-1708, begr. aldaar op 22-04-1708. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Helena Arnoldus 291 [33928], ged. te Dokkum [FR] op 14-10-1703, ovl. (hoogstens 2 jaar oud uitgaande van doop) voor 29-09-1706. 
  2.   Helena Arnoldus 293 [33929], ged. te Dokkum [FR] op 29-09-1706. 
  3.   Arnoldus 294 [33930], ged. te Dokkum [FR] op 09-05-1708. 
   Geertje Antonius Lambergen [33273], otr. (2) [13841] te Leeuwarden [FR] op 07-09-1709, tr. (resp. 34 uitgaande van doop en 22 jaar oud uitgaande van doop) te Dokkum [FR] op 29-09-1709 met dr. Wopke Gerrits Acker278,279,296,297,298,299,300,301 [33274], zn. van Gerrit Wopkes Acker [33275] en Siuckien Jelles Wetzenius [33276], ged. te Harlingen [FR] op 17-11-1686, jurist, doctor, advocaat voor den Hove van Vriesland. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Anna Wopkes 296 [33277], ged. te Leeuwarden [FR] op 16-07-1710, begr. aldaar op 19-07-1769, otr. (resp. 20 uitgaande van doop en 30 jaar oud uitgaande van doop) [13853] te Leeuwarden [FR] op 15-12-1730, tr. met Fredrik (Fredericus) Reddingius [33312], zn. van Regnerus Petrus Reddingius [33313] en Geertruida Hoveling [33314], ged. te Oldeboorn [FR] op 15-12-1700, predikant, begr. te Workum [FR] op 02-03-1782. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Gerrit Wopkes 297 [33278], ged. te Leeuwarden [FR] op 30-10-1711, ovl. (hoogstens 2 jaar oud uitgaande van doop) voor 11-04-1714. 
  3.   Anthonius Wopkes 298 [33279], ged. te Leeuwarden [FR] op 01-01-1713, ovl. (hoogstens 3 jaar oud uitgaande van doop) voor 28-08-1716. 
  4.   Gerardus Wopkes (Gerrit) 299 [33280], ged. te Leeuwarden [FR] op 11-04-1714, volgt IXa
  5.   Sjouke Wopkes 300 [33281], ged. te Leeuwarden [FR] op 21-04-1715. 
  6.   Anthony Wopkes 301 [33282], ged. te Leeuwarden [FR] op 28-08-1716. 

IXa.   Gerardus Wopkes (Gerrit) Acker299 [33280], zn. van dr. Wopke Gerrits Acker [33274] (jurist, doctor, advocaat voor den Hove van Vriesland) en Geertje Antonius Lambergen [33273] (VIIIa), ged. te Leeuwarden [FR] op 11-04-1714, jurist, doctor, advocaat, pensionaris, otr. [13855] te Leeuwarden [FR] op 05-12-1749, tr. (resp. 35 uitgaande van doop en 25 jaar oud uitgaande van doop) te Leeuwarden [FR] op 14-12-1749 met Dieuke Vitringa [33315], dr. van Horatius Vitringa [33316] (buitenvoogd; vroedsman) en Yda van Sipma [33317], ged. te Leeuwarden [FR] op 07-07-1724. 
 Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.   Vopiscus Horatius 321 [33318], ged. te Leeuwarden [FR] op 21-05-1751, ovl. (79 jaar oud uitgaande van doop) te Heerde [GE] op 06-02-1831, volgt Xa
  2.  Horatius Vitringa Acker [33319], geb. te Rijperkerk [FR] op 24-08-1752, volgt Xb
  3.  Gerardus [33320], ged. te Leeuwarden [FR] op 08-11-1754, ovl. (47 jaar oud uitgaande van doop) op 29-09-1802, volgt Xc
  4.  Gosse [33321], ged. te Leeuwarden [FR] op 24-03-1758. 
  5.  Antonius [33322], ged. te Leeuwarden [FR] op 03-04-1761. 

Xa.   Vopiscus Horatius Acker321 [33318], zn. van Gerardus Wopkes (Gerrit) Acker [33280] (IXa) (jurist, doctor, advocaat, pensionaris) en Dieuke Vitringa [33315], ged. te Leeuwarden [FR] op 21-05-1751, dichter, rector Latijnse school Hattem, ovl. (79 jaar oud uitgaande van doop) te Heerde [GE] op 06-02-1831, otr. [13901] te Franeker [FR] op 21-01-1786, tr. (resp. 34 uitgaande van doop en 21 jaar oud) te Herbaijum [FR] op 19-02-1786 met Hyke Rintjes van Pettinga321 [33445], geb. op 15-12-1764, ovl. (67 jaar oud) te Hattem [GE] op 16-07-1832, begr. aldaar in 07-1832. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Cijtske [33446], ged. te Leiden [ZH] op 09-04-1787, ovl. (60 jaar oud uitgaande van doop) te Hattem [GE] op 19-03-1848, tr. (34 jaar oud uitgaande van doop) [13902] te Hattem [GE] op 14-08-1821 met Koenderd Arends Scholten [33447], zn. van Arend Koenders Scholten [33448] (schipper) en Janna Jans Kroegen [Kroesen] [33449]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Gerhardus [33450], ged. te Groningen [GR] op 20-08-1788, ovl. (30 jaar oud uitgaande van doop) te Hattem [GE] op 31-01-1819. 
  3.  Dieuke [33668], ged. te Groningen [GR] op 30-09-1789, ovl. (hoogstens 3 jaar oud uitgaande van doop) voor 25-08-1793. 
  4.  Renatus [33660], geb. te Groningen [GR], ged. aldaar op 01-12-1790, ovl. (65 jaar oud uitgaande van doop) te Heerde [GE] op 18-04-1856, tr. (resp. 38 uitgaande van doop en 45 jaar oud uitgaande van doop) [14002] te Heerde [GE] op 19-12-1828 met Aaltje Arends IJzerman [33661], dr. van Arent Herms IJzerman [33662] en Geesjen Geerlings [33663], ged. te Heerde [GE] op 16-11-1783, ovl. (73 jaar oud uitgaande van doop) aldaar op 14-02-1857. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Horatius [33664], ged. te Utrecht [UT] op 11-07-1792. 
  6.  Dieuke [33659], ged. te Utrecht [UT] op 25-08-1793, begr. aldaar op 26-11-1793. 
  7.  Vobiscus [33665], geb. 1793 of 1794, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Wapenveld [GE] op 15-05-1840. 
  8.   IJda 322,321 [33666], ged. te Hattem [GE] op 21-01-1796, ovl. (42 jaar oud uitgaande van doop) aldaar op 08-03-1838. 
  9.  Antonius Gosuinus [33667], ged. te Hattem [GE] op 09-07-1797, begr. aldaar op 29-07-1797. 

Xb.  Horatius Vitringa Acker [33319], zn. van Gerardus Wopkes (Gerrit) Acker [33280] (IXa) (jurist, doctor, advocaat, pensionaris) en Dieuke Vitringa [33315], geb. te Rijperkerk [FR] op 24-08-1752, ged. aldaar op 10-09-1752, predikant, otr. [13904] op 09-05-1778, tr. (resp. 25 en ongeveer 21 jaar oud) te Steggerda [FR] op 31-05-1778, kerk.huw. (Nederlands Hervormd) met Fakalina [Facalina] Prumers [Pruimers] [33451], dr. van Anrold Wilhelmus Prumers [Pruimers] [33452] en Anna Banga [33453], geb. te Vledder [DR] 1756 of 1757, ged. Nederlands Hervormd aldaar op 04-07-1756, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Wanneperveen [OV] op 11-01-1822. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Gerhardus [33454], geb. te Steggerda [FR] op 26-11-1779, ged. aldaar op 12-12-1779, apotheker, ovl. (44 jaar oud) te Assen [DR] op 05-10-1824, tr. (resp. 28 en ongeveer 49 jaar oud) (1) [13908] te Amersfoort [UT] op 02-01-1808 met Anna Kamphuis [33458], geb. 1758 of 1759, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Assen [DR] op 08-10-1816. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 38 en 41 jaar oud) (2) [13906] te Assen [DR] op 08-04-1818 met Cornelia Kamphuis [33455], dr. van Cornelius Kamphuis [33456] (luitenant onder Lewe) en Anna Jacoba Faure [33457], geb. te Leeuwarden [FR] op 04-02-1777, ovl. (70 jaar oud) te Zwolle [OV] op 18-04-1847. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Arnoldus Wilhelmus Acker [33459], geb. te Steggerda [FR] op 19-04-1782, ged. aldaar op 12-05-1782, ovl. (39 jaar oud) te Wanneperveen [OV] op 27-02-1822, tr. [13909] met Aafjen Jans van Blanken [33460], geb. te Wanneperveen [OV] op 16-07-1779, renteniersche, ovl. (69 jaar oud) te Wanneperveen [OV] op 08-02-1849. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xc.  Gerardus Acker [33320], zn. van Gerardus Wopkes (Gerrit) Acker [33280] (IXa) (jurist, doctor, advocaat, pensionaris) en Dieuke Vitringa [33315], ged. te Leeuwarden [FR] op 08-11-1754, ovl. (47 jaar oud uitgaande van doop) op 29-09-1802, otr. [13910] te Leeuwarden [FR] op 15-03-1783, tr. (28 jaar oud uitgaande van doop) te Wijns [FR] op 30-03-1783 met Catharina Luppus [33461], dr. van Gerardus Luppus [33462] (luitenant) en Titia Ida Prigge [33463], ovl. te Gouda [ZH] op 23-11-1831. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gerrardus [33464], geb. te Leeuwarden [FR] op 07-06-1786, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 24-10-1861, volgt XIa
  2.  Dieuwke Vitringa Acker [33469], geb. te Leeuwarden [FR] op 21-01-1788, ovl. (32 jaar oud) aldaar op 11-11-1820, volgt XIb
  3.  Antonius [33476], geb. te Leeuwarden [FR] op 09-11-1789, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 19-05-1840, volgt XIc
  4.  Titia Ida [33540], geb. te Leeuwarden [FR] op 05-11-1791, ged. aldaar op 25-11-1791, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 08-08-1794. 
  5.  Titia Ida [33541], geb. te Leeuwarden [FR] op 08-08-1794, ovl. (55 jaar oud) te Groningen [GR] op 29-10-1849, volgt XId
  6.  Catharina [33658], geb. te Leeuwarden [FR] op 20-11-1799, ged. aldaar op 06-12-1799, begr. aldaar op 09-04-1802. 

XIa.  Gerrardus Acker [33464], zn. van Gerardus Acker [33320] (Xc) en Catharina Luppus [33461], geb. te Leeuwarden [FR] op 07-06-1786, ged. aldaar op 07-06-1786, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 24-10-1861, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) [13912] te Leeuwarden [FR] op 08-10-1817 met Alida Jelmina Abbema [33465], dr. van Andreas Abbema [33466] en Geertje Upkes [33467], geb. te Franeker [FR] op 16-01-1790, ged. aldaar op 10-02-1790, ovl. (72 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 28-01-1862. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Geertruida Akker [33468], geb. te Leeuwarden [FR] op 28-01-1816, ovl. (25 jaar oud) aldaar op 17-02-1841. 
  2.  Tjalling Menno Watze [33480], geb. te Coevorden [DR] op 26-12-1821, ovl. (60 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 03-11-1882, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) [13919] te Groningen [GR] op 11-12-1850 met Johanna van de Lande [33481], dr. van Cornelis Frans van de Lande [33482] en Maria Elizabeth Faustina Hendrina Battaerd [33483], geb. te Groningen [GR] op 22-06-1828, ovl. (82 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 01-03-1911. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Adriana [33550], geb. te Groningen [GR] op 25-02-1818, ovl. (32 jaar oud) te Den Helder [NH] op 29-12-1850, volgt XIIa

XIIa.  Adriana Acker [33550] (XIIa), dr. van Gerrardus Acker [33464] (XIa) en Alida Jelmina Abbema [33465], geb. te Groningen [GR] op 25-02-1818, ovl. (32 jaar oud) te Den Helder [NH] op 29-12-1850, tr. (beiden 28 jaar oud) [13950] te Utrecht [UT] op 30-07-1846 met Thomas Godart Corbelijn [33549], zn. van Godart Jacobus Corbelijn [33542] (kapitein infanterie) en Titia Ida Acker [33541] (XId) (zie XIIg). 

XIb.  Dieuwke Vitringa Acker [33469], dr. van Gerardus Acker [33320] (Xc) en Catharina Luppus [33461], geb. te Leeuwarden [FR] op 21-01-1788, ged. aldaar op 08-02-1788, ovl. (32 jaar oud) aldaar op 11-11-1820, tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) [13914] te Groningen [GR] op 11-09-1819 met Henri Roque [33470], zn. van Jean Henri Roque [33471] (colonel) en Johanna Petronella (Jeannette) Corbelijn [33472], geb. te Vlissingen [ZE] op 24-04-1797. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jean Henri Dieuwko [33473], geb. te Leeuwarden [FR] op 25-10-1820, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 16-11-1890, volgt XIIb

XIIb.  Jean Henri Dieuwko Roque [33473] (XIIb), zn. van Henri Roque [33470] en Dieuwke Vitringa Acker [33469] (XIb), geb. te Leeuwarden [FR] op 25-10-1820, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 16-11-1890, tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) [13916] te Leeuwarden [FR] op 08-04-1854 met Roelofke Acker [33474], dr. van Antonius Acker [33476] (XIc) en Aaltjen Ruurds Hebbes [33484] (zie XIId). 

XIc.  Antonius Acker [33476], zn. van Gerardus Acker [33320] (Xc) en Catharina Luppus [33461], geb. te Leeuwarden [FR] op 09-11-1789, ged. aldaar op 13-11-1789, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 19-05-1840, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (1) [13917] te Leeuwarden [FR] op 21-05-1815 met Aafke Vlaskamp [33477], dr. van Arent Vlaskamp [33478] en Metje Michiels [33479], geb. te Franeker [FR] op 13-09-1793, ged. aldaar op 09-10-1793, ovl. (26 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 30-03-1820. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Chatarina [Catharina] [33670], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 14-09-1815, ovl. (76 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 25-12-1891, tr. (resp. 27 en 37 jaar oud uitgaande van doop) (1) [14005] te Leeuwarden [FR] op 06-05-1843 met Everd Brinkhuis [33671], zn. van Sander Brinkhuis [33672] en Henderijntje Vink [33673], geb. te Veenendaal [UT], ged. aldaar op 07-07-1805, wolkammer, ovl. (57 jaar oud uitgaande van doop) te Leeuwarden [FR] op 16-06-1863. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 59 en 60 jaar oud) (2) [14008] te Leeuwarden [FR] op 25-11-1874 met Jacobus Kuipers [33675], zn. van Gjalt Johannes Kuipers [33676] en Antje Jacobus Radersma [33677], geb. te Leeuwarden [FR] op 18-09-1814, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 07-06-1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Antonius Acker [33476], tr. (resp. 35 en 29 jaar oud) (2) [13921] te Leeuwarden [FR] op 17-07-1825 met Aaltjen Ruurds Hebbes [33484], dr. van Hebbe Ruurds Hebbes [33681] en Roelofke Jans Dik [33682], geb. te Leeuwarden [FR] op 23-10-1795, ged. aldaar op 06-11-1795, ovl. (97 jaar oud) aldaar op 10-02-1893. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Gerhardus [33485], geb. te Leeuwarden [FR] op 29-09-1825, ovl. (82 jaar oud) te Zevenbergen [NB] op 01-10-1907, volgt XIIc
  2.  Roelofke [33474], geb. te Leeuwarden [FR] op 26-06-1828, ovl. (73 jaar oud) te Zaandijk [NH] op 27-03-1902, volgt XIId
  3.  Godard Jacobus [33683], geb. te Leeuwarden [FR] op 14-12-1834, ovl. (67 jaar oud) aldaar op 23-12-1901, volgt XIIe
  4.  Carelina Susanna [33794], geb. te Leeuwarden [FR] op 01-01-1838, ovl. (4 jaar oud) aldaar op 06-09-1842. 

XIIc.  Gerhardus Acker [33485], zn. van Antonius Acker [33476] (XIc) en Aaltjen Ruurds Hebbes [33484], geb. te Leeuwarden [FR] op 29-09-1825, ovl. (82 jaar oud) te Zevenbergen [NB] op 01-10-1907, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) [13922] te Leeuwarden [FR] op 31-12-1850 met Cornelia van der Vliet [33486], dr. van Jan Ekkes van der Vliet [33488] en Jantje Wessels [33489], geb. te Leeuwarden [FR] op 05-07-1822, ovl. (66 jaar oud) aldaar op 19-01-1889. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jantje Gerhardus [33487], geb. te Rauwerderhem [FR] op 22-06-1853, ovl. (77 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 07-08-1930, volgt XIIIa
  2.  Alida Catharina [33521], geb. te Rauwerderhem [FR] op 28-02-1855, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 27-06-1855. 
  3.  Jan Henri [33522], geb. te Rauwerderhem [FR] op 17-05-1856, ovl. (11 dagen oud) aldaar op 28-05-1856. 
  4.  Jan Henri [33523], geb. te Rauwerderhem [FR] op 26-05-1857, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 16-10-1858. 
  5.  Alida [33524], geb. te Rauwerderhem [FR] op 03-05-1859. 
  6.  Froukje [33525], geb. te Rauwerderhem [FR] op 19-02-1861, ovl. (1 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 08-09-1862. 
  7.  Froukje [33526], geb. te Leeuwarden [FR] op 20-05-1862, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 08-09-1862. 
  8.  Jan Henri [33527], geb. te Leeuwarden [FR] op 24-05-1865, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 24-05-1949, volgt XIIIb

XIIIa.  Jantje Gerhardus Acker [33487], dr. van Gerhardus Acker [33485] (XIIc) en Cornelia van der Vliet [33486], geb. te Rauwerderhem [FR] op 22-06-1853, ovl. (77 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 07-08-1930, tr. (beiden 23 jaar oud) [13924] te Leeuwarden [FR] op 08-07-1876 met Gerben Sterringa [33490], zn. van Tjesse Hermanus Sterringa [33491] en Ytje Folkertsma [33492], geb. te Dokkum [FR] op 03-10-1852, commissionair, reiziger, ovl. (73 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 22-11-1925. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Tjesse Gerbens [33493], geb. te Leeuwarden [FR] op 16-08-1876, ovl. (72 jaar oud) te Ermelo [GE] op 30-05-1949, volgt XIVa
  2.  Doodgeb. kind [33508], geb. te Leeuwarden [FR] op 17-12-1881. 
  3.  Gerhardus Antonius [33509], geb. te Leeuwarden [FR] op 11-09-1883, ovl. (41 jaar oud) te Gieten [DR] op 26-12-1924, volgt XIVb
  4.  Hermanus [33517], geb. te Leeuwarden [FR] op 04-10-1888, tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) [13938] te Schoterland [FR] op 13-09-1919 met Annigje Jongedijk [33518], dr. van Sierd Jongedijk [33519] en Wemmigje Walda [33520], geb. te Wijnjeterp [FR] op 29-10-1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVa.  Tjesse Gerbens Sterringa [33493], zn. van Gerben Sterringa [33490] (commissionair, reiziger) en Jantje Gerhardus Acker [33487] (XIIIa), geb. te Leeuwarden [FR] op 16-08-1876, ovl. (72 jaar oud) te Ermelo [GE] op 30-05-1949, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) (1) [13926] te Het Bildt [FR] op 04-04-1901 met Agnetha Maria Hommema [33494], dr. van Roelof Arjens Hommema [33495] en Sjoukje Hoitsma [33496], geb. te Siegerswoude [FR] op 23-10-1869, ovl. (47 jaar oud) te Utrecht [UT] op 19-12-1916. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Roelof Tjesses [33497], geb. te Utrecht [UT] op 08-10-1909, tr. (beiden 28 jaar oud) [13928] te Haarlem [NH] op 25-08-1938 met Christina Reina Hoffmann [33498], dr. van Jan Gerrit Hoffmann [33499] (koopman) en Wilhelmina Magrť [33500], geb. te Haarlem [NH] op 15-11-1909. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Gerben Tjesses [33501], geb. te Sloten [NH] op 02-06-1904, ovl. (38 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18-05-1943, tr. (resp. 35 en ongeveer 24 jaar oud) [13930] te Haarlem [NH] op 14-03-1940 met Wilhelmina Hendrika Beekman [33502], dr. van Andries Egbert Beekman [33503] en Jansje van den Berg [33504], geb. te Bloemendaal [NH] in 1915. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Tjesse Gerbens Sterringa [33493], tr. (resp. 41 en 27 jaar oud) (2) [13932] te Utrecht [UT] op 28-03-1918 met Henriette Hermina Elbertina van Raven [33505], dr. van Jan van Raven [33506] en Geertruij van Velthuijsen [33507], geb. te Den Helder [NH] op 11-09-1890, ovl. (70 jaar oud) te Ermelo [GE] op 23-11-1960. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVb.  Gerhardus Antonius Sterringa [33509], zn. van Gerben Sterringa [33490] (commissionair, reiziger) en Jantje Gerhardus Acker [33487] (XIIIa), geb. te Leeuwarden [FR] op 11-09-1883, predikant, ovl. (41 jaar oud) te Gieten [DR] op 26-12-1924, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) [13934] te Groningen [GR] op 29-07-1909 met Berendina Straat [33510], dr. van Marten Straat [33511] en Annegien Plukker [33512], geb. te Groningen [GR] op 17-10-1888, ovl. (40 jaar oud) aldaar op 28-02-1929. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Gerben Maarten [33513], arts, tr. (Johanna 29 jaar oud) [13936] te Gorssel [GE] op 20-10-1938 met Johanna Engelina Minkhorst [33514], dr. van Roelof Johannes Minkhorst [33515] en Hendrika Cornelia Nienhuijs [33516], geb. te Zutphen [GE] op 28-09-1909. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIb.  Jan Henri Acker [33527], zn. van Gerhardus Acker [33485] (XIIc) en Cornelia van der Vliet [33486], geb. te Leeuwarden [FR] op 24-05-1865, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 24-05-1949, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) [13940] te Nieuwer-Amstel [NH] op 19-11-1891 met Maria Christina Elizabeth Hermans [33528], dr. van Gerrit Hermans [33529] en Janna Jacoba van der Est [33530], geb. te Voorschoten [ZH] op 14-07-1866, ovl. (76 jaar oud) te Zeist [UT] op 01-05-1943. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Cornelia Janna Jacoba [33531], geb. te Maastricht [LI] op 11-12-1892, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [13942] te Harlingen [FR] op 08-08-1917 met Evert Schotman [33532], zn. van Dirk Schotman [33533] en Neeltje Goedhart [33534], geb. te Dordrecht [ZH] op 23-08-1893. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Johanna Catharina [33535], geb. te Kollumerland [FR] op 09-11-1895. 
  3.  Gerhardus Jan [33536], geb. te Kollumerland [FR] op 26-01-1897, tr. (resp. 37 en 34 jaar oud) [13944] te Zeist [UT] op 28-11-1934, (gesch. resp. 50 en 46 jaar oud te Utrecht [UT] op 19-03-1947) met Katharina Anna Martha Maria Greebe [33537], dr. van Onno Greebe [33538] en Meentje Doornbos [33539], geb. te Sloten [FR] op 19-11-1900. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIId.  Roelofke Acker [33474], dr. van Antonius Acker [33476] (XIc) en Aaltjen Ruurds Hebbes [33484], geb. te Leeuwarden [FR] op 26-06-1828, ovl. (73 jaar oud) te Zaandijk [NH] op 27-03-1902, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) [13916] te Leeuwarden [FR] op 08-04-1854 met Jean Henri Dieuwko Roque [33473] (zie XIIb). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Dieuwke [33475], geb. te Leeuwarden [FR] op 12-11-1854, ovl. (8 maanden oud) aldaar op 21-07-1855. 

XIIe.  Godard Jacobus Acker [33683], zn. van Antonius Acker [33476] (XIc) en Aaltjen Ruurds Hebbes [33484], geb. te Leeuwarden [FR] op 14-12-1834, ovl. (67 jaar oud) aldaar op 23-12-1901, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [14012] te Leeuwarden [FR] op 02-12-1857 met Geesje de Haan [33684], dr. van Gerryt de Haan [33685] (koekbakker en flankeur bij Bataillon der 8e afd. Infanterie) en Stijntje Hendriks van Scheepen [33686], geb. te Leeuwarden [FR] op 15-04-1834, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 25-01-1913. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Gerrit [33687], geb. te Leeuwarden [FR] op 19-07-1858, ovl. (2 dagen oud) aldaar op 21-07-1858. 
  2.  Antonius [33707], geb. te Leeuwarden [FR] op 19-07-1858, ovl. (3 weken oud) aldaar op 09-08-1858. 
  3.  Christiana [33688], geb. te Leeuwarden [FR] op 08-08-1859, volgt XIIIc
  4.  Antonius [33708], geb. te Leeuwarden [FR] op 17-08-1861, volgt XIIId
  5.  Gerrit [33745], geb. te Harlingen [FR] op 17-01-1863, volgt XIIIe
  6.  Jean Henri Dieuwko [33768], geb. te Harlingen [FR] op 19-08-1864, ovl. (80 jaar oud) te Franeker [FR] op 23-12-1944. 
  7.  Alida Catharina [33769], geb. te Harlingen [FR] op 23-06-1866, ovl. (77 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 30-09-1943, tr. (resp. 48 en 59 jaar oud) [14050] te Leeuwarden [FR] op 30-09-1914 met Tjitze Sijtzes van der Wey [33770], zn. van Sijtze Sijmens van der Wey [33771] en Fettje Tjitzes Kooistra [33772], geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 24-10-1854, koopman, gardenier, ovl. (74 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 27-01-1929. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Roelofke [33774], geb. te Harlingen [FR] op 14-04-1868, ovl. (84 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 06-01-1953. 
  9.  Maria Cornelia [33775], geb. te Leeuwarden [FR] op 29-06-1871, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 03-12-1948, volgt XIIIf
  10.  Godard Jacobus [33789], geb. te Leeuwarden [FR] op 24-04-1874, begr. te Goutum [FR] op 19-04-1959, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) [14058] te Leeuwarderadeel [FR] op 22-08-1906 met Maria Siertsema [33790], dr. van Sybolt Siertsema [33791] en Alberdiena Lukkien [33792], geb. te Kolham [GR] op 07-08-1883, ovl. (65 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 28-01-1949. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Casper [33793], geb. te Leeuwarden [FR] op 08-08-1879, ovl. (6 jaar oud) aldaar op 27-02-1886. 

XIIIc.  Christiana Acker [33688], dr. van Godard Jacobus Acker [33683] (XIIe) en Geesje de Haan [33684], geb. te Leeuwarden [FR] op 08-08-1859, tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) [14014] te Leeuwarden [FR] op 06-07-1887 met Johannes Adolph Winters [33689], zn. van Antonij (Antoon) Winters [33690] (landbouwer) en Mina Witte [33691], geb. te Ijzevoorde [GE] op 14-01-1855, machinist Staatsspoorwegen, ovl. (78 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 18-12-1933. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Wilhelmina Christina [33692], geb. te Leeuwarden [FR] op 07-12-1887, ovl. (24 jaar oud) te Meppel [DR] op 25-07-1912. 
  2.  Antonius Adolph [33693], geb. te Leeuwarden [FR] op 17-03-1889, ovl. (3 dagen oud) aldaar op 20-03-1889. 
  3.  Godard Jacobus [33694], geb. te Leeuwarden [FR] op 17-03-1889, ovl. (12 dagen oud) aldaar op 29-03-1889. 
  4.  Geesje Christina [33695], geb. te Leeuwarden [FR] op 17-03-1890, ovl. (70 jaar oud) te Assen [DR] op 04-10-1960, tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) [14016] te Amsterdam [NH] op 17-03-1921 met David Johannes Huijer [33696], zn. van David Johannes Huijer [33697] en Anna Cornelia Grondhout [33698], geb. te Amsterdam [NH] op 04-09-1892, stuurman ter koopvaardij. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Godard Jacobus [33699], geb. te Enschede [OV] op 17-08-1892, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 22-02-1893. 
  6.  Antonius Adolph [33700], geb. te Enschede [OV] op 17-08-1892, ovl. (20 dagen oud) aldaar op 06-09-1892. 
  7.  Christina [33701], geb. te Enschede [OV] op 21-06-1893, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 05-10-1894. 
  8.  Johannes Adolph [33702], geb. te Enschede [OV] op 21-06-1893, ovl. (2 dagen oud) aldaar op 23-06-1893. 
  9.  Christina Adolphina Carolina [33703], geb. te Enschede [OV] op 27-10-1894, tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) [14018] te Leeuwarden [FR] op 10-12-1923 met Jan Hendrik SchŲnfeld [33704], zn. van Daniel Jan SchŲnfeld [33705] en Talje Elizabeth Ebels [33706], geb. te Finsterwolde [GR] op 18-06-1890, semi-arts. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIId.  Antonius Acker [33708], zn. van Godard Jacobus Acker [33683] (XIIe) en Geesje de Haan [33684], geb. te Leeuwarden [FR] op 17-08-1861, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [14020] te Schoterland [FR] op 18-10-1883 met Margaretha Regina van der Veer [33709], dr. van Coenraad van der Veer [33710] en Margaretha de Graaf [33711], geb. te Heerenveen [FR] op 30-01-1860. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Godard Jacobus [33712], geb. te Schoterland [FR] op 07-03-1884, ovl. (67 jaar oud) te Haarlem [NH] op 13-07-1951, volgt XIVc
  2.  Margaretha [33721], geb. te Leeuwarden [FR] op 25-04-1886, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 19-01-1945, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) [14027] te Amsterdam [NH] op 23-10-1912 met Leendert Cornelis van Dijk [33722], zn. van Lodewijk van Dijk [33723] (timmerman) en Anna Catharina van den Berg [33724], geb. te Delft [ZH] op 24-11-1886, modelmaker, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 12-01-1945. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Geesje [33725], geb. te Leeuwarden [FR] op 21-11-1890, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) [14029] te Amsterdam [NH] op 03-10-1918 met Wouter Willem van Brouwershaven [33726], zn. van Willem van Brouwershaven [33727] (smid-bankwerker) en Cornelia Deijkers [33728], geb. te Amsterdam [NH] op 04-01-1893, electricien. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Marie [33729], geb. te Leeuwarden [FR] op 02-11-1892, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) [14031] te Amsterdam [NH] op 26-09-1918 met Bernardus Johannes Gerritsen [33730], zn. van Bernardus Johannes Gerritsen [33731] (wagenmaker) en Poulina Maria van der Wilt [33732], geb. te Abcoude-Baambrugge [UT] op 02-04-1896, hotelhouder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Houkje [33733], geb. te Zaandijk [NH] op 24-01-1900, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) [14033] te Amsterdam [NH] op 21-02-1924 met Mozes Sluijser [33734], zn. van Alexander Sluijser [33735] en Rachel Sluijzer [33736], geb. te Amsterdam [NH] in 1898, klerenperser. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Roelofke [33737], geb. te Harlingen [FR] op 02-03-1897, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) [14035] te Amsterdam [NH] op 16-09-1920 met Leendert Lambertus Albers [33738], zn. van Leendert Lambertus Albers [33739] (machinist) en Klaasje Lakemond [33740], geb. te Amsterdam [NH] op 16-10-1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Coenraad [33741], geb. te Leeuwarden [FR] op 25-08-1888, tr. (beiden 20 jaar oud) [14037] te Amsterdam [NH] op 30-06-1909 met Jacoba Adriana Gerritse [33742], dr. van Jacobus Johannes Gerritse [33743] (koetsier) en Johanna Maria Wilhelmina Schefer [33744], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23-02-1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVc.  Godard Jacobus Acker [33712], zn. van Antonius Acker [33708] (XIIId) en Margaretha Regina van der Veer [33709], geb. te Schoterland [FR] op 07-03-1884, ovl. (67 jaar oud) te Haarlem [NH] op 13-07-1951, tr. (beiden 24 jaar oud) [14022] te Amsterdam [NH] op 24-09-1908 met Anna Maria Jolman [33713], dr. van Jacob Jolman [33714] (huisschilder) en Margaretha Werkman [33715], geb. te Groningen [GR] op 06-02-1884. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Anna Maria [33716], geb. te Amsterdam [NH], tr. (Eduard 47 jaar oud) [14024] te Bloemendaal [NH] op 03-07-1940 met Eduard de Mon [33717], zn. van Hendrik de Mon [33718] en Cornelia Theodora le Noble [33719], geb. te Haarlem [NH] op 19-02-1893, pianostemmer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIe.  Gerrit Acker [33745], zn. van Godard Jacobus Acker [33683] (XIIe) en Geesje de Haan [33684], geb. te Harlingen [FR] op 17-01-1863, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) [14039] te Amsterdam [NH] op 10-03-1887 met Theodora Korenhof [33746], dr. van Wilhelmus Johannes Groothuis Korenhof [33747] en Cornelia Henderika Francisca Dellebarre [33748], geb. te Amsterdam [NH] op 22-01-1862, naaister, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 25-01-1945. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Geesje Theodora Wilhelmina [33753], geb. te Amsterdam [NH] op 18-06-1886, ovl. (77 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 01-07-1963, volgt XIVd
  2.  Wilhelmus Johannes [33761], geb. te Amsterdam [NH] op 16-03-1888, kantoorbediende, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) (1) [14046] te 's-Gravenhage [ZH] op 24-10-1917 met Helena Sophia van Tijlingen [33762], dr. van Hendrik van Tijlingen [33763] en Margaretha Louisa Maria van der Haas [33764], geb. te Amsterdam [NH] op 25-03-1886, ovl. (40 jaar oud) te Hillegersberg [ZH] op 07-01-1927. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (41 jaar oud) (2) [14048] te Rotterdam [ZH] op 27-02-1930 met Eleonora Theodora Landheer [33765], dr. van Andries Landheer [33766] en Sophia Gerdina Nout [33767], geb. te 's-Gravenhage [ZH]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVd.  Geesje Theodora Wilhelmina Acker [33753], dr. van Gerrit Acker [33745] (XIIIe) en Theodora Korenhof [33746] (naaister), geb. te Amsterdam [NH] op 18-06-1886, ovl. (77 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 01-07-1963, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [14042] te Amsterdam [NH] op 23-09-1909 met Antoon de Vos [33754], zn. van Jacobus de Vos [33755] (bakker) en Maria Schieck [33756], geb. te Leiden [ZH] op 30-03-1887, bankwerker, ovl. (77 jaar oud) te Delft [ZH] op 30-08-1964. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Anton [33757], geb. te Amsterdam [NH] op 17-04-1912, werktuigkundig ingenieur, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) in 1994, tr. (beiden 25 jaar oud) [14044] te Heerlen [LI] op 12-03-1938 met Aleida Catrina Ensink [33758], dr. van Gerhardus Johannes Ensink [33759] (chef tekenkamer staatsmijnen) en Catrina Jacoba Frank [33760], geb. te Hilversum [NH] op 11-03-1913, rijkstelefoniste. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIf.  Maria Cornelia Acker [33775], dr. van Godard Jacobus Acker [33683] (XIIe) en Geesje de Haan [33684], geb. te Leeuwarden [FR] op 29-06-1871, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 03-12-1948, tr. (resp. 21 en 34 jaar oud) [14053] te Leeuwarden [FR] op 14-12-1892 met Bernard Willem Joseph Winters [33776], zn. van Antonij (Antoon) Winters [33690] (landbouwer) en Mina Witte [33691], geb. te Lichtenvoorde [GE] op 03-10-1858, leerling machinist, ovl. (79 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 14-10-1937. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Antonius [33777], geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 19-10-1893, ovl. (64 jaar oud) te Haarlem [NH] op 21-10-1957, volgt XIVe
  2.  Geesje [33782], geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 09-04-1896. 
  3.  Bernard Willem Joseph [33783], geb. te Leeuwarden [FR] op 23-09-1898, ovl. (1 jaar oud) te Leeuwarderadeel [FR] op 04-11-1899. 
  4.  Godard Jacobus [33784], geb. te Leeuwarden [FR] op 23-09-1898, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) [14056] te Leeuwarden [FR] op 31-05-1927 met Theresia Christina de Vries [33785], dr. van Christiaan de Vries [33786] en Jannigje Kuperus [33787], geb. te Leeuwarden [FR] op 27-10-1899, ovl. (60 jaar oud) aldaar op 24-11-1959. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Wilhelmina [33788], geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 11-02-1904. 

XIVe.  Antonius Winters [33777], zn. van Bernard Willem Joseph Winters [33776] (leerling machinist) en Maria Cornelia Acker [33775] (XIIIf), geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 19-10-1893, ovl. (64 jaar oud) te Haarlem [NH] op 21-10-1957, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) [14054] te Leeuwarden [FR] op 17-05-1919 met Lieuwkje Dirksen [33778], dr. van Dirk Dirksen [33779] en Sijtske Bijlsma [33780], geb. te Leeuwarden [FR] op 09-10-1895. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Bernard Marinus [33781], geb. te Leeuwarden [FR] op 25-11-1919. 

XId.  Titia Ida Acker [33541], dr. van Gerardus Acker [33320] (Xc) en Catharina Luppus [33461], geb. te Leeuwarden [FR] op 08-08-1794, ged. aldaar op 29-08-1794, ovl. (55 jaar oud) te Groningen [GR] op 29-10-1849, tr. (resp. 21 en 33 jaar oud) [13946] te Groningen [GR] op 03-05-1816 met Godart Jacobus Corbelijn [33542], zn. van Thomas Corbelijn [33543] (raad der stad Vlissingen) en Elizabeth Wijngaart [33544], geb. te Vlissingen [ZE] op 15-12-1782, ged. aldaar op 22-12-1782, kapitein infanterie, ovl. (70 jaar oud) te Groningen [GR] op 20-02-1853. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Elizabeth Titia [33545], geb. te Groningen [GR] op 23-09-1816, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 20-09-1889, volgt XIIf
  2.  Thomas Godart [33549], geb. te Groningen [GR] op 21-01-1818, ovl. (69 jaar oud) te Sloten [NH] op 01-06-1887, volgt XIIg
  3.  Gerhardus Jacobus [33559], geb. te Groningen [GR] op 09-10-1819, ovl. (2 jaar oud) te Coevorden [DR] op 30-03-1822. 
  4.  Dieuwko Vitringa Corbelijn [33560], geb. te Coevorden [DR] op 08-12-1820, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 18-03-1822. 
  5.  Jobina Anna Pietronella Adriana [33561], geb. te Coevorden [DR] op 25-01-1822, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 26-03-1822. 
  6.  Catharina Dieuwke Ida Susanna [33562], geb. te Coevorden [DR] op 25-01-1822, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 07-04-1822. 
  7.  Maria Louisa [33563], geb. te Groningen [GR] op 21-07-1823, volgt XIIh
  8.  Petronella Jacoba [33565], geb. te Leeuwarden [FR] op 24-05-1825, ovl. (20 jaar oud) te Groningen [GR] op 14-01-1846. 
  9.  Susanna Barbera Maria [33566], geb. te Leeuwarden [FR] op 11-09-1826, ovl. (63 jaar oud) te Groningen [GR] op 20-09-1889. 
  10.  Susanna Ida [33567], geb. te Leeuwarden [FR] op 28-02-1829, ovl. (77 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 11-01-1907, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) (1) [13956] te Groningen [GR] op 28-04-1853 met Gerrit Colom [33568], zn. van Reinier Colom [33569] en Maria Elisabeth Oyevaar [33570], geb. te Alkmaar [NH] op 27-10-1821, wijnkooper, koopman, ovl. (34 jaar oud) te Groningen [GR] op 26-04-1856. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (33 jaar oud) (2) [13958] te Amsterdam [NH] op 12-06-1862 met Josephus Bender [33571], zn. van Johann Bender [33572] en Elisabeth Strah [33573], kleermaker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIf.  Elizabeth Titia Corbelijn [33545], dr. van Godart Jacobus Corbelijn [33542] (kapitein infanterie) en Titia Ida Acker [33541] (XId), geb. te Groningen [GR] op 23-09-1816, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 20-09-1889, tr. (resp. 33 en 48 jaar oud uitgaande van doop) [13948] te Groningen [GR] op 01-07-1850 met Boukoos Heukers [33546], zn. van Roelf Heukers [33547] (koopman) en Hillegien Heikens [33548] (koopvrouw), ged. te Groningen [GR] op 12-05-1802, koopman, ovl. (71 jaar oud uitgaande van doop) te Zuidbroek [GR] op 17-06-1873. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jacoba Titia Hillegiena [33575], geb. te Groningen [GR] op 28-03-1851, ovl. (83 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 24-09-1934. 
  2.  Siebentje Siers [33576], geb. te Groningen [GR] op 06-09-1852, ovl. (26 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 14-11-1878. 
  3.  Thomas Godard [33577], geb. te Groningen [GR] op 24-09-1853, ovl. (72 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 11-08-1926. 
  4.  Susanna Ida [33578], geb. te Groningen [GR] op 03-11-1854, ovl. (57 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 10-12-1911, volgt XIIIg
  Boukoos Heukers [33546], zn. van Roelf Heukers [33547] (koopman) en Hillegien Heikens [33548] (koopvrouw), tr. (resp. 31 uitgaande van doop en 20 jaar oud) (2) [13963] te Zuidbroek [GR] op 29-01-1834 met Siebentje Sierts Mellema [33584], geb. te Zuidbroek [GR] op 18-12-1813, ovl. (35 jaar oud) te Groningen [GR] op 19-08-1849. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

XIIIg.  Susanna Ida Heukers [33578], dr. van Boukoos Heukers [33546] (koopman) en Elizabeth Titia Corbelijn [33545] (XIIf), geb. te Groningen [GR] op 03-11-1854, ovl. (57 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 10-12-1911, tr. (resp. 32 en 39 jaar oud) [13961] te Groningen [GR] op 27-07-1887 met Hermanus van Duinen [33579], zn. van Tonnis van Duinen [33580] (predikant) en Grietje Keizer [33581], geb. te Wijnjeterp [FR] op 02-07-1848, boekhouder, ovl. (57 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 18-03-1906. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Doodgeb. dochter [33582], geb. te Leeuwen [LI] op 06-05-1888. 
  2.  Doodgeb. dochter [33583], geb. te Leeuwarden [FR] op 29-06-1891. 

XIIg.  Thomas Godart Corbelijn [33549], zn. van Godart Jacobus Corbelijn [33542] (kapitein infanterie) en Titia Ida Acker [33541] (XId), geb. te Groningen [GR] op 21-01-1818, 1e luitenant korps mariniers, ovl. (69 jaar oud) te Sloten [NH] op 01-06-1887, tr. (beiden 28 jaar oud) (1) [13950] te Utrecht [UT] op 30-07-1846 met Adriana Acker [33550] (zie XIIa). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Carel Hermann Ferdinand Alexander [33551], geb. te Utrecht [UT] op 30-10-1847, ovl. (65 jaar oud) te Groenlo [GE] op 15-06-1913, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) [13951] te Haarlem [NH] op 30-04-1874 met Johanna Elisa Augusta Huber [33552], dr. van Ulrich Jan Huber [33553] (medicine et artis obestrice docter) en Maria Jaquelina Ahenriette van Ellinchuijsen [33554], geb. te Veenhuizen [DR] op 09-05-1853, ovl. (80 jaar oud) te Groenlo [GE] op 24-10-1933. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Adriana Geertruida Susanna Barbara Maria [33555], geb. te Utrecht [UT] op 02-12-1850, ovl. (8 maanden oud) te Leeuwarden [FR] op 02-08-1851. 
  Thomas Godart Corbelijn [33549], tr. (resp. 40 en 26 jaar oud) (2) [13953] te Amsterdam [NH] op 18-11-1858 met Maria Cornelia Heesen [33556], dr. van Jan Bernardus Heesen [33557] en Maggeliena Bruning [33558] (houtvlottersaffaire doende), geb. te Amsterdam [NH] op 31-01-1832, ovl. (59 jaar oud) te Sloten [NH] op 17-12-1891. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Magalina Titia Cornelia [33585], geb. te Vlissingen [ZE] op 18-08-1859, ovl. (34 jaar oud) te Groenlo [GE] op 04-06-1894. 
  2.  Alida Vincentia [33586], geb. te Vlissingen [ZE] op 10-02-1861. 
  3.  Thomas Godart [33587], geb. te Vlissingen [ZE] op 25-08-1862. 
  4.  Vincentia Alida [33588], geb. te Den Helder [NH] op 11-06-1865, ovl. (90 jaar oud) te Hilversum [NH] op 06-01-1956, volgt XIIIh
  5.  Petronella Alibertha [33596], geb. te Amsterdam [NH] 1870 of 1871, ovl. (ongeveer 17 jaar oud) te Sloten [FR] op 25-03-1888. 

XIIIh.  Vincentia Alida Corbelijn [33588], dr. van Thomas Godart Corbelijn [33549] (XIIg) (1e luitenant korps mariniers) en Maria Cornelia Heesen [33556], geb. te Den Helder [NH] op 11-06-1865, ovl. (90 jaar oud) te Hilversum [NH] op 06-01-1956, tr. (beiden 30 jaar oud) [13964] te Sloten [FR] op 22-10-1895 met Pieter Dirk Eldert van Oort [33589], zn. van Pieter Dirk Eldert van Oort [33590] (chef goederenvervoer, vleshouwer, milicien) en Fredrica Hendrina Indermauer [33591], geb. te Amsterdam [NH] op 23-08-1865, chef machinist, ovl. (75 jaar oud) te Hilversum [NH] op 13-09-1940. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter Dirk Eldert [33592], geb. in 1899, fabricagechef aan een suikerfabriek, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 34 jaar oud) [13966] te Amsterdam [NH] op 19-08-1926 met Maria Dunzendorfer [33593], dr. van Wenzel Dunzendorfer [33594] en Maria Anna Auer [33595], geb. te Waidhoven aan de Ibbs [Oostenrijk] in 1892. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIh.  Maria Louisa Corbelijn [33563], dr. van Godart Jacobus Corbelijn [33542] (kapitein infanterie) en Titia Ida Acker [33541] (XId), geb. te Groningen [GR] op 21-07-1823, tr. (resp. 30 en 20 jaar oud) [13955] op 05-05-1854, (gesch. resp. 44 en 33 jaar oud te Amsterdam [NH] op 26-11-1867) met Andries Frederik Sinclar van de Laar [33564], zn. van Jacobus Johannes Sinclar van de Laar [33597] en Catharina Slieker [33598], geb. te Den Helder [NH] op 07-03-1834, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 09-08-1902. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Godart Jacobus Sinclar van de Laar [33599], geb. te Nijmegen [GE] op 04-01-1856, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-11-1932, volgt XIIIi
  2.  Doodgeb. dochter [33654], geb. te Weurt [GE] op 02-11-1856. 
  Andries Frederik Sinclar van de Laar [33564], zn. van Jacobus Johannes Sinclar van de Laar [33597] en Catharina Slieker [33598], tr. (resp. 34 en 27 jaar oud) (2) [14000] te Leiden [ZH] op 23-12-1868 met Marie Antoinette Koppeschaar [33655], dr. van Jan Pieter Koppeschaar [33656] (manufactuurverver) en Annette Elisabeth Pierot [33657], geb. te Leiden [ZH] op 17-12-1841. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIi.  Godart Jacobus Sinclar van de Laar [33599], zn. van Andries Frederik Sinclar van de Laar [33564] en Maria Louisa Corbelijn [33563] (XIIh), geb. te Nijmegen [GE] op 04-01-1856, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-11-1932, tr. (beiden 25 jaar oud) (1) [13969] te Breda [NB] op 12-09-1881 met Dierkje Dientje Hausser [33600], dr. van Hendrik Bernardus Hausser [33601] en Maria Leemans [33602], geb. te Zundert [NB] op 23-12-1855. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Dirk Andries van de Sinclar Laar [33603], geb. te Breda [NB] 1878 of 1879, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 01-12-1928, volgt XIVf
  2.  Jacoba Dientje van de Sinclar Laar [33621], geb. te Willemstad [NB] op 22-09-1881, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (1) [13983] te 's-Gravenhage [ZH] op 26-04-1905, (gesch. resp. 31 en 30 jaar oud te 's-Gravenhage [ZH] op 11-08-1913) met Johannes Theodorus van Brederode [33622], zn. van Johannes Hendricus van [Den] Brederode [33623] en Kornelia de Goede [33624], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 02-01-1883, kantoorbediende, ovl. (63 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 13-10-1946. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) (2) [13985] te Amsterdam [NH] op 18-03-1915 met Jan Jacobus Swaagman [33625], zn. van Jan Cornelis Swaagman [33626] (tabaksfabrikant) en Maria Helena Koning [33627], geb. te Groningen [GR] op 16-06-1890, Forddealer, ovl. (47 jaar oud) te Epe [Duitsland] op 29-12-1937. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Godart Jacobus van de Sinclar Laar [33628], geb. te Gorinchem [ZH] in 1885, ovl. (ongeveer 17 maanden oud) te Hellevoetsluis [ZH] op 22-05-1886. 
  4.  Godart Jacobus van de Laar [33629], geb. te Hellevoetsluis [ZH] op 06-11-1886, ovl. (17 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 23-08-1904. 
  5.  Dierkje Dientje van de Laar [33630], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 31-07-1900, tr. (resp. 18 en ongeveer 26 jaar oud) (1) [13987] te 's-Gravenhage [ZH] op 23-10-1918 met Maurits Koperberg [33631], zn. van Levie Koperberg [33632] (manufacturier) en Rebecca Sanders [33633], geb. te Amsterdam [NH] in 1892, manufacturier, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Oswiecim [Poland] op 13-11-1942. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) (2) [13990] te 's-Gravenhage [ZH] op 28-03-1934 met Jacobus Marinus Cornelis Pauli [33635], zn. van Johannes Theodorus Pauli [33636] en Maria Bevelander [33637], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 20-02-1909, vleeshouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Dierkje Dientje van de Sinclar Laar [33638], geb. te Den Helder [NH] op 15-08-1891, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 06-09-1892. 
  7.  Johanna Cornelia van de [Sinclar] Laar [33639], geb. te Den Helder [NH] op 10-12-1889, ovl. (51 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-08-1941, volgt XIVg
  Godart Jacobus Sinclar van de Laar [33599], tr. (resp. 70 en 60 jaar oud) (2) [13996] te 's-Gravenhage [ZH] op 05-05-1926 met Geeske Tjeerds Geertsma [33649], dr. van Tjeerd Andries Geertsma [33650] en Fokjen Alberts van der Jagt [33651], geb. te Opsterland [FR] op 27-12-1865, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 14-11-1944. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Geeske Tjeerds Geertsma [33649], dr. van Tjeerd Andries Geertsma [33650] en Fokjen Alberts van der Jagt [33651], tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) (1) [13998] te Schoterland [FR] op 20-05-1888 met Jouke Tjammes Kort [33652], geb. te Schoterland [FR] op 06-04-1858, arbeider, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 04-06-1918. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  Geeske Tjeerds Geertsma [33649], tr. (resp. 68 en 69 jaar oud) (3) [13999] te 's-Gravenhage [ZH] op 29-08-1934 met Petrus van Lith [33653], geb. te Alem, Maren en Kessel [GE] op 18-07-1865, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 02-03-1944. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVf.  Dirk Andries van de Sinclar Laar [33603], zn. van Godart Jacobus Sinclar van de Laar [33599] (XIIIi) en Dierkje Dientje Hausser [33600], geb. te Breda [NB] 1878 of 1879, loswerkman, opperman, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 01-12-1928, tr. (resp. ongeveer 25 en 23 jaar oud) (1) [13973] te 's-Gravenhage [ZH] op 17-02-1904, (gesch. resp. ongeveer 29 en 26 jaar oud te Rotterdam [ZH] op 31-01-1908) met Jannetje Wilhelmina Heijboer [33607], dr. van Nicolaas Heijboer [33608] (aardewerker) en Cornelia Catshoek [33609], geb. te Zierikzee [ZE] op 07-02-1881, ovl. (84 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 12-11-1965. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Cornelia Adriana [33610], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 15-08-1905, werkster, tr. (resp. 25 en 36 jaar oud) [13975] te 's-Gravenhage [ZH] op 29-04-1931 met Hendrik Nicolaas Zinsmeester [33611], zn. van Hendrik Nicolaas Zinsmeester [33612] en Maria Hendrika Rutten [33613], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 16-05-1894, loopknecht, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 20-08-1965. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jannetje Wilhelmina Heijboer [33607], dr. van Nicolaas Heijboer [33608] (aardewerker) en Cornelia Catshoek [33609], tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) (2) [13977] te Loosduinen [ZH] op 19-08-1908 met Adrianus Wilhelmus van der Hoeven [33614], geb. te Monster [ZH] op 24-04-1876, ovl. (84 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 28-08-1960. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  Dirk Andries van de Sinclar Laar [33603], tr. (resp. ongeveer 40 en 34 jaar oud) (2) [13971] te 's-Gravenhage [ZH] op 05-02-1919 met Johanna Jacoba van der Burg [33604], dr. van Jacobus van der Burg [33605] (stukadoor) en Wilhelmina van Riemsdijk [33606], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 31-05-1884, ovl. (40 jaar oud) aldaar op 16-03-1925. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Dirk Andries van de Sinclar Laar [33603], tr. (resp. ongeveer 46 en 27 jaar oud) (3) [13978] te 's-Gravenhage [ZH] op 19-08-1925 met Margarethe Hedwig Gawronski [33615], dr. van Andreas Gawronski [33616] en Marie Schima [33617], geb. te GrŲssorner [SC, Duitsland] op 09-06-1898, ovl. (70 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27-12-1968. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Margarethe Hedwig Gawronski [33615], dr. van Andreas Gawronski [33616] en Marie Schima [33617], tr. (resp. 31 en 42 jaar oud) (2) [13980] te 's-Gravenhage [ZH] op 28-05-1930 met Lambertus Italiaander [33618], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 24-01-1888, fruithandelaar, ovl. (48 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 06-11-1936. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Margarethe Hedwig Gawronski [33615], tr. (3) [13981] met Jan Hendriks Oostra [33619], geb. te Weststellingwerf [FR] op 16-06-1890, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 05-09-1966. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVg.  Johanna Cornelia van de [Sinclar] Laar [33639], dr. van Godart Jacobus Sinclar van de Laar [33599] (XIIIi) en Dierkje Dientje Hausser [33600], geb. te Den Helder [NH] op 10-12-1889, ovl. (51 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-08-1941, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) [13992] te Leiden [ZH] op 14-02-1912 met Gerardus Verhoog [33640], zn. van Gerardus Verhoog [33641] (kleermaker) en Elisabeth Magdalena Kloos [33642], geb. te Leiden [ZH] op 11-12-1887, los werkman. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Elisabeth Magdalena [33643], geb. te Leiden [ZH] op 29-10-1914. 
  2.  Johanna Geertruida [33644], tr. (Berend 22 jaar oud) [13994] te 's-Gravenhage [ZH] op 07-12-1932 met Berend Hennis de Vries [33645], zn. van Henne Haije de Vries [33646] en Johanna Cornelia van der Spek [33647], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 04-01-1910, rietwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Doodgeb. kind [33648], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 16-05-1920. 

VIIIb.   Catrijne Antonius Lambergen268,275,274,302,303,304 [33299], dr. van Antonius Albertus Lambergen [5250] (rentmeester van Dokkum; schoolrector) en Annetje Pieters Marswal [5249] (VIIa), ged. te Dokkum [FR] op 18-08-1678, tr. (23 jaar oud uitgaande van doop) [13850] te Dokkum [FR] op 17-04-1702 met Gaele Fellinga275,274,302,303,323 [33307], bode. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Pijtter Gaeles 302 [33308], geb. te Dokkum [FR], ged. aldaar op 28-02-1703. 
  2.   Anna 303 [33309], ged. te Dokkum [FR] op 12-10-1710. 

VIIIc.   Otto Antonius Lambergen314,315,316,317,310,311,312,271,305,306,307,313,308,309 [33301], zn. van Antonius Albertus Lambergen [5250] (rentmeester van Dokkum; schoolrector) en Annetje Pieters Marswal [5249] (VIIa), ged. te Dokkum [FR] op 26-08-1683, 1712 tot 1731: Predikant te Reidsum, tr. [13861] met Rinske Tjepkes 314,315,316,317,310,311,312,307,313,308,324 [33350], dr. van Tjepke Taekes [33351] en Pietje Luytzens Roorda [33352]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Tiberius 314,315,316,317,326,325,327 [33354], geb. te Reitsum [FR] in 1717, professor medicijnen, begr. te Groningen [GR] op 18-06-1763, otr. [13863] te Leeuwarden [FR] op 04-07-1749, tr. (ongeveer 32 jaar oud) te Franeker [FR] op 13-07-1749 met Antonette Werner [Warners]314,315,316,317,331,329,328,330 [33355], begr. te Groningen [GR] op 18-06-1781. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Sibrandus 310,311,312,337,333,336,334,335,332 [33353], geb. 1720 of 1721, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 06-01-1792, volgt IXb

IXb.   Sibrandus Lambergen310,311,312,337,333,336,334,335,332 [33353], zn. van Otto Antonius Lambergen [33301] (VIIIc) (1712 tot 1731: Predikant te Reidsum) en Rinske Tjepkes [33350], geb. 1720 of 1721, Remonstrants, jonkheer, dokter, advocaat voor Hof van Friesland, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 06-01-1792, begr. te Harlingen [FR] op 13-01-1792, otr. [13866] te Genum [FR] op 20-08-1747, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Minnertsga [FR] op 22-08-1747 met Sjoukje Lambsma310,311,312,339,338,334,335,332 [33358], geb. te Harlingen [FR], ged. Remonstrants te Dokkum [FR] op 06-09-1755. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Tiberius Anthonius 340,336 [33431], medicinae doctor, begr. te Amsterdam [NH] op 07-05-1801. 
  2.   Aafke Sibrandus 336,334,335,332 [33432], ged. te Eelde [DR] op 29-05-1748, ovl. (hoogstens 43 jaar oud uitgaande van doop) voor 12-01-1792, volgt Xd

Xd.   Aafke Sibrandus Lambergen336,334,335,332 [33432], dr. van Sibrandus Lambergen [33353] (IXb) (jonkheer, dokter, advocaat voor Hof van Friesland) en Sjoukje Lambsma [33358], ged. te Eelde [DR] op 29-05-1748, ovl. (hoogstens 43 jaar oud uitgaande van doop) voor 12-01-1792, otr. [13895] te Harlingen [FR] op 04-03-1769, tr. (20 jaar oud uitgaande van doop) te Harlingen [FR] op 27-03-1769 met Petrus Arnoldus Deteleff336,334,335 [33433], burgemeester. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Elizabeth Juliana M. 336 [33434]. 
  2.   Tiberius Anthonius 336 [33435], volgt XIe
  3.   Seredina Petrus 336 [33436]. 

XIe.   Tiberius Anthonius Deteleff336 [33435], zn. van Petrus Arnoldus Deteleff [33433] (burgemeester) en Aafke Sibrandus Lambergen [33432] (Xd), tr. [13896] met Willemina Ingeliers [33437]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Johanna Elisabeth 341 [33438], geb. te Emden [NI, Duitsland] 1812 of 1813, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Bolsward [FR] op 13-09-1857. 

VId.   Wijntje Pieters Fogelsang133,224,225,226 [1754], dr. van Pytter Eeckes Fogelsang [1752] en Annetje Florisdr. Raap [1724] (Vb), ovl. voor 21-08-1681, otr. (Bernardus ongeveer 20 jaar oud uitgaande van doop) [1965] te Ternaard [FR] op 28-05-1671, tr. met Bernardus Petri Monsma133,342,343,224,225,226 [5251], ged. in 1650, burger hopman; meester, ovl. (ongeveer 70 jaar oud uitgaande van doop) in 1720. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Heijltie 224 [5254], ged. te Ferwerd [FR] op 24-02-1672, ovl. (hoogstens 10 maanden oud uitgaande van doop) voor 22-01-1673. 
  2.   Heiltie Beerns 225 [5253], ged. Nederlands Hervormd te Bolsward [FR] op 22-01-1673, volgt VIIb
  3.   Pijtter Beerns 226 [5252], ged. Nederlands Hervormd te Bolsward [FR] op 03-11-1675, volgt VIIc
  4.  Floris Beerns [33371], ged. te Bolsward [FR] op 07-08-1679. 
   Bernardus Petri Monsma [5251], otr. (2) [13839] te Bolsward [FR] op 06-08-1681, tr. (ongeveer 31 jaar oud uitgaande van doop) te Bolsward [FR] op 21-08-1681 met Bauckien Fockerts 342,343,344,345 [33271]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIb.   Heiltie Beerns Monsma225 [5253], dr. van Bernardus Petri Monsma [5251] (burger hopman; meester) en Wijntje Pieters Fogelsang [1754] (VId), ged. Nederlands Hervormd te Bolsward [FR] op 22-01-1673, otr. [13869] te Leeuwarden [FR] op 12-04-1695, tr. (22 jaar oud uitgaande van doop) te Harlingen [FR] op 05-05-1695 met Karst Jansen Ros [33365]. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Bernardus Karsten [33366], ged. te Harlingen [FR] op 26-04-1696. 
  2.  Jan Karsten [33367], ged. te Harlingen [FR] op 08-08-1698. 
  3.  Claes Karsten [33368], ged. te Harlingen [FR] op 29-01-1704. 

VIIc.   Pijtter Beerns Monsma226 [5252], zn. van Bernardus Petri Monsma [5251] (burger hopman; meester) en Wijntje Pieters Fogelsang [1754] (VId), ged. Nederlands Hervormd te Bolsward [FR] op 03-11-1675, otr. [13870] te Bolsward [FR] op 17-10-1706, tr. (30 jaar oud uitgaande van doop) te Bolsward [FR] op 17-10-1706 met Eecke Pyttes Oosterbaan [33369]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Barnhardus Pijtters [33370], geb. te Bolsward [FR] op 31-01-1713, volgt VIIId

VIIId.  Barnhardus Pijtters Monsma [33370], zn. van Pijtter Beerns Monsma [5252] (VIIc) en Eecke Pyttes Oosterbaan [33369], geb. te Bolsward [FR] op 31-01-1713, ged. aldaar op 02-02-1713, otr. [13871] te Bolsward [FR] op 24-11-1737, tr. (24 jaar oud) te Bolsward [FR] op 24-11-1737 met Teedtje Wybrens [33372]. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Eeke Bernhardus [33373], geb. te Bolsward [FR] op 15-08-1738. 
  2.  Pieter Bernhardus [33374], geb. te Bolsward [FR] op 29-03-1740, ged. aldaar op 31-03-1740. 
  3.  Wijbren Bernhardus [33375], geb. te Bolsward [FR] op 07-01-1743, ged. aldaar op 10-01-1743, bakker, ovl. (76 jaar oud) te Franeker [FR] op 28-09-1819, otr. [13872] te Franeker [FR] op 27-04-1776, tr. (resp. 33 en 36 jaar oud uitgaande van doop) te Franeker [FR] op 12-05-1776 met Cornelia Gerrits [33376], dr. van Gerryt Daems [33377] en Sijke Klazes [33378], ged. te Franeker [FR] op 26-12-1739, ovl. (78 jaar oud uitgaande van doop) aldaar op 08-02-1818. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIe.   Trijntje Pieters Fogelsang247,227,129,228,238,240,239,243,242,229,130,131,132,231,232,233,234,244,235,236,237,230,245,246,241 [7646], dr. van Pytter Eeckes Fogelsang [1752] en Annetje Florisdr. Raap [1724] (Vb), otr. (1) [2917] te Ternaard [FR] op 20-11-1664, tr. te Bolsward [FR] op 27-11-1664 met Douwe Wytzes Brantsma346,129,228,238,240,239,243,242,229,230 [7647], schrijver, ovl. op 11-10-1668. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Baukje Douwes 228,238,240,239,347,348,243,242,349,350,351,230 [7649], ged. te Ternaard [FR] op 06-01-1666, volgt VIId
  2.   Jetske Douwes 229,230 [7650], ged. te Ternaard [FR] op 07-06-1668. 
   Trijntje Pieters Fogelsang [7646], otr. (2) [2918] te Bolsward [FR] op 26-11-1670, tr. te Dokkum [FR] op 11-12-1670 met Buwe Lieuwes Ripema354,352,353,130,131,132,231,232,233,234,244,235,236,237,245,246,241 [7648], brouwer en burgerluitenant, burgemeester Dokkum, ovl. voor 14-04-1704. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Anneke Buwes 231 [21590], ged. te Dokkum [FR] op 24-09-1671. 
  2.   Aeltie Buwes 232,356,357,358,359,241,355 [21591], ged. te Dokkum [FR] op 12-10-1673, volgt VIIe
  3.   Duiert Buwes 233,246,241 [21592], ged. te Dokkum [FR] op 16-02-1676. 
  4.   Hillegonda Buwes 234,244,360,361,362,363,241 [21593], ged. te Dokkum [FR] op 13-11-1678, volgt VIIf
  5.   Saeckjen Buwes 235 [21594], ged. te Dokkum [FR] op 17-05-1682, ovl. (hoogstens 4 jaar oud uitgaande van doop) voor 23-02-1687. 
  6.   Lieuwe [Livius] Buwes 236,359,245,241 [21595], ged. te Dokkum [FR] op 04-05-1684, volgt VIIg
  7.   Saakjen Buwes 237 [21596], ged. te Dokkum [FR] op 23-02-1687. 
  8.   Pieter Buwes 364,365,366,367,368,245,246,241 [21598], geb. in 1689, volgt VIIh
   Buwe Lieuwes Ripema [7648], otr. (Eetske 27 jaar oud uitgaande van doop) (1) [8896] te Dokkum [FR] op 28-03-1669, tr. met Eetske Botis Brantgum352,353,369,370 [21597], dr. van Bote Edes Brantgum [33439] (executeur, officier) en Trijntje Petrus [33440], ged. te Dokkum [FR] op 04-04-1641, ovl. (hoogstens 31 jaar oud uitgaande van doop) voor 1672. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIId.   Baukje Douwes Brantsma228,238,240,239,347,348,243,242,349,350,351,230 [7649], dr. van Douwe Wytzes Brantsma [7647] (schrijver) en Trijntje Pieters Fogelsang [7646] (VIe), ged. te Ternaard [FR] op 06-01-1666, otr. (1) [13874] te Bolsward [FR] op 03-01-1688, tr. (resp. 22 uitgaande van doop en 24 jaar oud uitgaande van doop) te Aalsum [FR] op 19-02-1688 met Theodorus Johannes Steindam238,371,240,239,347,348,349,350 [33379], zn. van Johannis Theodori Steindam [33429] en Doeyctjen Riemersma [33430], ged. te Bolsward [FR] op 20-08-1663, ovl. (hoogstens 31 jaar oud uitgaande van doop) voor 28-10-1694. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Lijsbert 349 [33381], ged. te Bolsward [FR] op 17-11-1688. 
  2.   Johannes 350 [33382], ged. te Bolsward [FR] op 15-04-1690. 
   Baukje Douwes Brantsma [7649], tr. (2) [13875] met Simon Ruijmsadlaer243,242 [33380], apotheker. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIe.   Aeltie Buwes Ripema232,356,357,358,359,241,355 [21591], dr. van Buwe Lieuwes Ripema [7648] (brouwer en burgerluitenant, burgemeester Dokkum) en Trijntje Pieters Fogelsang [7646] (VIe), ged. te Dokkum [FR] op 12-10-1673, tr. [13877] met Jacob Jans Dijkstra356,357,358,359,245,246,355 [33385], timmerman. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.   Janke Jacobs 356,359 [33386], ged. te Ferwerd [FR] op 20-03-1701. 
  2.   Antje Jacobs 357,359 [33387], ged. te Ferwerd [FR] op 04-04-1706. 
  3.   Sytske Jacobs 358,359 [33388], ged. te Ferwerd [FR] op 16-12-1708. 

VIIf.   Hillegonda Buwes Ripema234,244,360,361,362,363,241 [21593], dr. van Buwe Lieuwes Ripema [7648] (brouwer en burgerluitenant, burgemeester Dokkum) en Trijntje Pieters Fogelsang [7646] (VIe), ged. te Dokkum [FR] op 13-11-1678, otr. [13878] te Dokkum [FR] op 18-03-1697, tr. (resp. 18 uitgaande van doop en 29 jaar oud uitgaande van doop) te Foudgum [FR] op 25-04-1697 met Wietse Ruirds Bransma244,360,361,362,363 [33389], zn. van Ruert Wytses Bransma [33390] en Antje Bonnerts [33391], ged. te Ternaard [FR] op 03-11-1667, schoolmeester; executeur. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Ruird Wijtses 362 [33392], ged. te Foudgum [FR] op 28-11-1706. 
  2.   Japik Wijtses 363 [33393], ged. te Foudgum [FR] op 26-01-1710. 

VIIg.   Lieuwe [Livius] Buwes Ripema236,359,245,241 [21595], zn. van Buwe Lieuwes Ripema [7648] (brouwer en burgerluitenant, burgemeester Dokkum) en Trijntje Pieters Fogelsang [7646] (VIe), ged. te Dokkum [FR] op 04-05-1684, otr. (22 jaar oud uitgaande van doop) (1) [13880] te Nes [FR] op 11-10-1706, tr. met Maaike Sybrens [33394]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Tryntje Lieuwes Rypma [33396], ged. te Nes en Wierum [FR] op 18-12-1707. 
  2.  Bouwe Lieuwes Rypma [33395], ged. te Nes [FR] op 25-12-1712. 
  Lieuwe [Livius] Buwes Ripema [21595], otr. (35 jaar oud uitgaande van doop) (2) [13881] te Nes en Wierum [FR] op 25-11-1719, tr. met Stijntje Imes [33397]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIh.   Pieter Buwes Ripema364,365,366,367,368,245,246,241 [21598], zn. van Buwe Lieuwes Ripema [7648] (brouwer en burgerluitenant, burgemeester Dokkum) en Trijntje Pieters Fogelsang [7646] (VIe), geb. in 1689, otr. [13882] te Leeuwarden [FR] op 21-04-1714, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 06-05-1714 met Afgeschermd [33398]. 
 Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.   Trijntje Pijters Rijpma364 [33399], ged. te Dokkum [FR] op 27-09-1716. 
  2.   Jetske Pyters Rijpma365 [33400], ged. te Dokkum [FR] op 02-04-1719, ovl. (hoogstens 2 jaar oud uitgaande van doop) voor 01-03-1722. 
  3.   Hittje Pyters Rijpma366 [33401], ged. te Dokkum [FR] op 28-07-1720. 
  4.   Jetske Pyters 367 [33402], ged. te Dokkum [FR] op 01-03-1722. 

Vc.   Maria Florisdr. Raap83,147,140,142,144,141,138,35,146,137,136,135,70,139,143,145 [1725], dr. van Floris Adriaansz Raap [1716] (IVa) (lakenkoper) en Wijntgen Jacobdr Hoyng [1720], geb. te Amsterdam [NH] in 1615, ged. aldaar op 29-09-1615, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13-10-1680, tr. (resp. ongeveer 21 en 20 jaar oud) (1) [578] te Utrecht [UT] op 12-02-1637, kerk.huw. aldaar op 12-02-1637 met Johan van Zuylen147,141,138,372,139,145 [1755], zn. van Henrick van Zuylen [1756] en Agatha Both [1757], geb. I 1616, ged. te Utrecht [UT] op 02-04-1616, commandeur tot Oudewater, ovl. (52 jaar oud) te Utrecht [UT] op 28-12-1668. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Agatha 142,374,144,141,138,145,373 [1758], geb. te Utrecht [UT] I 1639, ovl. (46 jaar oud) aldaar op 26-05-1686, volgt VIf
  2.   Maria 375,139 [1759], geb. te Utrecht [UT] I 1640, ged. aldaar op 06-12-1640, ovl. (38 jaar oud) aldaar op 20-10-1678, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud uitgaande van doop) [953] te Utrecht [UT] op 05-01-1670 met Johannes van Dompselaer375,376,139 [2662], zn. van Vincent van Dompselaer [2663] (wijkoper) en Stijntje Folpersdr. van Schayck [2664], ged. te Utrecht [UT] op 11-01-1646, ovl. (hoogstens 69 jaar oud uitgaande van doop) voor 1715. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Maria Florisdr. Raap [1725], tr. (resp. ongeveer 38 en 26 jaar oud) (2) [580] op 21-10-1653 met Albertus Becker147,142,146,137,136,135,70,143 [1760], zn. van Samuel Becker [1761] (Bewindhebber/ouderling en heemraad) en Jacomina van Baerle [1762], geb. te Wesel [Duitsland] op 18-01-1627, Advocaat/secretaris van de stad Utrecht/rentmeester, ovl. (54 jaar oud) te Utrecht [UT] op 11-11-1681. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Wijnanda 135 [17291], ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 13-02-1655. 
  2.   Maria 180,136,384,382,380,381,379,377,383,143,378 [1763], ged. te Utrecht [UT] op 15-08-1656, ovl. (35 jaar oud uitgaande van doop) aldaar op 09-09-1691, volgt VIg
  3.   Floris 147,374,389,390,146,137,387,386,385,388 [1764], geb. te Utrecht [UT] in 1659, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) aldaar op 25-02-1691, volgt VIh

VIf.   Agatha van Zuylen142,374,144,141,138,145,373 [1758], dr. van Johan van Zuylen [1755] (commandeur tot Oudewater) en Maria Florisdr. Raap [1725] (Vc), geb. te Utrecht [UT] I 1639, ged. aldaar op 23-06-1639, ovl. (46 jaar oud) aldaar op 26-05-1686, otr. (1) [1966] te Amsterdam [NH] op 11-03-1662, tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Utrecht [UT] op 20-03-1662 met Johan van der Poll138,373 [5255], geb. te Amsterdam [NH] in 1640, ged. aldaar in 1640, wijncoper te Amsterdam, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Amsterdam [NH] in 1675. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Cornelia 144,391,392,393,394,396,395,398,373,397 [5256], volgt VIIi
  2.   Johan 144 [5257], volgt VIIj
   Agatha van Zuylen [1758], otr. (2) [1967] te Amsterdam [NH] op 02-12-1678, tr. (resp. 39 en ongeveer 43 jaar oud uitgaande van doop) te Sloten [NH] op 19-12-1678 met Hugo Derwall141,399 [5258], zn. van Frans Joris Derwall [17004], ged. te Amsterdam [NH] in 1635, ovl. (ongeveer 45 jaar oud uitgaande van doop) aldaar in 1680. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Hugo Derwall [5258], zn. van Frans Joris Derwall [17004], otr. (ongeveer 24 jaar oud uitgaande van doop) (1) [6896] te Amsterdam [NH] op 03-07-1659, tr. met Anna van Balen399 [16573], dr. van Lammert van Balen [17005]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Agatha van Zuylen [1758], tr. (resp. 44 en ongeveer 43 jaar oud uitgaande van doop) (3) [1968] te Utrecht [UT] op 14-08-1683 met Gerard Schuth147,400,145 [5259], ged. te Utrecht [UT] in 1640, ovl. (ongeveer 50 jaar oud uitgaande van doop) aldaar in 1690. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Gerard Schuth [5259], tr. (ongeveer 48 jaar oud uitgaande van doop) (2) [7181] te Utrecht [UT] op 01-01-1689 met Christina van Wassenaar400 [17335], Nederlands Hervormd. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Gerard Schuth [5259], tr. (3) [7193] met Maria van Solingen [17350]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIi.   Cornelia van der Poll144,391,392,393,394,396,395,398,373,397 [5256], dr. van Johan van der Poll [5255] (wijncoper te Amsterdam) en Agatha van Zuylen [1758] (VIf), tr. (Arnout 25 jaar oud uitgaande van doop) (1) [484] te Utrecht [UT] op 08-10-1661 met Arnout van Kerckraedt391,392,393,394,396,395,398,401 [9589], ged. te Utrecht [UT] op 19-06-1636, advocaat te Utrecht/lid Vroedschap Utrecht. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Maria 403,402 [9590], begr. te Delft [ZH] op 30-07-1694, volgt VIIIe
  2.   Judith Anna 396,404,398 [9591], ged. te Utrecht [UT] op 28-05-1667, begr. aldaar op 16-09-1691, volgt VIIIf
  3.   Henricus 392 [33291], ged. te Utrecht [UT] op 13-08-1662. 
  4.   Johannes 393 [33292], ged. te Utrecht [UT] op 13-08-1662. 
  5.   Johanna Sara 394 [33293], ged. te Utrecht [UT] op 03-01-1664. 
  6.   Abraham 395 [33294], ged. te Utrecht [UT] op 01-04-1665. 
   Cornelia van der Poll [5256], otr. (Jacob 29 jaar oud uitgaande van doop) (2) [3694] te Amsterdam [NH] op 31-07-1681, tr. met Jacob Sylvius373,397 [9592], ged. gereformeerd te Rotterdam [ZH] op 16-11-1651, medicinae doctor. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Agatha 397 [9593], ged. te Amsterdam [NH] op 23-09-1682. 
  2.  Lambert [9594]. 
  Cornelia van der Poll [5256], tr. (3) [3695] met Prosper de Jouillan [9595], geb. te Valet [Frankrijk]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIe.   Maria van Kerckraedt403,402 [9590], dr. van Arnout van Kerckraedt [9589] (advocaat te Utrecht/lid Vroedschap Utrecht) en Cornelia van der Poll [5256] (VIIi), begr. te Delft [ZH] op 30-07-1694, otr. [5582] te Delft [ZH] op 11-11-1673, tr. te Pijnacker [ZH] op 28-11-1673 met Abraham van den Velde [Velden]403,402 [13820], notaris/rentmeester te Delft, begr. te Delft [ZH] op 17-03-1738. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1. mr. Matthias Abraham van den Velde(N) [13821], geb. te Delft [ZH] op 08-11-1675, advocaat. 
  2.   Johanna Margrieta 402 [26527], ged. te Delft [ZH] op 12-11-1677. 
  3.   Hugo Jacob 403 [26526], ged. te Delft [ZH] op 25-06-1679. 
  4.  Maria Elisabeth van den Velde(N) [13822], geb. in 1685, ged. te Delft [ZH] op 05-09-1685. 
  5.  Arnold van den Velde(N) [13823], geb. te Delft [ZH] in 1688, ged. aldaar op 10-08-1688, klerk. 

VIIIf.   Judith Anna van Kerckraedt396,404,398 [9591], dr. van Arnout van Kerckraedt [9589] (advocaat te Utrecht/lid Vroedschap Utrecht) en Cornelia van der Poll [5256] (VIIi), ged. te Utrecht [UT] op 28-05-1667, begr. aldaar op 16-09-1691, tr. (22 jaar oud uitgaande van doop) [3697] te Utrecht [UT] op 26-11-1689 met Piter van Haalen398 [9598], procureur gerecht Utrecht. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Petrus van Halen [9599], volgt IXc

IXc.  Petrus van Halen [9599], zn. van Piter van Haalen [9598] (procureur gerecht Utrecht) en Judith Anna van Kerckraedt [9591] (VIIIf), tr. [5581] met Judith Anna van Kerckraad [13818]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Arnout Johan [13819]. 

VIIj.   Johan van der Poll144 [5257], zn. van Johan van der Poll [5255] (wijncoper te Amsterdam) en Agatha van Zuylen [1758] (VIf), tr. [3698] met N.N. N.N. [9600]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Catharina Leonora [9601], volgt VIIIg

VIIIg.  Catharina Leonora van der Poll [9601], dr. van Johan van der Poll [5257] (VIIj) en N.N. N.N. [9600], tr. [5583] met Hendrik Reynier van Driessell [13824], geb. te Utrecht [UT], schietschuitschipper van Utrecht op Amsterdam. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna/Johanna Willemina van Driessel [13825], geb. te Utrecht [UT], otr. [5584] te De Bilt [UT] op 02-10-1765, tr. op 22-10-1765 met Jan Dirk Brons [13828], geb. te Grol. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Cornelis Everard van Driessel [13826], geb. te Utrecht [UT], volgt IXd
  3.  Jan (Johannes) [13827], begr. te De Bilt [UT] op 30-04-1795, volgt IXe

IXd.  Cornelis Everard van Driessel [13826], zn. van Hendrik Reynier van Driessell [13824] (schietschuitschipper van Utrecht op Amsterdam) en Catharina Leonora van der Poll [9601] (VIIIg), geb. te Utrecht [UT], apotheker, tr. (1) [5588] na 29-12-1755 met Ida Stenis (ook als Steenis) [13833]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Ida Stenis (ook als Steenis) [13833], tr. (1) [5589] met Jacobus van Otterspoor [13834], geb. in 1683, grutter, schepen, kerk- en gasthuismeester/burgemeester van IJsselsteijn, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1755. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cornelis Everard van Driessel [13826], tr. (2) [5586] met Johanna Wijnber [13830], dr. van Jan Wijnber [13831] en Anna Meerman [13832], geb. in 1740, ged. te Amsterdam [NH] op 12-06-1740. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Willemina Elisabeth [13835], geb. in 1773, ged. te Amsterdam [NH] op 27-06-1773. 
  2.  Aletta [13836], geb. te Amsterdam [NH] in 1775, ged. aldaar op 29-03-1775. 
  3.  Aletta [13837], geb. te Amsterdam [NH] in 1779, volgt Xe
  Cornelis Everard van Driessel [13826], tr. (3) [5585] met Aletta van Swijndrecht [13829]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xe.  Aletta van Driessel [13837], dr. van Cornelis Everard van Driessel [13826] (IXd) (apotheker) en Johanna Wijnber [13830], geb. te Amsterdam [NH] in 1779, ged. aldaar op 31-12-1779, tr. [5590] met Johannes Weezelenburg [13838]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Jakoba [13839], geb. te Amsterdam [NH] op 21-08-1802, ged. aldaar op 27-08-1802. 

IXe.  Jan (Johannes) van Driessell [13827], zn. van Hendrik Reynier van Driessell [13824] (schietschuitschipper van Utrecht op Amsterdam) en Catharina Leonora van der Poll [9601] (VIIIg), mr. chirurgijn aan De Bild, begr. te De Bilt [UT] op 30-04-1795, tr. [5591] met Ebbina Weijers (ook als Weyyers) [13840], begr. te De Bilt [UT] op 16-06-1795. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Catharina Leonora [13841], geb. in 1765, ged. te De Bilt [UT] op 13-10-1765. 
  2.  Catharina Leonora (Kaatje) [13842], geb. in 1767, volgt Xf
  3.  Johanna Petronella [13843], geb. in 1769, ged. te De Bilt [UT] op 23-07-1769. 
  4.  Ebbina [13844], geb. in 1770, ged. te De Bilt [UT] op 14-10-1770. 
  5.  Jan Hendrik [13845], geb. in 1775, ged. te De Bilt [UT] op 29-01-1775. 

Xf.  Catharina Leonora (Kaatje) van Driessell [13842], dr. van Jan (Johannes) van Driessell [13827] (IXe) (mr. chirurgijn aan De Bild) en Ebbina Weijers (ook als Weyyers) [13840], geb. in 1767, ged. te De Bilt [UT] op 06-09-1767, tr. [5592] met Barend Vennekool [13846]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Aaltje [13847], geb. te Amsterdam [NH] in 1796, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Medemblik [NH] op 10-01-1854, volgt XIf
  2.  Catharina Leonora [13848], geb. te Amsterdam [NH] op 22-09-1798, ged. aldaar op 07-10-1798, dienstbare, tr. (resp. 46 en ongeveer 45 jaar oud) [5666] te Amsterdam [NH] op 30-07-1845 met Crijn Pel [14006], zn. van Crijn Pel [14007] en Fransijntje de Nobel [14008], geb. te Amsterdam [NH] in 1800, timmerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Helena [13849], geb. te Amsterdam [NH] op 17-02-1801, ged. aldaar op 18-02-1801. 
  4.  Harmanus Johannes [13850], geb. te Amsterdam [NH] op 22-12-1805, ged. aldaar op 05-01-1806. 
  Barend Vennekool [13846], tr. (2) [7060] met Petronella Steinmetz [16954]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIf.  Aaltje Vennekool [13847], dr. van Barend Vennekool [13846] en Catharina Leonora (Kaatje) van Driessell [13842] (Xf), geb. te Amsterdam [NH] in 1796, ged. aldaar op 13-03-1796, winkelierster, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Medemblik [NH] op 10-01-1854, tr. (resp. ongeveer 25 en 30 jaar oud) [5593] te Medemblik [NH] op 07-04-1822 met Harmen Boekel [13851], zn. van Egbert Boekel [13852] en Annetje Keppel [13853], geb. te Medemblik [NH] op 25-08-1791, koopman, ovl. (55 jaar oud) te Medemblik [NH] op 16-09-1846. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Annetje [13854], geb. te Medemblik [NH] in 1823, volgt XIIi
  2.  Aafje [13855], geb. te Medemblik [NH] in 1826, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Haarlemmermeer [NH] op 12-11-1887, volgt XIIj
  3.   Egbert 405 [13856], geb. te Medemblik [NH] op 19-11-1828, ovl. (69 jaar oud) op 13-05-1898, volgt XIIk
  4.  Theunis [13857], geb. te Medemblik [NH] in 1831, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) aldaar op 31-01-1908, volgt XIIl
  5.  Jan [13858], geb. te Medemblik [NH] in 1834, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) aldaar op 06-02-1870, volgt XIIm
  6.  Simon [13859], geb. te Medemblik [NH] in 1835, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) aldaar op 12-07-1840. 

XIIi.  Annetje Boekel [13854], dr. van Harmen Boekel [13851] (koopman) en Aaltje Vennekool [13847] (XIf) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] in 1823, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) [5595] te Medemblik [NH] op 28-04-1850 met Jan Smit [13860], zn. van Teunis Smit [13861] (grofsmid) en Gerbreg de Jong [13862], geb. te Twisk [NH] in 1829, landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Teunis [13863], geb. te Opperdoes [NH] in 1853, landbouwer, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Enkhuizen [NH] op 10-12-1925, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) (1) [5597] op 22-06-1882 met Marijtje Blokker [13867], dr. van Cornelis Blokker [13868] (broodbakker) en Trijntje Mazereeuw [13869], geb. te Opperdoes [NH] in 1856. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden ongeveer 32 jaar oud) (2) [5600] te Bovenkarspel [NH] op 22-04-1886 met Geertje Zwaan [13871], dr. van Herke Zwaan [13872] en Antje Smit [13873], geb. te Grootebroek [NH] in 1853. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 27 jaar oud) (3) [5603] te Bovenkarspel [NH] op 18-06-1891 met Geertje Visser [13875], dr. van Jan Visser [13876] (landbouwer) en Elisabeth de Vries [13877], geb. te Andijk [NH] in 1863. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Herman [13864], geb. te Opperdoes [NH] in 1855, volgt XIIIj
  3.  Aaltje [13865], geb. te Opperdoes [NH] in 1856. 
  4.  Andries [13866], geb. te Opperdoes [NH] in 1861, volgt XIIIk

XIIIj.  Herman Smit [13864], zn. van Jan Smit [13860] (landbouwer) en Annetje Boekel [13854] (XIIi), geb. te Opperdoes [NH] in 1855, landbouwer, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) [5605] op 06-05-1880 met Trijntje Wijdenes [13878], dr. van Jacob Wijdenes [13879] (veehouder) en Geertje Klaver [13880], geb. te Opperdoes [NH] in 1858. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Geertje [13881], geb. te Opperdoes [NH] in 1885, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 36 jaar oud) [5607] op 18-05-1911 met Pieter Pauw [13883], zn. van Pieter Pauw [13884] (landbouwer) en Neeltje de Leeuw [13885], geb. te Opperdoes [NH] in 1874, landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan [13882], geb. te Opperdoes [NH] in 1888, landbouwer, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) [5609] op 08-05-1913 met Aaltje de Leeuw [13886], dr. van Jan de Leeuw [13887] (landbouwer) en Wijven Schermer [13888], geb. te Opperdoes [NH] in 1892. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIk.  Andries Smit [13866], zn. van Jan Smit [13860] (landbouwer) en Annetje Boekel [13854] (XIIi), geb. te Opperdoes [NH] in 1861, landbouwer, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) [5611] op 26-04-1883 met Trijnte van Asselt [13889], dr. van Andries van Asselt [13890] (timmerman) en Trijntje Trompetter [13891], geb. te Opperdoes [NH] in 1862. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Willem [13892], geb. te Opperdoes [NH], tr. (Trijntje ongeveer 18 jaar oud) [5613] op 11-05-1922 met Trijntje Wijdenes [13893], dr. van Cornelis Wijdenes [13894] (timmerman) en Trijntje Visser [13895], geb. te Schagen [NH] in 1903, landbouwster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIj.  Aafje Boekel [13855], dr. van Harmen Boekel [13851] (koopman) en Aaltje Vennekool [13847] (XIf) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] in 1826, veehoudster, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Haarlemmermeer [NH] op 12-11-1887, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 32 jaar oud) (1) [5615] te Medemblik [NH] op 02-05-1847 met Klaas Vlam [13896], zn. van Aarjen Vlam [13897] (mr. broodbakker) en Dieuwertje Pijper [13898], geb. te Twisk [NH] in 1814, landman. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Aafje Boekel [13855], tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 49 jaar oud) (2) [5617] te Opperdoes [NH] op 12-06-1861 met Jacob Mantel [13899], zn. van Jacob (De Jonge) Mantel [13900] en Teetje Jans Groen [13901], geb. te Andijk [NH] in 1811, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Haarlemmermeer [NH] op 11-10-1870. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Aafje [13903], geb. te Andijk [NH] in 1862, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 31 jaar oud) [5620] op 19-10-1892 met Pieter Goulooze [13905], zn. van Willem Goulooze [13906] (arbeider) en Janna Snoodijk [13907], geb. te Haarlemmermeer [NH] in 1861, stoker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Antje [13904], geb. te Andijk [NH] in 1865, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 35 jaar oud) [5622] op 04-12-1890 met Dirk de Man [13908], zn. van Dirk de Man [13909] (winkelier) en Anna Luijf [13910], geb. te Weesp [NH] in 1855, timmerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jacob Mantel [13899], zn. van Jacob (De Jonge) Mantel [13900] en Teetje Jans Groen [13901], tr. (2) [5619] met Trijntje Zwiep [13902]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIk.   Egbert Boekel405 [13856], zn. van Harmen Boekel [13851] (koopman) en Aaltje Vennekool [13847] (XIf) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] op 19-11-1828, koopman, ovl. (69 jaar oud) op 13-05-1898, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [5624] op 23-05-1852 met Grietje Kaan405 [13911], dr. van Cornelis Kaan [13912] (zeeman) en Maartje Lont [13913], geb. te Wieringen [NH] op 24-05-1829, naaister, ovl. (68 jaar oud) te Medemblik [NH] op 15-05-1898. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.   Aaltje 405,406 [13914], geb. te Medemblik [NH] in 1852, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) aldaar op 08-11-1895, volgt XIIIl
  2.  Cornelis [13915], geb. te Medemblik [NH] op 22-10-1854, ovl. (3 dagen oud) aldaar op 25-10-1854. 
  3.  Herman [13916], geb. te Medemblik [NH] op 22-10-1854, ovl. (3 dagen oud) aldaar op 25-10-1854. 
  4.  Cornelis [13917], geb. te Medemblik [NH] in 1857, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) aldaar op 18-08-1930, volgt XIIIm
  5.  Herman Egbertszoon [13926], geb. te Medemblik [NH] in 1859, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) aldaar op 09-12-1930, volgt XIIIn
  6.  Simon [13918], geb. te Medemblik [NH] in 1862, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) aldaar op 01-11-1884. 
  7.  Maartje [13919], geb. te Medemblik [NH] in 1862, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) aldaar op 14-05-1893, volgt XIIIo
  8.  Adriaan [13920], geb. te Medemblik [NH] in 1864, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) aldaar op 08-11-1950, volgt XIIIp
  9.  Jan [13921], geb. te Medemblik [NH] in 08-1865, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 12-11-1865. 
  10.  Trijntje [13922], geb. te Medemblik [NH] op 07-10-1866, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 23-11-1946, volgt XIIIq
  11.  Jan [13923], geb. te Medemblik [NH] in 1869, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) aldaar op 17-11-1871. 
  12.  Dirk [13924], geb. te Medemblik [NH] in 10-1870, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 19-12-1870. 
  13.  Cornelia [13925], geb. te Medemblik [NH] in 1873, ovl. aldaar op 21-02-1873. 

XIIIl.   Aaltje Boekel405,406 [13914], dr. van Egbert Boekel [13856] (XIIk) (koopman) en Grietje Kaan [13911] (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1852, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) aldaar op 08-11-1895, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 29 jaar oud) [5626] te Medemblik [NH] op 09-07-1885 met Dirk Hendrik Zintel (ook als Zindel)408,407,405 [13927], zn. van Hendrik Zintel (ook als Zindel) [13928] en Grietje Molenbelt [13929], geb. te Hoorn [FR] in 1856, 3e komp. hospitaal soldaten, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10-05-1888. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hendrik Egbert [13931], geb. te Utrecht [UT] op 09-05-1886, telegrafist, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 06-04-1942, tr. (resp. 34 en ongeveer 37 jaar oud) [5629] te Arnhem [GE] op 20-04-1921 met Johanna Dirkje Blom [13933], dr. van Jacob Blom [13934] en Jantje Nieveen [13935], geb. te Arnhem [GE] in 1883. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Margaretha Alida Eveline [13932], geb. te Utrecht [UT] op 28-09-1887. 
   Dirk Hendrik Zintel (ook als Zindel) [13927], zn. van Hendrik Zintel (ook als Zindel) [13928] en Grietje Molenbelt [13929], tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) [5628] te Breda [NB] op 07-05-1883 met Catharina Johanna Hoogenbergh407 [13930]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIm.  Cornelis Boekel [13917], zn. van Egbert Boekel [13856] (XIIk) (koopman) en Grietje Kaan [13911] (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1857, koopman, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Medemblik [NH] op 18-08-1930, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) [5631] op 09-03-1879 met Antje Riesebos [13936], dr. van Cornelis Riesebos [13937] (schilder) en Neeltje Franx [13938], geb. te Medemblik [NH] in 1856, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) aldaar op 22-03-1918. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Egbert [13939], geb. te Medemblik [NH], koopman, tr. (Geessiena ongeveer 20 jaar oud) [5633] op 09-03-1904 met Geessiena Henderika Heijerman [13940], dr. van Hendrik Heijerman [13941] (commies bij de rijksbelastingen) en Aaltje Grasthuis [13942], geb. te Oude Pekela [GR] in 1883. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIn.  Herman Egbertszoon Boekel [13926], zn. van Egbert Boekel [13856] (XIIk) (koopman) en Grietje Kaan [13911] (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1859, koopman, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Medemblik [NH] op 09-12-1930, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) (1) [5635] te Texel op 28-08-1884 met Pietertje Stoepker [13943], dr. van Roelof Stoepker [13945] (landbouwer) en Pietertje Boon [13946], geb. te Texel in 1858. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Herman Egbertszoon Boekel [13926], tr. (resp. ongeveer 37 en 35 jaar oud) (2) [5636] te Medemblik [NH] op 31-01-1897 met Befke Buma [13944], dr. van Auke Buma [13947] en Geertje de Jong [13948], geb. te Ijlst [FR] op 17-01-1862, ovl. (64 jaar oud) te Medemblik [NH] op 22-01-1926. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Auke [13949], geb. te Medemblik [NH] in 04-1900, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 19-07-1900. 

XIIIo.  Maartje Boekel [13919], dr. van Egbert Boekel [13856] (XIIk) (koopman) en Grietje Kaan [13911] (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1862, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) aldaar op 14-05-1893, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) [5639] op 01-02-1885 met Philippus Beek [13950], zn. van Klaas Beek [13951] en Pietertje Meijer [13952], geb. te Medemblik [NH] in 1860, timmerman. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Nicolaas [13953], geb. te Medemblik [NH] in 1886, timmerman, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) [5641] op 24-05-1912 met Grietje van Velden [13955], dr. van Cornelis van Velden [13956] (mandenmaker) en Jacoba Kroonstuiver [13957], geb. te Medemblik [NH] in 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Margaretha Petronella [13954], geb. te Medemblik [NH] in 1890, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) [5643] te Medemblik [NH] op 25-09-1919 met Gerrit Jan Hobbelman [13958], geb. te Hoorn [FR] in 1893, kantoorbediende. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIp.  Adriaan Boekel [13920], zn. van Egbert Boekel [13856] (XIIk) (koopman) en Grietje Kaan [13911] (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1864, timmerman, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Medemblik [NH] op 08-11-1950, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) [5644] op 23-06-1889 met Neeltje Oortgijsen [13959], dr. van Klaas Ferdinant Oortgijsen [13960] (timmerman) en Catharina Visser [13961], geb. te Medemblik [NH] in 1866, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) aldaar op 16-03-1943. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Elisabeth [13962], geb. te Medemblik [NH] in 1893, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 26 jaar oud) [5646] te Medemblik [NH] op 26-02-1914 met Pieter Smit [13963], zn. van Jan Pieterszoon Smit [13964] en Trijntje de Vries [13965], geb. te Midwoud [NH] in 1887, timmerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIq.  Trijntje Boekel [13922], dr. van Egbert Boekel [13856] (XIIk) (koopman) en Grietje Kaan [13911] (naaister), geb. te Medemblik [NH] op 07-10-1866, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 23-11-1946, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) [5648] op 13-11-1890 met Egbert Fransen [13966], zn. van Jan Fransen [13967] (metselaar) en Johanna Tissing [13968], geb. te Medemblik [NH] op 13-02-1859, timmerman, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 11-07-1937. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Egbert [13969], geb. en ovl. te Medemblik [NH] op 22-02-1892. 
  2.  Jan [13970], geb. te Medemblik [NH] op 23-10-1892, ovl. (83 jaar oud) te Amstelveen [NH] op 22-10-1976, volgt XIVh
  3.  Doodgeb. zoon [13971], geb. te Medemblik [NH] op 22-02-1894. 
  4.  Margaretha Catharina Johanna [13972], geb. te Medemblik [NH] op 24-10-1896. 
  5.  Johanna [13973], geb. te Medemblik [NH] op 14-08-1899, ovl. (86 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 25-04-1986. 
  6.  Egbert [13974], geb. te Medemblik [NH] in 1904, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) te Amsterdam [NH] in 1922. 

XIVh.  Jan Fransen [13970], zn. van Egbert Fransen [13966] (timmerman) en Trijntje Boekel [13922] (XIIIq), geb. te Medemblik [NH] op 23-10-1892, arts, ovl. (83 jaar oud) te Amstelveen [NH] op 22-10-1976, tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) [5650] te Amsterdam [NH] op 09-02-1922 met Johanna Rosina Hubertina Theodora Janssens [13975], dr. van Joannes Josephus Hubertus Janssens [13976] en Engelina Johanna Koster [13977], geb. te Maastricht [LI] op 29-11-1899, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 06-10-1967. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Egbert [13978], geb. en ovl. te Amsterdam [NH] in 1924. 
  2.  Afgeschermd [13979], tr. [5652] te Bussum [NH] in 1959 met A.M.E. van Veenendaal [13981]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd [13980], tr. [5653] te Amsterdam [NH] in 1955 met R.Chr. Wolff [13982]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIl.  Theunis Boekel [13857], zn. van Harmen Boekel [13851] (koopman) en Aaltje Vennekool [13847] (XIf) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] in 1831, verver, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Medemblik [NH] op 31-01-1908, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 31 jaar oud) (1) [5654] te Zuid-Scharwoude [NH] op 17-02-1867 met Frederica Schermer [13983], geb. te Schermerhorn [NH] in 1835, dienstmeid. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Aaltje [13988], geb. te Zuid-Scharwoude [NH] in 1869, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-03-1936. 
  Theunis Boekel [13857], tr. (resp. ongeveer 55 en ongeveer 49 jaar oud) (2) [5655] te Hoogwoud [NH] op 19-05-1887 met Trijntje Gorter [13984], dr. van Pieter Gorter [13985] en Neeltje de Graaf [13986], geb. te Hoogwoud [NH] in 1837, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Barsingerhorn [NH] op 17-02-1904. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Trijntje Gorter [13984], dr. van Pieter Gorter [13985] en Neeltje de Graaf [13986], tr. (2) [5657] met Arien Nieuwpoort [13987]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIm.  Jan Boekel [13858], zn. van Harmen Boekel [13851] (koopman) en Aaltje Vennekool [13847] (XIf) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] in 1834, schilder, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Medemblik [NH] op 06-02-1870, tr. [5658] met Johanna Eikema [13989], dr. van Jasper Eikema [13990] en Elizebeth Engelina [13991], geb. te Medemblik [NH] in 1831, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) aldaar op 14-07-1880. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Herman [13992], geb. te Medemblik [NH] in 02-1859, ovl. (36 dagen oud) aldaar op 23-03-1859. 
  2.  Elisabeth Engelina [13993], geb. te Medemblik [NH] in 1861, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) aldaar op 02-03-1886. 
  3.  Aaltje [13994], geb. te Medemblik [NH] in 1863, volgt XIIIr

XIIIr.  Aaltje Boekel [13994], dr. van Jan Boekel [13858] (XIIm) (schilder) en Johanna Eikema [13989], geb. te Medemblik [NH] in 1863, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) [5660] op 01-06-1888 met Luitjen Mulder [13995], zn. van Ludolf Heeres Mulder [13996] (cafehouder) en Jeltina Pottjewijd [13997], geb. te Oude Pekela [GR] in 1858, rijksambtenaar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ludolf [13998], geb. te Schermerhorn [NH] in 1890, commies, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 18 jaar oud) [5662] te Groningen [GR] op 30-01-1913 met Elisabeth Jakobina Ritsema [14000], dr. van Jacob Ritsema [14001] (kruidenier) en Jakobina Tamminga [14002], geb. te Wildervank [GR] in 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johanna Jeltina [13999], geb. te Schermerhorn [NH] in 1892, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 29 jaar oud) [5664] te Amsterdam [NH] op 16-08-1917 met Adam Hendrik Bracht [14003], zn. van Sipko Bracht [14004] en Jantje Peper [14005], geb. te Naarden [NH] in 1888, goederenklerk-stationsassistent. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIg.   Maria Becker180,136,384,382,380,381,379,377,383,143,378 [1763], dr. van Albertus Becker [1760] (Advocaat/secretaris van de stad Utrecht/rentmeester) en Maria Florisdr. Raap [1725] (Vc), ged. te Utrecht [UT] op 15-08-1656, ovl. (35 jaar oud uitgaande van doop) aldaar op 09-09-1691, tr. (resp. 25 uitgaande van doop en 28 jaar oud uitgaande van doop) [1969] te Utrecht [UT] op 15-02-1682 met Willem van Zuylen147,374,180,384,382,380,381,379,377,383,143,409,378,410 [5260], zn. van Henrick van Zuylen [9568] (notaris te Utrecht) en Gerarda Ridder [9569], ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 22-09-1653, advocaat, ovl. (54 jaar oud uitgaande van doop) op 01-03-1708, begr. te Utrecht [UT] op 12-03-1708. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Henric 377 [17295], ged. te Utrecht [UT] op 20-09-1682. 
  2.   Aelbert Matthijs 378 [9570], ged. te Utrecht [UT] op 18-01-1684. 
  3.   Gerarda Jacoba 379,415,414,412,413,411,416,417 [5261], ged. te Utrecht [UT] op 10-01-1685, ovl. (48 jaar oud uitgaande van doop) op 25-07-1733, volgt VIIk
  4.   Maria 380,418 [5264], ged. te Utrecht [UT] op 16-11-1687, ovl. (hoogstens 52 jaar oud uitgaande van doop) te Montfoort [UT] voor 25-09-1740, volgt VIIl
  5.   Stefania 381 [17293], ged. te Utrecht [UT] op 16-11-1687. 
  6.   Adriana 382 [5262], ged. te Utrecht [UT] op 23-09-1691. 
  7.   Johan 383 [17296], ged. te Utrecht [UT] op 25-04-1695. 
  8.   Johanna Elisabeth 384 [5263], ged. te Utrecht [UT] op 03-06-1697, volgt VIIm

VIIk.   Gerarda Jacoba van Zuylen379,415,414,412,413,411,416,417 [5261], dr. van Willem van Zuylen [5260] (advocaat) en Maria Becker [1763] (VIg), ged. te Utrecht [UT] op 10-01-1685, ovl. (48 jaar oud uitgaande van doop) op 25-07-1733, begr. aldaar op 03-08-1733, otr. [3699] op 29-12-1695, tr. (resp. 11 uitgaande van doop en 21 jaar oud) te Utrecht [UT] op 14-01-1696 met Floris Johannes van Ewijck415,414,412,413,411,416 [9602], zn. van Johan van Ewijck [14440] en N.N. Mareschall [14441], geb. te Utrecht [UT] op 29-12-1674, medicinae doctor, ovl. (29 jaar oud) te Utrecht [UT] op 23-12-1704. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Johan/jan Hendrik 412,420,421,422,419 [9603], geb. te Utrecht [UT] op 30-11-1696, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 17-01-1782, volgt VIIIh
  2.   Johan Henrick 413,423 [17308], ged. te Utrecht [UT] op 02-12-1696, begr. aldaar op 28-01-1782. 
  3.   Gerarda Maria 414 [17307], ged. te Utrecht [UT] op 08-05-1698. 
  4.   Maria Florentina 415 [17306], ged. te Utrecht [UT] op 27-07-1699. 
  5.   Peter Johannes 416 [9604], ged. te Utrecht [UT] op 11-09-1701, onderkoopman en tweede administrateur van de Java's noordoostkust, tr. [5857] met Susanna Engelberta de la Bouck [14442]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIh.   Johan/jan Hendrik van Ewijck412,420,421,422,419 [9603], zn. van Floris Johannes van Ewijck [9602] (medicinae doctor) en Gerarda Jacoba van Zuylen [5261] (VIIk), geb. te Utrecht [UT] op 30-11-1696, ged. aldaar op 02-12-1696, ondercoopman VOC/ambachtsheer van oostbroek en van De Bildt, ovl. (85 jaar oud) te Utrecht [UT] op 17-01-1782, begr. aldaar op 28-01-1782, tr. [3700] met Anna Geertruyd Cluysenaar420,424,422,419 [9605], dr. van Joachimus Petrus Cluysenaar [9606] en Geertruyda Schimmelpenninck [9607], geb. te Utrecht [UT] op 15-07-1705, ged. aldaar op 19-07-1705, ovl. (87 jaar oud) aldaar op 03-02-1793. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Floris Petrus 430,431,429,428,427,434,433,437,436,435,425,420,438,432,439,440,422,419,426 [9608], geb. te Utrecht [UT] op 02-09-1737, ovl. (76 jaar oud) aldaar op 07-12-1813, volgt IXf
  2.  Theodora Maria [14443], geb. te Utrecht [UT] in 1740, ged. aldaar op 24-03-1740. 
  Anna Geertruyd Cluysenaar [9605], dr. van Joachimus Petrus Cluysenaar [9606] en Geertruyda Schimmelpenninck [9607], tr. (2) [3702] met Hendrick Hilgers [9609]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXf.   Floris Petrus van Ewijck430,431,429,428,427,434,433,437,436,435,425,420,438,432,439,440,422,419,426 [9608], zn. van Johan/jan Hendrik van Ewijck [9603] (VIIIh) (ondercoopman VOC/ambachtsheer van oostbroek en van De Bildt) en Anna Geertruyd Cluysenaar [9605], geb. te Utrecht [UT] op 02-09-1737, ged. aldaar op 05-09-1737, Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht, ovl. (76 jaar oud) te Utrecht [UT] op 07-12-1813, tr. (resp. 31 en 33 jaar oud) (1) [3703] te Utrecht [UT] op 26-09-1768 met Johanna Maria Craeyvanger425,420 [9610], dr. van Gysbert Craeyvanger [14444] en Geertruyd Margaretha Bongart (Ook Bongers) [14445], geb. op 15-02-1735, ovl. (35 jaar oud) op 20-03-1770. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jan Hendrik (Johan) 425,441 [9668], geb. te Utrecht [UT] op 18-02-1770, ovl. (61 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 12-04-1831, volgt Xg
   Floris Petrus van Ewijck [9608], otr. (2) [3733] op 17-10-1773, tr. (resp. 36 en 22 jaar oud) te Utrecht [UT] op 17-10-1773 met Sara Maria de la Court430,431,429,428,427,434,433,437,436,435,442,438,432,439,440,426 [9669], dr. van Mr. Pieter de la Court [9670] en Alida Maria Pompe van Meerdervoort [9671], geb. te Amsterdam [NH] op 12-02-1751, ged. aldaar op 14-02-1751, ovl. (39 jaar oud) te Utrecht [UT], begr. aldaar op 03-06-1790. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Anna Henrietta 427,447,450,446,445,444,443,438,449,448 [14446], geb. in 1775, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) aldaar op 16-12-1851, volgt Xh
  2.   Alida Maria 428 [14447], geb. te Utrecht [UT] in 1777, ged. aldaar op 07-02-1777. 
  3.   Pieter 429 [14448], geb. te Utrecht [UT] in 1778, ged. aldaar op 10-06-1778. 
  4.   Marinus Petrus 430 [9672], geb. te Amersfoort [UT] in 1779, ged. te Utrecht [UT] op 30-06-1779, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 26-11-1811. 
  5.   Florentina Maria 431 [9673], ged. te Utrecht [UT] op 24-12-1780, ovl. (34 jaar oud uitgaande van doop) aldaar op 01-10-1815. 
  6.   Cornelis Frederik 451,432 [14449], geb. te Utrecht [UT] in 1782, ged. aldaar op 11-01-1782, begr. aldaar op 30-10-1784. 
  7.   Willem Alexander 433 [9674], geb. te Utrecht [UT] in 1783, ged. aldaar op 28-12-1783, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Bemmel [GE] op 31-05-1833. 
  8.   Maria Alida 434 [14450], geb. te Utrecht [UT] in 1785, ged. aldaar op 27-07-1785. 
  9.   Daniel Jacob 435,454,455,439,452,453 [9675], geb. te Utrecht [UT] op 13-11-1786, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 15-12-1858, volgt Xi
  10.   Abraham Allard 436,456 [14451], geb. te Utrecht [UT] op 25-12-1787, ged. aldaar op 30-12-1787, begr. aldaar op 23-06-1788. 
  11.   Sara Benjamina 437,440,458,457,459 [9676], geb. te Utrecht [UT] op 04-06-1790, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 09-04-1869, volgt Xj

Xg.  mr Jan Hendrik (Johan) van Ewijck425,441 [9668], zn. van Floris Petrus van Ewijck [9608] (IXf) (Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht) en Johanna Maria Craeyvanger [9610], geb. te Utrecht [UT] op 18-02-1770, ged. aldaar op 21-02-1770, ovl. (61 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 12-04-1831, tr. [3735] met Anna Gerarda Bonnet460 [9677], dr. van Louis Bonnet [9678] en Maria Kuipers [9679], geb. te Zutphen [GE] in 1774, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Baarn [UT] op 24-03-1845. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Maria Johanna 461 [9680], geb. in 1799, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Baarn [UT] op 26-02-1882, volgt XIg

XIg.   Maria Johanna van Ewijck461 [9680], dr. van mr Jan Hendrik (Johan) van Ewijck [9668] (Xg) en Anna Gerarda Bonnet [9677], geb. in 1799, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Baarn [UT] op 26-02-1882, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) [3737] te Amersfoort [UT] op 17-10-1821 met Jhr Albert Willem Laan461 [9681], geb. in 1792, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Baarn [UT] op 30-07-1847. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna Maria [9682], geb. te Baarn [UT] op 23-12-1823, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1878, volgt XIIn
  2.  Henriette Arnoldina [9683], geb. in 06-1831, ovl. (8 maanden oud) te Baarn [UT] op 17-02-1832. 
  3.  Jhr Albert Willem 462,461 [9684], geb. te Baarn [UT] op 23-03-1843, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10-06-1905. 

XIIn. Jkvr Anna Maria Laan [9682], dr. van Jhr Albert Willem Laan [9681] en Maria Johanna van Ewijck [9680] (XIg), geb. te Baarn [UT] op 23-12-1823, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1878, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [3738] te Eemnes [UT] op 28-06-1848 met Ds. Arent Joan Petrus Oort [9685], zn. van Ds. Hendrikus Oort [9686] en Petronella Everhardina Lemker [9687], geb. te Rotterdam [ZH] op 03-08-1821. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Petronella Everharda 463,464,465 [14453], geb. te Broek in Waterland [NH] op 19-05-1850, ovl. (82 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 15-02-1933, volgt XIIIs
  2.  Nancij [9689], geb. te Alkmaar [NH] in 1855, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) aldaar op 28-02-1939, volgt XIIIt

XIIIs.   Petronella Everharda Oort463,464,465 [14453], dr. van Ds. Arent Joan Petrus Oort [9685] en Jkvr Anna Maria Laan [9682] (XIIn), geb. te Broek in Waterland [NH] op 19-05-1850, ovl. (82 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 15-02-1933, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) [5859] te Alkmaar [NH] op 23-04-1874 met Jan Daniel Boeke463,464,465 [14454], zn. van Jan Boeke [14455] (predikant) en Jennij de Stoppelaar Blijdesteijn [14456], geb. te Amsterdam [NH] op 29-11-1842, doopsgezind, directeur rijks-hbs, ovl. (59 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 28-10-1902. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Arent Joan Petrus 464,465 [14457], geb. te Alkmaar [NH] op 04-09-1875, ovl. (84 jaar oud) op 26-10-1959, volgt XIVi
  2.   Maria Johanna 463,466 [14458], geb. te Alkmaar [NH] op 26-05-1876, ovl. (64 jaar oud) te Utrecht [UT] op 16-09-1940, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) [5885] te Alkmaar [NH] op 12-06-1901 met Dirk Ritman467,463 [14504], zn. van Teunis Hendrikus Ritman [14505] en Jannetje van den Berg [14506], geb. te Schiedam [ZH] op 06-12-1873, 2e luitenant bij instructiebataljon, ovl. (85 jaar oud) te Haarlem [NH] op 02-08-1959. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Daniel 468 [14459], geb. te Alkmaar [NH] op 14-12-1877, ovl. (20 jaar oud) te Utrecht [UT] op 06-10-1898. 
  4.  Anna Maria [14460], geb. te Alkmaar [NH] op 21-03-1880, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 13-12-1958, tr. (beiden 24 jaar oud) [5888] te Alkmaar [NH] op 06-04-1904 met Cornelis Johannes Eijma [14508], zn. van Abraham Pieter Joseph Eijma [14509] en Antje Zelvelder [14510], geb. te Ankeveen [NH] op 16-05-1879, secretarie-ambtenaar, ovl. (68 jaar oud) te Ermelo [GE] op 16-03-1948. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Dionijs Emil [14461], geb. te Alkmaar [NH] op 23-08-1881, ovl. (81 jaar oud) te Haarlem [NH] op 02-03-1963, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) [5890] te Utrecht [UT] op 12-03-1908 met Maria Paulina Mansvelt [14511], dr. van Nicolaas Mansvelt [14512] en Dorothee Idalie Egenie Ulrique Schussler [14513], geb. te Stellenbosch [CA, R.S.A.] op 21-11-1886, ovl. (71 jaar oud) te Bennebroek [NH] op 16-03-1958. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Cornelis (Quaker) [14462], geb. te Alkmaar [NH] op 25-09-1884, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 07-03-1966, volgt XIVj

XIVi.  ds. Arent Joan Petrus Boeke464,465 [14457], zn. van Jan Daniel Boeke [14454] (directeur rijks-hbs) en Petronella Everharda Oort [14453] (XIIIs), geb. te Alkmaar [NH] op 04-09-1875, predikant, ovl. (84 jaar oud) op 26-10-1959, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (1) [5861] te Hilversum [NH] op 24-03-1902 met Maria Elizabeth Ledeboer469,464,470 [14463], dr. van Rudolph Ledeboer [14465] (gemeente-ontvanger/secretaris) en Wilhelmine Marie Charlotte Scholten [14466], geb. te Rotterdam [ZH] op 24-02-1879, ovl. (38 jaar oud) te Utrecht [UT] op 06-06-1917. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan Daniel [14469], geb. te Noordwijkerhout [ZH] op 22-02-1903, tr. [5865] te Batavia [JA, IndonesiŽ] met Louisa Jacoba Minkenhof [14476], dr. van Samuel Minkenhof [14477] en Margaretha van Raalte [14478], geb. te Amsterdam [NH] op 28-08-1904. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Wilhelmine Maria Charlotte [14470], geb. te Noordwijkerhout [ZH] op 03-10-1904, tr. (45 jaar oud) [5867] te Middelburg [ZE] op 16-09-1950 met Johan van Mill [14479], zn. van Johannes Antonius Aloysius van Mill [14480] en Jannetje van der Oord [14481]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Rudolph [14471], geb. te Noordwijkerhout [ZH] op 15-06-1906, tr. (56 jaar oud) [5870] te Rotterdam [ZH] op 25-10-1962 met Afgeschermd [14483], kind van Christiaan Lafeber [14484] en Willemina Johanna Elisabeth van Gent [14485]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Albertina Maria [14472], geb. te Noordwijkerhout [ZH] op 07-11-1908, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) (1) [5876] te Schoorl [NH] op 02-08-1932 met Johannes Cornelis Peeck [14491], zn. van Antonie Johannes Peeck [14492] en Johanna Veenhuijsen [14493], geb. te Schoorl [NH] op 24-05-1901, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 15-07-1956. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 48 en 55 jaar oud) (2) [5873] te Utrecht [UT] op 18-05-1957 met Josephus Hendrik Willem Warners [14487], zn. van Cornelis Jacobus Warners [14488] en Johanna Willemina Frederika Niemann [14489], geb. te Nieuw-Vennep [NH] op 05-03-1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Cornelis Benjamin (Kees) [14473], geb. te Noordwijkerhout [ZH] in 1912, arts; woonde als arts te Valthermond, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Zwolle [GE] op 30-09-1946, tr. (resp. ongeveer 27 en 27 jaar oud) [5878] te Amsterdam [NH] op 21-12-1939 met Maria Wils [14494], dr. van Hermanus Wils [14495] en Alida Jansen [14496], geb. op 03-11-1912, onderwijzeres. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  ds. Arent Joan Petrus Boeke [14457], tr. (resp. 44 en 39 jaar oud) (2) [5862] te Amsterdam [NH] op 11-09-1919 met Christina Elisabeth Klapmeijer465 [14464], dr. van Johan Philip Klapmeijer [14467] en Frederika Henrietta Ringk [14468], geb. te Amsterdam [NH] op 15-10-1879, ovl. (70 jaar oud) te Zandvoort [DR] op 16-04-1950. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14474], tr. (Catharina 27 jaar oud) [5880] te Amsterdam [NH] op 05-09-1946 met Catharina Greta Kramer [14497], dr. van Pieter Kramer [14498] en Geertje Jonker [14499], geb. te Oterleek [NH] op 24-01-1919. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [14475], relatie met Afgeschermd [14501], kind van Adrien Bernard Maria Brans [14502] en Jacoba Francina Theresia Maria Carolina Josephina Woltering [14503]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVj.  Cornelis (Quaker) Boeke [14462], zn. van Jan Daniel Boeke [14454] (directeur rijks-hbs) en Petronella Everharda Oort [14453] (XIIIs), geb. te Alkmaar [NH] op 25-09-1884, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 07-03-1966, tr. (beiden 27 jaar oud) [5892] te Birmingham [Groot BrittaniŽ] op 19-12-1911 met Beatrice Cadbury [14514], dr. van Richard Cadbury [14515] en Emma Richard Wilson [14516], geb. op 28-04-1884. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Heleen [14517], geb. te Beiroet [Libanon] op 11-11-1912, tr. (beiden 26 jaar oud) (1) [5894] te Bilthoven [UT] op 10-11-1939, (gesch. beiden 35 jaar oud op 13-10-1948) met Hendrik Jacobse [14525], zn. van Tijmen Heinrich Jacobse [14530] en Wilhelmina Catharina van Domselaar [14531], geb. te Bilthoven [UT] op 11-10-1913. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 40 en 44 jaar oud) (2) [5895] te Rotterdam [ZH] op 30-01-1953 met Marius Jan Pekema [14526], zn. van ds. Jelle Pekema [14527] (predikant) en Catharina Elisabeth Ledeboer [14528], geb. te Rijswijk [GE] op 04-09-1908, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 22-09-1961. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Emma [14518], geb. te Birmingham [Groot BrittaniŽ] op 21-11-1914, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) [5899] te De Bilt [UT] op 09-01-1941 met Hubertus Adriaan van der Wilt [14532], zn. van Jacobus van der Wilt [14533] en Anthonia Korsten [14534], geb. op 18-02-1912. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Pauline [14519], geb. te Birmingham [Groot BrittaniŽ] op 28-01-1916, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [5901] te De Bilt [UT] op 25-08-1939, (gesch. beiden 34 jaar oud op 07-12-1950) met Paul Philip Koning [14535], zn. van Hendrik Nico Koning [14536] en Maria Paulina Elize Adelaide Henriette Catharina Pellemans [14537], geb. op 18-09-1916. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Julia [14520], geb. te Birmingham [Groot BrittaniŽ] op 12-06-1917. 
  5.  Afgeschermd [14521], relatie met Afgeschermd [14538]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd [14522], tr. [5904] te New York [NY, Verenigde Staten] op 06-11-1948 met Elisabeth Muller [14539], geb. te Sanga Sanga Dalem [IndonesiŽ]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Afgeschermd [14523], tr. (Anthonius 31 jaar oud) [5905] te Amsterdam [NH] op 12-04-1950 met Anthonius Matthias de Lange [14540], zn. van Anthonius Matthias de Lange [14541] (advocaat en procureur) en Johanna Maria Wagemaker [14542], geb. te Alkmaar [NH] op 08-10-1918. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Afgeschermd [14524]. 

XIIIt.  Nancij Oort [9689], dr. van Ds. Arent Joan Petrus Oort [9685] en Jkvr Anna Maria Laan [9682] (XIIn), geb. te Alkmaar [NH] in 1855, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) aldaar op 28-02-1939, tr. (resp. ongeveer 23 en 26 jaar oud) [3753] te Alkmaar [NH] op 15-08-1878 met Jan de Lange [9715], zn. van Cornelis Johannes de Lange [14544] en Maria Petronella Visser Bender [14545], geb. te Alkmaar [NH] op 30-09-1851, doopsgezind, kassier, ovl. (88 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 22-08-1940. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Cornelis Johannes [14546], geb. te Alkmaar [NH] op 09-11-1879, ovl. (7 jaar oud) aldaar op 10-02-1887. 
  2.  Arent Joan [14547], geb. op 08-11-1880, ovl. (72 jaar oud) op 14-02-1953. 
  3.  Anna Maria [9716], geb. te Alkmaar [NH] op 24-02-1882, ovl. (88 jaar oud) op 10-10-1970, tr. (resp. 27 en 35 jaar oud) [3754] te Alkmaar [NH] op 14-10-1909 met Johannes Christiaan Frederik Hooijkaas [9719], zn. van Isaac Hooijkaas [9720], geb. te Rotterdam [ZH] op 09-06-1874, luitenant ter zee, ovl. (90 jaar oud) op 16-12-1964. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Marinus Albertus [9717], geb. te Alkmaar [NH] op 14-11-1884, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 03-08-1962, volgt XIVk
  5.  Marie Pieter [14548], geb. te Alkmaar [NH] op 21-07-1886, ovl. (49 jaar oud) op 29-02-1936, tr. [5911] met Thalia Bartha Gerstel [14557], dr. van Petrus Arnoldus Gerstel [14558] en Johanna Petronella van Wijk [14559], geb. te Amsterdam [NH] op 16-01-1881, ovl. (90 jaar oud) te Katwijk aan Zee [ZH] op 10-07-1971. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Petronella Everharda [9718], geb. te Alkmaar [NH] op 29-03-1888, ovl. (76 jaar oud) op 09-12-1964, tr. (resp. 25 en 35 jaar oud) [3758] te Alkmaar [NH] op 16-09-1913 met Jacobus Degenaar [9724], zn. van Antonij Gerrit Degenaar [9725] en Gesina Clasina Boerlage [9726], geb. te Monnickendam [NH] op 17-07-1878, arts, ovl. (79 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 09-08-1957. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Hendrika Arnolddina [14549], geb. te Alkmaar [NH] op 25-06-1892, tr. [5913] met Tjeerd Hoekstra [14560], zn. van Tjeerd Hoekstra [14561] (arts) en Foskea van Setten [14562], geb. te Heiloo [NH] op 08-08-1897, ovl. (80 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 26-06-1978. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVk.  Marinus Albertus de Lange [9717], zn. van Jan de Lange [9715] (kassier) en Nancij Oort [9689] (XIIIt), geb. te Alkmaar [NH] op 14-11-1884, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 03-08-1962, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) (1) [3755] te Amsterdam [NH] op 20-04-1911 met Jkvr Ada Emma Carolina de Sturier de Frienisberg [9721], dr. van Jkhr Ludwig August Henri de Sturier de Frienisberg [9722] (notaris/burgemeester) en Siebrig Veldman [9723], geb. te Ten Boer [GR] op 08-04-1882, ovl. (67 jaar oud) te Haarlem [NH] op 01-02-1950. 
 Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.  Hilda [14555], geb. op 06-04-1916, ovl. (38 jaar oud) op 26-12-1954. 
  2.  Davida [14556], geb. te Alkmaar [NH] op 04-05-1919, ovl. (27 jaar oud) op 10-05-1946. 
  3.  Nancy [14554]. 
  4.  Louise Siebrig [14553]. 
  Marinus Albertus de Lange [9717], tr. (2) [5909] met Anna Marie Reelick [14550], dr. van Sebastiaan Petrus Reelick [14551] en Maria Johanna Wehrmeijer [14552]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xh.   Anna Henrietta van Ewijck427,447,450,446,445,444,443,438,449,448 [14446], dr. van Floris Petrus van Ewijck [9608] (IXf) (Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht) en Sara Maria de la Court [9669], geb. in 1775, ged. te Utrecht [UT] op 22-06-1775, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) aldaar op 16-12-1851, otr. [5915] op 16-11-1800, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 34 jaar oud) te Utrecht [UT] op 02-12-1800 met Johan Gerard Swellengrebel447,472,450,446,445,444,443,438,471,448 [14563], zn. van Johannes Willem Swellengrebel [17279] en Geertruida Elisabeth Hilgers [17280], geb. in 1766, ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 25-05-1766, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) aldaar op 12-09-1854. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Johanna Wilhelmina Elisabeth 443,473 [17309], geb. op 09-06-1802, ged. te Utrecht [UT] op 16-06-1802. 
  2.   Sara Maria 444,448,474 [14564], geb. te Utrecht [UT] op 10-10-1803, ovl. (88 jaar oud) aldaar op 16-11-1891, volgt XIh
  3.   Johanna Elisabeth Willemina 445 [14565], geb. op 04-12-1805, ged. te Utrecht [UT] op 22-12-1805, ovl. (35 jaar oud) aldaar op 10-02-1841. 
  4.   Florentine Elisabeth 446 [14566], geb. in 1808, ged. te Utrecht [UT] op 31-01-1808, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) aldaar op 15-04-1891. 
  5.   Anna Henriette 450 [14567], geb. op 10-02-1810, ged. te Utrecht [UT] op 25-02-1810, ovl. (64 jaar oud) aldaar op 30-05-1874. 
  6.  Catharina Wilhelmina Johanna [14568], geb. te Utrecht [UT] op 11-02-1812, ovl. (57 jaar oud) aldaar op 19-01-1870. 
  7.   Johannes Willem 475,476 [14569], geb. te Utrecht [UT] op 07-12-1813, ovl. (20 jaar oud) aldaar op 01-07-1834. 
  8.  Sara Florisa [14570], geb. te Utrecht [UT] op 16-07-1815, ovl. (66 jaar oud) aldaar op 14-11-1881. 
  9.   Johan Gerard Hendrik 447 [14571], geb. te Utrecht [UT] op 30-03-1821, ovl. (33 jaar oud) aldaar op 12-05-1854. 

XIh.   Sara Maria Swellengrebel444,448,474 [14564], dr. van Johan Gerard Swellengrebel [14563] en Anna Henrietta van Ewijck [14446] (Xh), geb. te Utrecht [UT] op 10-10-1803, ged. aldaar op 16-10-1803, ovl. (88 jaar oud) aldaar op 16-11-1891, tr. (resp. 32 en 41 jaar oud) [5916] te Utrecht [UT] op 13-01-1836 met prof.dr. Herman Johan Royaards479,477,448,478 [14572], zn. van prof. Hermanus Royaards [14573] (prof. in Goedgeleerdheid) en Johanna Henriette Schorer [14574], geb. te Utrecht [UT] op 03-10-1794, ged. aldaar op 12-10-1794, hoogleraar in kerk- en dogmengeschiedenis, ovl. (59 jaar oud) te Utrecht [UT] op 02-01-1854. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Henriette Johanna [14576], geb. te Utrecht [UT] op 26-04-1837, ovl. (11 maanden oud) aldaar op 14-04-1838. 
  2.   N.N. 480 [14577], geb. te Utrecht [UT] op 30-05-1838 (doodgeb.). 
  3.  Anna Henrietta [14578], geb. te De Bilt [UT] op 30-07-1840, ovl. (1 jaar oud) te Utrecht [UT] op 01-09-1841. 
  4.  Godfried Johan [14579], geb. te Utrecht [UT] op 10-01-1842, ovl. (62 jaar oud) te Karlsbad [Duitsland] op 13-06-1904. 
  5.  Johan Gerard Maurits [14580], geb. te Utrecht [UT] op 10-06-1843. 
  6.  Albertus Johannes [14581], geb. te De Bilt [UT] op 02-06-1846. 
  prof.dr. Herman Johan Royaards [14572], zn. van prof. Hermanus Royaards [14573] (prof. in Goedgeleerdheid) en Johanna Henriette Schorer [14574], tr. (resp. 30 en ongeveer 20 jaar oud) (1) [5918] te Utrecht [UT] op 06-04-1825 met Hendrika Johanna Both Hendriksen478,481 [14575], dr. van Willem Jan Both Hendriksen [17338] en Elisabeth Charlotte Winter [17339], geb. in 1804, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Utrecht [UT] op 06-10-1832. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xi.  dr./mr Daniel Jacob van Ewijck435,454,455,439,452,453 [9675], zn. van Floris Petrus van Ewijck [9608] (IXf) (Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht) en Sara Maria de la Court [9669], geb. te Utrecht [UT] op 13-11-1786, ged. aldaar op 19-11-1786, gouverneur Drenthe/Minister van Staat, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht [UT] op 15-12-1858, tr. (resp. 33 en 22 jaar oud) [3764] te Utrecht [UT] op 21-09-1820 met Johanna Wijnanda Hermina Ram455,439,482,483,452,453 [9736], dr. van Philippe Ram [9737] (burgemeester) en Jacoba Aletta Francina Grothe [9738], geb. te Utrecht [UT] op 27-03-1798, ged. aldaar op 04-04-1798, ovl. (37 jaar oud) te Assen [DR] op 29-06-1835, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Johan Hendrik Floris [9739], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 02-11-1821, ovl. (63 jaar oud) te Maarssen [UT] op 27-04-1885, tr. (resp. 46 en 44 jaar oud) (1) [3766] te Utrecht [UT] op 14-11-1867 met Adriana Pauline van der Bilt [9744], dr. van Mr. Francois Nicolaas van der Bilt [9746] (voorzitter arrondissementsrechtbank) en Geertruida Johanna van Hoorn [9747], geb. te Goes [ZE] op 13-07-1823, ovl. (36 jaar oud) te Maarssen [UT] op 11-04-1860. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 46 en 29 jaar oud) (2) [3767] te Utrecht [UT] op 14-11-1867 met Adolphine Johanna van Hoeij Schilthouwer [9745], dr. van Adolph Johan van Hoeij Schilthouwer [9748] en Johanna Jacoba Catharina Masria van der Cuijsse [9749], geb. te Utrecht [UT] op 21-01-1838. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Philippina Jacoba 453 [14582], geb. te Brussel [VB, BelgiŽ] op 06-02-1823, volgt XIi
  3.  Elise Clara Jacoba [9740], geb. in 1825, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27-05-1898. 
  4.  Petrus Marinus [14583], geb. te Brussel [VB, BelgiŽ] op 03-06-1826, ovl. (1 jaar oud) op 06-08-1827, begr. te St. Gilles [BelgiŽ] in 1827. 
  5.  Catharina Maria Henriette [9741], geb. in 1828, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Utrecht [UT] op 05-11-1909. 
  6.  Johannes Diderik Gerard Eduard [9742], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 15-02-1830, ovl. (56 jaar oud) te Zeist [UT] op 20-02-1886, volgt XIj
  7.   Johanna Albertine 490,486,487,485,484,455,489,488,452 [9743], geb. te Assen [DR] op 29-06-1835, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24-05-1898, volgt XIk

XIi.   Philippina Jacoba van Ewijck453 [14582], dr. van dr./mr Daniel Jacob van Ewijck [9675] (Xi) (gouverneur Drenthe/Minister van Staat) en Johanna Wijnanda Hermina Ram [9736], geb. te Brussel [VB, BelgiŽ] op 06-02-1823, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) [5919] op 19-06-1845 met dr. Andreas Cornelis van Heusde492,491,453 [14584], zn. van prof Willem/wilhelmus/guillaume van Heusde [14585] en Charlotte Maria Anne Pompeijra (Ook Pompeyra) [14586], geb. te Utrecht [UT] op 21-03-1816, ambtenaar/referendaris Ministerie Binnenlandse Zaken van 1813-1861, ovl. (82 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24-02-1899. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Andre Cornelis Philip Jacob [14587], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 13-12-1850, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 19-03-1853. 
  2.  Charlotte Marie Arne [14588], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 28-09-1853, ovl. (82 jaar oud) te Renkum [GE] op 06-11-1935. 
  3.  Johanna Wijnanda Hermina [14589], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 07-08-1855, ovl. (44 jaar oud) te Zeist [UT] op 07-06-1900. 

XIj.  Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewijck [9742], zn. van dr./mr Daniel Jacob van Ewijck [9675] (Xi) (gouverneur Drenthe/Minister van Staat) en Johanna Wijnanda Hermina Ram [9736], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 15-02-1830, Heer van Oostbroek en van De Bildt; directeur levensverzekeringsbank Kosmos te Zeist, ovl. (56 jaar oud) te Zeist [UT] op 20-02-1886, tr. (resp. 31 en ongeveer 24 jaar oud) [3770] te Arnhem [GE] op 11-04-1861 met Charlotta Sara van Leeuwen [9750], dr. van Joghannes Diderik van Leeuwen [9751] en Johanna Elisabeth Antonia Visscher Bouricius [9752], geb. te Arnhem [GE] in 1836, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Zeist [UT] op 06-12-1915. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Daniel Jacob [9753], geb. te Bunnik [UT] op 01-04-1862, ovl. (66 jaar oud) op 17-12-1928, volgt XIIo
  2.  Johanna Elisabeth Antonia [9757], geb. in 1865, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Zeist [UT] op 18-02-1920. 
  3.  Catharina Maria Henriette [9758], geb. te Bunnik [UT] op 16-12-1866, ovl. (79 jaar oud) te Bussum [NH] op 21-01-1946, tr. (resp. 47 en 58 jaar oud) [3774] te Zeist [UT] op 17-02-1914 met Alexander Johan Quarles de Quarles [9760], zn. van Charles Louis H. Quarles de Quarles [9761] en Anna Maria Emilia van Dongen [9762], geb. te Bergen op Zoom [NB] op 10-04-1855, ovl. (59 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 20-10-1914. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Louise Leonore [9759], geb. te Bunnik [UT] op 02-09-1868, ovl. (63 jaar oud) te Semarang [JA, IndonesiŽ] op 29-08-1932, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) [3776] op 16-05-1894 met Hubertus Bervoets [9763], zn. van Leonard Willem Carel Bervoets [9764] en Leonardina Wilhelmina C. den Beer Poortugael [9765], geb. te Kampen [OV] op 02-03-1866, ovl. (67 jaar oud) te Semarang [JA, IndonesiŽ] op 22-07-1933. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIo.  Daniel Jacob van Ewijck [9753], zn. van Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewijck [9742] (XIj) (Heer van Oostbroek en van De Bildt; directeur levensverzekeringsbank Kosmos te Zeist) en Charlotta Sara van Leeuwen [9750], geb. te Bunnik [UT] op 01-04-1862, ovl. (66 jaar oud) op 17-12-1928, begr. te Zeist [UT], tr. (resp. 38 en ongeveer 34 jaar oud) [3772] te Zeist [UT] op 28-06-1900 met Frouck Juliana Geertruida van Overveldt [9754], dr. van Willem Gideon Karel Reinier van Overveldt [9755] (officier dragonders) en Jkvr. Johanna Sippina Boldewina Adriana Jacoba Quarles van Ufford [9756], geb. te Haarlem [NH] in 1865, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Zeist [UT] op 16-07-1931, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Gerard Eduard [14590], geb. te Hilversum [NH] op 19-03-1901, ovl. (87 jaar oud) op 16-08-1988, begr. te Heerde [GE], tr. [5921] met Alberta Wegman [14592], geb. op 18-06-1899, ovl. (90 jaar oud) op 10-05-1990, begr. te Heerde [GE]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Sippo Johan [14591], geb. te Hilversum [NH] op 26-11-1902, laatste ambachtsheer van Oostbroek en De Bilt, ovl. (76 jaar oud) op 17-10-1979, tr. (ongeveer 42 jaar oud) [5922] in 1945 met T.T. Vellinga [14593], dr. van Klaas Vellinga [14594] en N.N. N.N. [14595]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIk.   Johanna Albertine van Ewijck490,486,487,485,484,455,489,488,452 [9743], dr. van dr./mr Daniel Jacob van Ewijck [9675] (Xi) (gouverneur Drenthe/Minister van Staat) en Johanna Wijnanda Hermina Ram [9736], geb. te Assen [DR] op 29-06-1835, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24-05-1898, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) [3778] te Utrecht [UT] op 21-03-1861 met August Adriaan Henri Besier493,486,487,485,484,455,489,488 [9766], zn. van mr. Bernard Henry Alexander Besier [9767] en Louise Egbertine Aricie Cornets de Groot [9768], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 03-12-1827, ambtenaar 1e klasse stedelijke secretarie te Utrecht, ovl. (77 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13-01-1905. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Louise Egbertina Aricie 484,494 [9769], geb. te Utrecht [UT] op 09-05-1862, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 14-07-1942, begr. te Bilthoven [UT]. 
  2.   Elise Clara Jacoba 485 [9770], geb. te Utrecht [UT] op 08-08-1863, ovl. (74 jaar oud) te Lugano [Zwitserland] op 05-05-1938, begr. te Bilthoven [UT]. 
  3.   Johanna Henriette 486,489 [9771], geb. te Utrecht [UT] op 27-09-1865, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 07-09-1944, tr. (resp. 29 en 34 jaar oud) [3780] te Utrecht [UT] op 27-09-1894 met prof. Antonius Johannes Derkinderen489 [9773], zn. van Antonius Henricus Derkinderen [9774] en Hendrica de Rooy [9775], geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 20-12-1859, kunstschilder en directeur Rijksacademie in Amsterdam, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 02-11-1925. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Henry Joan 499,487,498,497,496,495,500,488 [9772], geb. te Utrecht [UT] op 17-04-1867, ovl. (49 jaar oud) aldaar op 24-09-1916, volgt XIIp

XIIp.   Henry Joan Besier499,487,498,497,496,495,500,488 [9772], zn. van August Adriaan Henri Besier [9766] (ambtenaar 1e klasse stedelijke secretarie te Utrecht) en Johanna Albertine van Ewijck [9743] (XIk), geb. te Utrecht [UT] op 17-04-1867, ovl. (49 jaar oud) aldaar op 24-09-1916, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) [3782] te Zeist [UT] op 25-05-1892 met Jkvr. Henriette Jacoba de Geer501,498,497,496,495,500,488 [9776], dr. van Jkhr. Egbert Lintelo de Geer [9777] en Henriette Jacoba Blaauw [9778], geb. te Amsterdam [NH] op 20-12-1863, ovl. (69 jaar oud) te Zeist [UT] op 08-06-1933. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Henriette Jacoba 502,495 [9779], geb. te Zeist [UT] op 23-06-1893, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 14-05-1896. 
  2.   Johanna Albertina 496 [9780], geb. te Zeist [UT] op 01-03-1896. 
  3.  dr. August Adriaan Henri 497 [9781], geb. te Zeist [UT] op 02-08-1897, ovl. (42 jaar oud) te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 05-09-1939. 
  4.  mr. Egbert Lodewijk Jacob 498,500 [9782], geb. te Zeist [UT] op 09-03-1901, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 17-03-1963, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) [3784] te Zeist [UT] op 03-06-1930 met barones Elizabeth Marie Sloet van Oldruiterborgh500 [9783], dr. van baron/ir. Anton Henri Sloet van Oldruiterborgh [9784] en barones Marie Digna Friederike d'Ablaing van Giessenburg [9785], geb. te Vollenhove [OV] op 26-06-1905, ovl. (75 jaar oud) te Utrecht [UT] op 19-11-1980. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xj.   Sara Benjamina van Ewijck437,440,458,457,459 [9676], dr. van Floris Petrus van Ewijck [9608] (IXf) (Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht) en Sara Maria de la Court [9669], geb. te Utrecht [UT] op 04-06-1790, ged. aldaar op 13-06-1790, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 09-04-1869, tr. (resp. 34 en 46 jaar oud) [3786] te Utrecht [UT] op 01-10-1824 met Jacob Eduard de Meij van Alkemade440,458,503,457 [9786], zn. van Pieter Theodorus de Meij van Alkemade [9787] en Mensina Hubertina Petronella de Witte [9788], geb. te Leeuwarden [FR] op 17-02-1778, ged. aldaar op 20-02-1778, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 13-12-1849. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Floris Daniel Francois [9789], geb. te Rotterdam [ZH] op 25-11-1825, volgt XIl
  2.   Anna Emilia Albertine 508,514,513,458,457,512,504,509,505,506,507,511,510 [9790], geb. te Rotterdam [ZH] op 22-09-1827, ovl. (77 jaar oud) te De Bilt [UT] op 20-11-1904, volgt XIm
  3.  Ferdinand Alexander [9791], geb. te Rotterdam [ZH] op 18-11-1828, ged. aldaar in 1828, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) in 1864. 
  4.  Lodewijk Maurits Constantijn [9792], geb. te Rotterdam [ZH] op 11-09-1830, ovl. (5 jaar oud) aldaar op 05-07-1836. 
  5.  Sara Maria Eduardine [9793], geb. te Rotterdam [ZH] op 12-03-1832, ovl. (70 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18-02-1903. 
  Jacob Eduard de Meij van Alkemade [9786], zn. van Pieter Theodorus de Meij van Alkemade [9787] en Mensina Hubertina Petronella de Witte [9788], tr. (1) [5925] met Cornelia Johanna Francina Erckelens [14597], geb. in 1778, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) in 1813. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jacob Eduard de Meij van Alkemade [9786], tr. (2) [3788] met Johanna Jacoba Bichon [9794], geb. in 1790, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) in 1821. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIl.  Jkhr. Floris Daniel Francois de Meij van Alkemade [9789], zn. van Jacob Eduard de Meij van Alkemade [9786] en Sara Benjamina van Ewijck [9676] (Xj), geb. te Rotterdam [ZH] op 25-11-1825, ged. aldaar in 1825, tr. (resp. 43 en ongeveer 27 jaar oud) [3789] te Bunnik [UT] op 27-10-1869 met Johanna Adriana Spoel515 [9795], dr. van Arie Spoel [9796] en Adriana van der Linden [9797], geb. te Dordrecht [ZH] in 1842. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johanna Francisca [9799], geb. te Utrecht [UT] op 03-03-1864. 
  2.  Francois Daniel [9798], geb. te Utrecht [UT] op 23-04-1865. 
  Johanna Adriana Spoel [9795], dr. van Arie Spoel [9796] en Adriana van der Linden [9797], tr. (1) [5926] met N.N. N.N. [17281]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Karel Pieter Spoel515,516 [14598], geb. te Utrecht [UT] op 24-06-1868, ovl. (9 maanden oud) aldaar op 09-04-1869. 

XIm.  Jkvr. Anna Emilia Albertine de Meij van Alkemade508,514,513,458,457,512,504,509,505,506,507,511,510 [9790], dr. van Jacob Eduard de Meij van Alkemade [9786] en Sara Benjamina van Ewijck [9676] (Xj), geb. te Rotterdam [ZH] op 22-09-1827, ovl. (77 jaar oud) te De Bilt [UT] op 20-11-1904, tr. (resp. 30 en 41 jaar oud) [3791] te Utrecht [UT] op 22-07-1858 met mr. Hermanus Ameshoff508,514,517,458,504,509,505,506,507,511,510 [9800], zn. van Hermanus Arnolduszn. Ameshoff [9801] en Sophie Charlotte Scheidius [9802], geb. te Amsterdam [NH] op 04-02-1817, president N. Rijnspoorwegmaatschappij, ovl. (86 jaar oud) te Utrecht [UT] op 03-08-1903. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Sara Benjamina 514,518 [9803], geb. in 1859, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Utrecht [UT] op 31-12-1911, tr. (resp. ongeveer 47 en 33 jaar oud) [3793] te Utrecht [UT] op 29-04-1907 met Gerardus Cornelis Peeterman514,520,521,519 [9809], zn. van Johannes Hendricus Peeterman [9810] en Johanna Hendrica Bosch [9811], geb. te Utrecht [UT] op 17-06-1873, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 28-04-1959. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  mr. Herman Arnold 510 [9804], geb. te Amsterdam [NH] op 30-07-1860, ovl. (45 jaar oud) te Parijs [95, Frankrijk] op 19-10-1905, tr. (beiden 27 jaar oud) [3795] te Utrecht [UT] op 17-11-1887 met barones Ernestine Hendrika Ignatia van Ittersum510,522 [9812], dr. van mr./baron Paulus Adriaan Lodewijk Arend van Ittersum [9813] en Jkvr. Arnoldine Emilie von Watteville [9814], geb. te Utrecht [UT] op 24-07-1860, ovl. (83 jaar oud) te Zeist [UT] op 24-02-1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Jacobus Eduard 504,524,509,523 [9805], geb. te Utrecht [UT] op 11-11-1861, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 24-03-1946, volgt XIIq
  4.   Sara Maria Eduardine 505,525 [9806], geb. te Utrecht [UT] op 10-05-1863, ovl. (24 jaar oud) aldaar op 08-06-1887. 
  5.   Doodgeb. zoon 506 [34125], geb. te Utrecht [UT] op 06-10-1865. 
  6.   Sophie Charlotte 507,511 [9807], geb. te Utrecht [UT] op 31-01-1867, ovl. (87 jaar oud) te Lausanne [VU, Zwitserland] op 04-06-1954, volgt XIIr
  7.   Adriaan Cornelis 508,526 [9808], geb. te Utrecht [UT] op 22-10-1868, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 01-09-1941. 

XIIq.  mr. Jacobus Eduard Ameshoff504,524,509,523 [9805], zn. van mr. Hermanus Ameshoff [9800] (president N. Rijnspoorwegmaatschappij) en Jkvr. Anna Emilia Albertine de Meij van Alkemade [9790] (XIm), geb. te Utrecht [UT] op 11-11-1861, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 24-03-1946, tr. (resp. 24 en ongeveer 20 jaar oud) [3797] te Utrecht [UT] op 27-05-1886 met Ferdinanda Anna van Hengst509,523 [9815], dr. van mr. Cypriaan Gerard Carel van Hengst [9816] en Sophia Machtelina van Naamen [9817], geb. in 1865, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Zeist [UT] op 14-04-1939. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Sophia Machtelina Frederique [9818], geb. te Utrecht [UT] op 12-07-1888, ovl. (68 jaar oud) te Zeist [UT] op 30-07-1956, volgt XIIIu
  2.  Anna Emilia Albertine [9819], geb. te Utrecht [UT] op 26-06-1890, ovl. (77 jaar oud) te Zeist [UT] op 02-02-1968, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) [3799] te De Bilt [UT] op 16-07-1912 met Bastiaan van den Brandeler [9821], zn. van Jkhr. Henri Marius Elisa van den Brandeler [9822] en Maria van Baak [9823], geb. te Djombang [JA, IndonesiŽ] op 29-04-1886, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 11-11-1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Hermanus 523 [9820], geb. te Utrecht [UT] op 30-12-1891, ovl. (29 jaar oud) te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 01-04-1921. 

XIIIu.  Sophia Machtelina Frederique Ameshoff [9818], dr. van mr. Jacobus Eduard Ameshoff [9805] (XIIq) en Ferdinanda Anna van Hengst [9815], geb. te Utrecht [UT] op 12-07-1888, ovl. (68 jaar oud) te Zeist [UT] op 30-07-1956, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) [3801] te De Bilt [UT] op 21-05-1912, (gesch. resp. 27 en 28 jaar oud op 25-05-1916) met baron Jan D'aulnis de Bourouill [9824], zn. van baron Ferdinand Folef D'aulnis de Bourouill [9825] en Susanna Christina Hiddingh [9826], geb. te Vuren [GE] op 26-05-1887, ovl. (49 jaar oud) te Byfield Northamtonshire [EM, Groot BrittaniŽ] op 19-03-1937. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Ferdinand Folef [9827], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 14-03-1913, ovl. (52 jaar oud) te Zeist [UT] op 24-06-1965, volgt XIVl
 baron Jan D'aulnis de Bourouill [9824], zn. van baron Ferdinand Folef D'aulnis de Bourouill [9825] en Susanna Christina Hiddingh [9826], tr. (2) [3803] met Alice May Daniels [9828], geb. in 1876, ovl. (ongeveer 99 jaar oud) in 1975. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Sophia Machtelina Frederique Ameshoff [9818], tr. (28 jaar oud) (2) [3804] te 's-Gravenhage [ZH] op 07-06-1917 met Jkhr. Willem Albert van den Brandeler [9829]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Doodgeb. kind [9830], geb. te Amersfoort [UT] op 11-06-1923. 

XIVl.  Ferdinand Folef D'aulnis de Bourouill [9827], zn. van baron Jan D'aulnis de Bourouill [9824] en Sophia Machtelina Frederique Ameshoff [9818] (XIIIu), geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 14-03-1913, ovl. (52 jaar oud) te Zeist [UT] op 24-06-1965, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) [3805] op 16-03-1935, (gesch. resp. 48 en 53 jaar oud op 30-03-1961) met Francoise Leontine Mauritia Eijk van Zuylichem [9831], dr. van Maurits Adriaan Frans Eijk van Zuylichem [9832] en Jkvr. Elise Arnoldine van Alphen [9833], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 14-08-1907. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [9834], volgt XVa

XVa.  Afgeschermd [9834], kind van Ferdinand Folef D'aulnis de Bourouill [9827] (XIVl) en Francoise Leontine Mauritia Eijk van Zuylichem [9831], relatie met Afgeschermd [9835], kind van dr./Jkhr. Eugene Marie van Nispen Tot Sevenaer [9836] en barones Marie Louise van Voorst Tot Voorst [9837]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [9838]. 
  2.  Afgeschermd [9839]. 
  3.  Afgeschermd [9840]. 

XIIr.   Sophie Charlotte Ameshoff507,511 [9807], dr. van mr. Hermanus Ameshoff [9800] (president N. Rijnspoorwegmaatschappij) en Jkvr. Anna Emilia Albertine de Meij van Alkemade [9790] (XIm), geb. te Utrecht [UT] op 31-01-1867, ovl. (87 jaar oud) te Lausanne [VU, Zwitserland] op 04-06-1954, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) [3809] te Utrecht [UT] op 29-04-1890 met baron Arnold Ernst Frederik Alexander van Ittersum511 [9841], zn. van baron Adolph Marinus Karel Wolphgang van Ittersum [9842] en Jkvr. Cornelia Henriette Hermina van der Goes [9843], geb. te Utrecht [UT] op 31-01-1861, civiel ingenieur, inspecteur-generaal Rijkswaterstaat, ovl. (64 jaar oud) te Maastricht [LI] op 21-11-1925. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1. baron Adolph Marius Karel Wolphgang [9844], geb. te Maastricht [LI] op 25-02-1891, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 02-12-1943. 
  2. dr. Arnold Herman [9845], geb. te Hoorn [FR] op 27-12-1893, dr. in de rechtswetenschappen Universiteitn Leiden/lid jurd. afd. permanent secr. van de Volkenbond, ovl. (41 jaar oud) te Geneve [GE, Zwitserland] op 07-09-1935, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 31 jaar oud) [3811] te Hersham Weybridge [Groot BrittaniŽ] in 1927 met Phyllis Walters Horne [9847], geb. te Londen [SE, Groot BrittaniŽ] op 07-10-1895, ovl. (92 jaar oud) op 15-01-1988. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3. baron Doodgeb. zoon [9846], geb. te Hilversum [NH] op 10-08-1909. 

VIIl.   Maria van Zuylen380,418 [5264], dr. van Willem van Zuylen [5260] (advocaat) en Maria Becker [1763] (VIg), ged. te Utrecht [UT] op 16-11-1687, ovl. (hoogstens 52 jaar oud uitgaande van doop) te Montfoort [UT] voor 25-09-1740, otr. [3686] op 10-01-1723, tr. (resp. 35 uitgaande van doop en ongeveer 25 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24-01-1723 met Nicolaas Foreest418 [9571], zn. van Albertus Foreest [9572] en Johanna Theodora Bergman [9573], geb. in 1697, ged. te Montfoort [UT] op 10-10-1697, wijnkoper/burgemeester en secretaris Montfoort, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Montfoort [UT] op 24-01-1733. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Gerarda Cornelia [14600], geb. te Montfoort [UT] in 1727, ged. aldaar op 30-01-1727, ovl. aldaar op 16-04-1727. 

VIIm.   Johanna Elisabeth van Zuylen384 [5263], dr. van Willem van Zuylen [5260] (advocaat) en Maria Becker [1763] (VIg), ged. te Utrecht [UT] op 03-06-1697, tr. [3812] met Hermannus Henricus de Laat [9848], zn. van Hendrik de Laat [9849] en Johanna Elisabeth Trip [9850], geb. te Zaltbommel [GE] op 16-11-1690, schepen/burgemeester/advocaat Hof van Gelderland, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Zaltbommel [GE] in 1753, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johanna Elizabeth [9853], geb. te Zaltbommel [GE] in 1728, ged. aldaar op 04-05-1728. 
  2.  Maria Gerarda [9854], geb. te Zaltbommel [GE] op 05-04-1729, volgt VIIIi
  3.  Gerarda Jacoba [9851], geb. in 1734, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 30-01-1822. 
  4.  Willem Aelbertus [9856], geb. te Zaltbommel [GE] op 04-05-1738, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) in 1782, volgt VIIIj
  5.  Wilhelmina Adriana [9855]. 
  6.  Hendricus Johan [9852]. 

VIIIi.  Maria Gerarda de Laat [9854], dr. van Hermannus Henricus de Laat [9848] (schepen/burgemeester/advocaat Hof van Gelderland) en Johanna Elisabeth van Zuylen [5263] (VIIm), geb. te Zaltbommel [GE] op 05-04-1729, tr. (resp. 27 en 42 jaar oud uitgaande van doop) [3814] te Zaltbommel [GE] op 27-12-1756 met Cornelis Isaac 't Hooft [9857], zn. van Jacobus 't Hooft [9858] en Ida Johanna de Laat [9859], ged. te Hardenberg [OV] op 07-05-1714, kapitaal/generaal-majoor infanterie Staatsleger/majoor-effectief regiment Hardenbroek, ovl. (71 jaar oud uitgaande van doop) te Zaltbommel [GE] op 09-04-1786, begr. aldaar op 13-04-1786. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hermanus Henrikus [14045], geb. te Zaltbommel [GE] op 24-05-1761, ovl. (62 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 19-03-1824, volgt IXg
  2.  Henricus Sebastiaan [9860], geb. te Zaltbommel [GE] in 1763, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Groningen [GR] op 20-07-1842, volgt IXh
  3.  Ida Johanna Adolphina [14046], geb. te Zaltbommel [GE] in 1765, volgt IXi
  4.  Gerardus Jacobus [14047], geb. te Zaltbommel [GE] op 11-02-1768, ovl. (31 jaar oud) te Alphen a/d Rijn [ZH] op 23-09-1799. 
  Cornelis Isaac 't Hooft [9857], zn. van Jacobus 't Hooft [9858] en Ida Johanna de Laat [9859], tr. (1) [3816] met Catharina Apollonia van den Brande [9861], geb. in 1714, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) in 1753. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXg. ds. Hermanus Henrikus 't Hooft [14045], zn. van Cornelis Isaac 't Hooft [9857] (kapitaal/generaal-majoor infanterie Staatsleger/majoor-effectief regiment Hardenbroek) en Maria Gerarda de Laat [9854] (VIIIi), geb. te Zaltbommel [GE] op 24-05-1761, Hervormd predikant in de Zusterstraat/leraar NH-kerk, ovl. (62 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 19-03-1824, tr. [5682] met Alida Jakoba Veen [14048], dr. van Rudolf Veen [14049] en Catharina Elisabeth Hogenberg [14050], geb. in 1755, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 16-09-1827. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Catharina Elisabeth [14051], geb. in 1786, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 24-02-1843. 
  2.  Cornelis Isaac [14052], geb. te Gameren [GE] op 04-05-1786, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Kampen [OV] in 1858, volgt Xk

Xk.  Cornelis Isaac 't Hooft [14052], zn. van ds. Hermanus Henrikus 't Hooft [14045] (IXg) (Hervormd predikant in de Zusterstraat/leraar NH-kerk) en Alida Jakoba Veen [14048], geb. te Gameren [GE] op 04-05-1786, 1e luitenant, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Kampen [OV] in 1858, tr. [5684] met Johanna Roeliena Themmen [14053], dr. van Jan Willem Themmen [14054] (ontvanger) en Asseliena Emmerij [14055], geb. te Amsterdam [NH] op 14-03-1787, ged. aldaar op 21-03-1787, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Kampen [OV] in 1870. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hermannus Henricus [14056], geb. te Groningen [GR] op 28-07-1819, ovl. (ongeveer 14 jaar oud) te Kampen [OV] in 1834. 
  2.  Willem [14057], geb. te Groningen [GR] op 02-07-1822. 

IXh.  Henricus Sebastiaan 't Hooft [9860], zn. van Cornelis Isaac 't Hooft [9857] (kapitaal/generaal-majoor infanterie Staatsleger/majoor-effectief regiment Hardenbroek) en Maria Gerarda de Laat [9854] (VIIIi), geb. te Zaltbommel [GE] in 1763, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Groningen [GR] op 20-07-1842, tr. [3817] met Hermina Bello [9862], geb. in 1776, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Groningen [GR] op 25-11-1848. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Gerarda [9863], geb. te Zwolle [GE] op 24-02-1802, volgt Xl
  2.  Cornelia Petronella Hermanna [9864], geb. te Hellevoetsluis [ZH] op 13-08-1807, ovl. (74 jaar oud) te Renkum [GE] op 05-09-1881, volgt Xm

Xl.  Maria Gerarda 't Hooft [9863] (Xl), dr. van Henricus Sebastiaan 't Hooft [9860] (IXh) en Hermina Bello [9862], geb. te Zwolle [GE] op 24-02-1802, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) [3818] te Zwollerkerspel [OV] op 29-05-1824 met Gerardus Jacobus Hoffman van Hove [9865], zn. van Martin Godfried Hoffman van Hove [9866] (rentmeester heerlijkheid Brakel/dijkgraaf) en Ida Johanna Adolphina 't Hooft [14046] (IXi) (zie Xo). 

Xm.  Cornelia Petronella Hermanna 't Hooft [9864], dr. van Henricus Sebastiaan 't Hooft [9860] (IXh) en Hermina Bello [9862], geb. te Hellevoetsluis [ZH] op 13-08-1807, ged. aldaar, ovl. (74 jaar oud) te Renkum [GE] op 05-09-1881, tr. (resp. 23 en 34 jaar oud) [3822] te Groningen [GR] op 05-08-1831 met Jkhr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Tot Wehe) [9874], zn. van Ludolf Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Tot Wehe) [9875] en barones Allegunda Susanna van Echten [9876], geb. te Wehe-Den Hoorn [GR] op 18-06-1797, ged. aldaar op 25-06-1797, lid Provinciale Staten Groningen van 06-07-1830 tot 12-07-1833; burg. van Leens (1829-1839), ovl. (74 jaar oud) te Breukelen [UT] op 04-05-1872. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1. Jkhr. Cornelis Pieter Herman [9877], geb. te Wehe-Den Hoorn [GR] in 1833, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Renkum [GE] op 12-06-1885. 
  2. Jkhr. Henricus Sebastiaan [9878], geb. te Leens [GR] op 20-09-1833, ovl. (70 jaar oud) te Brummen [GE] op 07-12-1903, tr. [3824] met Edzardina Jacoba Enschede [9886], dr. van prof. Willem Adriaan Enschede [9887] (hoogleraar) en Jkvr. Margarette Bouwina van Holthe [9888], geb. te Groningen [GR] in 1847, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Brummen [GE] op 01-07-1913. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3. Jkvr. Anna Wilhelmina [9879], geb. in 1835, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te Breukelen [UT] op 11-04-1858. 
  4. Jkvr. Edzardina [9880], geb. te Leens [GR] in 1837, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Renkum [GE] op 13-08-1915. 
  5. Jkvr. Hermina Maria Gerarda [9881], geb. te Groningen [GR] in 1839, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 29-09-1909. 
  6. Jkvr. Lucia Helena [9882], geb. te Maarssen [UT] op 26-09-1841, ovl. (15 jaar oud) te Breukelen [UT] op 22-10-1856. 
  7. Jkvr. Cornelia Isabella Adolphina [9883], geb. te Maarssen [UT] op 06-01-1846, ovl. (58 jaar oud) te Renkum [GE] op 08-04-1904, tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) [3826] te Breukelen [UT] op 09-08-1872 met Hendrik Jan Herman Groneman [9889], zn. van Johannes Casparus Theodorus Groneman [9890] (koopman/grondeigenaar) en Florentien Adriana Francina de Bruin [9891], geb. te Zutphen [GE] op 14-06-1840, ovl. (67 jaar oud) te Velp [GE] op 05-03-1908. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8. Jkhr. Edzard [9884], geb. te Maarssen [UT] op 28-12-1847. 
  9. Jkhr. Sape [9885], geb. te Maarssen [UT] op 20-03-1850, ovl. (74 jaar oud) te Renkum [GE] op 09-03-1925. 
 Jkhr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Tot Wehe) [9874], zn. van Ludolf Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Tot Wehe) [9875] en barones Allegunda Susanna van Echten [9876], tr. (1) [3828] met Aleida Warmoldina Lamberta Talma [9892], geb. in 1800, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in 1830. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXi.  Ida Johanna Adolphina 't Hooft [14046], dr. van Cornelis Isaac 't Hooft [9857] (kapitaal/generaal-majoor infanterie Staatsleger/majoor-effectief regiment Hardenbroek) en Maria Gerarda de Laat [9854] (VIIIi), geb. te Zaltbommel [GE] in 1765, tr. [3819] met Martin Godfried Hoffman van Hove [9866], zn. van ds. Johannes Martinus Hoffman van Hove [9867] (predikant) en Alida Johanna Stuerman [14076], geb. te Maassluis [ZH] in 1739, ged. op 21-08-1739, rentmeester heerlijkheid Brakel/dijkgraaf, begr. te Meerkerk [ZH] op 09-10-1811. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johan Martin Godfried [14078], geb. te Brakel [GE] op 05-05-1791, notaris, ovl. (69 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 28-08-1860, tr. (resp. 30 en ongeveer 22 jaar oud) [5696] te Zaltbommel [GE] op 22-11-1821 met Johanna Wilhelmina van Essen [14082], dr. van Paulus van Essen [14083] en Elizabeth Maria Florentina de Virieu [14084], geb. te Zaltbommel [GE] in 1799, ged. op 26-09-1799, ovl. (ongeveer 94 jaar oud) aldaar op 09-01-1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Gerarda [14079], geb. te Brakel [GE] op 31-03-1792, ovl. (63 jaar oud) te Assen [DR] op 29-09-1855, tr. (resp. 34 en ongeveer 38 jaar oud) (1) [5699] te Gorinchem [ZH] op 27-10-1826 met Willem Jacob van Son [14086], zn. van Pelgrom Maximiliaan van Son [14092] (luitenant-kolonel) en Cornelia Susanna Melissen [14093], geb. te Amsterdam [NH] in 1788, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Arnhem [GE] op 20-11-1837. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 54 en 39 jaar oud) (2) [5698] te Arnhem [GE] op 02-04-1846 met jkhr Charles Philippe Louis van Kinschot [14085], zn. van jkhr Hugo van Kinschot [14087] en Petronella Abigael Bentinck [14088], geb. te Rotterdam [ZH] op 10-04-1806, provinciaal directeur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen in Zeeland, ovl. (56 jaar oud) te Middelburg [ZE] op 22-12-1862. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelia Hermania [14080], geb. te Brakel [GE] in 1795, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 09-03-1865. 
  4.  Hermanus [14081], geb. te Brakel [GE] op 07-04-1796, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 15-10-1855, volgt Xn
  5.  Gerardus Jacobus [9865], geb. te Brakel [GE] op 12-01-1798, volgt Xo
  Martin Godfried Hoffman van Hove [9866], zn. van ds. Johannes Martinus Hoffman van Hove [9867] (predikant) en Alida Johanna Stuerman [14076], tr. (1) [5695] met Johanna Catharina van Gils [14077], geb. in 1750, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) in 1789. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xn.  Hermanus Hoffman van Hove [14081], zn. van Martin Godfried Hoffman van Hove [9866] (rentmeester heerlijkheid Brakel/dijkgraaf) en Ida Johanna Adolphina 't Hooft [14046] (IXi), geb. te Brakel [GE] op 07-04-1796, belastingontvanger, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 15-10-1855, tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) [5705] te Vianen [NB] op 15-04-1819 met Jeanne Anna Hester Lemker [14094], dr. van Jean Lemker [14095] (predikant) en Anna Margaretha Bouwmeester [14096], geb. te Vianen [NB] in 1793, ged. aldaar op 29-12-1793, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 02-12-1867. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Herman Martin Joan [14097], geb. te Doesburg [GE] op 04-10-1832, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 30-05-1889, volgt XIo

XIo.  Herman Martin Joan Hoffman van Hove [14097], zn. van Hermanus Hoffman van Hove [14081] (Xn) (belastingontvanger) en Jeanne Anna Hester Lemker [14094], geb. te Doesburg [GE] op 04-10-1832, notaris Brakel/Zaltbommel, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 30-05-1889, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) (1) [5707] op 06-08-1862 met Francina Sieuwerts van Reesema [14098], dr. van Abraham Siewertszn. van Reesema [14099] en Sophia Elisabeth Scheltus [14100], geb. te Rotterdam [ZH] op 24-02-1835, ovl. (36 jaar oud) aldaar op 28-01-1872. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Hermanus [14105], geb. te Rotterdam [ZH] in 1864, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) aldaar op 02-07-1864. 
  2.  Herman [14106], geb. in 1865. 
  3.  Abraham [14107], geb. te Rotterdam [ZH] in 1867, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) aldaar op 26-07-1867. 
  4.  Johann Martin Godfried [14108], geb. te Rotterdam [ZH] op 25-11-1868, volgt XIIu
  5.  Francina [14109], geb. te Rotterdam [ZH] op 16-03-1870, ovl. (4 dagen oud) aldaar op 20-03-1870. 
  Herman Martin Joan Hoffman van Hove [14097], tr. (resp. 46 en 40 jaar oud) (2) [5709] op 07-11-1878 met Hendrika Wouterina Cankrien [14101], dr. van Bernardus Ewoud Cankrien [14102] en Maria van Hoboken [14103], geb. te Rotterdam [ZH] op 21-04-1838. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hendrika Wouterina Cankrien [14101], dr. van Bernardus Ewoud Cankrien [14102] en Maria van Hoboken [14103], tr. (1) [5711] met Daniel Twiss [14104], geb. in 1822, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) in 1872. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIu.  Johann Martin Godfried Hoffman van Hove [14108], zn. van Herman Martin Joan Hoffman van Hove [14097] (XIo) (notaris Brakel/Zaltbommel) en Francina Sieuwerts van Reesema [14098], geb. te Rotterdam [ZH] op 25-11-1868, kassier Rotterdamsche Tramwegmaatschappij, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) [5713] te Haarlem [NH] op 14-03-1901 met Jeanne Francoise Marie Scheltus van IJsseldijk [14111], dr. van Ludolf Scheltus van IJsseldijk [14112] en jkvr Johanna Cornelia Louise van den Bosch [14113], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 01-11-1873. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johanna Cornelie Louise [14114], geb. te Rotterdam [ZH] op 01-04-1902. 
  2.  Francina [14115], geb. te Rotterdam [ZH] op 19-12-1903, ovl. (41 jaar oud) te Voorschoten [ZH] op 16-03-1945, volgt XIIIw
  3.  Harman Martin Johan [14116], geb. in 1906. 

XIIIw.  Francina Hoffman van Hove [14115], dr. van Johann Martin Godfried Hoffman van Hove [14108] (XIIu) (kassier Rotterdamsche Tramwegmaatschappij) en Jeanne Francoise Marie Scheltus van IJsseldijk [14111], geb. te Rotterdam [ZH] op 19-12-1903, ovl. (41 jaar oud) te Voorschoten [ZH] op 16-03-1945, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) [5715] te Rotterdam [ZH] op 03-04-1924 met Willem Kolff [14117], zn. van Cornelis Geertruyus Kolff [14118] en Jeannette Roelandia Ruijs [14119], geb. te Rotterdam [ZH] op 16-10-1898, tabaksmakelaar, ovl. (82 jaar oud) te Leidschendam [ZH] op 09-07-1981. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14121], volgt XIVm
  2.  Afgeschermd [14122], relatie met Afgeschermd [14137], kind van Afgeschermd [14138] en Sophia Maria Christina Reyners [14139]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Willem Kolff [14117], zn. van Cornelis Geertruyus Kolff [14118] en Jeannette Roelandia Ruijs [14119], tr. (resp. 52 en ongeveer 28 jaar oud) (2) [5717] te Driebergen-Rijsenburg [UT] op 15-02-1951 met Jantje Scheffer [14120], geb. in 1922, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 2002. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVm.  Afgeschermd [14121], kind van Willem Kolff [14117] (tabaksmakelaar) en Francina Hoffman van Hove [14115] (XIIIw), relatie met Afgeschermd [14123], kind van Albertus Jacob Graffelman [14124] en Grietje de Vries [14125]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14126], volgt XVb
  2.  Afgeschermd [14127], volgt XVc

XVb.  Afgeschermd [14126], kind van Afgeschermd [14121] (XIVm) en Afgeschermd [14123], relatie met Afgeschermd [14128], kind van Afgeschermd [14129] en Afgeschermd [14130]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14131]. 
  2.  Afgeschermd [14132]. 
  3.  Afgeschermd [14133]. 

XVc.  Afgeschermd [14127], kind van Afgeschermd [14121] (XIVm) en Afgeschermd [14123], relatie met Afgeschermd [14134]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14135]. 
  2.  Afgeschermd [14136]. 

Xo.  Gerardus Jacobus Hoffman van Hove [9865], zn. van Martin Godfried Hoffman van Hove [9866] (rentmeester heerlijkheid Brakel/dijkgraaf) en Ida Johanna Adolphina 't Hooft [14046] (IXi), geb. te Brakel [GE] op 12-01-1798, 2e luitenant/1e luitenant, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) [3818] te Zwollerkerspel [OV] op 29-05-1824 met Maria Gerarda 't Hooft [9863] (zie Xl). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Ida Johanna Adolphina Henrietta [9868], geb. te Coevorden [DR] op 07-04-1825, volgt XIn
  2.  Henricus Hermanus Sebastiaan [9869], geb. te Groningen [GR] op 14-08-1826, ovl. (4 jaar oud) aldaar op 12-08-1831. 
  3.  Johanna Martina Godfrieda [9870], geb. te Groningen [GR] op 10-06-1828. 

XIn.  Ida Johanna Adolphina Henrietta Hoffman van Hove [9868], dr. van Gerardus Jacobus Hoffman van Hove [9865] (Xo) (2e luitenant/1e luitenant) en Maria Gerarda 't Hooft [9863] (Xl), geb. te Coevorden [DR] op 07-04-1825, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) [3820] te Breda [NB] op 16-12-1852 met Henricus Johannes Resler [9871], zn. van Johannes Petrus Resler [9872] (medisch doctor) en Christina Dirkje Koentz [9873], geb. te Huizen [NH] op 19-07-1823, scheepsarts, woonde te Breda. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Gerardus Jacobus [14058], geb. te Breda [NB] in 1855, volgt XIIs
  2.  Maria Gerarda [14059], geb. te Breda [NB] in 1857, volgt XIIt

XIIs.  Gerardus Jacobus Resler [14058], zn. van Henricus Johannes Resler [9871] (scheepsarts, woonde te Breda) en Ida Johanna Adolphina Henrietta Hoffman van Hove [9868] (XIn), geb. te Breda [NB] in 1855, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 24 jaar oud) [5686] te Amsterdam [NH] op 01-09-1887 met Masje Ottolander [14060], dr. van Herbertus Ottolander [14061] en Adriana Jacoba Maria van der Kleij [14062], geb. te Amsterdam [NH] in 1863. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Christiaan Bernhard [14063], geb. te Amsterdam [NH] in 1889, handelsreiziger, tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) [5688] te Amsterdam [NH] op 15-09-1915, (gesch. beiden ongeveer 41 jaar oud op 18-12-1930) met Johanna Six [14064], dr. van Adrianus Six [14065] (schoenmaker) en Maria Magdalena van Lieshout [14066], geb. te Beverwijk [NH] in 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIt.  Maria Gerarda Resler [14059], dr. van Henricus Johannes Resler [9871] (scheepsarts, woonde te Breda) en Ida Johanna Adolphina Henrietta Hoffman van Hove [9868] (XIn), geb. te Breda [NB] in 1857, kinderjuffrouw, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 30 jaar oud) [5690] te Amsterdam [NH] op 09-09-1880 met Bernard Hendrik Carel Sauer [14067], zn. van Johann Conrad Sauer [14068] (broodbakker) en Helene Sophie Friederike Wascher [14069], geb. te Amsterdam [NH] in 1850, kruidenier en later opzichter. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Ida Johanna Adolphine HenriŽtte [14070], geb. te Amsterdam [NH] in 1885, volgt XIIIv
  2.  Johanna Coenradina Maria [14071], geb. in 1889, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Zeist [UT] op 27-01-1945. 

XIIIv.  Ida Johanna Adolphine HenriŽtte Sauer [14070], dr. van Bernard Hendrik Carel Sauer [14067] (kruidenier en later opzichter) en Maria Gerarda Resler [14059] (XIIt) (kinderjuffrouw), geb. te Amsterdam [NH] in 1885, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) [5692] te Amsterdam [NH] op 15-09-1909 met Willem Hendrik Flutsch [14072], zn. van Herman Johannes Flutsch [14073] (werkman) en Hindrikje Bakkelo [14074], geb. te Amsterdam [NH] in 1888, bloemist. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Doodgeb. kind [14075], geb. te Den Helder [NH] op 25-09-1918. 

VIIIj.  Willem Aelbertus de Laat [9856], zn. van Hermannus Henricus de Laat [9848] (schepen/burgemeester/advocaat Hof van Gelderland) en Johanna Elisabeth van Zuylen [5263] (VIIm), geb. te Zaltbommel [GE] op 04-05-1738, juridisch doctor, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) in 1782, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) (1) [3829] op 09-04-1765 met Johanna Vermeulen [9893], dr. van Rijk Vermeulen [14140] (richter) en Petronella van Lith [14141], geb. te Zaltbommel [GE] op 15-09-1737, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in 1768, begr. aldaar op 06-02-1768. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johanna Elisabeth [9894], geb. te Zaltbommel [GE] in 1766, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) aldaar op 14-06-1821, volgt IXj
  2.  Rijk Petrus [14146], geb. in 1768, ged. te Zaltbommel [GE] op 24-01-1768, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) in 1770, begr. aldaar op 24-03-1770. 
  Willem Aelbertus de Laat [9856], tr. (resp. 34 en 30 jaar oud) (2) [5726] te Brakel [GE] op 18-10-1772 met Angenieta Verweijde [14142], dr. van Hendrikus Wilhelmus Verweijde [14143] en Allegonda Jacoba van der Sluis [14144], geb. te Zaltbommel [GE] op 03-04-1742, ged. op 03-04-1742, ovl. (79 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 05-10-1821. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Angenieta Verweijde [14142], dr. van Hendrikus Wilhelmus Verweijde [14143] en Allegonda Jacoba van der Sluis [14144], tr. (2) [5728] met Leendert Willem de Fockert [14145], geb. in 1740, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) in 1815. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXj.  Johanna Elisabeth de Laat [9894], dr. van Willem Aelbertus de Laat [9856] (VIIIj) (juridisch doctor) en Johanna Vermeulen [9893], geb. te Zaltbommel [GE] in 1766, ged. aldaar op 16-02-1766, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) aldaar op 14-06-1821, tr. [3830] met Dr. Scipio de Kanter [9895], zn. van Ds. Philippus de Kanter [9896] en Anna Maria Oudkerk [9897], geb. in 1764, ged. te Harderwijk [GE] op 22-04-1764, stadsgeneesheer, burgemeester en curator Hogeschool Harderwijk, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 16-06-1808. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Anna Maria [9898], geb. te Zaltbommel [GE] op 13-01-1791, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 25-11-1857, volgt Xp
  2.  Willem Albert de Laat de Kanter [9899], geb. te Zaltbommel [GE] op 26-03-1793, ovl. (86 jaar oud) te Goes [ZE] op 04-09-1879, volgt Xq
  3.  Philippa Matthea [9900], geb. te Zaltbommel [GE] op 19-09-1798, ged. op 20-09-1798, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 11-07-1874. 
  4.  Huberta Marina [9901], geb. te Zaltbommel [GE] op 11-12-1800, ovl. (46 jaar oud) aldaar op 26-06-1847. 
  5.  Johanna Elisabeth [9902], geb. te Zaltbommel [GE] op 25-03-1802, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 16-11-1872. 
  6.  Philippus [9903], geb. te Zaltbommel [GE] op 15-03-1804, ovl. (48 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 14-06-1852, volgt Xr

Xp.  Anna Maria de Kanter [9898], dr. van Dr. Scipio de Kanter [9895] (stadsgeneesheer, burgemeester en curator Hogeschool Harderwijk) en Johanna Elisabeth de Laat [9894] (IXj), geb. te Zaltbommel [GE] op 13-01-1791, ged. aldaar op 16-01-1791, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 25-11-1857, tr. [3832] met Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff [9904], zn. van Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff [9905] en Deliana Maria Baert [9906] (rentenierster), geb. te Tiel [GE] op 24-04-1782, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 05-09-1860. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Deliana Maria [9907], geb. te Rotterdam [ZH] op 30-08-1828, ovl. (68 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 10-02-1897. 
  Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff [9904], zn. van Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff [9905] en Deliana Maria Baert [9906] (rentenierster), tr. (2) [5729] met Geertruida Maria Schout [14147]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xq.  Willem Albert de Laat de Kanter [9899], zn. van Dr. Scipio de Kanter [9895] (stadsgeneesheer, burgemeester en curator Hogeschool Harderwijk) en Johanna Elisabeth de Laat [9894] (IXj), geb. te Zaltbommel [GE] op 26-03-1793, ontvanger, ovl. (86 jaar oud) te Goes [ZE] op 04-09-1879, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) [3834] te Utrecht [UT] op 10-02-1820 met Madelaine Henriette Jeanne Chatelain [9908], dr. van Jean Henri Chatelain [9909] (predikant) en Jeanne Cornelia van Homrig [9910], geb. op 19-05-1791, ged. Waals Hervormd te Breda [NB] op 22-05-1791, ovl. (61 jaar oud) te Goes [ZE] op 25-11-1852. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Johanna Elisabeth [9911], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 02-12-1820, ovl. (72 jaar oud) te Kapelle [ZE] op 01-12-1893, volgt XIp
  2.  Johanna Cornelia [9912], geb. in 1822, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Goes [ZE] op 26-08-1899. 
  3.  Anna Maria [9913], geb. in 1823, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) te Goes [ZE] op 09-07-1841. 
  4.   Jean Henri 527,528 [9914], geb. te Amsterdam [NH] in 1825, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Goes [ZE] op 22-08-1883, volgt XIq
  5.  Willem Albert [9915], geb. te Goes [ZE] in 1828, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 10-11-1899, volgt XIr
  6.  Louis Marie [9916], geb. te Goes [ZE] op 22-01-1829, ovl. (65 jaar oud) te Leiden [ZH] op 04-02-1894, volgt XIs
  7.  Philippa Matthea [9917], geb. te Goes [ZE] in 1830, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 26-05-1911. 
  8.  Scipio [9918], geb. te Goes [ZE] in 1832, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 02-01-1922, volgt XIt

XIp.  Johanna Elisabeth de Laat de Kanter [9911], dr. van Willem Albert de Laat de Kanter [9899] (Xq) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain [9908], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 02-12-1820, ovl. (72 jaar oud) te Kapelle [ZE] op 01-12-1893, tr. (resp. 21 en 31 jaar oud) [3838] te Goes [ZE] op 18-08-1842 met Jacob van der Mandere [9923], zn. van mr. Paulus Johan van der Mandere [9924] en Adriana Isabella van der Bilt [9925], geb. te Middelburg [ZE] op 04-04-1811, ovl. (68 jaar oud) te Kapelle [ZE] op 10-04-1879. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Paulus Johan [9926], geb. te Goes [ZE] op 30-06-1843, ovl. (11 maanden oud) aldaar op 06-06-1844. 
  2.  Paulus Johan [9927], geb. te Westkapelle [ZE] op 29-12-1844, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1921. 
  3.  Madeleine Henriette Jeanne [9928], geb. te Westkapelle [ZE] op 30-01-1846. 
  4.  Willem Albert [9929], geb. te Kapelle [ZE] op 29-01-1848, ovl. (59 jaar oud) te Parijs [95, Frankrijk] op 14-05-1907, volgt XIIv
  5.  Adriana Isabelle [10645], geb. te Kapelle [ZE] op 08-03-1850, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 08-03-1851. 
  6.  Louis Marie [10644], geb. te Westkapelle [ZE] op 04-12-1851, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 30-10-1853. 
  7.  Louis Marie [9930], geb. te Goes [ZE] in 1855, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) aldaar op 11-08-1859. 
  8.  Philips Mattheus [10646], geb. te Kapelle [ZE] op 06-04-1857. 

XIIv.  Willem Albert van der Mandere [9929], zn. van Jacob van der Mandere [9923] en Johanna Elisabeth de Laat de Kanter [9911] (XIp), geb. te Kapelle [ZE] op 29-01-1848, luitenant, ovl. (59 jaar oud) te Parijs [95, Frankrijk] op 14-05-1907, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) [3840] te Arnhem [GE] op 08-11-1877 met Jeanne Adrienne Huygens [9931], dr. van Hendrik Huygens [9932] (kapitein ter zee) en Annette Elizabeth Petronella van Ommen [9933], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 27-04-1857, ovl. (80 jaar oud) te Arnhem [GE] op 06-09-1937. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johanna Elisabeth [9934], geb. in 1880, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 31 jaar oud) [3842] te 's-Gravenhage [ZH] op 17-09-1902 met Joannes Lugt [9936], zn. van Pieter Evert Lugt [9937] (Doopsgezind predikant te Graft) en Welmoet Tideman [9938], geb. in 1871, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 03-07-1949. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Henri Charles Glaude Jacob [9935], geb. te Amsterdam [NH] op 17-03-1883, journalist/letterkundige, ovl. (75 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 06-03-1959, tr. [3844] met Margaretha Theodora Josephine Alers [9939], dr. van Louis Frederik Christiaan Alers [9940] en Theordora Wilhelmina Wiedermann [9941], geb. te Magelang [JA, IndonesiŽ] in 1892, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 03-05-1974. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIq.  mr. Jean Henri de Laat de Kanter527,528 [9914], zn. van Willem Albert de Laat de Kanter [9899] (Xq) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain [9908], geb. te Amsterdam [NH] in 1825, advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Goes [ZE] op 22-08-1883, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) [3846] op 17-04-1856 met Johanna Maria van den Bree527,528 [9942], dr. van Jacobus Hermanus van den Bree [9943] en Adriana le Froe [9944], geb. te Goes [ZE] in 1831, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Hilversum [NH] op 28-01-1923. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Madelaine Henriette Jeanne [9945], geb. te Goes [ZE] op 20-02-1857, ovl. (42 jaar oud) aldaar op 27-03-1899, volgt XIIw
  2.   Jacobus Hermanus 529,527,528 [9946], geb. te Goes [ZE] op 28-02-1858, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 27-08-1909, volgt XIIx
  3.  Adriana Anna [9947], geb. in 1860, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Goes [ZE] op 29-09-1863. 
  4.  Willem Albert [9948], geb. te Goes [ZE] in 1860, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) aldaar op 28-02-1902, volgt XIIy
  5.  Adriana Anna [9949], geb. te Goes [ZE] op 06-11-1864, ovl. (81 jaar oud) te Hilversum [NH] op 06-04-1946, volgt XIIz
  6.  Louise Marie [9950], geb. te Goes [ZE] in 1870, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Leek [GR] op 14-03-1944, volgt XIIaa

XIIw.  Madelaine Henriette Jeanne de Laat de Kanter [9945], dr. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter [9914] (XIq) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree [9942], geb. te Goes [ZE] op 20-02-1857, ovl. (42 jaar oud) aldaar op 27-03-1899, tr. (resp. 23 en ongeveer 28 jaar oud) [3850] op 27-05-1880 met Johannes Fransen van de Putte [9954], zn. van Johannes Adolphus Abraham Fransen van de Putte [9955] en Francina Abellina Burger [9956], geb. te Goes [ZE] in 1851, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) aldaar op 01-06-1911. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Francina Abbelina [9957], geb. te Goes [ZE] op 27-02-1882, ovl. (77 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 25-10-1959, volgt XIIIx

XIIIx.  Francina Abbelina Fransen van de Putte [9957], dr. van Johannes Fransen van de Putte [9954] en Madelaine Henriette Jeanne de Laat de Kanter [9945] (XIIw), geb. te Goes [ZE] op 27-02-1882, ovl. (77 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 25-10-1959, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) [3852] te Goes [ZE] op 03-06-1903 met Jkhr. Carel Marius Storm van 's Gravensande [9958], zn. van Jkhr. Jan Rudolph Storm van 's Gravensande [9959] en Jkvr. Emelie Marie Christine Meijer [9960], geb. te Amersfoort [UT] op 17-05-1877, kolonel infanterie/adjudant van Koningin Wilhelmina, ovl. (56 jaar oud) te Ermelo [GE] op 04-12-1933. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1. Jkhr. Carel Nicolaas [9961], geb. te Middelburg [ZH] op 29-08-1908, ovl. (60 jaar oud) te Epe [GE] op 11-09-1968, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) [3854] te Vlaardingen [ZH] op 07-04-1936 met Barones Wilhelmina Henriette Frederique van der Feltz [9962], dr. van Baron Pieter Christiaan Willem van der Feltz [9963] en Johanna Cornelia Koch [9964], geb. te Vlaardingen [ZH] op 12-10-1912, ovl. (58 jaar oud) te Zwolle [GE] op 29-11-1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIx.   Jacobus Hermanus de Laat de Kanter529,527,528 [9946], zn. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter [9914] (XIq) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree [9942], geb. te Goes [ZE] op 28-02-1858, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 27-08-1909, tr. (resp. 29 en ongeveer 26 jaar oud) [3848] te Loosdrecht [UT] op 10-06-1887 met Ottolina Wilhelmine Jeanne Schlencker530,528 [9951], dr. van Otto Wilhelm Johan Schlencker [9952] (assuradeur) en Elisabeth Maria Cornelia van der Crab [9953], geb. te Amsterdam [NH] in 1860, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Utrecht [UT] op 11-04-1908. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Eli Marie Cornelis [14149], geb. te Amsterdam [NH] op 07-10-1889, ovl. (74 jaar oud) te Harderwijk [GE] op 20-07-1964, volgt XIIIy
  2.  Johanna Maria [14150], geb. te Nieuwer-Amstel [NH] op 08-04-1895, ovl. (44 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 09-01-1940. 

XIIIy.  Eli Marie Cornelis de Laat de Kanter [14149], zn. van Jacobus Hermanus de Laat de Kanter [9946] (XIIx) en Ottolina Wilhelmine Jeanne Schlencker [9951], geb. te Amsterdam [NH] op 07-10-1889, ovl. (74 jaar oud) te Harderwijk [GE] op 20-07-1964, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) (1) [5731] te Edingburgh [Groot BrittaniŽ] op 14-01-1920 met Johanna Catharina de Bruijn [14151], dr. van Antonius Hendrik de Bruijn [14152] (kantoorbediende) en Peternella Celestine Poolman [14153], geb. te Amsterdam [NH] op 20-12-1891, ovl. (49 jaar oud) te Bussum [NH] op 30-06-1941. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [14158], volgt XIVn
  Eli Marie Cornelis de Laat de Kanter [14149], tr. (resp. 53 en 44 jaar oud) (2) [5733] te Bussum [NH] op 07-09-1943 met Maria Martina Adriana van den Hurk [14154], dr. van Martinus Godefridus van den Hurk [14155] en Johanna Maria van Kemenade [14156], geb. te Gestel [NB] op 14-12-1898, ovl. (93 jaar oud) te Rijssen [OV] op 31-03-1992. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Martina Adriana van den Hurk [14154], dr. van Martinus Godefridus van den Hurk [14155] en Johanna Maria van Kemenade [14156], tr. (2) [5735] met Gerrit Westerink [14157]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVn.  Afgeschermd [14158], kind van Eli Marie Cornelis de Laat de Kanter [14149] (XIIIy) en Johanna Catharina de Bruijn [14151], relatie met Afgeschermd [14159], kind van jkhr mr. Jacobus Willem Schorer [14160] en jkvr Hester Wilhelmina van Lennep [14161]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14162], volgt XVd
  2.  Afgeschermd [14163], volgt XVe

XVd.  Afgeschermd [14162], kind van Afgeschermd [14158] (XIVn) en Afgeschermd [14159], relatie met Afgeschermd [14164], kind van Afgeschermd [14165] en Maria Cornelia Petronella Josephina van der Meulen [14166]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14167]. 
  2.  Afgeschermd [14168]. 

XVe.  Afgeschermd [14163], kind van Afgeschermd [14158] (XIVn) en Afgeschermd [14159], relatie met Afgeschermd [14169], kind van Afgeschermd [14170] en Afgeschermd [14171]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14172]. 
  2.  Afgeschermd [14173]. 

XIIy.  Willem Albert de Laat de Kanter [9948], zn. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter [9914] (XIq) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree [9942], geb. te Goes [ZE] in 1860, administrateur, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Goes [ZE] op 28-02-1902, tr. [3856] met Abellina Fransen van de Putte [9965], dr. van Johannes Adolphus Abraham Fransen van de Putte [9955] en Francina Abellina Burger [9956], geb. te Goes [ZE] op 11-05-1860, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 31-01-1948. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Fanny [9966], geb. te Goes [ZE] op 31-03-1890, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 14-03-1963, volgt XIIIz
  2.  Betzy [9967], geb. te Goes [ZE] op 05-08-1893, ovl. (88 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 07-11-1981, volgt XIIIaa
  3.  Willemien [14174], geb. te Goes [ZE] op 15-10-1896, secretaresse levensverzekeringsmaatschappij, ovl. (96 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 26-07-1993. 

XIIIz.  Fanny de Laat de Kanter [9966], dr. van Willem Albert de Laat de Kanter [9948] (XIIy) (administrateur) en Abellina Fransen van de Putte [9965], geb. te Goes [ZE] op 31-03-1890, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 14-03-1963, gecr. aldaar in 03-1963, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) [3857] te Heemstede [NH] op 02-06-1914 met mr. Salomon Siewert de Koe [9968], zn. van prof/dr. Salomon Siewert de Koe [9969] en Jkvr. Isabella Antoinette Antoinetta Michaela Cornelia Asch van Wijck [9970], geb. te Groningen [GR] op 24-05-1884, ovl. (47 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 03-04-1932. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Sieuwerd Salomon [10627], geb. te Utrecht [UT] op 02-04-1915, student scheikunde TH Delft, ovl. (29 jaar oud) te Utrecht [UT] op 22-06-1944. 
  2.  Willem Albert (Wim) [10628], geb. te Utrecht [UT] op 28-01-1917, volgt XIVo

XIVo.  mr. Willem Albert (Wim) de Koe [10628], zn. van mr. Salomon Siewert de Koe [9968] en Fanny de Laat de Kanter [9966] (XIIIz), geb. te Utrecht [UT] op 28-01-1917, advocaat/procureur/rechter/raadsheer/vice-president, tr. (resp. 39 en 37 jaar oud) [4129] te Utrecht [UT] op 17-05-1956 met Johanna Cornelia (Joop) Doornberg531 [10629], dr. van Pieter Johannes Doornberg [10630] en Johanna Cornelia le Cavalier [10631], geb. te Semarang [JA, IndonesiŽ] op 09-03-1919. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [10632], relatie met Afgeschermd [10633], kind van Afgeschermd [10634] en Gemma van Zon [10635]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIaa.  Betzy de Laat de Kanter [9967], dr. van Willem Albert de Laat de Kanter [9948] (XIIy) (administrateur) en Abellina Fransen van de Putte [9965], geb. te Goes [ZE] op 05-08-1893, ovl. (88 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 07-11-1981, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) [3859] te Amsterdam [NH] op 07-08-1919, (gesch. resp. 57 en 62 jaar oud op 15-12-1950) met Arnoldus Johan George Verster [9971], zn. van mr. Thomas Matthijs Verster [9972] (advocaat/directeur Handelsvereniging) en Laura Wilhelmina Noordhoek Hegt [9973], geb. te Amsterdam [NH] op 06-10-1888, secretaris Handelsvereniging, ovl. (86 jaar oud) te Doorn [UT] op 19-05-1975. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hans [14176], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23-01-1920, ovl. (89 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 23-07-2009, volgt XIVp
  2.  Afgeschermd [10636], volgt XIVq
  Arnoldus Johan George Verster [9971], zn. van mr. Thomas Matthijs Verster [9972] (advocaat/directeur Handelsvereniging) en Laura Wilhelmina Noordhoek Hegt [9973], tr. (resp. 62 en ongeveer 42 jaar oud) (2) [5742] te 's-Gravenhage [ZH] op 09-01-1951 met Xenia Andrejewna Molschanowa [14175], geb. in 1908, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) in 1971. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVp.  Hans Verster [14176], zn. van Arnoldus Johan George Verster [9971] (secretaris Handelsvereniging) en Betzy de Laat de Kanter [9967] (XIIIaa), geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23-01-1920, personeelschef, ovl. (89 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 23-07-2009, tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) [5743] te Eindhoven [NB] op 14-10-1954 met Jacqueline Beatrix (Lien) Cortel [14177], dr. van Hennij Jacob Cortel [14178] en Steina Jacoba Scherpenhuijzen [14179], geb. te Eindhoven [NB] op 20-04-1929, verpleegkundige, ovl. (81 jaar oud) op 12-07-2010. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14180], relatie met Afgeschermd [14183], kind van Afgeschermd [14184] en Afgeschermd [14185]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [14181]. 
  3.  Afgeschermd [14182]. 
  4.  Afgeschermd [14186]. 

XIVq.  Afgeschermd [10636], kind van Arnoldus Johan George Verster [9971] (secretaris Handelsvereniging) en Betzy de Laat de Kanter [9967] (XIIIaa), relatie met Afgeschermd [10637], kind van Ernst Kaars Sijpesteijn [10638] (ondernemer) en Arnoldine Meurs [10639]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10640]. 
  2.  Afgeschermd [10641]. 
  3.  Afgeschermd [10642]. 
  4.  Afgeschermd [10643]. 

XIIz.  Adriana Anna de Laat de Kanter [9949], dr. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter [9914] (XIq) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree [9942], geb. te Goes [ZE] op 06-11-1864, ovl. (81 jaar oud) te Hilversum [NH] op 06-04-1946, tr. (resp. 23 en 33 jaar oud) [3861] te Goes [ZE] op 22-12-1887 met dr. Pieter Coenraad Frederik Frowein [9974], zn. van Coenraad Frederik Frowein [9975] (koopman) en Josephina van Zuylen [9976], geb. te Amsterdam [NH] op 30-05-1854, privaatdocent aan Universieit Amsterdam, gymnasium te Sneek en later leraar meisjes-HBS te Goes, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 04-08-1917. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Coenraad Frederik [9977], geb. te Sneek [FR] op 06-01-1889, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1968, volgt XIIIab
  2.  Johanna Maria Henriette [10612], geb. te Den Helder [NH] op 14-03-1892, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) [4125] te Salitaga [JA, IndonesiŽ] op 22-01-1921 met Johannes Cornelis van Heijcop ten Ham [10620], zn. van Petrus Marinus van Heijcop ten Ham [10621] (luitenant kwartiermeester) en Johanna Francina Adriana Rost van Tonningen [10622], geb. te Salitaga [JA, IndonesiŽ] op 05-11-1898, werkzaam bij Ned. Handelsmaatschappij. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIab.  Coenraad Frederik Frowein [9977], zn. van dr. Pieter Coenraad Frederik Frowein [9974] (privaatdocent aan Universieit Amsterdam, gymnasium te Sneek en later leraar meisjes-HBS te Goes) en Adriana Anna de Laat de Kanter [9949] (XIIz), geb. te Sneek [FR] op 06-01-1889, doctor in de chemie/ingenieur, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1968, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (1) [4121] te Sondershausen [TH, Duitsland] op 10-08-1921, (gesch.) met Johanna (Hanny) Schwing [10613], dr. van Maximilian Schwing [10614] en Kathe Brandt [10615], geb. te Arnstadt [TH, Duitsland] op 20-05-1898. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Coenraad Frederik Frowein [9977], tr. (2) [4123] met Martha Emilie Rothe [10616], dr. van Ferdinand Rothe [10617] en Laura Grossmann [10618], geb. te Lubbenau [BB, Duitsland] op 18-09-1899. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Konrad Freiderich [10619], geb. te Ludwigshafen [RP, Duitsland] op 05-05-1928, ovl. (32 dagen oud) aldaar op 06-06-1928. 

XIIaa.  Louise Marie de Laat de Kanter [9950], dr. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter [9914] (XIq) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree [9942], geb. te Goes [ZE] in 1870, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Leek [GR] op 14-03-1944, tr. (resp. ongeveer 23 en 29 jaar oud) [3863] te Goes [ZE] op 05-04-1894 met Herman Adriaan Ballot [9978], zn. van Adriaan Marinus Ballot [9979] (medisch doctor) en Maria Elisabeth Adriana Schadee [9980], geb. te Rotterdam [ZH] op 14-12-1864, notaris, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 23-02-1948. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Herman [9981], geb. te Pretoria [TR, R.S.A.] op 24-11-1896, kantoorbediende, tr. [3865] met Anna Catharina de Winter532 [9982], dr. van Bernardus Hendrikus de Winter [9983] (papiermaker/boekdrukker) en Anna Catharina Willems [9984], geb. te Arnhem [GE] op 23-09-1893. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIr.  Willem Albert de Laat de Kanter [9915], zn. van Willem Albert de Laat de Kanter [9899] (Xq) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain [9908], geb. te Goes [ZE] in 1828, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 10-11-1899, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) [3867] te Goes [ZE] op 20-02-1856 met Catharina Bernardine van Kerkwijk [9985], dr. van Jacobus Walraven van Kerkwijk [9986] (apotheker) en Catharina van Deinse [9987], geb. te Goes [ZE] in 1827, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 03-10-1908. 
 Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.  Madeleine Henriette Jeanne [9988], geb. te Gulpen [LI] op 16-02-1857, ovl. (81 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 08-06-1938, volgt XIIab
  2.  Catharina Christina [9989], geb. in 1859, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 24-02-1934. 
  3.  Antoinette Guillemette [9990], geb. te Gulpen [LI] in 1860, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 04-04-1944. 
  4.  Jacoba Walravina [9991], geb. te Wageningen [GE] in 1864, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 08-01-1929. 

XIIab.  Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter [9988], dr. van Willem Albert de Laat de Kanter [9915] (XIr) en Catharina Bernardine van Kerkwijk [9985], geb. te Gulpen [LI] op 16-02-1857, ovl. (81 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 08-06-1938, tr. (resp. 26 en 33 jaar oud) [3869] te Maastricht [LI] op 23-08-1883 met Jkhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma Thoe Kingma [9992], zn. van Jkhr.mr. Frederik Hessel van Beyma Thoe Kingma [9993] (plv. rechter in Heerenveen) en Aaltje Noyon [9994], geb. te Aengwirden [FR] op 22-11-1849, ovl. (85 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 14-10-1935. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Catharina Bernardina [9995], geb. te Zuidbroek [GR] op 24-05-1884, ovl. (78 jaar oud) te Breda [NB] op 02-11-1962, volgt XIIIac
  2.  Frederik Hessel [9996], geb. te Zuidbroek [GR] op 27-10-1885, ovl. (80 jaar oud) te Utrecht [UT] op 29-03-1966, volgt XIIIad
  3. Jkhr. Willem Albert [9997], geb. te Zuidbroek [GR] op 03-02-1888, ovl. (18 jaar oud) te Terkaple [FR] op 19-07-1906. 
  4. Jkhr. Julius Matthijs [9998], geb. te Zuidbroek [GR] op 16-07-1890, burgemeester Rauwerderhiem, ovl. (80 jaar oud) te Raerd [FR] op 05-12-1970. 
  5. Jkhr. R.E. [9999], geb. in 1893. 
  6. Jkvr. Baudina Elisabeth [10000], geb. te Heerenveen [FR] op 14-01-1895, ovl. (25 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 14-07-1920. 

XIIIac. Jkvr. Catharina Bernardina van Beyma Thoe Kingma [9995], dr. van Jkhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma Thoe Kingma [9992] en Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter [9988] (XIIab), geb. te Zuidbroek [GR] op 24-05-1884, ovl. (78 jaar oud) te Breda [NB] op 02-11-1962, tr. (resp. 24 en 35 jaar oud) [3871] te Aengwirden [FR] op 19-08-1908 met mr. Rudolf Willem Johan Cornelis de Menthon Bake [10001], zn. van Charles Francois Guillaume de Menthon Bake [10002] (rechter) en Elizabeth Jacoba Kortenbout van der Sluis [10003], geb. te Almelo [OV] op 26-04-1873, ovl. (36 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 11-08-1909. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1. mr. Madeleine Henriette Jeanne [10004], geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 13-02-1910, ovl. (59 jaar oud) te Breda [NB] op 12-06-1969, tr. (resp. 41 en 53 jaar oud) [3873] te Breda [NB] op 09-06-1951 met Leendert Marie Kramer [10008], zn. van Carel Kramer [10009] en Helena Maria van Meurs [10010], geb. te Rotterdam [ZH] op 21-06-1897, ovl. (72 jaar oud) te Ulvenhout [NB] op 08-09-1969. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Elisabeth Jacoba [10005], geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 24-06-1913, tr. (resp. 26 en 33 jaar oud) [3875] te 's-Gravenhage [ZH] op 01-02-1940 met Richard Albert Braakenburg van Backum [10011], zn. van Lambertus Johannes Apollonius Braakenburg van Backum [10012] (Heer van Backum) en Elise Jeanne Justine Schuijt van Castricum [10013], geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 01-07-1906. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Baudina Elisabeth [10006], geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 14-06-1916, ovl. (90 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 14-01-2007, gecr. aldaar. 
  4. mr. Charles Francois Guillaume [10007], geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 07-12-1919. 

XIIIad. Jkhr. Frederik Hessel van Beyma Thoe Kingma [9996], zn. van Jkhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma Thoe Kingma [9992] en Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter [9988] (XIIab), geb. te Zuidbroek [GR] op 27-10-1885, ovl. (80 jaar oud) te Utrecht [UT] op 29-03-1966, tr. (resp. 37 en 28 jaar oud) [3877] te Leipzig [sc, Duitsland] op 10-04-1923 met Margaretha Elisabeth Bottcher [10014], dr. van Karl Heinrich Bottcher [10015] en Christiane Louise Harnisch [10016], geb. te Leipzig [sc, Duitsland] op 06-10-1894, ovl. (81 jaar oud) te Leusden [UT] op 29-10-1975. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [10017], tr. (Arnoldus 36 jaar oud) [3879] te Utrecht [UT] op 04-08-1959 met Arnoldus Frederik van Beek [10018], zn. van Egbert Arnoldus van Beek [10019] en Paulina Elisabeth Eilander [10020], geb. te Apeldoorn [GE] op 28-03-1923, ovl. (58 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 03-06-1981. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIs.  Louis Marie de Laat de Kanter [9916] (XIs), zn. van Willem Albert de Laat de Kanter [9899] (Xq) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain [9908], geb. te Goes [ZE] op 22-01-1829, ovl. (65 jaar oud) te Leiden [ZH] op 04-02-1894, begr. aldaar op 08-02-1894, tr. [3881] met Philippina Anna Petronella de Kanter [10021], dr. van mr. Philippus de Kanter [9903] (Xr) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol [10023] (zie XIw). 

XIt.  Scipio de Laat de Kanter [9918], zn. van Willem Albert de Laat de Kanter [9899] (Xq) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain [9908], geb. te Goes [ZE] in 1832, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 02-01-1922, tr. [3883] met Anna Charlotte Bonn [10024], geb. te Willemstad [Nederlandse Antillen] op 22-08-1838, ovl. (69 jaar oud) te Brussel [VB, BelgiŽ] op 26-03-1908. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind [10025], geb. te Goes [ZE] op 10-09-1862. 
  2.  Maria [14214], geb. te Goes [ZE] op 14-07-1864, ovl. (41 jaar oud) te Brussel [VB, BelgiŽ] op 08-05-1906. 
  3.  Madelaine Henriette Jeanne [10026], geb. te Goes [ZE] op 23-03-1866, ovl. (3 dagen oud) aldaar op 26-03-1866. 
  4.  Doodgeb. kind [10027], geb. te Goes [ZE] op 09-01-1871. 

Xr. mr. Philippus de Kanter [9903], zn. van Dr. Scipio de Kanter [9895] (stadsgeneesheer, burgemeester en curator Hogeschool Harderwijk) en Johanna Elisabeth de Laat [9894] (IXj), geb. te Zaltbommel [GE] op 15-03-1804, advocaat en procureur, ovl. (48 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 14-06-1852, begr. aldaar in 1852, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) [3882] te Gameren [GE] op 17-02-1830 met Anna Petronella Crol [10023], dr. van Willem Jacob Crol [10022] (predikant) en Petronella Johanna Elisabeth van Dorp [10028], geb. te Drumpt [GE] op 25-10-1809, ovl. (67 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 14-04-1877. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Petronella Johanna Elizabeth [10029], geb. te Curacao [CU, Nederlandse Antillen] op 15-11-1830, ovl. (58 jaar oud) te Doetinchem [GE] op 20-10-1889, volgt XIu
  2.  Willem Jacob [14215], geb. te Paramaribo [Suriname] op 10-09-1832, ovl. (40 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 07-09-1873, volgt XIv
  3.  Louis Andreas Lenoard [14216], geb. te Paramaribo [Suriname] op 12-12-1834, ovl. (24 jaar oud) te Bonice op 11-06-1859. 
  4.  Philippina Anna Petronella [10021], geb. te Paramaribo [Suriname] op 12-03-1836, ovl. (68 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 09-11-1904, volgt XIw
  5.  Hubertus Marinus [14217], geb. te Paramaribo [Suriname] op 08-05-1839, controleur 2e klas te Benkoelen, ovl. (37 jaar oud) te Buitenzorg [JA, IndonesiŽ] op 10-10-1876. 
  6.  Willem Johannes Hendrik [14218], geb. te Zaltbommel [GE] op 27-06-1840, ovl. (49 jaar oud) te Haarlem [NH] op 03-09-1889, volgt XIx
  7.  Anna Maria Deliana [10032], geb. te Paramaribo [Suriname] op 18-05-1843, ovl. (11 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 08-04-1855. 
  8.  Philippa Huberta Johanna [10030], geb. te Paramaribo [Suriname] op 18-08-1844, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 18-12-1907, volgt XIy
  9.  Johanna Diderica [10031], geb. te Paramaribo [Suriname] op 11-04-1846, ovl. (28 jaar oud) te Napels [ItaliŽ] op 01-04-1875, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) [3885] te Zaltbommel [GE] op 01-05-1868 met Arnoldus Theordorus Heijligers [10033], zn. van Gerhardus Johannes Heijligers [10034] en Isabella Allardina Vermeulen [10035], geb. te Zaltbommel [GE] op 09-11-1845, ovl. (42 jaar oud) te Zutphen [GE] op 25-12-1887. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden 22 jaar oud) (2) [5854] te Zaltbommel [GE] op 01-05-1868 met Arnoldus Theodorus Heijligers [14438], geb. te Zaltbommel [GE] op 09-11-1845, ovl. (42 jaar oud) te Zutphen [GE] op 25-12-1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Anna Catharina [14219], geb. te Paramaribo [Suriname] op 06-04-1848, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 02-04-1920. 

XIu.  Petronella Johanna Elizabeth de Kanter [10029], dr. van mr. Philippus de Kanter [9903] (Xr) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol [10023], geb. te Curacao [CU, Nederlandse Antillen] op 15-11-1830, ovl. (58 jaar oud) te Doetinchem [GE] op 20-10-1889, tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) [3887] te Doetinchem [GE] op 29-08-1856 met Wilhelm Bernardus Francois Escher [10036], zn. van Carel Henri Escher [10037] en Francoize Hendrina van Heuven [10038], geb. te Enkhuizen [NH] op 09-07-1822, luitenant ter zee/schout bij nacht, ovl. (77 jaar oud) te Terborg [GE] op 31-03-1900. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna Petronella Maria [10039], geb. in 1858, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 23-01-1907, volgt XIIad
  2.  Charles Henri [10040], geb. te Zaltbommel [GE] in 1864, accountant, tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 25 jaar oud) [3889] te Muiden [NH] op 29-05-1913 met Evertje Abramina van den Toorn [10041], dr. van Gerrit van den Toorn [10042] (gemeente-ontvanger) en Abramina Evertje van der Velden [10043], geb. te Muiden [NH] in 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIad.  Anna Petronella Maria Escher [10039], dr. van Wilhelm Bernardus Francois Escher [10036] (luitenant ter zee/schout bij nacht) en Petronella Johanna Elizabeth de Kanter [10029] (XIu), geb. in 1858, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 23-01-1907, tr. (1) [3891] met Herman van Broekhuijzen [10044]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Wilhelmus Bernardus Francois [10045], geb. te Helden [LI] in 1886, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 29-02-1888. 
  Anna Petronella Maria Escher [10039], tr. (resp. ongeveer 39 en 27 jaar oud) (2) [3892] te 's-Gravenhage [ZH] op 02-04-1898 met Frederik Jakob Anton Hugenholtz [10046], zn. van Jan Albert Hendrik Hugenholtz [10047] (kapitein-luitenant ter zee) en Elsje Poolman [10048], geb. te Haarlem [NH] op 03-06-1870. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIv.  Willem Jacob de Kanter [14215], zn. van mr. Philippus de Kanter [9903] (Xr) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol [10023], geb. te Paramaribo [Suriname] op 10-09-1832, luitenant ter zee 1e klas, ovl. (40 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 07-09-1873, tr. [5758] met Johanna Charlotta de Hart [14220], geb. te Paramaribo [Suriname] op 09-12-1835. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Petronella Carolina [14221], geb. te Zaltbommel [GE] op 02-02-1861, ovl. (8 maanden oud) aldaar op 10-1861. 

XIw.  Philippina Anna Petronella de Kanter [10021], dr. van mr. Philippus de Kanter [9903] (Xr) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol [10023], geb. te Paramaribo [Suriname] op 12-03-1836, ovl. (68 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 09-11-1904, tr. [3881] met Louis Marie de Laat de Kanter [9916] (zie XIs). 
 Uit dit huwelijk 8 zonen: 
  1.  N.N. [14195], geb. te Zaltbommel [GE] op 21-08-1860 (doodgeb.). 
  2. mr. Willem Albert [14189], geb. te Zaltbommel [GE] op 21-01-1862, Griffier bij Hoog Gerechtshof Ned. Indie te Batavia, lid Raad van Justitie te Semarang, ovl. (38 jaar oud) te Tegal [IndonesiŽ] op 06-12-1900. 
  3. dr. Louis Marie [14190], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 20-08-1864, jurist, ovl. (36 jaar oud) te Lorenzo [ItaliŽ] op 08-02-1901, tr. [5749] met Johanna Colijn [14196]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Philippus Scipio [14191], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 27-05-1866, ovl. (69 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-11-1935, volgt XIIac
  5.  Jean Henri [14192], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 24-05-1868, boekhouder/commies departement financien, ovl. (55 jaar oud) te Bandoeng [JA, IndonesiŽ] op 01-08-1923. 
  6.  Carel Frederik Wilhelm [14193], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 22-07-1869, ovl. (71 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 22-01-1941. 
  7.  Frederik Jacobus [14194], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 05-06-1872, ovl. (17 jaar oud) te Leiden [ZH] op 29-04-1890, begr. aldaar in 05-1890. 
  8.  N.N. [10049], geb. te Leiden [ZH] op 07-09-1875, ovl. (24 dagen oud) aldaar in 10-1875. 

XIIac. mr. Philippus Scipio de Laat de Kanter [14191], zn. van Louis Marie de Laat de Kanter [9916] (XIs) en Philippina Anna Petronella de Kanter [10021] (XIw), geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 27-05-1866, lid Raad van Justitie te Padang en te Semarang, ovl. (69 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-11-1935, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) [5750] te Zoeterwoude [ZH] op 28-08-1893 met Betsy Louisa Mathilda Visser [14197], geb. te Taloe op 21-02-1869, ovl. (65 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 06-11-1934. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Louis Marie [14198], geb. te Sidoardjo [IndonesiŽ] op 08-07-1894, ovl. (2 jaar oud) te Djakarta [JA, IndonesiŽ] op 05-09-1896. 
  2.  Philippus Scipio [14199], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 13-07-1897, arts, ovl. (32 jaar oud) te Garoet [IndonesiŽ] op 19-01-1930, begr. aldaar op 19-01-1930. 
  3.  Jeannette Henriette [14200], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 21-11-1898, hoofdonderwijzeres Semarang en lerares Duits, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 09-09-1970. 
  4.  Willem Albert [14201], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 27-11-1901, assistent-resident in Palembang; diplomaat, ovl. (69 jaar oud) te Zevenaar [GE] op 22-11-1971, tr. (resp. 34 en 38 jaar oud) [5751] te singapore [IndonesiŽ] op 21-09-1936 met Felice de la Fosse [14203], dr. van Felix Henri de la Fosse [14204] en Auguste Caroline Boermeester [14205], geb. te Soerabaja [JA, IndonesiŽ] op 20-05-1898, ovl. (72 jaar oud) te Deinze [BelgiŽ] op 21-12-1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Betsy Louise [14202], geb. te Padang [IndonesiŽ] op 24-03-1911, ovl. (73 jaar oud) te Zwolle [GE] op 22-09-1984, volgt XIIIae

XIIIae.  Betsy Louise de Laat de Kanter [14202], dr. van mr. Philippus Scipio de Laat de Kanter [14191] (XIIac) (lid Raad van Justitie te Padang en te Semarang) en Betsy Louisa Mathilda Visser [14197], geb. te Padang [IndonesiŽ] op 24-03-1911, ovl. (73 jaar oud) te Zwolle [GE] op 22-09-1984, begr. te Arnhem [GE] op 27-09-1984, tr. [5753] met Nicolaas Cardinaal [14206], zn. van Cornelis Cardinaal [14207] (textielfabrikant) en Johanna van Douwen [14208], geb. te Hengelo [GE] op 08-11-1902, werkte bij KLM, ovl. (79 jaar oud) te Torquay [Groot BrittaniŽ] op 04-01-1982. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14210], relatie met Afgeschermd [14212]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [14211], relatie met Afgeschermd [14213]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Nicolaas Cardinaal [14206], zn. van Cornelis Cardinaal [14207] (textielfabrikant) en Johanna van Douwen [14208], tr. (1) [5755] met Norah Jane Price [14209], geb. in 1907, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) in 1936. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIx.  Willem Johannes Hendrik de Kanter [14218], zn. van mr. Philippus de Kanter [9903] (Xr) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol [10023], geb. te Zaltbommel [GE] op 27-06-1840, kapitein ter zee, ovl. (49 jaar oud) te Haarlem [NH] op 03-09-1889, tr. (resp. 33 en 26 jaar oud) [5759] te Haarlem [NH] op 02-10-1873 met Francesca Maria Des Tombes [14222], dr. van Frans Andries Des Tombes [14223] (belastingcontroleur) en Maria Anna Davina de Virieu [14224], geb. te Heusden [NB] op 29-03-1847, ovl. (56 jaar oud) te Haarlem [NH] op 26-01-1904. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Philips Francois Willem [14225], geb. te Haarlem [NH] op 31-07-1874, rechtenstudent, ovl. (21 jaar oud) te Leiden [ZH] op 30-05-1896. 
  2.  Philippus [14226], geb. te Haarlem [NH] op 08-01-1876, ovl. (86 jaar oud) te Delft [ZH] op 10-01-1962, volgt XIIae
  3.  Maria Francesca [14227], geb. te Haarlem [NH] op 28-05-1877, ovl. (97 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 13-02-1975, tr. (resp. 24 en 34 jaar oud) [5783] te Haarlem [NH] op 20-06-1901 met Eugene Antoine Charles Paul Vogelpoel [14280], zn. van Bernard Johan Vogelpoel [14281] en Elise Eugenie Rudolph [14282], geb. op 03-07-1866, KNO-arts/medisch adviseur Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek te Delft, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 15-10-1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Anna Petronella [14228], geb. in 1881, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Zeist [UT] op 21-07-1931, volgt XIIaf
  5.  Willem Jacob Scipio [14229], geb. te Haarlem [NH] op 31-07-1882, student polytechnische school, ovl. (22 jaar oud) te Delft [ZH] op 06-04-1905. 
  6.  Wilna Cornelia Anna [14230], geb. te Haarlem [NH] op 25-03-1886, frobelonderwijzeres, ovl. (42 jaar oud) te Lugano [Zwitserland] op 21-10-1928. 

XIIae.  Philippus de Kanter [14226], zn. van Willem Johannes Hendrik de Kanter [14218] (XIx) (kapitein ter zee) en Francesca Maria Des Tombes [14222], geb. te Haarlem [NH] op 08-01-1876, ovl. (86 jaar oud) te Delft [ZH] op 10-01-1962, tr. (resp. 30 en 20 jaar oud) [5761] te 's-Gravenhage [ZH] op 11-05-1906 met Kitty Crommelin [14231], dr. van Robert Daniel Crommelin [14232] (luitenant ter zee, later bankier) en Julia Elizabeth Tutein Nolthenius [14233], geb. te Amsterdam [NH] op 12-10-1885, ovl. (102 jaar oud) te Hengelo [GE] op 12-05-1988. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Julie Elisabeth (Liet) [14234], geb. te Delft [ZH] op 14-10-1915, volgt XIIIaf
  2.  Afgeschermd [14235], volgt XIIIag
  3.  Hendrik [14236], geb. te Delft [ZH] op 30-07-1928, werktuigbouwkundig ingenieur, ovl. (81 jaar oud) te Santa Ana, Cal. [CA, Verenigde Staten] op 04-03-2010, tr. [5781] met Afgeschermd [14277], kind van George Stetman Burkhardt [14278] en Antoinette Josephine O'brien [14279]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIaf.  Julie Elisabeth (Liet) de Kanter [14234], dr. van Philippus de Kanter [14226] (XIIae) en Kitty Crommelin [14231], geb. te Delft [ZH] op 14-10-1915, tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) (1) [5763] op 14-06-1935, (gesch. resp. 30 en 36 jaar oud te Cuernavaca [Mexico] op 04-10-1946) met ir. Robert Eduard van Geuns [14237], zn. van ir. Hendrik Jacob van Geuns [14238] en Elisabeth Cornelia Knuttel [14239], geb. te Delft [ZH] op 25-10-1909. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14248], relatie met Afgeschermd [14254]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [14249], relatie met Afgeschermd [14255]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Julie Elisabeth (Liet) de Kanter [14234], tr. (resp. 31 en 33 jaar oud) (2) [5765] te Montevideo [Uruguay] op 19-10-1946, (gesch. resp. 59 en 62 jaar oud te Hengelo [OV] op 22-03-1975) met Max Greutert [14240], zn. van Johann Jacob Greutert [14241] en Louise Greutert [14242], geb. te Zurich [ZR, Zwitserland] op 16-03-1913, scheikundig ingenieur, ovl. (62 jaar oud) te Hengelo [OV] op 22-03-1975. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14250]. 
  2.  Afgeschermd [14251]. 
  3.  Afgeschermd [14252]. 
  4.  Afgeschermd [14253], relatie met Afgeschermd [14256]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Julie Elisabeth (Liet) de Kanter [14234], tr. (resp. 77 en 78 jaar oud) (3) [5767] te Leiden [ZH] op 07-01-1993 met Piet Leendert Koppen [14243], zn. van Hendrik Theodorus Koppen [14244] en Joanna Arnoldina Josephina Pulcheria Gerris [14245], geb. te Vlissingen [ZE] op 10-04-1914, voorzitter Berenschot B.V. ovl. (91 jaar oud) te Hengelo [OV] op 17-01-2006. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Piet Leendert Koppen [14243], zn. van Hendrik Theodorus Koppen [14244] en Joanna Arnoldina Josephina Pulcheria Gerris [14245], tr. (2) [5769] met Sophie Helena Mohr [14246]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Piet Leendert Koppen [14243], tr. (3) [5770] met Henriette de Monchy [14247]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIag.  Afgeschermd [14235], kind van Philippus de Kanter [14226] (XIIae) en Kitty Crommelin [14231], tr. (Herman 29 jaar oud) [5774] te Delft [ZH] op 02-03-1953 met Herman Hupkes [14257], zn. van dr.ir. Willem Hupkes [14258] (directeur Nederlandse Spoorwegen) en Juli Marie Bauer [14259], geb. te De Bilt [UT] op 22-03-1923, mijnbouwkundig ingenieur/hoofd technische dienst Nationale Woningraad, ovl. (47 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 04-08-1970. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Julius [14260], geb. op 07-01-1954, ovl. (2 dagen oud) op 09-01-1954. 
  2.  Afgeschermd [14261], volgt XIVr
  3.  Afgeschermd [14262], volgt XIVs
  4.  Afgeschermd [14263], relatie met Afgeschermd [14276]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd [14264]. 

XIVr.  Afgeschermd [14261], kind van Herman Hupkes [14257] (mijnbouwkundig ingenieur/hoofd technische dienst Nationale Woningraad) en Afgeschermd [14235] (XIIIag), relatie met Afgeschermd [14265], kind van Afgeschermd [14266] en Sjoerdsje Veenstra [14267]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14268]. 
  2.  Afgeschermd [14269]. 

XIVs.  Afgeschermd [14262], kind van Herman Hupkes [14257] (mijnbouwkundig ingenieur/hoofd technische dienst Nationale Woningraad) en Afgeschermd [14235] (XIIIag), relatie met Afgeschermd [14270], kind van Afgeschermd [14271] en Maria Grol [14272]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14273]. 
  2.  Afgeschermd [14274]. 
  3.  Afgeschermd [14275]. 

XIIaf.  Anna Petronella de Kanter [14228], dr. van Willem Johannes Hendrik de Kanter [14218] (XIx) (kapitein ter zee) en Francesca Maria Des Tombes [14222], geb. in 1881, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Zeist [UT] op 21-07-1931, tr. (resp. ongeveer 24 en 27 jaar oud) (1) [5785] te 's-Gravenhage [ZH] op 22-12-1905, (gesch. resp. ongeveer 35 en 38 jaar oud op 04-01-1917) met DR. Claude August Crommelin [14283], zn. van Robert Daniel Crommelin [14232] (luitenant ter zee, later bankier) en Julia Elizabeth Tutein Nolthenius [14233], geb. te Nieuwer-Amstel [NH] op 22-12-1878, doctor/lector/filosoof/natuurkundige, ovl. (86 jaar oud) te Leiden [ZH] op 01-07-1965. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Robert Daniel [14286], geb. te Leiden [ZH] op 18-01-1907, ovl. (86 jaar oud) te Narbonne-Plage [Frankrijk] op 31-05-1993, volgt XIIIah
  2.  Rudolph Maximiliaan [14287], geb. te Leiden [ZH] op 19-04-1908, ovl. (85 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27-09-1993, volgt XIIIai
  3.  Doodgeb. zoon [14288], geb. te Leiden [ZH] op 18-03-1910. 
  4.  Julie Elisabeth [14289], geb. te Leiden [ZH] op 02-03-1913, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Wolfsburg [NI, Duitsland] in 2005, volgt XIIIaj
 DR. Claude August Crommelin [14283], zn. van Robert Daniel Crommelin [14232] (luitenant ter zee, later bankier) en Julia Elizabeth Tutein Nolthenius [14233], tr. (2) [5786] met Sara Jacoba Susanna Carolina Slotemaker [14284], geb. in 1894, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) in 1932. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Anna Petronella de Kanter [14228], tr. (ongeveer 37 jaar oud) (2) [5787] te Bussum [NH] op 20-11-1918 met Cesar Alphonsius Albertus van Veer [14285]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIah. phil.nat.doct. Robert Daniel Crommelin [14286], zn. van DR. Claude August Crommelin [14283] (doctor/lector/filosoof/natuurkundige) en Anna Petronella de Kanter [14228] (XIIaf), geb. te Leiden [ZH] op 18-01-1907, hoofd afd. Mineralogie Stichting voor Bodemkartering; adelborst, ovl. (86 jaar oud) te Narbonne-Plage [Frankrijk] op 31-05-1993, begr. te Amsterdam [NH] in 06-1996, tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) (1) [5788] te 's-Gravenhage [ZH] op 09-11-1934, (gesch. resp. 42 en 48 jaar oud te Arnhem [GE] op 21-10-1949) met Tannetje Kooijman [14290], dr. van Roelof Kooijman [14291] (muzikant marine) en Maartje van Nuijsenburg [14292], geb. te Den Helder [NH] op 17-07-1901, ovl. (85 jaar oud) te Gees [DR] op 22-05-1987. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [14298]. 
  Tannetje Kooijman [14290], dr. van Roelof Kooijman [14291] (muzikant marine) en Maartje van Nuijsenburg [14292], tr. (2) [5790] met Frederik Louis Goedhart [14293]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 phil.nat.doct. Robert Daniel Crommelin [14286], tr. (46 jaar oud) (2) [5791] te Wageningen [GE] op 06-08-1953 met Afgeschermd [14294], kind van Alko van der Wiel [14295] en Helena Louise Huberta Greter [14296]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14299], relatie met Afgeschermd [14302], kind van Afgeschermd [14303] en Afgeschermd [14304]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [14300]. 
  3.  Afgeschermd [14301]. 
  Afgeschermd [14294], kind van Alko van der Wiel [14295] en Helena Louise Huberta Greter [14296], tr. (2) [5793] met Peter Cesar [14297]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIai.  Rudolph Maximiliaan Crommelin [14287], zn. van DR. Claude August Crommelin [14283] (doctor/lector/filosoof/natuurkundige) en Anna Petronella de Kanter [14228] (XIIaf), geb. te Leiden [ZH] op 19-04-1908, marine-attache in Londen/marineofficier/kapitein ter zee, ovl. (85 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27-09-1993, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) [5796] te 's-Gravenhage [ZH] op 18-03-1937 met jkvr Maria Anna Schorer [14305], dr. van jkhr George Lodewijk Schorer [14306] (marine-officier/lid Raad voor de Luchtvaart) en Anna Maria Dijckmeester [14307], geb. te Middelburg [ZE] op 22-12-1912, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-12-1973. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14308], volgt XIVt
  2.  Afgeschermd [14309]. 
  3.  Rudolph Lodewijk [14310], geb. te Soerabaja [JA, IndonesiŽ] op 10-04-1941, ovl. (3 jaar oud) te Semarang [JA, IndonesiŽ] op 29-05-1944. 
  4.  Afgeschermd [14311], relatie met Afgeschermd [14321], kind van Afgeschermd [14322] en Katharina Alida Wijsman [14323]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVt.  Afgeschermd [14308], kind van Rudolph Maximiliaan Crommelin [14287] (XIIIai) (marine-attache in Londen/marineofficier/kapitein ter zee) en jkvr Maria Anna Schorer [14305], relatie met Afgeschermd [14312], kind van Afgeschermd [14313] en Marguerite Lambertine Leopoldine Hortens Meertens [14314]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14315]. 
  2.  Afgeschermd [14316]. 
  3.  Afgeschermd [14317], volgt XVf

XVf.  Afgeschermd [14317], kind van Afgeschermd [14308] (XIVt) en Afgeschermd [14312], relatie met Afgeschermd [14318]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14319]. 
  2.  Afgeschermd [14320]. 

XIIIaj.  Julie Elisabeth Crommelin [14289], dr. van DR. Claude August Crommelin [14283] (doctor/lector/filosoof/natuurkundige) en Anna Petronella de Kanter [14228] (XIIaf), geb. te Leiden [ZH] op 02-03-1913, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Wolfsburg [NI, Duitsland] in 2005, tr. (resp. 34 en 33 jaar oud) [5803] te Wolfsburg [NI, Duitsland] op 14-06-1947 met Horst Arndt Karl Ludwig Engels [14324], zn. van Heinrich Karl Wilhelm Engels [14325] en Anna Louisa Maria Martha Amalia von Ploetz [14326], geb. te Londen [SE, Groot BrittaniŽ] op 22-02-1914, kunstschilder, ovl. (77 jaar oud) te Wolfsburg [NI, Duitsland] op 26-10-1991. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [14327]. 

XIy.  Philippa Huberta Johanna de Kanter [10030], dr. van mr. Philippus de Kanter [9903] (Xr) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol [10023], geb. te Paramaribo [Suriname] op 18-08-1844, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 18-12-1907, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) [3894] te Zaltbommel [GE] op 02-09-1869 met Bernard Mees [10050], zn. van Rudolf Adriaan Mees [10051] (kassier) en Jkvr. Margaretha Agatha van Marken [10052], geb. te Rotterdam [ZH] op 28-09-1835, directeur, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 12-12-1911. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Margaretha Agatha [10053], geb. te Rotterdam [ZH] op 10-07-1870, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 20-06-1952. 
  2.  Anna Petronella [10054], geb. te Rotterdam [ZH] op 30-03-1872, ovl. (90 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 01-08-1962, volgt XIIag
  3.  Philippus [10055], geb. te Rotterdam [ZH] op 05-03-1874, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 20-05-1944, volgt XIIah
  4.  Rudolf Adriaan [14328], geb. te Rotterdam [ZH] op 17-11-1876, ovl. (83 jaar oud) te Huis ter Heide [UT] op 26-08-1960, volgt XIIai

XIIag.  Anna Petronella Mees [10054], dr. van Bernard Mees [10050] (directeur) en Philippa Huberta Johanna de Kanter [10030] (XIy), geb. te Rotterdam [ZH] op 30-03-1872, ovl. (90 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 01-08-1962, tr. (resp. 20 en ongeveer 30 jaar oud) [3896] te Rotterdam [ZH] op 09-06-1892 met Wilhelm Friedrich Theodor Carp [10056], zn. van Wilhelm Theodor Carp [10057] en Johanna Sijbilla Helena Maria Esch [10058], geb. te Rotterdam [ZH] in 1861, firmant wijnhandelaren Carp & Co/ consul van Griekenland, ovl. (ongeveer 93 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 03-01-1955. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Johanna Sybilla Helena Maria [14329], geb. te Rotterdam [ZH] op 02-08-1893, tr. (resp. 21 en 32 jaar oud) [5805] te Rotterdam [ZH] op 15-07-1915 met Abraham van Stolk [14333], zn. van Jacob van Stolk [14334] en Johanna Maria Havelaar [14335], geb. op 15-05-1883. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna Huberta [14330], geb. te Rotterdam [ZH] op 02-08-1894. 
  3.  Willem [14331], geb. te Rotterdam [ZH] op 22-06-1896, ovl. (40 jaar oud) op 04-02-1937. 
  4.  Emilie [14332], geb. te Rotterdam [ZH] op 24-01-1898, ovl. (86 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 30-05-1984, volgt XIIIak

XIIIak.  Emilie Carp [14332], dr. van Wilhelm Friedrich Theodor Carp [10056] (firmant wijnhandelaren Carp & Co/ consul van Griekenland) en Anna Petronella Mees [10054] (XIIag), geb. te Rotterdam [ZH] op 24-01-1898, ovl. (86 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 30-05-1984, tr. (resp. 19 en ongeveer 23 jaar oud) (1) [5807] op 31-07-1917, (gesch.) met jkhr. Hendrik Adriaan Graswinckel [14336], zn. van David Christianus Graswinckel [14338] en Annie Lavinia van Beuningen [14339], geb. te Amersfoort [UT] in 1894. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1. jkvr. Annie Lavinia [14344], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 01-11-1918, ovl. (67 jaar oud) te Ede [GE] op 29-06-1986. 
  2.  Afgeschermd [14345], tr. (Jacques 29 jaar oud) [5813] te Wassenaar [ZH] op 27-06-1945 met Jacques Wilhelm Schlimmer [14346], zn. van Jacobus Wilhelm Schlimmer [14347] en Margaretha Wilhelmina Collignon [14348], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 18-11-1915, ovl. (70 jaar oud) te Ede [GE] op 12-12-1985. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 jkhr. Hendrik Adriaan Graswinckel [14336], zn. van David Christianus Graswinckel [14338] en Annie Lavinia van Beuningen [14339], tr. (resp. ongeveer 50 en ongeveer 38 jaar oud) (2) [5810] op 27-06-1945 met Anna Barbara Amen [14340], geb. in 1906. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Emilie Carp [14332], tr. (resp. 41 en ongeveer 42 jaar oud) (2) [5808] te Londen [SE, Groot BrittaniŽ] op 27-05-1939 met Hermanus Johannes Kessler [14337], zn. van Jean Baptiste August (Guus) Kessler [14341] en Margaretha Jacoba de Lange [14342], geb. in 1896, voetballer/hockeyspeler/oogarts, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 17-08-1971. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hermanus Johannes Kessler [14337], zn. van Jean Baptiste August (Guus) Kessler [14341] en Margaretha Jacoba de Lange [14342], tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) (1) [5812] te Leiden [ZH] op 28-10-1919, (gesch. resp. ongeveer 42 en ongeveer 43 jaar oud op 28-03-1939) met Johanna Hendrika Briet [14343], geb. in 1895. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIah.  Philippus Mees [10055], zn. van Bernard Mees [10050] (directeur) en Philippa Huberta Johanna de Kanter [10030] (XIy), geb. te Rotterdam [ZH] op 05-03-1874, bankier/consulgeneraal van Zweden in Rotterdam, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 20-05-1944, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) [5815] te 's-Gravenhage [ZH] op 25-02-1904 met Tonia Bouvin [14349], dr. van mr./dr. Philip Adriaan Jacob Bouvin [14350] (mr./doctor in beide rechten/advocaat/raadsheer Gerechtshof Den Haag) en Hermina Emmerentia Kolff [14351], geb. te Rotterdam [ZH] op 01-03-1883, ovl. (56 jaar oud) aldaar op 06-08-1939, begr. te Hillegersberg [ZH] op 09-08-1939. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Bernard [14352], geb. te Rotterdam [ZH] op 08-11-1904, ovl. (73 jaar oud) te Epse [GE] op 06-11-1978, volgt XIIIal
  2.  Philip Adriaan Jacob [14353], geb. te Rotterdam [ZH] op 04-02-1907, ovl. (86 jaar oud) aldaar op 29-10-1993, volgt XIIIam
  3.  Marten [14354], geb. te Rotterdam [ZH] op 02-05-1911, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 08-12-1996. 

XIIIal. mr. Bernard Mees [14352], zn. van Philippus Mees [10055] (XIIah) (bankier/consulgeneraal van Zweden in Rotterdam) en Tonia Bouvin [14349], geb. te Rotterdam [ZH] op 08-11-1904, planoloog bij Stadsontwikkeling, ovl. (73 jaar oud) te Epse [GE] op 06-11-1978, begr. te Gorssel [GE] op 10-11-1978, tr. (resp. 37 en 31 jaar oud) [5817] te 's-Gravenhage [ZH] op 29-10-1942 met Agatha Diderica Elisabeth Laurentina Wijtema [14355], dr. van dr. Johannes Wijtema [14356] (burgemeester Dordrecht/Rotterrdam) en Laurentina Elisabeth (Laura) Versteeg [14357], geb. te Haarlem [NH] op 27-02-1911, ovl. (90 jaar oud) te Epse [GE] op 25-12-2001, begr. te Gorssel [GE] op 29-12-2001. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14358], volgt XIVu
  2.  Afgeschermd [14359]. 
  3.  Afgeschermd [14360], relatie met Afgeschermd [14367], kind van Afgeschermd [14368] en Hetty Adriana Broedelet [14369]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVu.  Afgeschermd [14358], kind van mr. Bernard Mees [14352] (XIIIal) (planoloog bij Stadsontwikkeling) en Agatha Diderica Elisabeth Laurentina Wijtema [14355], relatie met Afgeschermd [14361], kind van Afgeschermd [14362] en Petronella Hendrika Maria van den Berg [14363]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14364]. 
  2.  Afgeschermd [14365]. 
  3.  Afgeschermd [14366]. 

XIIIam. mr. Philip Adriaan Jacob Mees [14353], zn. van Philippus Mees [10055] (XIIah) (bankier/consulgeneraal van Zweden in Rotterdam) en Tonia Bouvin [14349], geb. te Rotterdam [ZH] op 04-02-1907, pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V. ovl. (86 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 29-10-1993, begr. op 02-11-1993, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) [5823] te Arnhem [GE] op 28-10-1930 met Madelaine Sara Leonore Everts [14370], dr. van jkhr. Boudewijn Franciscus Everts [14371] (advocaat) en Anna Catharina Cornelia Moll [14372], geb. te Arnhem [GE] op 28-07-1905, ovl. (90 jaar oud) te Beekbergen [GE] op 19-10-1995, begr. op 23-10-1995. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gegrorius [14373], geb. te Rotterdam [ZH] op 06-08-1931, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 30-04-1993, volgt XIVv
  2.  Afgeschermd [14374], volgt XIVw
  3.  Afgeschermd [14375], volgt XIVx
  4.  Afgeschermd [14376], relatie met Afgeschermd [14396], kind van Johan Goslings [14397] en Cornelia Albertine Repko [14398]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd [14377], volgt XIVy
  6.  Afgeschermd [14378], relatie met Afgeschermd [14405], kind van Afgeschermd [14406] en Kate Anna Arriens [14407]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVv.  Gegrorius Mees [14373], zn. van mr. Philip Adriaan Jacob Mees [14353] (XIIIam) (pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V.) en Madelaine Sara Leonore Everts [14370], geb. te Rotterdam [ZH] op 06-08-1931, KLM-werknemer; fotohandelaar, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 30-04-1993, tr. (30 jaar oud) [5825] te 's-Gravenhage [ZH] op 30-09-1961, (gesch.) met Afgeschermd [14379], kind van Elias Anthony Canneman [14380] (hoofdarchitect Rijksdienst voor de Monumentenzorg) en Maria Elisabeth Philipse [14381] (tuinarchitecte). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14382]. 
  2.  Afgeschermd [14383]. 
  3.  Afgeschermd [14384]. 

XIVw.  Afgeschermd [14374], kind van mr. Philip Adriaan Jacob Mees [14353] (XIIIam) (pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V.) en Madelaine Sara Leonore Everts [14370], relatie met Afgeschermd [14385], kind van Hubert de Stuers [14386] en Bertha Elisabeth de Groot [14387]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14388]. 
  2.  Afgeschermd [14389]. 
  3.  Afgeschermd [14390]. 

XIVx.  Afgeschermd [14375], kind van mr. Philip Adriaan Jacob Mees [14353] (XIIIam) (pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V.) en Madelaine Sara Leonore Everts [14370], relatie met Afgeschermd [14391], kind van Anthony Jan Cornelis Bax [14392] en Johanna Fredericka Schreiner [14393]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14394]. 
  2.  Afgeschermd [14395]. 

XIVy.  Afgeschermd [14377], kind van mr. Philip Adriaan Jacob Mees [14353] (XIIIam) (pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V.) en Madelaine Sara Leonore Everts [14370], relatie met Afgeschermd [14399], kind van Afgeschermd [14401] en Willemina Scheurleer [14402]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14403]. 
  2.  Afgeschermd [14404]. 
  Afgeschermd [14377], relatie met Afgeschermd [14400]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

XIIai.  Rudolf Adriaan Mees [14328], zn. van Bernard Mees [10050] (directeur) en Philippa Huberta Johanna de Kanter [10030] (XIy), geb. te Rotterdam [ZH] op 17-11-1876, lid firma W. Bunge & Co, ovl. (83 jaar oud) te Huis ter Heide [UT] op 26-08-1960, tr. (resp. 28 en ongeveer 20 jaar oud) [5838] te Rotterdam [ZH] op 30-08-1905 met Sophia Antje Stenfert Kroese [14408], dr. van Willem Herman Stenfert Kroese [14409] en Lientje Anna Groesbeek [14410], geb. te Tilburg [NB] in 1885. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna [14411], geb. te Amsterdam [NH] op 07-09-1906, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) [5840] te Londen [SE, Groot BrittaniŽ] op 14-11-1931 met Charles Jacques Bissery [14414], zn. van Eugene Bissery [14415] en Charlotte Herzog [14416], geb. te Le Blanc [Frankrijk] op 24-07-1900. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Henri [14412], geb. te Zeist [UT] op 01-01-1911, volgt XIIIan
  3.  Lola Rudolfine Margaretha Elisabeth [14413], geb. te Zeist [UT] op 15-05-1919, violiste, tr. (resp. 27 en 34 jaar oud) (1) [5850] te 's-Gravenhage [ZH] op 08-03-1947, (gesch. resp. 33 en 40 jaar oud te 's-Gravenhage [ZH] op 05-05-1953) met Dunstan Gurney Himbury [14432], zn. van Samuel Charles Himbury [14433] en Rose Gurney [14434], geb. te Montreal [Canada] op 24-06-1912, ovl. (62 jaar oud) te Toronto [Canada] op 30-01-1975. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (61 jaar oud) (2) [5852] te Neerijnen [GE] op 12-05-1981 met Afgeschermd [14435], kind van Frederik Hendrik Knottenbelt [14436] en Helena Johanna ten Doesschate [14437]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIan. mr. Henri Mees [14412], zn. van Rudolf Adriaan Mees [14328] (XIIai) (lid firma W. Bunge & Co) en Sophia Antje Stenfert Kroese [14408], geb. te Zeist [UT] op 01-01-1911, hoofd luchtvaart politieke betrekkingen Kon. Luchtvaartmij. N.V. tr. (resp. 40 en 41 jaar oud) [5842] te Amsterdam [NH] op 06-05-1951 met Vera Emmy Marie Geertruida de Vos [14417], dr. van Bernard Martinus de Vos [14418] en Frieda Maria Alwine Julie Hildegard Graff [14419], geb. te Amsterdam [NH] op 05-07-1909. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14420], tr. (Harold 40 jaar oud) [5844] te Wassenaar [ZH] op 30-08-1969, (gesch. Harold 45 jaar oud op 18-11-1974) met Harold Erwin Hylkema [14423], zn. van Dr. Sjouke Hylkema [14424] (doctor) en Lily Olga von Holle [14425], geb. op 06-01-1929, ovl. (73 jaar oud) te Caracas [Venezuela] in 05-2002. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [14421], relatie met Afgeschermd [14426], kind van Nicolas Tsekouras [14427] en Maria Sofianopoulos [14428]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd [14422], relatie met Afgeschermd [14429], kind van Afgeschermd [14430] en Adriana Henriette Lubbers [14431]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIh.   Floris Becker147,374,389,390,146,137,387,386,385,388 [1764], zn. van Albertus Becker [1760] (Advocaat/secretaris van de stad Utrecht/rentmeester) en Maria Florisdr. Raap [1725] (Vc), geb. te Utrecht [UT] in 1659, ged. aldaar op 08-01-1659, advocaat/rentmeester van het convent van Sint Paulus en Costbroek, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Utrecht [UT] op 25-02-1691, tr. (resp. ongeveer 24 en 21 jaar oud uitgaande van doop) [1970] te Utrecht [UT] op 13-05-1684 met Maria de Vrij389,390,146,387,386,385,534,388,533 [5265], dr. van Jacob de Vrij [9574] en Catharina de Goij [9575], ged. te Utrecht [UT] op 07-11-1662, begr. aldaar op 30-01-1715. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Catharina 385 [17294], ged. te Utrecht [UT] op 05-02-1685. 
  2.   Albertus 389,390,386,537,536,539,540,535,538,541 [5266], geb. in 1688, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) aldaar op 10-08-1733, volgt VIIn
  3.   Catharina 387 [17292], ged. te Utrecht [UT] op 25-02-1690. 
  4.   Jacob 542 [5267], ged. te Utrecht [UT] op 02-08-1694, ovl. (60 jaar oud uitgaande van doop) te Stevensweert [LI], volgt VIIo

VIIn.   Albertus Becker389,390,386,537,536,539,540,535,538,541 [5266], zn. van Floris Becker [1764] (VIh) (advocaat/rentmeester van het convent van Sint Paulus en Costbroek) en Maria de Vrij [5265], geb. in 1688, ged. te Utrecht [UT] op 12-04-1688, Raad te Utrecht, vroedschap en gecommitteerde ter St.-Gen./lid Raad van State, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10-08-1733, otr. [3898] te Amersfoort [UT] op 05-10-1719, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 22 jaar oud) te Leusden [UT] op 24-10-1719 met Aletta Both389,390,537,536,539,543,544,535,538,541 [10059], dr. van Henrick Both [10060] (burgemeester Amersfoort) en Lambarta Morray [10061], geb. in 1697, ged. te Amersfoort [UT] op 07-09-1697, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Utrecht [UT] op 05-09-1745. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Floris Jacob 535,546,545 [10062], ged. te Utrecht [UT] op 08-09-1722, volgt VIIIk
  2.   Albert Hendrik 536 [17298], ged. te Utrecht [UT] op 10-12-1723. 
  3.   Albert 537 [17297], ged. te Utrecht [UT] op 18-03-1725. 
  4.   Abigael 538,541 [10063], geb. te Utrecht [UT] op 13-08-1730, ovl. (48 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 16-07-1779, volgt VIIIl
  5.   Pietronella Willemina 539 [17299], ged. te Utrecht [UT] op 01-10-1732. 
   Aletta Both [10059], dr. van Henrick Both [10060] (burgemeester Amersfoort) en Lambarta Morray [10061], otr. (2) [3900] te Utrecht [UT] op 14-10-1736, tr. (ongeveer 39 jaar oud) te Utrecht [UT] op 28-10-1736 met Franciscus Burman543 [10064], majoor en luitenant-kolonel. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIk.   Floris Jacob Becker535,546,545 [10062], zn. van Albertus Becker [5266] (VIIn) (Raad te Utrecht, vroedschap en gecommitteerde ter St.-Gen./lid Raad van State) en Aletta Both [10059], ged. te Utrecht [UT] op 08-09-1722, kapitein/overste, tr. [3901] met Everdina Beatrix Schippers546,545 [10065], dr. van Cornelis Schippers [10066] en Charlotta Elisabeth Visscher [10067]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Sara Jacoba 546,545 [10069], geb. te Gouda [ZH] op 03-08-1754, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 09-03-1805, volgt IXk
  2.  Floris Everardus [10070]. 
  3.  Cornelis Carel [10068]. 
  Everdina Beatrix Schippers [10065], dr. van Cornelis Schippers [10066] en Charlotta Elisabeth Visscher [10067], tr. (2) [3903] met Gerbrand Johannes Ranck [10071], geb. in 1714. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXk.   Sara Jacoba Becker546,545 [10069], dr. van Floris Jacob Becker [10062] (VIIIk) (kapitein/overste) en Everdina Beatrix Schippers [10065], geb. te Gouda [ZH] op 03-08-1754, ged. te Utrecht [UT] op 04-08-1754, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 09-03-1805, begr. te Gouda [ZH] op 13-03-1805, tr. (1) [3904] met Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen545,547 [10072], zn. van Jan van Teylingen [10073] en Elisabeth Selckart [10074] (vrouwe van Kamerik en de Houtdijken), geb. te Rotterdam [ZH] in 1752, ged. aldaar op 04-05-1752, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Gouda [ZH] op 24-12-1837. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Floris Jacob [10075], geb. te Gouda [ZH] op 29-03-1778, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 26-01-1851. 
  2.  jkhr. Hilvaart Theordorus 548 [10076], geb. te Gouda [ZH] op 08-11-1780, heer van Hilvarenbeek; luitenant;generaal; lid hoog militair gerechtshof, ovl. (84 jaar oud) te Utrecht [UT] op 07-10-1865. 
  3.   Margaretha Elisabeth 549 [10077], geb. te Gouda [ZH] op 17-10-1781, ovl. (91 jaar oud) te Utrecht [UT] op 07-08-1873, volgt Xs
  4.  Charlotte Everdine [10078], geb. te Gouda [ZH] op 24-05-1783, ovl. (61 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [NB] op 02-06-1844. 
  5.   Diederik Gregorius 550 [10079], geb. te Gouda [ZH] op 19-11-1784, ovl. (87 jaar oud) te Woerden [ZH] op 14-09-1872, volgt Xt
  6.  Isaak Johannes [10080], geb. te Gouda [ZH] op 10-12-1786, ovl. (25 jaar oud) aldaar op 13-11-1812. 
   Sara Jacoba Becker [10069], tr. (28 jaar oud) (2) [7197] te Utrecht [UT] op 01-01-1783 met Isaac Scheltus546 [17357]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Isaac Scheltus [17357], tr. (2) [7198] met Maria Braet [17358]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Sara Jacoba Becker [10069], tr. (3) [3906] met Pieter Braet551 [10081], zn. van Claes Braet [17363] en Goutjen Everts [17364]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Pieter Braet [10081], zn. van Claes Braet [17363] en Goutjen Everts [17364], tr. (1) [5928] met Maria Braet [14602], ovl. in 1760. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xs.   Margaretha Elisabeth van Teylingen549 [10077], dr. van Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen [10072] en Sara Jacoba Becker [10069] (IXk), geb. te Gouda [ZH] op 17-10-1781, ovl. (91 jaar oud) te Utrecht [UT] op 07-08-1873, tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) [3907] te Gouda [ZH] op 21-05-1809 met Willem Adriaan Pillera552 [10082], zn. van Jan Willem (Jean Guillaume) Pillera [10083] (gezworen raad van Maastricht) en Catharina Paulina Laats [10084], geb. in 1783, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Utrecht [UT] op 08-02-1859. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Georgette Catharina Pauline 553 [10085], geb. te Amsterdam [NH] op 04-03-1810, Waals Hervormd, ovl. (70 jaar oud) te Achern [BW, Duitsland] op 25-11-1880. 

Xt.  Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen550 [10079], zn. van Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen [10072] en Sara Jacoba Becker [10069] (IXk), geb. te Gouda [ZH] op 19-11-1784, ambtenaar/heer van Kamerik en de Houtdijken, ovl. (87 jaar oud) te Woerden [ZH] op 14-09-1872, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) [3909] te Nijmegen [GE] op 19-11-1812 met Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen550 [10086], dr. van Jkhr./mr. Willem van Engelen [10087] (advocaat; schepen in het Rijk van Nijmegen, lid van de Dubbele Kamer der Staten-Generaal) en Laurentia Clara Elizabeth van Dam [10088], geb. te Nijmegen [GE] op 29-08-1785, rentenierster, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 20-12-1840. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1. Jkvr. Sara Jacoba Diederika [10089], geb. te Rotterdam [ZH] op 22-01-1814, ovl. (11 jaar oud) aldaar op 10-12-1825. 
  2. Jkvr. Wilhelmina Laurentina Clara [10090], geb. te Rotterdam [ZH] op 11-02-1815, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 03-05-1816. 
  3.   Henriette Jeanne (Ook Johanna Henriette) 557,558,555,556,554 [10091], geb. te Rotterdam [ZH] in 1816, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27-06-1900, volgt XIz
  4.  Jkhr./mr. Willem 550 [10092], geb. te Rotterdam [ZH] op 26-09-1817, ovl. (74 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 30-04-1892, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) [3911] te 's-Gravenhage [ZH] op 25-09-1850 met Dorothea Johanna Louise Melvill van Carnbee559 [10096], dr. van Baron Isaac August Melvill van Carnbee [10097] en Jkvr. Johanna Jacoba Wilhelmina Louisa Salis Soglio Mayenfeld [10098], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 28-09-1821, ovl. (81 jaar oud) te Utrecht [UT] op 28-12-1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5. Jkvr. Margaretha [10093], geb. te Rotterdam [ZH] op 04-12-1819, ovl. (71 jaar oud) te Velp [GE] op 05-05-1891. 
  6. Jkvr. Suzanna Elisabeth [10094], geb. te Rotterdam [ZH] op 24-06-1822, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 15-09-1823. 
  7.  Jacoba Aletta Charlotta Everdina [10095], geb. te Rotterdam [ZH] op 29-08-1823, ovl. (69 jaar oud) te Velp [GE] op 12-04-1893, volgt XIaa

XIz.  Jkvr. Henriette Jeanne (Ook Johanna Henriette) van Teylingen557,558,555,556,554 [10091], dr. van Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen [10079] (Xt) (ambtenaar/heer van Kamerik en de Houtdijken) en Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen [10086] (rentenierster), geb. te Rotterdam [ZH] in 1816, ged. aldaar op 26-09-1816, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27-06-1900, tr. (resp. ongeveer 26 en 33 jaar oud) [3913] te Rotterdam [ZH] op 22-06-1843 met baron/mr. Anthony Frederik Sloet van Zwanenburg557,560,555,556,554 [10099], zn. van Baron Boldewijn Reint Wolter Sloet van Zwanenburg [10100] en Baronesse Catharina Elisabeth Louise van Dedem [10101] (Vrouwe van Vosbergen), geb. te Kampen [OV] op 23-11-1809, belastingontvanger te Twello en Apeldoorn; lid Provinciale staten Gelderland, ovl. (74 jaar oud) te Utrecht [UT] op 09-12-1883. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Catharina Elisabeth Louise 556,554,561 [10102], geb. te Twello [GE] op 25-06-1844, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18-11-1916, volgt XIIaj
  2. mr. Boudewijn Reint Wolter Arend [10103], geb. te Twello [GE] op 24-11-1845, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 17-04-1914, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) (1) [5935] op 11-10-1870, (gesch. resp. 41 en 45 jaar oud op 24-11-1886) met Marie Louise Mayer [14619], geb. te Wiesbaden [Duitsland] op 10-01-1841. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 43 en 25 jaar oud) (2) [5936] te Sommerein [Oostenrijk] op 18-09-1889 met Theresia Katharina Voigt [14620], geb. te Wenen [Oostenrijk] op 24-09-1863. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Diederik Gregorius [10104], geb. te Twello [GE] op 12-10-1847, ovl. (26 jaar oud) te Kota Radja [SM, IndonesiŽ] op 27-06-1874. 
  4.  Jacoba Aletta Francina [10105], geb. te Twello [GE] op 15-05-1850, ovl. (79 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24-09-1929. 
  5.   Hilvaardina Theodora 565,564,562,563,557,555 [10106], geb. te Twello [GE] op 12-11-1853, ovl. (60 jaar oud) te Utrecht [UT] op 04-10-1914, volgt XIIak
  6.  Doodgeb. kind [10107], geb. te Twello [GE] op 11-07-1857. 
  7.  Willem Lodewijk [10108], geb. te Twello [GE] in 1858, ovl. (ongeveer 10 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 16-02-1869. 

XIIaj.  Barones Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg556,554,561 [10102], dr. van baron/mr. Anthony Frederik Sloet van Zwanenburg [10099] (belastingontvanger te Twello en Apeldoorn; lid Provinciale staten Gelderland) en Jkvr. Henriette Jeanne (Ook Johanna Henriette) van Teylingen [10091] (XIz), geb. te Twello [GE] op 25-06-1844, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18-11-1916, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) [3915] te Apeldoorn [GE] op 07-08-1873 met Baron Schelto van Heemstra566,556 [10109], zn. van mr. Frans Julius Johan van Heemstra [10110] en Barones Henriette Philippine Jacoba van Pallandt [10111], geb. te Irnsum [FR] op 30-09-1842, burgemeester en Tweede Kamerlid; volgeling van Abraham Kuyper, ovl. (69 jaar oud) te Leiden [ZH] op 20-12-1911. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1. Barones Francisca Juliana Johanna [10112], geb. te Hillegom [ZH] op 23-05-1874, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 14-04-1875. 
  2.  Baron Willem Johan Henri 567 [10113], geb. te Hillegom [ZH] op 07-08-1875, ovl. (9 jaar oud) te Utrecht [UT] op 12-04-1885. 
  3. Barones Henriette Philippina Jacoba [10114], geb. te Hillegom [ZH] op 13-11-1876, ovl. (88 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 22-06-1965, tr. [3917] met baron Alexander Gerard Quarles de Quarles [10119], zn. van Charles Louis H. Quarles de Quarles [9761] en Anna Maria Emilia van Dongen [9762], geb. te Bergen op Zoom [NB] op 26-06-1866, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 24-05-1930. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4. Barones Antoinette Frederique Woltera [10115], geb. te Hillegom [ZH] op 17-11-1878, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 19-12-1879. 
  5.  Schelte [10116], geb. te Hillegom [ZH] op 05-12-1879, ovl. (80 jaar oud) te Arnhem [GE] op 26-03-1960, volgt XIIIao
  6.  Jacob Diederik Gregorius [10117], geb. te Hillegom [ZH] op 24-02-1881, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12-03-1956, volgt XIIIap
  7.  Theodore Willem Lodewijk [10118], geb. te Sassenheim [ZH] op 27-03-1883, ovl. (62 jaar oud) te Zutphen [GE] op 31-03-1945, volgt XIIIaq

XIIIao. Baron Schelte van Heemstra [10116], zn. van Baron Schelto van Heemstra [10109] (burgemeester en Tweede Kamerlid; volgeling van Abraham Kuyper) en Barones Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg [10102] (XIIaj), geb. te Hillegom [ZH] op 05-12-1879, commissaris der koningin in Gelderland, ovl. (80 jaar oud) te Arnhem [GE] op 26-03-1960, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) [3918] te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 21-12-1911 met Mathilda Jacoba van Oosterzee [10120], dr. van Jan Matthieu Henri van Oosterzee [10121] en Gustavine Abrahamine Buyn [10122], geb. te Weltevreden [IndonesiŽ] op 14-03-1888, ovl. (75 jaar oud) te Soestdijk [UT] op 13-05-1963. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Schelte [10123], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 08-12-1912, ovl. (77 jaar oud) te Divonne-Les-Bains [Frankrijk] op 06-12-1990, volgt XIVz
  2. Barones Catharina Elisabeth Louise [10124], geb. te Weltevreden [IndonesiŽ] op 14-03-1914, ovl. (79 jaar oud) te Jeruzalem [IsraŽl] op 31-03-1993. 
  3. Baron/mr. Jan Matthieu Henri [10125], geb. te Weltevreden [IndonesiŽ] op 10-03-1916, ovl. (43 jaar oud) te Purmerend [NH] op 17-10-1959. 

XIVz. Baron/mr. Schelte van Heemstra [10123], zn. van Baron Schelte van Heemstra [10116] (XIIIao) (commissaris der koningin in Gelderland) en Mathilda Jacoba van Oosterzee [10120], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 08-12-1912, ovl. (77 jaar oud) te Divonne-Les-Bains [Frankrijk] op 06-12-1990, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) [3920] te Nunspeet [GE] op 21-03-1940 met Madelaine Hermance Jacob [10126], dr. van Herman Theodoor Jacob [10127] en Elisabeth Jacoba van der Leeuw [10128], geb. te Ermelo [GE] op 06-06-1916. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10129], volgt XVg
  2.  Afgeschermd [10130], relatie met Afgeschermd [14603], kind van Afgeschermd [14604] en Wilhelmina Jacoba Breitenstein [14605]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd [10131]. 
  4.  Afgeschermd [10132], volgt XVh
  5.  Afgeschermd [10133], volgt XVi

XVg.  Afgeschermd [10129], kind van Baron/mr. Schelte van Heemstra [10123] (XIVz) en Madelaine Hermance Jacob [10126], relatie met Afgeschermd [10134], kind van Afgeschermd [10135] en Marthe Catharina Wilhelmina Gelissen [10136]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10137], volgt XVIa
  2.  Afgeschermd [10138]. 
  3.  Afgeschermd [10139]. 
  Afgeschermd [10134], kind van Afgeschermd [10135] en Marthe Catharina Wilhelmina Gelissen [10136], tr. (2) [3924] met mr. Karel Herman Beijen [10140], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 02-03-1923, politicus, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 2002. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Afgeschermd [10129], relatie met Afgeschermd [10141], kind van Afgeschermd [10719] en Afgeschermd [10720]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XVIa.  Afgeschermd [10137], kind van Afgeschermd [10129] (XVg) en Afgeschermd [10134], relatie met Afgeschermd [10142], kind van Afgeschermd [10143] en Afgeschermd [10144]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [10145]. 

XVh.  Afgeschermd [10132], kind van Baron/mr. Schelte van Heemstra [10123] (XIVz) en Madelaine Hermance Jacob [10126], relatie met Afgeschermd [10146], kind van Afgeschermd [10147] en Barones Caroline Irmgard de Vos van Steenwijk [10148]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10149]. 
  2.  Afgeschermd [10150]. 
  3.  Afgeschermd [10151]. 

XVi.  Afgeschermd [10133], kind van Baron/mr. Schelte van Heemstra [10123] (XIVz) en Madelaine Hermance Jacob [10126], relatie met Afgeschermd [10152], kind van Afgeschermd [10153] en Afgeschermd [10154]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10155]. 
  2.  Afgeschermd [10156]. 
  3.  Afgeschermd [10157]. 
  4.  Afgeschermd [10721]. 

XIIIap. Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra [10117], zn. van Baron Schelto van Heemstra [10109] (burgemeester en Tweede Kamerlid; volgeling van Abraham Kuyper) en Barones Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg [10102] (XIIaj), geb. te Hillegom [ZH] op 24-02-1881, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12-03-1956, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (1) [3932] te Amsterdam [NH] op 14-10-1909 met Sophia Alexandra Beels [10158], dr. van Alexander Hercules Beels [10159] en Jkvr. Cornelia Sophia van Lennep [10160], geb. te Amsterdam [NH] op 10-03-1885, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 02-08-1935. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Alexandra Herculine [10161], geb. te Amsterdam [NH] op 30-11-1911, ovl. (75 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 13-09-1987, volgt XIVaa
  2.  Elisabeth Cornelia [10162], geb. te Amsterdam [NH] op 12-11-1913, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 30-05-1990, volgt XIVab
  3.  Cornelia Sophia [10163], geb. te Amsterdam [NH] op 13-01-1916, ovl. (71 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18-03-1987, volgt XIVac
 Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra [10117], tr. (resp. 56 en 53 jaar oud) (2) [3934] te Rheden [GE] op 22-07-1937 met Anna Theophila de Bruyn van Melis- en Mariekerke [10164], dr. van Willem Hendrik de Bruyn van Melis- en Mariekerke [10165] en Jkvr. Susanna Maria Cornelia Six [10166], geb. te Koudekerke [ZE] op 06-07-1884, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 29-04-1973. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVaa. Barones Alexandra Herculine van Heemstra [10161], dr. van Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra [10117] (XIIIap) en Sophia Alexandra Beels [10158], geb. te Amsterdam [NH] op 30-11-1911, ovl. (75 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 13-09-1987, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) [3936] op 10-10-1933, (gesch. resp. 36 en 39 jaar oud op 17-01-1948) met Kaeso Fabius [10167], zn. van mr./dr. Gerhard Jan Fabius [10168] en Ada Wilhelmina van Tienhoven [10169], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23-01-1908, burgemeester De Bilt, ovl. (78 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 18-12-1986. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10170], volgt XVj
  2.  Afgeschermd [10171], volgt XVk
  3.  Afgeschermd [10172], volgt XVl
  Kaeso Fabius [10167], zn. van mr./dr. Gerhard Jan Fabius [10168] en Ada Wilhelmina van Tienhoven [10169], tr. (2) [3938] met Beppy van Vloten [10173], geb. in 1911, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1988. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XVj.  Afgeschermd [10170], kind van Kaeso Fabius [10167] (burgemeester De Bilt) en Barones Alexandra Herculine van Heemstra [10161] (XIVaa), relatie met Afgeschermd [10174], kind van dr. Philipp Christiaan Molhuijsen [10175] (onderbibliothecaris Vredespaleis; dir. KB) en Julia Ulrica de Vries [10176]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10177]. 
  2.  Afgeschermd [10178]. 

XVk.  Afgeschermd [10171], kind van Kaeso Fabius [10167] (burgemeester De Bilt) en Barones Alexandra Herculine van Heemstra [10161] (XIVaa), relatie met Afgeschermd [10179], kind van Afgeschermd [10180] en Barones Ada Matilda Albertina van Boetzelaer [10181]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10184]. 
  2.  Afgeschermd [10182]. 
  3.  Afgeschermd [10183]. 

XVl.  Afgeschermd [10172], kind van Kaeso Fabius [10167] (burgemeester De Bilt) en Barones Alexandra Herculine van Heemstra [10161] (XIVaa), relatie met Afgeschermd [10185], kind van Afgeschermd [10186] en Barones Ada Cornelia van Pallandt [10187]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10188], volgt XVIb
  2.  Afgeschermd [10189]. 

XVIb.  Afgeschermd [10188], kind van Afgeschermd [10172] (XVl) en Afgeschermd [10185], relatie met Afgeschermd [10190], kind van Afgeschermd [10191] en Afgeschermd [10192]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10193]. 
  2.  Afgeschermd [10194]. 

XIVab. Barones Elisabeth Cornelia van Heemstra [10162], dr. van Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra [10117] (XIIIap) en Sophia Alexandra Beels [10158], geb. te Amsterdam [NH] op 12-11-1913, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 30-05-1990, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) [3947] te Amsterdam [NH] op 10-01-1939 met Joseph Antoine Marie Hubert Luns [10195], zn. van dr. Hubert Marie Luns [10196] (kunstschilder/hoogleraar) en Harriet Anna Paula Maria Louvrier [10197], geb. te Rotterdam [ZH] op 28-08-1911, secretaris-generaal NAVO, ovl. (90 jaar oud) te Brussel [VB, BelgiŽ] op 03-07-2002. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10198]. 
  2.  Afgeschermd [10199]. 

XIVac. Barones Cornelia Sophia van Heemstra [10163], dr. van Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra [10117] (XIIIap) en Sophia Alexandra Beels [10158], geb. te Amsterdam [NH] op 13-01-1916, ovl. (71 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18-03-1987, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) [3949] te Amsterdam [NH] op 05-05-1944 met mr. Georges Bergsma [10200], zn. van Dr. Eiso Bergsma [10201] en Gerda Henry [10202], geb. te Tandjong Poera [SM, IndonesiŽ] op 25-03-1915, ovl. (79 jaar oud) te Utrecht [UT] op 25-12-1994. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10203], volgt XVm
  2.  Afgeschermd [10204], volgt XVn
  3.  Afgeschermd [10205], relatie met Afgeschermd [10210], kind van Afgeschermd [10211] en Afgeschermd [10212]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd [10206], relatie met Afgeschermd [10213], kind van Afgeschermd [10214] en Afgeschermd [10215]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XVm.  Afgeschermd [10203], kind van mr. Georges Bergsma [10200] en Barones Cornelia Sophia van Heemstra [10163] (XIVac), relatie met Afgeschermd [10207], kind van Johann Heinrich Cornelus Muller [10208] en Catharina Ernestina Thomasia Lichtenbelt [10209]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14606], volgt XVIc
  2.  Afgeschermd [14607]. 

XVIc.  Afgeschermd [14606], kind van Afgeschermd [10207] en Afgeschermd [10203] (XVm), relatie met Afgeschermd [14608], kind van Afgeschermd [14609] en Afgeschermd [14610]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [14611]. 

XVn.  Afgeschermd [10204], kind van mr. Georges Bergsma [10200] en Barones Cornelia Sophia van Heemstra [10163] (XIVac), relatie met Afgeschermd [10216], kind van Afgeschermd [10217] en Mary Kathleen Sick [10218]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10219]. 
  2.  Afgeschermd [10220]. 

XIIIaq. Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra [10118], zn. van Baron Schelto van Heemstra [10109] (burgemeester en Tweede Kamerlid; volgeling van Abraham Kuyper) en Barones Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg [10102] (XIIaj), geb. te Sassenheim [ZH] op 27-03-1883, hoofdingenieur spoorwegen, ovl. (62 jaar oud) te Zutphen [GE] op 31-03-1945, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) [3959] te Utrecht [UT] op 19-06-1913 met Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck [10221], dr. van Jkhr./mr. Henrick Maurits Jan van Asch van Wijck [10222] en Henriette Johanna Royaards [10223], geb. te Breda [NB] op 27-11-1883, ovl. (87 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 13-10-1971. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Frans Julius Johan [10224], geb. te Utrecht [UT] op 28-04-1914, ovl. (68 jaar oud) te Canaan [CT, Verenigde Staten] op 28-12-1982, volgt XIVad
  2. Baron/ir. Henrick Maurits Jan [10225], geb. te Utrecht [UT] op 15-06-1915, ovl. (74 jaar oud) te Huis ter Heide [UT] op 17-05-1990, tr. (resp. 47 en 43 jaar oud) [3961] te Amersfoort [UT] op 14-05-1963 met Rita Catharina le Poole [10232], dr. van ir. Rudolf le Poole [10233] en Emilie Geertruida Faure [10234], geb. te Amersfoort [UT] op 06-11-1919. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3. Barones Cornelia Maria (Cox) [10226], geb. te Utrecht [UT] op 26-11-1916, ovl. (82 jaar oud) te Laren [NH] op 03-07-1999. 
  4.  Theodore Willem Lodewijk (Wido) [10227], geb. te Utrecht [UT] op 25-11-1918, ovl. (91 jaar oud) te Baarn [UT] op 15-08-2010, volgt XIVae
  5.  Afgeschermd [10228], volgt XIVaf
  6.  Afgeschermd [10229], relatie met Afgeschermd [10235], kind van Johannes Anthonij van der Mersch [10236] en Josina Petronella de Savornin Lohmann [10237]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Afgeschermd [10230], volgt XIVag
  8.  Afgeschermd [10231], volgt XIVah

XIVad. Baron/mr. Frans Julius Johan van Heemstra [10224], zn. van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra [10118] (XIIIaq) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck [10221], geb. te Utrecht [UT] op 28-04-1914, ovl. (68 jaar oud) te Canaan [CT, Verenigde Staten] op 28-12-1982, tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) [3965] te Medan [SM, IndonesiŽ] op 30-05-1941 met Maria Ingenata Visser [10238], dr. van ir. Paul Marinus Visser [10239] en ir. Elisabeth Regina Veth [10240], geb. te Medan [SM, IndonesiŽ] op 26-08-1920, ovl. (70 jaar oud) te Cornwall Bridge [CT, Verenigde Staten] op 14-05-1991. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10241]. 
  2.  Afgeschermd [10242]. 
  3.  Afgeschermd [10243]. 

XIVae. Baron/mr. Theodore Willem Lodewijk (Wido) van Heemstra [10227], zn. van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra [10118] (XIIIaq) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck [10221], geb. te Utrecht [UT] op 25-11-1918, procuratiehouder firma Reynst & Vinju; secretaris Raad Kinderbescherming, ovl. (91 jaar oud) te Baarn [UT] op 15-08-2010, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) [3967] te Amsterdam [NH] op 26-02-1948 met Marjolijn Franken [10244], dr. van Johannes Henricus Anthonius Franken [10245] en Leonora Alberdina van Lenning [10246], geb. te Penang [IndonesiŽ] op 03-12-1927, ovl. (74 jaar oud) te Gorssel [GE] op 16-03-2002. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10247], volgt XVo
  2.  Afgeschermd [10248], volgt XVp
  3.  Afgeschermd [10249], volgt XVq
  4.  Afgeschermd [10250]. 
  5.  Afgeschermd [10251]. 

XVo.  Afgeschermd [10247], kind van Baron/mr. Theodore Willem Lodewijk (Wido) van Heemstra [10227] (XIVae) (procuratiehouder firma Reynst & Vinju; secretaris Raad Kinderbescherming) en Marjolijn Franken [10244], relatie met Afgeschermd [10252], kind van Afgeschermd [10253] en Afgeschermd [10254]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10255]. 
  2.  Afgeschermd [10256]. 
  3.  Afgeschermd [10257]. 

XVp.  Afgeschermd [10248], kind van Baron/mr. Theodore Willem Lodewijk (Wido) van Heemstra [10227] (XIVae) (procuratiehouder firma Reynst & Vinju; secretaris Raad Kinderbescherming) en Marjolijn Franken [10244], relatie met Afgeschermd [10258], kind van Afgeschermd [10259] en Cornelia Wilhelmina Schouten [10260]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10261]. 
  2.  Afgeschermd [10262]. 

XVq.  Afgeschermd [10249], kind van Baron/mr. Theodore Willem Lodewijk (Wido) van Heemstra [10227] (XIVae) (procuratiehouder firma Reynst & Vinju; secretaris Raad Kinderbescherming) en Marjolijn Franken [10244], relatie met Afgeschermd [10263], kind van Afgeschermd [10264] en Afgeschermd [10265]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10266]. 
  2.  Afgeschermd [10267]. 
  3.  Afgeschermd [10268]. 
  4.  Afgeschermd [10269]. 

XIVaf.  Afgeschermd [10228], kind van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra [10118] (XIIIaq) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck [10221], tr. (Witius 28 jaar oud) [3975] te Amersfoort [UT] op 11-07-1946 met Witius Henrik de Savornin Lohmann [10270], zn. van Jkhr./prof.mr. Bonifacius Christiaan de Savornin Lohmann [10271] en Cornelia Schwartz [10272], geb. te Utrecht [UT] op 03-09-1917. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10273], volgt XVr
  2.  Afgeschermd [10274], relatie met Afgeschermd [10277], kind van Afgeschermd [10278] en Cornelia de Man [10279]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd [10275]. 
  4.  Afgeschermd [10276]. 

XVr.  Afgeschermd [10273], kind van Witius Henrik de Savornin Lohmann [10270] en Afgeschermd [10228] (XIVaf), relatie met Afgeschermd [10280], kind van Afgeschermd [10281] en Ida Elisabeth Catharina Westra van Holthe [10282]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10284]. 
  2.  Afgeschermd [10285]. 
  3.  Afgeschermd [10283]. 

XIVag.  Afgeschermd [10230], kind van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra [10118] (XIIIaq) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck [10221], relatie met Afgeschermd [10286], kind van Jkhr./mr. Engelbert Nicolaas de Brauw [10287] en Barones Magdalena Maria van Panthaleon van Eck [10288]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10289], volgt XVs
  2.  Afgeschermd [10290], relatie met Afgeschermd [14612], kind van Afgeschermd [14613] en Afgeschermd [14614]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd [10291], volgt XVt
  4.  Afgeschermd [10292], volgt XVu

XVs.  Afgeschermd [10289], kind van Afgeschermd [10230] (XIVag) en Afgeschermd [10286], relatie met Afgeschermd [10293], kind van Afgeschermd [10294] en Afgeschermd [10295]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10296]. 
  2.  Afgeschermd [10297]. 
  3.  Afgeschermd [10298]. 

XVt.  Afgeschermd [10291], kind van Afgeschermd [10230] (XIVag) en Afgeschermd [10286], relatie met Afgeschermd [10299], kind van Afgeschermd [10300] en Afgeschermd [10301]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10302]. 
  2.  Afgeschermd [10303]. 
  3.  Afgeschermd [10304]. 

XVu.  Afgeschermd [10292], kind van Afgeschermd [10230] (XIVag) en Afgeschermd [10286], relatie met Afgeschermd [10305], kind van Afgeschermd [10306] en Afgeschermd [10307]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14615]. 
  2.  Afgeschermd [14616]. 

XIVah.  Afgeschermd [10231], kind van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra [10118] (XIIIaq) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck [10221], relatie met Afgeschermd [10308], kind van Jan Willem van der Lely [10309] en Adriana Maria Everts [10310]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10311], volgt XVv
  2.  Afgeschermd [10312]. 
  3.  Afgeschermd [10313], volgt XVw

XVv.  Afgeschermd [10311], kind van Afgeschermd [10231] (XIVah) en Afgeschermd [10308], relatie met Afgeschermd [10314], kind van Afgeschermd [10315] en Afgeschermd [10316]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14617]. 
  2.  Afgeschermd [14618]. 

XVw.  Afgeschermd [10313], kind van Afgeschermd [10231] (XIVah) en Afgeschermd [10308], relatie met Afgeschermd [10317]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10319]. 
  2.  Afgeschermd [10318]. 

XIIak.   Hilvaardina Theodora Sloet van Zwanenburg565,564,562,563,557,555 [10106], dr. van baron/mr. Anthony Frederik Sloet van Zwanenburg [10099] (belastingontvanger te Twello en Apeldoorn; lid Provinciale staten Gelderland) en Jkvr. Henriette Jeanne (Ook Johanna Henriette) van Teylingen [10091] (XIz), geb. te Twello [GE] op 12-11-1853, ovl. (60 jaar oud) te Utrecht [UT] op 04-10-1914, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) [3994] te Utrecht [UT] op 01-03-1883 met Jkhr. Johannes Marie van Asch van Wijck568,564,562,563,557,569 [10320], zn. van Jkhr./mr. Matthias Margarethus van Asch van Wijck [10321] en Constanta Margaretha Maria van de Poll [10322], geb. te Utrecht [UT] op 05-03-1856, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 16-01-1929. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jkvr. Antoinette Frederique Jeanne Marie 562 [10323], geb. te Utrecht [UT] op 19-05-1884, ovl. (84 jaar oud) te Arnhem [GE] op 15-03-1969. 
  2.  Jkhr. Boudewijn Reint Wolter Arend 563,570 [10324], geb. te Utrecht [UT] op 19-02-1888, chemigraaf, ovl. (71 jaar oud) te Doorn [UT] op 22-01-1960, tr. (resp. 34 en ongeveer 20 jaar oud) [3996] te Amsterdam [NH] op 30-11-1922 met Johanna de Vries [10325], dr. van Klaas de Vries [10326] (kok/tramwagenbestuurder) en Adriana Jansen [10327], geb. te Amsterdam [NH] in 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Joan Matthias Margarethus 564 [17312], geb. te Maarssen [UT] op 19-06-1891. 

XIaa. Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen [10095], dr. van Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen [10079] (Xt) (ambtenaar/heer van Kamerik en de Houtdijken) en Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen [10086] (rentenierster), geb. te Rotterdam [ZH] op 29-08-1823, ovl. (69 jaar oud) te Velp [GE] op 12-04-1893, tr. (resp. 18 en 45 jaar oud) [3998] te Rotterdam [ZH] op 09-04-1842 met mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar [10328], zn. van Jacobus Petrus Landmeter [10329] en Louisa Jacomina Landmeter [10330], geb. te Rotterdam [ZH] op 09-09-1796, ged. Remonstrants aldaar op 06-11-1796, ovl. (79 jaar oud) te Velp [GE] op 02-10-1875. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind [10331], geb. te Velp [GE] op 05-06-1843. 
  2.  Louise Jacoba Havelaar [10332], geb. te Velp [GE] op 02-11-1844, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27-12-1920, volgt XIIal
  3.  Diederik Gregorius Havelaar [10333], geb. te Velp [GE] op 23-10-1846, ovl. (57 jaar oud) te Haarlem [NH] op 21-02-1904, volgt XIIam
  4.  Margaretha Adriana Havelaar [10334], geb. te Rheden [GE] op 25-05-1849, ovl. (73 jaar oud) te Arnhem [GE] op 22-12-1922, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) [4000] te Rheden [GE] op 03-04-1874 met Henri Philip van Alphen [10335], zn. van Henri van Alphen [10336] (bankier) en Wilhelmine Jeanne Sibille van Reede van Oudtshoorn [10337], geb. te Samarang [JA, IndonesiŽ] op 09-06-1845, ovl. (66 jaar oud) te Cannes [06, Frankrijk] op 16-02-1912. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIal.  Louise Jacoba Havelaar [10332], dr. van mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar [10328] en Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen [10095] (XIaa), geb. te Velp [GE] op 02-11-1844, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27-12-1920, tr. (resp. 27 en ongeveer 27 jaar oud) [4002] te Rheden [GE] op 11-07-1872 met mr. Hendrik Hemmingson [10338], zn. van Samuel Alexander Hemmingson [10339] en Agatha Petronella van Beeck Vollenhoven [10340], geb. te 's-Gravenhage [ZH] in 1845, burgemeester Soeterwoude van 188101894, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1921. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Agatha Petronella [10341], geb. te Doorn [UT] op 20-08-1873, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 10-11-1933, volgt XIIIar
  2.  Willem Ulrich [10342], geb. te Doorn [UT] op 13-02-1875, ovl. (77 jaar oud) te Rustenburg [TR, R.S.A.] op 17-11-1952, volgt XIIIas
  3.  Helena Ulrica Louise [14622], geb. in 1877, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) te Zoeterwoude [ZH] op 06-12-1884. 

XIIIar.  Agatha Petronella Hemmingson [10341], dr. van mr. Hendrik Hemmingson [10338] (burgemeester Soeterwoude van 188101894) en Louise Jacoba Havelaar [10332] (XIIal), geb. te Doorn [UT] op 20-08-1873, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 10-11-1933, tr. [4004] met mr.dr. Carel Roest [10343], zn. van mr. Albert Johan Roest [10344] (Officier van Justitie) en Barones Anna Adriana van Haersolte van Haerst [10345], geb. in 1864, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Soest [UT] op 18-07-1933. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Anna Adriana [14623], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 18-10-1897. 
  2.  Louise Jacoba Ulrica [14624], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 19-08-1900. 

XIIIas.  Willem Ulrich Hemmingson [10342], zn. van mr. Hendrik Hemmingson [10338] (burgemeester Soeterwoude van 188101894) en Louise Jacoba Havelaar [10332] (XIIal), geb. te Doorn [UT] op 13-02-1875, ovl. (77 jaar oud) te Rustenburg [TR, R.S.A.] op 17-11-1952, tr. (1) [4006] met Hermine Agatha Sophie Rikkers Fischer [10346], dr. van Hendrik Rikkers Fischer [10717] en Tjitske Posthuma [10718], geb. te Drachten [FR] op 20-04-1880, ovl. (38 jaar oud) te Leiden [ZH] op 14-05-1918. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Tonina Theda [10347], geb. te Maarn [UT] op 26-11-1907, ovl. (93 jaar oud) te Doorn [UT] op 27-12-2000, volgt XIVai
  Willem Ulrich Hemmingson [10342], tr. (resp. 46 en ongeveer 36 jaar oud) (2) [4007] te Arnhem [GE] op 30-01-1922 met Wilhelmina Charlotte van Zijl de Jong [10348], dr. van Gerhard Hendrik Clement van Zijl de Jong [10349] en Angeline Susanna Josephine Pool [10350], geb. te Sidhoardje [JA, IndonesiŽ] in 1885, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Pretoria [TR, R.S.A.] in 1976. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVai.  Tonina Theda Hemmingson [10347], dr. van Willem Ulrich Hemmingson [10342] (XIIIas) en Hermine Agatha Sophie Rikkers Fischer [10346], geb. te Maarn [UT] op 26-11-1907, ovl. (93 jaar oud) te Doorn [UT] op 27-12-2000, tr. (resp. 44 en 42 jaar oud) [4009] te Washington [MD, Verenigde Staten] op 22-12-1951 met Baron/mr. Coenraad Willem Antoni van Haersolte [10351], zn. van Baron/ir. Johan Christiaan van Haersolte [10352] en Ernestine Theodora Johanna van Heemstede [10353], geb. te Arnhem [GE] op 09-03-1909, ovl. (65 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 14-07-1974. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10354], relatie met Afgeschermd [10356], kind van Afgeschermd [10357] en Mary Constance Waller [10358]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [10355], relatie met Afgeschermd [10359], kind van Afgeschermd [10360] en Line Frederika van Beuningen [10361]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Baron/mr. Coenraad Willem Antoni van Haersolte [10351], zn. van Baron/ir. Johan Christiaan van Haersolte [10352] en Ernestine Theodora Johanna van Heemstede [10353], tr. (2) [4016] met Emilie Marie Hoedt Saxild [10363], geb. in 1920. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Baron/mr. Coenraad Willem Antoni van Haersolte [10351], tr. (3) [4015] met Barones Simonette Marie van Haersolte van Haerst [10362], geb. in 1914. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIam.  Diederik Gregorius Havelaar [10333], zn. van mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar [10328] en Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen [10095] (XIaa), geb. te Velp [GE] op 23-10-1846, ovl. (57 jaar oud) te Haarlem [NH] op 21-02-1904, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) [4017] te Gouda [ZH] op 04-03-1874 met Anna Maria ten Voorden [10364], dr. van Johan ten Voorden [10365] (bode in Den Haag) en Johanna Goossens [10366], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 01-07-1849, ovl. (87 jaar oud) te Zandvoort [NH] op 15-10-1936. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacoba Aletta Everdina Charlotte