Kwartierstaat van Afgeschermd
Kwartierstaat van Afgeschermd

Generatie I

1.  Afgeschermd[V][M], kind van (2) Afgeschermd[V][M][1a][1][1c] en (3) Afgeschermd[V][M][1a][1][1c]

Generatie II

2.  Afgeschermd[V][M][1a][1][1c], kind van (4) Marcus Kleefstra[V][M][2a][2b][2c][2d][2e][2f][2g][2] (reserve-majoor van het K.N.I.L./Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden) en (5) Jeanne Albertine Schultz[V][M][2a][2b][2c][2d][2e][2f][2g][2], relatie met 

3.  Afgeschermd[V][M][1a][1][1c], kind van (6) Albertus Petrus Joseph Janssen[3] (particulier) en (7) Anna Francisca Maria Rolf von den Baumen[3] (lerares). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1a.  Afgeschermd[V][M]
  1b.  Afgeschermd[V][M], zie 1
  1c.  Afgeschermd[V][M]

Generatie III

4.   Marcus Kleefstra1[V][M][2a][2b][2c][2d][2e][2f][2g][2], zn. van (8) Jelle Nannes Kleefstra[V][M][4a][4b][4c][4d][4][4f][4g] (majoor rijksveldwachter) en (9) Jantje Hofstra[V][M][4a][4b][4c][4d][4][4f][4g], geb. te Wartena [FR] op 22-08-1891, reserve-majoor van het K.N.I.L./Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, ovl. (70 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 13-04-1962, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Bandoeng [JA, IndonesiŽ] op 11-10-1916 met 

5.  Jeanne Albertine Schultz[V][M][2a][2b][2c][2d][2e][2f][2g][2], dr. van (10) Johannes Albertinus Schultz[5] en (11) Kiauw Nio Njiem[5], geb. te Soerakarta [JA, IndonesiŽ] op 18-03-1894, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 02-10-1975. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  2a.   Jeanne Juliana 2[V][M], geb. te Bandjermasin [BO, IndonesiŽ] op 30-04-1918. 
  2b.  Afgeschermd[V][M]
  2c.  Afgeschermd[V][M]
  2d.  Marcus Jelle [V][M], geb. te Tjimahi [JA, IndonesiŽ] op 18-01-1923, administrateur, ovl. (51 jaar oud) te Wieringen [NH] op 30-10-1974. 
  2e.  Afgeschermd[V][M]
  2f.  Afgeschermd[V][M]
  2g.  Afgeschermd[V][M]
  2h.  Afgeschermd[V][M][1a][1][1c], zie 2

6.  Albertus Petrus Joseph Janssen[3], particulier, tr. met 

7.  Anna Francisca Maria Rolf von den Baumen[3], lerares. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  3.  Afgeschermd[V][M][1a][1][1c], zie 3

Generatie IV

8.   Jelle Nannes Kleefstra3,5,6,4,7,8,1,9,10,17,11,12,13,14,15,16[V][M][4a][4b][4c][4d][4][4f][4g], zn. van (16) Nanne Jelles Kleefstra[V][M][8][8b][8c][8d][8e] (arbeider/boerenknecht/koemelker) en (17) Fokje Marcus Lageveen[V][M][8][8b][8c][8d][8e], geb. te Oldeboorn [FR] op 20-08-1862, majoor rijksveldwachter, ovl. (60 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 04-04-1923, tr. (resp. 39 en 41 jaar oud) (2) te Leeuwarden [FR] op 03-05-1902 met IJtje Bottinga11, dr. van Jetze Bottinga en Hitje Zandstra, geb. te Sneek [FR] op 07-02-1861, ovl. (73 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 30-07-1934. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 19 en 18 jaar oud) (1) te Aengwirden [FR] op 13-05-1882 met 

9.   Jantje Hofstra5,6,4,7,8,1,9,10,12,13,14,15,16[V][M][4a][4b][4c][4d][4][4f][4g], dr. van (18) Jelle Wiebes Hofstra[9] (arbeider) en (19) Grietje Sijbrens Welles[9], geb. te Luxwoude [FR] op 16-07-1863, ovl. (35 jaar oud) te Hardegarijp [FR] op 28-06-1899. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  4a.   Nanne 5,12[V][M], geb. te Gersloot [FR] op 09-06-1882, machinist NS, ovl. (85 jaar oud) te Harlingen [FR] op 03-10-1967. 
  4b.   Grietje 6,13,18[V][M], geb. te Gersloot [FR] op 18-12-1884, ovl. (45 jaar oud) te Giekerk [FR] op 31-01-1930. 
  4c.   Fokje 7,14[V][M], geb. te Luxwoude [FR] op 20-07-1887, huisbewaarster, ovl. (64 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 13-03-1952. 
  4d.   Jeltje 8,19[V][M], geb. te Luxwoude [FR] op 06-06-1889, ovl. (54 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 14-03-1944. 
  4e.  Marcus [V][M][2a][2b][2c][2d][2e][2f][2g][2], geb. te Wartena [FR] op 22-08-1891, ovl. (70 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 13-04-1962, zie 4
  4f.   Jelle Wijbe 9,16[V][M], geb. te Wartena [FR] op 05-12-1893, rijksveldwachter/brigadier/adjudant, ovl. (63 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 03-08-1957. 
  4g.   Geert 10,15[V][M], geb. te Wartena [FR] op 28-12-1895, venter in brood en kruidenierswaren, ovl. (82 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 20-10-1978. 

10.  Johannes Albertinus Schultz[5], tr. met 

11.  Kiauw Nio Njiem[5]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  5.  Jeanne Albertine [V][M][2a][2b][2c][2d][2e][2f][2g][2], geb. te Soerakarta [JA, IndonesiŽ] op 18-03-1894, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 02-10-1975, zie 5

Generatie V

16.   Nanne Jelles Kleefstra21,3,22,23,24,25,4,26,27,29,28,30,20[V][M][8][8b][8c][8d][8e], zn. van (32) Jelle Nannes Kleefstra[V][M][16][16b][16c][16d][16e][16f][16g][16h][16i] (Arbeider/boerenknecht/koemelker/nachtwacht) en (33) Geertje Jans Gorter[V][M][16][16b][16c][16d][16e][16f][16g][16h][16i], geb. te Oldeboorn [FR] op 16-10-1834, arbeider/boerenknecht/koemelker, ovl. (82 jaar oud) te Luinjeberd [FR] op 14-12-1916, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 19-05-1861 met 

17.   Fokje Marcus Lageveen3,22,23,24,25,4,26,27,28,30,20[V][M][8][8b][8c][8d][8e], dr. van (34) Marcus Feddes Lageveen[17] (arbeider) en (35) Antje Bonnes Brandsma[17], geb. te Gorredijk [FR] op 13-11-1836, ovl. (61 jaar oud) te Gersloot [FR] op 31-03-1898. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  8a.  Jelle Nannes [V][M][4a][4b][4c][4d][4][4f][4g], geb. te Oldeboorn [FR] op 20-08-1862, ovl. (60 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 04-04-1923, zie 8
  8b.   Antje Nannes 22,26,31,32,33,34,30[V][M], geb. te Terwispel [FR] op 11-02-1865, ovl. (75 jaar oud) te Bloemendaal [NH] op 20-11-1940. 
  8c.   Geertje Nannes 23,35,27[V][M], geb. te Gersloot [FR] op 31-12-1867, ovl. (27 jaar oud) te Terwispel [FR] op 08-01-1895. 
  8d.   Janke Nannes 24,37,28,38,39,42,40,41,36[V][M], geb. te Gersloot [FR] op 22-01-1871, ovl. (80 jaar oud) te Schaesberg [LI] op 05-02-1951. 
  8e.   Markus Nannes 25,44,45,46,43,47[V][M], geb. te Gersloot [FR] op 01-10-1873, melkcontroleur/assistent-directeur Zuivelfabriek, ovl. (68 jaar oud) te Heerenveen [FR] op 03-02-1942. 

18.   Jelle Wiebes Hofstra4,48[9], geb. te Luxwoude [FR] circa 1834, arbeider, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Opsterland [FR] op 14-03-1857 met 

19.   Grietje Sijbrens Welles4,48[9], geb. te Luxwoude [FR] circa 1836. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  9.  Jantje [V][M][4a][4b][4c][4d][4][4f][4g], geb. te Luxwoude [FR] op 16-07-1863, ovl. (35 jaar oud) te Hardegarijp [FR] op 28-06-1899, zie 9

Generatie VI

32.   Jelle Nannes Kleefstra21,50,51,52,53,54,55,56,57,62,49,58,59,60,61,63,20[V][M][16][16b][16c][16d][16e][16f][16g][16h][16i], zn. van (64) Nanne Jelles Kleefstra[V][M][32a][32][32c][32d] en (65) Janke Jilles[V][M][32a][32][32c][32d] (broodventersche), geb. te Oldeboorn [FR] op 12-06-1804, Arbeider/boerenknecht/koemelker/nachtwacht, ovl. (81 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 17-02-1886, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 13-04-1834 met 

33.   Geertje Jans Gorter21,50,51,52,53,54,55,56,57,49,58,59,60,61,63,20[V][M][16][16b][16c][16d][16e][16f][16g][16h][16i], dr. van (66) Jan Foekes Gorter[V][M][33] en (67) Akke Herres van der Veen[33], geb. te Oldeboorn [FR] op 11-03-1810, ovl. (84 jaar oud) aldaar op 29-10-1894. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  16a.  Nanne Jelles [V][M][8][8b][8c][8d][8e], geb. te Oldeboorn [FR] op 16-10-1834, ovl. (82 jaar oud) te Luinjeberd [FR] op 14-12-1916, zie 16
  16b.   Janke Jelles 50,64[V][M], geb. te Oldeboorn [FR] op 24-10-1836, ovl. (19 jaar oud) te Terhorne [FR] op 29-05-1856. 
  16c.   Jan Jelles 51,66,67,70,68,69,71,58,72,74,73,63,65[V][M], geb. te Oldeboorn [FR] op 27-02-1839, arbeider/slager/veehouder, ovl. (82 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 25-10-1921. 
  16d.   Akke Jelles 75,52[V][M], geb. te Oldeboorn [FR] op 22-08-1841, ovl. (6 jaar oud) aldaar op 20-03-1848. 
  16e.   Trijntje Jelles 76,53[V][M], geb. te Oldeboorn [FR] op 04-04-1844, ovl. (5 jaar oud) aldaar op 27-08-1849. 
  16f.   Hendrik Jelles 54,77,78,79,80,81,83,85,59,82,88,84,86,87[V][M], geb. te Oldeboorn [FR] op 18-02-1847, arbeider/schipper/turfkoopman, ovl. (87 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 10-05-1934. 
  16g.   Heere Jelles 55,89,90,91,94,60,92,93,95,96,102,97,98,99,100,101[V][M], geb. te Oldeboorn [FR] op 04-11-1849, boerenarbeider, ovl. (82 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 27-07-1932. 
  16h.   Hotze Jelles 103,56[V][M], geb. te Oldeboorn [FR] op 01-08-1852, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 24-01-1853. 
  16i.   Hotze Jelles 119,57,104,105,106,109,111,61,107,108,110,112,113,114,115,120,116,117,118[V][M], geb. te Oldeboorn [FR] op 23-05-1854, Postbode/arbeider/winkelier in tabak en sigaren, ovl. (66 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 04-04-1921. 

34.   Marcus Feddes Lageveen121,20[17], geb. te Terwispel [FR] circa 1812, arbeider, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Opsterland [FR] op 05-04-1836 met 

35.   Antje Bonnes Brandsma121,20[17], geb. te Knijpe [FR] circa 1812. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  17.  Fokje Marcus [V][M][8][8b][8c][8d][8e], geb. te Gorredijk [FR] op 13-11-1836, ovl. (61 jaar oud) te Gersloot [FR] op 31-03-1898, zie 17

Generatie VII

64.   Nanne Jelles Kleefstra123,124,62,125,126,49,122[V][M][32a][32][32c][32d], zn. van (128) Jelle Nannes Kleefstra[V][M][64][64b][64c] (scheepstimmerman) en (129) Hinke Wijtzes de Groot[64], geb. te Akkrum [FR] in 1772, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 08-10-1824, tr. kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en 21 jaar oud) te Akkrum [FR] op 24-05-1801 met 

65.   Janke Jilles123,62,125,126,49,122[V][M][32a][32][32c][32d], dr. van (130) Jilles Claases Ekens[65] (uurwerkmaker) en (131) Aaltje Sijbrens[65], geb. te Grouw [FR] op 07-08-1779, ged. aldaar op 22-08-1779, broodventersche, ovl. (68 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 18-11-1847. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  32a.   Jilles Nannes 128,129,130,131,132,133,135,138,125,134,136,137,127[V][M], geb. te Oldeboorn [FR] op 30-11-1801, arbeider/boer, ovl. (64 jaar oud) te Terhorne [FR] op 08-03-1866. 
  32b.  Jelle Nannes [V][M][16][16b][16c][16d][16e][16f][16g][16h][16i], geb. te Oldeboorn [FR] op 12-06-1804, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 17-02-1886, zie 32
  32c.   Aaltje Nannes 145,126,139,140,141,142,143,144[V][M], geb. te Oldeboorn [FR] op 14-02-1806, ovl. (40 jaar oud) aldaar op 18-12-1846. 
  32d.   Hendrik Nannes 123[V][M], geb. te Oldeboorn [FR] op 16-01-1812, arbeider, ovl. (33 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 11-07-1845. 

66.   Jan Foekes Gorter49,147,146[V][M][33], zn. van (132) Foeke Baukes[66] en (133) Geertje Jans[66], geb. op 23-05-1771, ged. te Haskerland [FR] op 23-06-1771, ovl. (51 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 20-05-1823, tr. met 

67.   Akke Herres van der Veen49[33]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  33.  Geertje Jans [V][M][16][16b][16c][16d][16e][16f][16g][16h][16i], geb. te Oldeboorn [FR] op 11-03-1810, ovl. (84 jaar oud) aldaar op 29-10-1894, zie 33

Generatie VIII

128.   Jelle Nannes Kleefstra149,148[V][M][64][64b][64c], zn. van (256) Nanne Gabes Kleefstra[V][M][128a][128] (timmerknecht) en (257) Tijtje Jacobs[128a][128], geb. te Akkrum [FR] in 1747, scheepstimmerman, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Akkrum [FR] op 27-06-1825, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Akkrum [FR] op 02-11-1777 met Wijtske Ynzes de Haan148[64b][64c], dr. van Ynze Aukes en Maartje Everts, geb. te Terhorne [FR] in 1749, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Grouw [FR] op 04-11-1827. Uit dit huwelijk 2 dochters. tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Akkrum [FR] op 16-01-1774 met 

129.  Hinke Wijtzes de Groot[64], ged. te Akkrum [FR] op 30-01-1749. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  64.  Nanne Jelles [V][M][32a][32][32c][32d], geb. te Akkrum [FR] in 1772, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 08-10-1824, zie 64
  Jelle Nannes Kleefstra, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Akkrum [FR] op 02-11-1777 met Wijtske Ynzes de Haan
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  64b.   Martzen Jelles 150[V], geb. te Akkrum [FR] in 1782, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Wartena [FR] op 07-05-1833. 
  64c.   Trijntje Jelles 151,159,148,152,153,154,155,156,157,158[V], geb. te Joure [FR] in 1788, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Grouw [FR] op 17-01-1861. 

130.   Jilles Claases Ekens160[65], uurwerkmaker, tr. te Grouw [FR] op 13-12-1772 met 

131.   Aaltje Sijbrens160[65]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  65.  Janke Jilles[V][M][32a][32][32c][32d], geb. te Grouw [FR] op 07-08-1779, ovl. (68 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 18-11-1847, zie 65

132.   Foeke Baukes146[66], tr. met 

133.   Geertje Jans146[66]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  66.  Jan Foekes Gorter[V][M][33], geb. op 23-05-1771, ovl. (51 jaar oud) te Utingeradeel [FR] op 20-05-1823, zie 66

Generatie IX

256.  Nanne Gabes Kleefstra[V][M][128a][128], zn. van (512) Gabe Atzes Kleefstra[V][M][256][256b][256c][256d] (boer/liefdepreker) en (513) Trijn Nannes[V][M][256][256b][256c][256d], timmerknecht, ovl. te Akkrum [FR] in 1780, tr. met 

257.  Tijtje Jacobs[128a][128], ovl. te Akkrum [FR] in 1789. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  128a.   Gabe Nannes 161[V][M], geb. te Akkrum [FR] in 1733, timmerknecht, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Joure [FR] op 02-10-1808. 
  128b.  Jelle Nannes [V][M][64][64b][64c], geb. te Akkrum [FR] in 1747, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) aldaar op 27-06-1825, zie 128

Generatie X

512.  Gabe Atzes Kleefstra[V][M][256][256b][256c][256d], zn. van (1024) Atze Auckes Kleefstra[512] (boer) en (1025) Aefke Wybrens[V][M][512], geb. te Akkrum [FR] in 1682, boer/liefdepreker, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Akkrum [FR] in 1751, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Oldeboorn [FR] op 11-03-1703 met 

513.  Trijn Nannes[V][M][256][256b][256c][256d], dr. van (1026) Nanne Jans[513] en (1027) Fouck Minnes[513], ovl. voor 16-07-1728. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  256a.  Nanne Gabes [V][M][128a][128], ovl. te Akkrum [FR] in 1780, zie 256
  256b.  Atze Gabes [V][M], geb. te Akkrum [FR], ovl. aldaar in 1764. 
  256c.  Sjouk Gabs [V][M]
  256d.  Aefke Gabes [V][M]

Generatie XI

1024.  Atze Auckes Kleefstra[512], geb. in 1650, boer, ovl. (minstens 58 jaar oud) na 1708, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) in 1675 met 

1025.  Aefke Wybrens[V][M][512], dr. van (2050) Wybren Crijns[1025] en (2051) Jay Rommerts[1025], geb. in 1655, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Akkrum [FR] op 18-09-1709. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  512.  Gabe Atzes [V][M][256][256b][256c][256d], geb. te Akkrum [FR] in 1682, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) aldaar in 1751, zie 512

1026.  Nanne Jans[513], tr. te Oldeboorn [FR] op 09-10-1681 met 

1027.  Fouck Minnes[513]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  513.  Trijn Nannes[V][M][256][256b][256c][256d], ovl. voor 16-07-1728, zie 513

Generatie XII

2050.  Wybren Crijns[1025], tr. met 

2051.  Jay Rommerts[1025]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1025.  Aefke Wybrens[V][M][512], geb. in 1655, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Akkrum [FR] op 18-09-1709, zie 1025


Bronnen:

1. Geboorteregister Marcus Kleefstra (BSG 0002852), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Idaarderadeel [FR], 22-08-1891 (24-08-1891 akte 27) 

2. Persoonskaart Jan Hendrik van Baalen (PK 0003200), Type: Persoonskaart, J, Utrecht [UT] 

3. Geboorteregister Jelle Nannes Kleefstra (BSG 0002632), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 20-08-1862 (22-08-1862 akte 72) 

4. Huwelijksregister Jelle Nannes Kleefstra en Jantje Hofstra (BSH_0000936), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-02, Inventarisnr.: 2015, Aengwirden [FR], 13-05-1882 (13-05-1882 akte 10) 

5. Geboorteregister Nanne Kleefstra (BSG 0002831), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Aengwirden [FR], 09-06-1882 (10-06-1882 akte 58) 

6. Geboorteregister Grietje Kleefstra (BSG 0002832), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Aengwirden [FR], 18-12-1884 (19-12-1884 akte 104) 

7. Geboorteregister Fokje Kleefstra (BSG 0002833), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Opsterland [FR], 20-07-1887 (20-07-1887 akte 267) 

8. Geboorteregister Jeltje Kleefstra (BSG 0002834), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Opsterland [FR], 06-06-1889 (08-06-1889 akte 209) 

9. Geboorteregister Jelle Wijbe Kleefstra (BSG 0002853), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Idaarderadeel [FR], 05-12-1893 (07-12-1893 akte 33) 

10. Geboorteregister Geert Kleefstra (BSG 0002854), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Idaarderadeel [FR], 28-12-1895 (30-12-1895 akte 31) 

11. Huwelijksregister Jelle Nannes Kleefstra en IJtje Bottinga (BSH_0000938), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-22, inventarisnr.: 2094, Leeuwarden [FR], 03-05-1902 (03-05-1902 akte 59) 

12. Huwelijksregister Nanne Kleefstra en Antje Haaijema (BSH_0001034), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-37, inventarisnr.: 2050, Tietjerksteradeel [FR], 13-05-1905 (13-05-1905 akte 43) 

13. Huwelijksregister Wijt Struiksma en Grietje Kleefstra (BSH_0001036), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-37, inventarisnr.: 2052, Tietjerksteradeel [FR], 25-05-1907 (25-05-1907 akte 63) 

14. Huwelijksregister Freerk Hiemstra en Fokje Kleefstra (BSH_0001038), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-23, inventarisnr.: 2050, Leeuwarderadeel [FR], 15-05-1909 (15-05-1909 akte 29) 

15. Huwelijksregister Geert Kleefstra en Trijntje Wiersma (BSH_0001050), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegansgnr.: 30-37, inventarisnr.: 2063, Tietjerksteradeel [FR], 16-05-1918 (16-05-1918 akte 51) 

16. Huwelijksregister Jelle Wijbe Kleefstra en Paulina Augustina Lauret (BSH_0001048), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-37, inventarisnr.: 2063, Tietjerksteradeel [FR], 27-06-1918 (27-06-1918 akte 99) 

17. Overlijdensregister Jelle Nannes Kleefstra (BSO 0002632), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Leeuwarden [FR], 04-04-1923 (05-04-1923 akte 167) 

18. Overlijdensregister Grietje Kleefstra (BSO 0002832), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, arch.nr. 30-37, inv.nr. 3067, Tietjerksteradeel [FR], 03-02-1930 (03-02-1930 akte 20) 

19. Huwelijksregister Nammen Nammensma en Jeltje Kleefstra (BSH_0001042), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-12, inventarisnr.: 2040, Franeker [FR], 18-02-1912 (18-02-1912 akte 2) 

20. Huwelijksregister Nanne Jelles Kleefstra en Fokje Marcus Lageveen (BSH 0000900), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Inventarisnr.: 2012, Utingeradeel [FR], 19-05-1861 (19-05-1861 akte 11) 

21. Geboorteregister Nanne Jelles Kleefstra (BSG 0002549), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 16-10-1834 (17-10-1834 akte 46) 

22. Geboorteregister Antje Nannes Kleefstra (BSG 0002639), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Opsterland [FR], 11-02-1865 (13-02-1865 akte 57) 

23. Geboorteregister Geertje Nannes Kleefstra (BSG 0002646), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Aengwirden [FR], 31-12-1867 (02-01-1868 akte 2) 

24. Geboorteregister Janke Nannes Kleefstra (BSG 0002650), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Aengwirden [FR], 22-01-1871 (23-01-1871 akte 10) 

25. Geboorteregister Markus Nannes Kleefstra (BSG 0002658), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Aengwirden [FR], 01-10-1873 (04-10-1873 akte 110) 

26. Huwelijksregister Jacob Roelofs Liemburg en Antje Nannes Kleefstra (BSH_0000940), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-02, Inventarisnr.: 2016, Aengwirden [FR], 04-04-1885 (04-04-1885 akte 5) 

27. Huwelijksregister Harmen van Zwol en Geertje Nannes Kleefstra (BSH_0000944), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, Inventarisnr.: 2040, Opsterland [FR], 24-05-1894 (24-05-1894 akte 48) 

28. Huwelijksregister Wieger van Zwol en Janke Nannes Kleefstra (BSH_0000946), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-02, inventarisnr.: 2021, Aengwirden [FR], 15-05-1897 (15-05-1897 akte 14) 

29. Overlijdensregister Nanne Jelles Kleefstra (BSO 0002549), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-03. inventarisnr.: 3036, Aengwirden [FR], 14-12-1916 (15-12-1916 akte 98) 

30. Overlijdensregister Antje Nannes Kleefstra (BSO 0002639), Type: BS Overlijdensregister, Archiefdienst voor Kennemerland, Bloemendaal [NH], 20-11-1940 (20-11-1940 akte 223) 

31. Geboorteregister Afke Liemburg (BSG 0003752), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Aengwirden [FR], 02-01-1886 (05-01-1886 akte 1) 

32. Geboorteregister Fokje Liemburg (BSG 0003756), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Aengwirden [FR], 22-03-1888 (24-03-1888 akte 36) 

33. Geboorteregister Roelofke Liemburg (BSG 0003758), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 14-01-1891 (14-01-1891 akte 6) 

34. Huwelijksregister Rinze Koopmans en Antje Nannes Kleefstra (BSH_0000942), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-22, inventarisnr.: 2089, Leeuwarden [FR], 23-01-1897 (23-01-1897 akte 14) 

35. Overlijdensregister Geertje Nannes Kleefstra (BSO 0002646), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, Inventarisnr.: 3035, Opsterland [FR], 08-01-1895 (09-01-1895 akte 9) 

36. Overlijdensregister Arnoldus Bernardus Vogelsang (BSO 0002653_2), Type: BS Overlijdensregister, Regionaal Historisch Centrum Limburg, Schaesberg [LI], 21-07-1942 (01-08-1942 akte 39) 

37. Geboorteregister Geertje van Zwol (BSG 0003765), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Aengwirden [FR], 08-03-1898 (09-03-1898 akte 19) 

38. BS Echtscheidings register Wieger van Zwol en Janke Nannes Kleefstra (BSE 0002651), Type: BS Huwelijksregister, Echtscheidingsakte, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2044, Opsterland [FR], 21-06-1898 (21-06-1898 akte 88) 

39. Huwelijksregister Romke van Dam en Janke Nannes Kleefstra (BSH_0000947), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2045, Opsterland [FR], 03-11-1899 (03-11-1899 akte 95) 

40. Overlijdensregister Arnold Bernardus van Dam (BSO 0007213), Type: BS Overlijdensregister, Historisch Centrum Overijssel, toegangsnr.: 123, inventarisnr.: 4228, Enschede [OV], 28-06-1903 (29-06-1903 akte 196) 

41. Overlijdensregister Arnold Bernardus van Dam (BSO 0007214), Type: BS Overlijdensregister, Historisch Centrum Overijssel, toegangsnr.: 123, inventarisnr.: 4228, Enschede [OV], 06-07-1904 (07-07-1904 akte 194) 

42. BS Echtscheidings register Romke van Dam en Janke Nannes Kleefstra (BSE 0002652), Type: BS Huwelijksregister, Echtscheidingsakte, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2050, Opsterland [FR], 06-08-1904 (06-08-1904 akte 99) 

43. Huwelijksregister Markus Nannes Kleefstra en Jantje van Zwol (BSH_0000951), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2046, Opsterland [FR], 23-03-1900 (23-03-1900 akte 19) 

44. Overlijdensregister Levenloos Kind Kleefstra (BSO 0003727), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3023, Utingeradeel [FR], 08-07-1900 (09-07-1900 akte 59) 

45. Geboorteregister Fokje Kleefstra (BSG 0002864), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 28-12-1901 (30-12-1901 akte 132) 

46. Geboorteregister Bauke Kleefstra (BSG 0002865), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 28-09-1902 (30-09-1902 akte 102) 

47. Overlijdensregister Markus Nannes Kleefstra (BSO 0002658), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-46, inventarisnr.: 3009, Heerenveen [FR], 03-02-1942 (05-02-1942 akte 47) 

48. Huwelijksregister Jelle Wiebes Hofstra en Grietje Sijbrens Welles (BSH_0000937), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2021, Opsterland [FR], 14-03-1857 (14-03-1857 akte 14) 

49. Huwelijksregister Jelle Nannes Kleefstra en Geertje Jans Gorter (BSH_0000868), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2006, Utingeradeel [FR], 13-04-1834 (13-04-1834 akte 6) 

50. Geboorteregister Jjanke Jellls Kleefstra (BSG 0002550), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 24-10-1836 (24-10-1836 akte 43) 

51. Geboorteregister Jan Jelles Kkleefstra (BSG 0002551), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 27-02-1839 (01-03-1839 akte 9) 

52. Geboorteregister Akke Jelles Kleefstra (BSG 0002552), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 22-08-1841 (23-08-1841 akte 42) 

53. Geboorteregister Trijntje Jelles Kleefstra (BSG 0002553), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-04-1844 (05-04-1844 akte 16) 

54. Geboorteregister Hendrik Jelles Kleefstra (BSG 0002554), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 18-02-1847 (19-02-1847 akte 8) 

55. Geboorteregister Heere Jelles Kleefstra (BSG 0002555), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 04-11-1849 (05-11-1849 akte 52) 

56. Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002556), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 01-08-1852 (03-08-1852 akte 37) 

57. Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BSG 0002015), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 23-05-1854 (23-05-1854 akte 28) 

58. Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Akke Meinderts Postma (BSH_0000902), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.:2013, Utingeradeel [FR], 27-05-1866 (27-05-1866 akte 24) 

59. Huwelijksregister Hendrik Jelles Kleefstra en Antje Sipkes van der Woude (BSH_0000906), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2014, Utingeradeel [FR], 02-08-1872 (02-08-1872 akte 36) 

60. Huwelijksregister Heere Jelles Kleefstra en Fokje Kooij (BSH_0000908), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2015, Utingeradeel [FR], 18-05-1876 (18-05-1876 akte 19) 

61. Huwelijksregister Hotze Jelles Kleefstra en IJmkje Uitjes Westerterp (BSH_0000684), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2016, Utingeradeel [FR], 11-06-1879 (11-06-1879 akte 37) 

62. Overlijdensregister Jelle Nannes Kleefstra (BSO 0002480), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3014, Utingeradeel [FR], 17-02-1886 (18-02-1886 akte 21) 

63. Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Aafke de Groot (BSH_0000904), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2035, Utingeradeel [FR], 15-06-1905 (15-06-1905 akte 32) 

64. Overlijdensregister Janke Jelles Kleefstra (BSO 0002550), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3009, Utingeradeel [FR], 29-05-1856 (30-05-1856 akte 12) 

65. Geboorteregister Aukje Kleefstra (BSG 0002681), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, 30-38, 1044, Utingeradeel [FR], 02-11-1912 (04-11-1912 akte 113) 

66. Geboorteregister Geertje Jans Kleefstra (BSG 0002665), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 20-05-1867 (22-05-1867 akte 56) 

67. Geboorteregister Geertje Jans Kleefstra (BSG 0002666), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 16-09-1868 (19-09-1868 akte 118) 

68. Overlijdensregister Levenloos kind Kleefstra (BSO 0003716), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3011, Utingeradeel [FR], 04-05-1871 (04-05-1871 akte 31) 

69. Overlijdensregister Levenloos Kind Kleefstra (BSO 0003717), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3012, Utingeradeel [FR], 01-12-1873 (01-12-1873 akte 103) 

70. Geboorteregister Meindert Jans Kleefstra (BSG 0002667), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 21-01-1876 (22-01-1876 akte 9) 

71. Overlijdensregister Levenloos Kind Kleefstra (BSO 0003718), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3013, Utingeradeel [FR], 28-11-1880 (29-11-1880 akte 104) 

72. Huwelijksregister Jan Aukes van der West en Geertje Jans Kleefstra (BSH_0000955), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2020, Utingeradeel [FR], 12-03-1891 (12-03-1891 akte 7) 

73. Huwelijksregister Meindert Jans Kleefstra en Wijtske Baukes Dijkstra (BSH_0000957), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2030, Utingeradeel [FR], 09-05-1901 (09-05-1901 akte 11) 

74. Overlijdensregister Jan Jelles Kleefstra (BSO 0002551), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 3044, Utingeradeel [FR], 25-10-1921 (26-10-1921 akte 58) 

75. Overlijdensregister Akke Jelles Kleefstra (BSO 0002552), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3007, Utingeradeel [FR], 20-03-1848 (21-03-1848 akte 7) 

76. Overlijdensregister Trijntje Jelles Kleefstra (BSO 0002553), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3007, Utingeradeel [FR], 27-08-1849 (27-08-1849 akte 23) 

77. GeboorteregisterAkke Hendriks Kleefstra (BSG 0002702), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 15-11-1872 (16-11-1872 akte 127) 

78. Geboorteregister Saakje Hendriks Kleefstra (BSG 0002703), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 16-08-1875 (16-08-1875 akte 120) 

79. Geboorteregister Jelle Hendriks Kleefstra (BSG 0002704), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 23-07-1878 (24-07-1878 akte 121) 

80. Geboorteregister Sipke Hendriks Kleefstra (BSG 0002705), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 30-01-1881 (01-02-1881 akte 15) 

81. Geboorteregister Geertje Hendriks Kleefstra (BSG 0002706), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 31-07-1883 (02-08-1883 akte 121) 

82. Geboorteregister Elske Hendriks Kleefstra (BSG 0002707), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Ooststellingwerf [FR], 17-05-1886 (18-05-1886 akte 106) 

83. Overlijdensregister Jelle Hendriks Kleefstra (BSO 0002704), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3015, Utingeradeel [FR], 08-04-1890 (09-04-1890 akte 30) 

84. Huwelijksregister Hartman Sijtzes Hoekstra en Akke Hendriks Kleefstra (BSH_0000973), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2025, Utingeradeel [FR], 16-07-1896 (16-07-1896 akte 20) 

85. Overlijdensregister Elske Hendriks Kleefstra (BSO 0002707), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3026, Utingeradeel [FR], 15-02-1903 (16-02-1903 akte 21) 

86. Huwelijksregister Geert Knol en Geertje Hendriks Kleefstra (BSH_0000979), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2038, Utingeradeel [FR], 30-04-1908 (30-04-1908 akte 5) 

87. Huwelijksregister Sipke Hendriks Kleefstra en Froukje Nieuwland (BSH_0000977), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2046, Utingeradeel [FR], 25-05-1916 (25-05-1916 akte 19) 

88. Overlijdensregister Hendrik Jelles Kleefstra (BSO 0002554), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 3057, Utingeradeel [FR], 10-05-1934 (14-05-1934 akte 27) 

89. Geboorteregister Geertje Heeres Kleefstra (BSG 0002720), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 24-08-1876 (25-08-1876 akte 115) 

90. Geboorteregister Jan Heeres Kleefstra (BSG 0002721), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 25-01-1879 (27-01-1879 akte 19) 

91. Geboorteregister Jelle Heeres Kleefstra (BSG 0002722), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 15-01-1884 (05-01-1884 akte 2) 

92. Geboorteregister Jitske Heeres Kleefstra (BSG 0002723), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 05-04-1886 (07-04-1886 akte 61) 

93. Geboorteregister Hendrik Heeres Kleefstra (BSG 0002724), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 21-07-1890 (21-07-1890 akte 84) 

94. Overlijdensregister Hendrik Heeres Kleefstra (BSO 0002724), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3015, Utingeradeel [FR], 08-09-1890 (08-09-1890 akte 61) 

95. Geboorteregister Hendrik Heeres Kleefstra (BSG 0002725), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 09-04-1892 (10-04-1892 akte 46) 

96. Geboorteregister Douwe Herre Kleefstra (BSG 0002726), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 30-03-1899 (01-04-1899 akte 42) 

97. Huwelijksregister Hendrik Daan en Geertje Heeres Kleefstra (BSH_0000981), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-25, Menaldumadeel [FR], 28-05-1908 (28-05-1908 akte 52) 

98. Huwelijksregister Jelle Heeres Kleefstra en Jeltje Kerkstra (BSH_0000987), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2041, Utingeradeel [FR], 18-05-1911 (18-05-1911 akte 21) 

99. Huwelijksregister hendrik de Vries en Jitske Heeres Kleefstra (BSH_0000991), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2043, Utingeradeel [FR], 29-05-1913 (29-05-1913 akte 31) 

100. Huwelijksregister Hendrik Heeres Kleefstra en Sjoukje Jelsma (BSH_0000993), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2045, Utingeradeel [FR], 06-05-1915 (06-05-1915 akte 4) 

101. Huwelijksregister Jan Heeres Kleefstra en Antje Zandstra (BSH_0000985), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2046, Utingeradeel [FR], 07-09-1916 (07-09-1916 akte 35) 

102. Overlijdensregister Heere Jelles Kleefstra (BSO 0002555), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 3055, Utingeradeel [FR], 27-07-1932 (28-07-1932 akte 30) 

103. Overlijdensregister Hotze Jelles Kleefstra (BSO 0002556), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3008, Utingeradeel [FR], 24-01-1853 (24-01-1853 akte 1) 

104. Geboorteregister Jelle Kleefstra (BSG 0002751), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 28-03-1880 (30-03-1880 akte 55) 

105. Overlijdensregister Levenloos Kind Kleefstra (BSO 0003719), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3013, Utingeradeel [FR], 20-04-1881 (21-04-1881 akte 29) 

106. Geboorteregister Antje Kleefstra (BSG 0002752), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 20-05-1882 (22-05-1882 akte 71) 

107. Geboorteregister Uiltje Kleefstra (BSG 0002753), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 26-01-1884 (28-01-1884 akte 13) 

108. Geboorteregister Geertje Kleefstra (BSG 0002754), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 03-04-1885 (04-04-1885 akte 35) 

109. Overlijdensregister Geertje Kleefstra (BSO 0002754), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3014, Utingeradeel [FR], 28-12-1885 (29-12-1885 akte 91) 

110. Geboorteregister Nanne Kleefstra (BSG 0002755), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 14-12-1886 (15-12-1886 akte 179) 

111. Overlijdensregister Nanne Kleefstra (BSO 0002755), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3014, Utingeradeel [FR], 17-05-1887 (18-05-1887 akte 45) 

112. Geboorteregister Nanne Kleefstra (BSG 0002756), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 22-05-1888 (24-05-1888 akte 76) 

113. Geboorteregister Geertje Kleefstra (BSG 0002757), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 03-08-1890 (05-08-1890 akte 89) 

114. Geboorteregister Fokje Kleefstra (BSG 0002758), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 21-06-1892 (24-06-1892 akte 74) 

115. Geboorteregister Jan Kleefstra (BSG 0000079), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 29-08-1895 (30-08-1895 akte 98) 

116. Huwelijksregister Jacobus de Jong en Antje Kleefstra (BSH_0000999), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2037, Utingeradeel [FR], 24-10-1907 (24-10-1907 akte 53) 

117. Huwelijksregister Uiltje Kleefstra en Jantje Postma (BSH_0001001), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-20, inventarisnr.: 2037, Idaarderadeel [FR], 02-04-1910 (02-04-1910 akte 5) 

118. Huwelijksregister Nanne Kleefstra en Jeltje van der Sluis (BSH_0001003), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-15, inventarisnr.: 2057, Harlingen [FR], 08-02-1915 (08-02-1915 akte 3) 

119. Huwelijksregister Jan Kleefstra en Woutje Gerritje van der Meij (BSH_0000416), Type: BS Huwelijksregister, Gelders Archief, Toegangsnr: 0207, Inventarisnr: 9019, Arnhem [GE], 12-12-1917 (12-12-1917 akte 468) 

120. Overlijdensregister Hotze Jelles Kleefstra (BSO 0002015), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 3044, Utingeradeel [FR], 04-04-1921 (05-04-1921 akte 21) 

121. Huwelijksregister Marcus Feddes Lageveen en Antje Bonnes Brandsma (BSH_0000901), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2011, Opsterland [FR], 05-04-1836 (05-04-1836 akte 16) 

122. Trouwboek Nanne Jelles Kleefstra en Janke Jilles (T 0000870), Type: Trouwboek, Tresoar, DTB 361, Herv. Akkrum [FR], 24-05-1801 (24-05-1801) 

123. Geboorteregister Hendrik Nannes Kleefstra (BSG 0002531), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 16-01-1812 (17-01-1812 akte 2) 

124. Overlijdensregister Nanne Jelles Kleefstra (BSO 0002484), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3004, Utingeradeel [FR], 08-10-1824 (08-10-1824 akte 11) 

125. Huwelijksregister Jilles Nannes Kleefstra en Trijntje Wijbes van der Vegt (BSH_0000888), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2005, Utingeradeel [FR], 07-06-1828 (07-06-1828 akte 23) 

126. Huwelijksregister Heijne Sijtzes Bouma en Aaltje Nannes Kleefstra (BSH_0000890), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2006, Utingeradeel [FR], 20-05-1832 (20-05-1832 akte 9) 

127. Huwelijksregister Rinze Jilles Kleefstra en Reinske Jelles de Jong (BSH 0000894), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Inventarisnr.: 2011, Utingeradeel [FR], 13-05-1860 (13-05-1860 akte 18) 

128. Geboorteregister Nanne Jilles Kleefstra (BSG 0002532), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 06-03-1829 (06-03-1829 akte 17) 

129. Geboorteregister Wijbe Jilles Kleefstra (BSG 0002533), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 24-09-1831 (26-09-1831 akte 49) 

130. Geboorteregister Rinze Jilles Kleefstra (BSG 0002534), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 08-08-1834 (09-08-1834 akte 34) 

131. Geboorteregister Wijbe Jilles Kleefstra (BSG 0002535), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 30-03-1837 (30-03-1837 akte 16) 

132. Geboorteregister Hendrik Jilles Kleefstra (BSG 0002536), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 25-10-1840 (27-10-1840 akte 47) 

133. Overlijdensregister Levenloos kind Kleefstra (BSO 0003715), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3006, Utingeradeel [FR], 27-11-1841 (29-11-1841 akte 19) 

134. Huwelijksregister Nanne Jilles Kleefstra en Jantje Hinnes Hoekstra (BSH_0000892), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2009, Utingeradeel [FR], 23-11-1851 (23-11-1851 akte 23) 

135. Overlijdensregister Jilles Nannes Kleefstra (BSO 0002523), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3010, Utingeradeel [FR], 08-03-1866 (08-03-1866 akte 20) 

136. Huwelijksregister Wijbe Jilles Kleefstra en Tietje Adams Jaarsma (BSH_0000896), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-04, Inventarisnr.: 2014, Baarderadeel [FR], 19-05-1866 (19-05-1866 akte 28) 

137. Huwelijksregister Hendrik Jilles Kleefstra en Martje Hendrik Harmsma (BSH_0000898), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-28, Inventarisnr.: 2030, Opsterland [FR], 25-04-1875 (25-04-1875 akte 37) 

138. Overlijdensregister Nanne Jilles Kleefstra (BSO 0002532), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3015, Utingeradeel [FR], 19-04-1890 (21-04-1890 akte 34) 

139. Geboorteregister Sijtze Heines Bouma (BSG 0003739), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 28-03-1833 (30-03-1833 akte 10) 

140. Geboorteregister Nanne Heins Bouma (BSG 0003740), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 27-10-1835 (29-10-1835 akte 44) 

141. Geboorteregister Nanne Heins Bouma (BSG 0003741), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 17-10-1837 (18-10-1837 akte 44) 

142. Geboorteregister Janke Heins Bouma (BSG 0003742), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 22-05-1840 (22-05-1840 akte 20) 

143. Geboorteregister Nanne Heins Bouma (BSG 0003743), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 08-05-1843 (10-05-1843 akte 27) 

144. Geboorteregister Antje Heins Bouma (BSG 0003744), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 02-07-1846 (03-07-1846 akte 35) 

145. Overlijdensregister Aaltje Nannes Kleefstra (BSO 0002527), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3007, Utingeradeel [FR], 18-12-1846 (19-12-1846 akte 20) 

146. Doopboek Jan Foekes Gorter (D 0002482), Type: Doopboek, Tresoar, DTB 359, Herv. Haskerland [FR], 23-06-1771 (23-06-1771) 

147. Overlijdensregister Jan Foekes Gorter (BSO 0002482), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Utingeradeel [FR], 20-05-1823 (21-05-1824 akte 9) 

148. Huwelijksregister Pieter Johannes Boonstra en Trijntje Jelles Kleefstra (BSH_0000886), Type: BS Huwelijksregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-20, Inventarisnr.: 2002, Idaarderadeel [FR], 23-08-1813 (23-08-1813 akte 7) 

149. Overlijdensregister Jelle Nannes Kleefstra (BSO 0002486), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3004, Utingeradeel [FR], 27-06-1825 (28-06-1825 akte 7) 

150. Overlijdensregister Martzen Jelles Kleefstra (BSO 0002515), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-20, Inventarisnr.: 3005, Idaarderadeel [FR], 07-05-1833 (08-05-1833 akte 5) 

151. Overlijdensregister Trijntje Jelles Kleefstra (BSO 0002519), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-20, Inventarisnr.: 3010, Idaarderadeel [FR], 17-01-1861 (18-01-1861 akte 9) 

152. Geboorteregister Johannes Pieters Boonstra (BSG 0003732), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Idaarderadeel [FR], 29-05-1814 (31-05-1814 akte 18) 

153. Geboorteregister Jelle Pieters Boonstra (BSG 0003724), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Idaarderadeel [FR], 23-05-1816 (24-05-1816 akte 20) 

154. Geboorteregister Klaas Boonstra (BSG 0003733), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Idaarderadeel [FR], 17-10-1818 (17-10-1818 akte 88) 

155. Geboorteregister Wijtze Boonstra (BSG 0003735), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Idaarderadeel [FR], 01-09-1821 (03-09-1821 akte 97) 

156. Geboorteregister Minke Boonstra (BSG 0003736), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Idaarderadeel [FR], 19-01-1825 (20-01-1825 akte 7) 

157. Geboorteregister Wijtske Boonstra (BSG 0003737), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Idaarderadeel [FR], 01-10-1826 (02-10-1826 akte 92) 

158. Geboorteregister Hielke Boonstra (BSG 0003738), Type: BS Geboorteregister, Tresoar, Idaarderadeel [FR], 20-12-1829 (21-12-1829 akte 66) 

159. Overlijdensregister Jelle Pieters Boonstra (BSO 0003724), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3015, Utingeradeel [FR], 07-09-1891 (07-09-1891 akte 72) 

160. Trouwboek Jilles Claases Ekens en Aaltje Sijbrens (T 0000883), Type: Trouwboek, Tresoar, DTB 425, Herv. Grouw [FR], 13-12-1772 (13-12-1772) 

161. Trouwboek Gabe Nannes Kleefstra en Neeltje Kerstes (T 0000878), Type: Trouwboek, Tresoar, DTB 361, Herv. Joure [FR], 12-05-1765 (12-05-1765)