Website van $boomnaam$
Ids Klompmaker
Ids Klompmaker [20720], geb. te Haskerland [FR] op 11 april 1889, ovl. (66 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 15 mei 1955.

tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) [8538] te Aengwirden [FR] op 6 juni 1913
met

Elisabeth Fokkema [20719], dr. van Jan Fokkema [1523] en Elisabeth Westra [1524], geb. te Kollumerland [FR] op 4 februari 1891


Kier Klompmaker
Kier Klompmaker [20721], geb. te Haskerland [FR] op 14 januari 1865, ovl. (74 jaar oud) te Leeuwarderadeel [FR] op 8 augustus 1939.

tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [8539] te Haskerland [FR] op 10 juni 1888
met

Klaaske de Jager [20722], geb. te Haskerland [FR] op 1 september 1865, ovl. (82 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 20 maart 1948.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ids*1889 Haskerland [FR] 1955 Leeuwarden [FR] 66


Klaaske de Jager
Klaaske de Jager [20722], geb. te Haskerland [FR] op 1 september 1865, ovl. (82 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 20 maart 1948.

tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [8539] te Haskerland [FR] op 10 juni 1888
met

Kier Klompmaker [20721], geb. te Haskerland [FR] op 14 januari 1865, ovl. (74 jaar oud) te Leeuwarderadeel [FR] op 8 augustus 1939.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ids*1889 Haskerland [FR] 1955 Leeuwarden [FR] 66


Rinze Jelles Tjepkema
Rinze Jelles Tjepkema [20723], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 6 april 1852, ovl. (66 jaar oud) te Franeker [FR] op 3 december 1918.

tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) [8540] te Achtkarspelen [FR] op 17 mei 1878
met

Eelkje van der Ley [20724], geb. te Achtkarspelen [FR] op 9 januari 1857, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 30 augustus 1932.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Saakje*1895 Achtkarspelen [FR]    


Eelkje van der Ley
Eelkje van der Ley [20724], geb. te Achtkarspelen [FR] op 9 januari 1857, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 30 augustus 1932.

tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) [8540] te Achtkarspelen [FR] op 17 mei 1878
met

Rinze Jelles Tjepkema [20723], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 6 april 1852, ovl. (66 jaar oud) te Franeker [FR] op 3 december 1918.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Saakje*1895 Achtkarspelen [FR]    


Rinze Fokkema
Rinze Fokkema [20725], geb. te Kollumerland [FR] op 7 juni 1896.

tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) [8541] te Kollumerland [FR] op 22 februari 1923
met

Antje Beerda [20726], dr. van Sieger Beerda [20727] en Sjoukje van der Meulen [20728], geb. te Kollumerland [FR] op 11 juli 1899


Antje Beerda
Antje Beerda [20726], geb. te Kollumerland [FR] op 11 juli 1899.

tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) [8541] te Kollumerland [FR] op 22 februari 1923
met

Rinze Fokkema [20725], zn. van Jan Fokkema [1523] en Elisabeth Westra [1524], geb. te Kollumerland [FR] op 7 juni 1896


Sieger Beerda
Sieger Beerda [20727], geb. te Kollumerland [FR] op 15 oktober 1869, ovl. (49 jaar oud) te Groningen [GR] op 11 februari 1919.

tr. (resp. 24 en 18 jaar oud) [8542] te Kollumerland [FR] op 3 februari 1894
met

Sjoukje van der Meulen [20728], geb. te Kollumerland [FR] op 31 augustus 1875, ovl. (81 jaar oud) te Dokkum [FR] op 7 maart 1957.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1899 Kollumerland [FR]    


Sjoukje van der Meulen
Sjoukje van der Meulen [20728], geb. te Kollumerland [FR] op 31 augustus 1875, ovl. (81 jaar oud) te Dokkum [FR] op 7 maart 1957.

tr. (resp. 18 en 24 jaar oud) [8542] te Kollumerland [FR] op 3 februari 1894
met

Sieger Beerda [20727], geb. te Kollumerland [FR] op 15 oktober 1869, ovl. (49 jaar oud) te Groningen [GR] op 11 februari 1919.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antje*1899 Kollumerland [FR]    


Uilke Fokkema
Uilke Fokkema [20729], geb. te Kollumerland [FR] op 20 juni 1897.

tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) [8543] te Tietjerksteradeel [FR] op 6 januari 1923
met

Rinske van der Veen [20730], dr. van Gerben Teunis van der Veen [20731] en Akke Johannes Annema [20732], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 12 september 1902.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Akke*1924  1952 Achtkarspelen [FR] 28
Doodgeb. kind*1940 Achtkarspelen [FR]   0
Jan*1943  1943 Achtkarspelen [FR] 0


Rinske van der Veen
Rinske van der Veen [20730], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 12 september 1902.

tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) [8543] te Tietjerksteradeel [FR] op 6 januari 1923
met

Uilke Fokkema [20729], zn. van Jan Fokkema [1523] en Elisabeth Westra [1524], geb. te Kollumerland [FR] op 20 juni 1897.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Akke*1924  1952 Achtkarspelen [FR] 28
Doodgeb. kind*1940 Achtkarspelen [FR]   0
Jan*1943  1943 Achtkarspelen [FR] 0


Gerben Teunis van der Veen
Gerben Teunis van der Veen [20731], geb. te Dantumadeel [FR] op 8 november 1867, ovl. (81 jaar oud) te Heerenveen [FR] op 1 januari 1949.

tr. (beiden 22 jaar oud) [8544] te Dantumadeel [FR] op 17 mei 1890
met

Akke Johannes Annema [20732], geb. te Dantumadeel [FR] op 24 februari 1868, ovl. (71 jaar oud) aldaar op 16 september 1939.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rinske*1902 Tietjerksteradeel [FR]    


Akke Johannes Annema
Akke Johannes Annema [20732], geb. te Dantumadeel [FR] op 24 februari 1868, ovl. (71 jaar oud) aldaar op 16 september 1939.

tr. (beiden 22 jaar oud) [8544] te Dantumadeel [FR] op 17 mei 1890
met

Gerben Teunis van der Veen [20731], geb. te Dantumadeel [FR] op 8 november 1867, ovl. (81 jaar oud) te Heerenveen [FR] op 1 januari 1949.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rinske*1902 Tietjerksteradeel [FR]    


Beitske Fokkema
Beitske Fokkema [20733], geb. te Kollumerland [FR] op 2 februari 1899.

tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [8545] te Kollumerland [FR] op 7 mei 1921
met

Anne Nijhuis [20734], zn. van Jan Nijhuis [20735] en Trijntje Annes Wagenaar [20736], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 27 oktober 1897


Anne Nijhuis
Anne Nijhuis [20734], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 27 oktober 1897.

tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [8545] te Kollumerland [FR] op 7 mei 1921
met

Beitske Fokkema [20733], dr. van Jan Fokkema [1523] en Elisabeth Westra [1524], geb. te Kollumerland [FR] op 2 februari 1899


Jan Nijhuis
Jan Nijhuis [20735], geb. te Smallingerland [FR] op 14 december 1865, ovl. (88 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 22 december 1953.

tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) [8546] te Tietjerksteradeel [FR] op 2 juni 1894
met

Trijntje Annes Wagenaar [20736], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 5 oktober 1871, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 29 maart 1922.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anne*1897 Tietjerksteradeel [FR]    


Trijntje Annes Wagenaar
Trijntje Annes Wagenaar [20736], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 5 oktober 1871, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 29 maart 1922.

tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) [8546] te Tietjerksteradeel [FR] op 2 juni 1894
met

Jan Nijhuis [20735], geb. te Smallingerland [FR] op 14 december 1865, ovl. (88 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 22 december 1953.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anne*1897 Tietjerksteradeel [FR]    


Jan Fokkema
Jan Fokkema [20737], geb. te Kollumerland [FR] op 5 juni 1900, ovl. (4 jaar oud) aldaar op 22 december 1904.


Atze Rienks Kloosterman
Atze Rienks Kloosterman [20738], geb. te Kollumerland [FR] op 28 november 1864, ovl. (18 jaar oud) aldaar op 27 april 1883.


Paulus Rienks Kloosterman
Paulus Rienks Kloosterman [20739], geb. te Oldehove [GR] op 26 april 1866, ovl. (39 dagen oud) aldaar op 4 juni 1866.