Website van $boomnaam$
Rinse Damstra
Rinse Damstra [19580], geb. te Dantumadeel [FR] op 17 december 1864, ovl. (26 jaar oud) aldaar op 26 juni 1891.

tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) [8072] te Kollumerland [FR] op 23 mei 1891
met

Antje Lieuwes Huisman [19579], dr. van Lieuwe Rudmers Huisman [19450] en Froukje Louisa Postuma [19449], geb. te Kollumerland [FR] op 25 december 1868, ovl. (28 jaar oud) aldaar op 3 november 1897, tr. (2) [8073] met Sybren Fokkes Faber [19581]. Uit dit huwelijk geen kinderen


Sybren Fokkes Faber
Sybren Fokkes Faber [19581], geb. te Dantumadeel [FR] op 19 oktober 1823, ovl. (87 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 14 december 1910.

tr. (resp. 34 en 44 jaar oud) (1) [8075] te Dantumadeel [FR] op 4 februari 1858
met

Antje Wytzes de Vries [19584], dr. van Wytze Beerends de Vries [19585] en Grietje Jacobs Wiersma [19586], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 11 maart 1813, ovl. (60 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 29 juli 1873, tr. (1) [8484] met Pieter Alberts Bakkers [20607]. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fokke*1858 Kollumerland [FR] †1887 Dantumadeel [FR] 29

tr. (resp. 73 en 28 jaar oud) (2) [8073] te Kollumerland [FR] op 15 april 1897
met

Antje Lieuwes Huisman [19579], dr. van Lieuwe Rudmers Huisman [19450] en Froukje Louisa Postuma [19449], geb. te Kollumerland [FR] op 25 december 1868, ovl. (28 jaar oud) aldaar op 3 november 1897, tr. (1) [8072] met Rinse Damstra [19580], zn. van Willem Rinzes Damstra [19565] en Sytske Melles Steringa [19566]. Uit dit huwelijk geen kinderen


Fokke Sybrens Faber
Fokke Sybrens Faber [19582], geb. te Driesum [FR] op 13 januari 1774, ged. aldaar op 20 februari 1774.

tr. (resp. 43 en 29 jaar oud) [8074] te Dantumadeel [FR] op 14 april 1817
met

Leentje Popkes van der Veen [19583], dr. van Popke Durks van der Veen [19594] en Hiltje Jans [19595], geb. te Westergeest [FR] op 4 juni 1787, ged. aldaar op 22 juli 1787, ovl. (73 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 2 augustus 1860.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doetje*1817 Dantumadeel [FR]    
Hiltje*1818 Dantumadeel [FR]    
Sybrigje*1819 Dantumadeel [FR] †1892 Dantumadeel [FR] 72
Hiltje*1821 Dantumadeel [FR]    
Sybren*1823 Dantumadeel [FR] †1910 Kollumerland [FR] 87
Fokje*1826 Dantumadeel [FR]    


Leentje Popkes van der Veen
Leentje Popkes van der Veen [19583], geb. te Westergeest [FR] op 4 juni 1787, ged. aldaar op 22 juli 1787, ovl. (73 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 2 augustus 1860.

tr. (resp. 29 en 43 jaar oud) [8074] te Dantumadeel [FR] op 14 april 1817
met

Fokke Sybrens Faber [19582], zn. van Sybren Abrahams Faber [19592] en Doetje Reinders Tadema [19593], geb. te Driesum [FR] op 13 januari 1774, ged. aldaar op 20 februari 1774.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doetje*1817 Dantumadeel [FR]    
Hiltje*1818 Dantumadeel [FR]    
Sybrigje*1819 Dantumadeel [FR] †1892 Dantumadeel [FR] 72
Hiltje*1821 Dantumadeel [FR]    
Sybren*1823 Dantumadeel [FR] †1910 Kollumerland [FR] 87
Fokje*1826 Dantumadeel [FR]    


Antje Wytzes de Vries
Antje Wytzes de Vries [19584], geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 11 maart 1813, ovl. (60 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 29 juli 1873.

tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) (1) [8484] te Kollumerland [FR] op 6 maart 1834
met

Pieter Alberts Bakkers [20607], zn. van Albert Luitjes Bakkers [20608] en Antje Pieters [20609], geb. te Kollumerland [FR] op 16 juni 1811, ged. te Kollum [FR] op 30 juni 1811, ovl. (41 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 27 augustus 1852.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1834 Kollumerland [FR] †1834 Kollumerland [FR] 0
Albert*1834 Kollumerland [FR] †1916 Kollumerland [FR] 81
Grietje*1835 Kollumerland [FR] †1848 Kollumerland [FR] 13

tr. (resp. 44 en 34 jaar oud) (2) [8075] te Dantumadeel [FR] op 4 februari 1858
met

Sybren Fokkes Faber [19581], zn. van Fokke Sybrens Faber [19582] en Leentje Popkes van der Veen [19583], geb. te Dantumadeel [FR] op 19 oktober 1823, ovl. (87 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 14 december 1910, tr. (2) [8073] met Antje Lieuwes Huisman [19579]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fokke*1858 Kollumerland [FR] †1887 Dantumadeel [FR] 29


Wytze Beerends de Vries
Wytze Beerends de Vries [19585], geb. te Westergeest [FR] op 18 februari 1770, ovl. (47 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 26 juni 1817.

tr. [8076]
met

Grietje Jacobs Wiersma [19586], dr. van Jacob Wierds Wiersma [19669] en Sybrigjen Klaasens [19670], geb. te Oudwoude [FR] op 20 november 1774, ged. te Wijgeest [FR] op 11 december 1774, ovl. (59 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 29 april 1834.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jitske*1801 Kollumerland [FR] †1888 Kollumerland [FR] 87
Sybrigje*1802 Tietjerksteradeel [FR]    
Beerend*1805 Tietjerksteradeel [FR]    
Jacob*1808 Eastermar [FR] †1812 Tietjerksteradeel [FR] 4
Antje*1810 Eastermar [FR] †1812 Tietjerksteradeel [FR] 1
Antje*1813 Tietjerksteradeel [FR] †1873 Kollumerland [FR] 60
Jacob*1816 Kollumerland [FR] †1892 Kollumerland [FR] 76


Grietje Jacobs Wiersma
Grietje Jacobs Wiersma [19586], geb. te Oudwoude [FR] op 20 november 1774, ged. te Wijgeest [FR] op 11 december 1774, ovl. (59 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 29 april 1834.

tr. [8076]
met

Wytze Beerends de Vries [19585], zn. van Been Egberts de Vries [19667] en Ietske Wijtses [19668], geb. te Westergeest [FR] op 18 februari 1770, ovl. (47 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 26 juni 1817.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jitske*1801 Kollumerland [FR] †1888 Kollumerland [FR] 87
Sybrigje*1802 Tietjerksteradeel [FR]    
Beerend*1805 Tietjerksteradeel [FR]    
Jacob*1808 Eastermar [FR] †1812 Tietjerksteradeel [FR] 4
Antje*1810 Eastermar [FR] †1812 Tietjerksteradeel [FR] 1
Antje*1813 Tietjerksteradeel [FR] †1873 Kollumerland [FR] 60
Jacob*1816 Kollumerland [FR] †1892 Kollumerland [FR] 76


Fokke Sijbrens Faber
Fokke Sijbrens Faber [19587], geb. te Kollumerland [FR] op 26 mei 1858, ovl. (29 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 2 december 1887.

tr. (resp. 28 en 19 jaar oud) [8077] te Dantumadeel [FR] op 2 december 1886
met

Sytske Tuinstra [19588], dr. van Gerrit Freerks Tuinstra [19589] en Sjoukje Visser [19590], geb. te Kollumerland [FR] op 20 december 1866, ovl. (73 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 19 augustus 1940.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sjoukje*1886 Dantumadeel [FR] †1945 Dantumadeel [FR] 58


Sytske Tuinstra
Sytske Tuinstra [19588], geb. te Kollumerland [FR] op 20 december 1866, ovl. (73 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 19 augustus 1940.

tr. (resp. 19 en 28 jaar oud) [8077] te Dantumadeel [FR] op 2 december 1886
met

Fokke Sijbrens Faber [19587], zn. van Sybren Fokkes Faber [19581] en Antje Wytzes de Vries [19584], geb. te Kollumerland [FR] op 26 mei 1858, ovl. (29 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 2 december 1887.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sjoukje*1886 Dantumadeel [FR] †1945 Dantumadeel [FR] 58


Gerrit Freerks Tuinstra
Gerrit Freerks Tuinstra [19589], geb. te Kollumerland [FR] op 12 januari 1831, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 20 januari 1881.

tr. (resp. 32 en 30 jaar oud) [8078] te Kollumerland [FR] op 9 mei 1863
met

Sjoukje Visser [19590], geb. te Kollumerland [FR] op 15 november 1832, ovl. (84 jaar oud) aldaar op 4 december 1916.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sytske*1866 Kollumerland [FR] †1940 Dantumadeel [FR] 73


Sjoukje Visser
Sjoukje Visser [19590], geb. te Kollumerland [FR] op 15 november 1832, ovl. (84 jaar oud) aldaar op 4 december 1916.

tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) [8078] te Kollumerland [FR] op 9 mei 1863
met

Gerrit Freerks Tuinstra [19589], geb. te Kollumerland [FR] op 12 januari 1831, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 20 januari 1881.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sytske*1866 Kollumerland [FR] †1940 Dantumadeel [FR] 73


Sjoukje Faber
Sjoukje Faber [19591], geb. te Dantumadeel [FR] op 19 december 1886, ovl. (58 jaar oud) aldaar op 10 oktober 1945.


Sybren Abrahams Faber
Sybren Abrahams Faber [19592], ovl. te Driesum [FR], begr. te Dantumadeel [FR] op 29 september 1807.

tr. [8079] te Oostrum [FR] op 14 mei 1758
met

Doetje Reinders Tadema [19593].

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reiner~1759 Oostrum [FR]    
Jelle~1760 Oostrum [FR]    
Jelle~1762 Oostrum [FR]    
Abraham~1764 Driesum [FR] †1826 Ferwerderadeel [FR] 61
Elske~1767 Driesum [FR]    
Jan*1769 Dantumadeel [FR]    
Fokke*1774 Driesum [FR]    
Aafke*1776 Driesum [FR]    
Hiske*1780 Oostrum [FR]    


Doetje Reinders Tadema
Doetje Reinders Tadema [19593].

tr. [8079] te Oostrum [FR] op 14 mei 1758
met

Sybren Abrahams Faber [19592], ovl. te Driesum [FR], begr. te Dantumadeel [FR] op 29 september 1807.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reiner~1759 Oostrum [FR]    
Jelle~1760 Oostrum [FR]    
Jelle~1762 Oostrum [FR]    
Abraham~1764 Driesum [FR] †1826 Ferwerderadeel [FR] 61
Elske~1767 Driesum [FR]    
Jan*1769 Dantumadeel [FR]    
Fokke*1774 Driesum [FR]    
Aafke*1776 Driesum [FR]    
Hiske*1780 Oostrum [FR]    


Popke Durks van der Veen
Popke Durks van der Veen [19594].

tr. [8080] te Oudwoude [FR] op 13 april 1783
met

Hiltje Jans [19595].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leentje*1787 Westergeest [FR] †1860 Kollumerland [FR] 73


Hiltje Jans
Hiltje Jans [19595].

tr. [8080] te Oudwoude [FR] op 13 april 1783
met

Popke Durks van der Veen [19594].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leentje*1787 Westergeest [FR] †1860 Kollumerland [FR] 73


Doetje Fokkes Faber
Doetje Fokkes Faber [19596], geb. te Dantumadeel [FR] op 23 mei 1817.


Andries Meinders Visser
Andries Meinders Visser [19597].

tr. [8081]
met

Stijntje Jacobs Bruin [19598].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pietertje*1792 Blokzijl [OV] †1873 Blokzijl [OV] 81


Stijntje Jacobs Bruin
Stijntje Jacobs Bruin [19598].

tr. [8081]
met

Andries Meinders Visser [19597].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pietertje*1792 Blokzijl [OV] †1873 Blokzijl [OV] 81


Hendrik de Jonge
Hendrik de Jonge [19599].

tr. [8082]
met

Grietje Ekster [19600].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1804 Blokzijl [OV] †1839 Weltevreden [Indonesiλ] 35