Website van $boomnaam$
Metje Folkerts Wierda
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Metje Folkerts Wierda [4200], geb. te Blija [FR] op 5 september 1813.

tr. (resp. 20 en 53 jaar oud) [1577] te Dantumadeel [FR] op 8 december 1833
met

Eeltje Reinders Vellinga [4199], zn. van Reinder Lieuwes Vellinga [17228] en Ytske Eeltjes [17229], geb. te Birdaard [FR] op 16 maart 1780, ged. aldaar op 23 april 1780, koopman/deelnemer Kollumer Oproer.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1838 Birdaard [FR]    


Klaas Sybes Veenstra
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Klaas Sybes Veenstra [4201], geb. te Kollum [FR] op 17 april 1850, ovl. (83 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 4 maart 1934.

tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) [1578] te Kollumerland [FR] op 26 november 1881
met

Saapke Johannes Stellingwerf [89], dr. van Johannes Jacobus Stellingwerf [88] (dagloner) en Gertje Adrianus Raap [14], geb. te Dantumadeel [FR] op 5 oktober 1857, ovl. (57 jaar oud) aldaar op 25 juli 1915.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sybe*1882 Westergeest [FR]    
Geertje*1884 Westergeest [FR]    
Sytske*1887 Westergeest [FR]    
Jantje*1890 Driesum [FR]    
Johannes*1894 Dantumadeel [FR]    
Jacobus*1897 Dantumadeel [FR]    


Sybe Hessels Veenstra
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Sybe Hessels Veenstra [4202], geb. te Kollumerland [FR] op 9 oktober 1821, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 7 april 1902.

tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) [1579] te Kollumerland [FR] op 16 mei 1849
met

Sytske Klazes Sytsma [4203], dr. van Klaas Sytzes Sytsma [16325] en Fokjen Jans Schouwstra [16326], geb. te Achtkarspelen [FR] op 7 mei 1828, ovl. (25 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 16 januari 1854.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1850 Kollum [FR] †1934 Dantumadeel [FR] 83


Sytske Klazes Sytsma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Sytske Klazes Sytsma [4203], geb. te Achtkarspelen [FR] op 7 mei 1828, ovl. (25 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 16 januari 1854.

tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) [1579] te Kollumerland [FR] op 16 mei 1849
met

Sybe Hessels Veenstra [4202], zn. van Hessel Jarigs Veenstra [16323] en Martje Romkes Minnema [16324], geb. te Kollumerland [FR] op 9 oktober 1821, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 7 april 1902.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1850 Kollum [FR] †1934 Dantumadeel [FR] 83


Aaltje Dirks van der Zwaag
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Aaltje Dirks van der Zwaag [4204], geb. te Dantumadeel [FR] op 14 september 1859.

tr. (resp. 23 en 59 jaar oud) [1580] te Dantumadeel [FR] op 16 november 1882
met

Tabe Gerks Hoekstra [1014], zn. van Gerk Tabes Hoekstra [40] (boer/vervener/lndbouwer/gardenier) en Sybrigje Henricus Raap [18], geb. te Dantumadeel [FR] op 10 maart 18231,1, P, ovl. (71 jaar oud) aldaar op 4 juni 18942,2, tr. (1) [1541] met Saapke Feddes Feddema [4137], dr. van Fedde Freerks Feddema [4178] en Trijntje Tabes Hoekstra [4179]. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerk*1883 Dantumadeel [FR]    
Dieuwke*1885 Dantumadeel [FR]    
Sybrigje*1887 Dantumadeel [FR]    
Trijntje*1890 Dantumadeel [FR] †1941 Wolvega [FR] 50
Froukje*1893 Dantumadeel [FR]    Bronnen:
1.BS Geboorte register Tabe Gerks Hoekstra (BSG 0001014), Type: BS Geboorteregister, Geboorteregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 10 maart 1823 (11 maart 1823 akte 18)
2.BS Overlijdensregister Tabe Gerks Hoekstra (BSO 0001014), Type: BS Overlijdensregister, Tresoar, Dantumadeel [FR], 4 juni 1894 (5 juni 1894 akte 120)


Evert de Ruijter
Evert de Ruijter [4205], ged. ev.luthers te Amsterdam [NH] op 3 maart 1669.


Geerdruijt de Ruijter
Geerdruijt de Ruijter [4206], ged. ev.luthers te Amsterdam [NH] op 13 augustus 1673.


Teetske de Vries
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Teetske de Vries [4207], geb. te Driesum [FR] op 23 september 1865.

tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) [1582] te Dantumadeel [FR] op 5 november 1885
met

Jacobus Stellingwerf [90], zn. van Johannes Jacobus Stellingwerf [88] (dagloner) en Gertje Adrianus Raap [14], geb. te Dantumadeel [FR] op 12 januari 1862, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 1 januari 1945, tr. (2) [1606] met Dirkje Hoekstra [4243]. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jeltje*1886 Driesum [FR]    
Geertje*1889 Dantumadeel [FR]    
Johanna*1898 Dantumadeel [FR]    


Marten Joukes de Vries
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Marten Joukes de Vries [4208], geb. te Dantumadeel [FR] op 15 september 1822, ovl. (56 jaar oud) aldaar op 24 april 1879.

tr. (resp. 41 en 29 jaar oud) [1583] te Dantumadeel [FR] op 16 juni 1864
met

Jeltje Johannes Faber [4209], dr. van Johannes Sybolts Faber [10801] en Teetske Machiels Kops [10802], geb. te Anjum [FR] op 10 juli 1834, ovl. (84 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 1 februari 1919.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Teetske*1865 Driesum [FR]    


Jeltje Johannes Faber
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Jeltje Johannes Faber [4209], geb. te Anjum [FR] op 10 juli 1834, ovl. (84 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 1 februari 1919.

tr. (resp. 29 en 41 jaar oud) [1583] te Dantumadeel [FR] op 16 juni 1864
met

Marten Joukes de Vries [4208], zn. van Jouke Martens de Vries [10799] en Dieuwke Sapes Kloosterman [10800], geb. te Dantumadeel [FR] op 15 september 1822, ovl. (56 jaar oud) aldaar op 24 april 1879.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Teetske*1865 Driesum [FR]    


Geeske Visser
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Geeske Visser [4210], geb. te Westergeest [FR] op 10 juli 1858, ovl. (58 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 19 december 1916.

tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) [1584] te Kollumerland [FR] op 16 oktober 1886
met

Adrianus Meindert Meijer [1006], zn. van Meindert Jacobs Meijer [92] (Slager) en Rinske Adrianus Raap [15], geb. te Dantumadeel [FR] op 14 juli 1863, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 28 januari 1945.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meindert*1887 Dantumadeel [FR]    
Antje*1889 Dantumadeel [FR] †1890 Dantumadeel [FR] 1
Antje*1891 Dantumadeel [FR] †1932 Leeuwarden [FR] 41
Doodgeb. kind*1893 Dantumadeel [FR]   0
Bokke*1895 Dantumadeel [FR]    
Rinske*1897 Dantumadeel [FR]    


Jitske Wytzes de Vries
Jitske Wytzes de Vries [4211], geb. te Kollumerland [FR] op 1 januari 1801, ged. te Oudwoude [FR] op 1 februari 1801, ovl. (87 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 5 februari 1888.

tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) (1) [7965] te Kollumerland [FR] op 1 april 1825
met

Rinze Paulus Fokkema [4212], zn. van Paulus Fokkes Fokkema [8806] en Roelofke Romkes [8807], geb. te Oostrum [FR] op 28 april 1797, ged. te Engwierum [FR] op 12 april 1801, ovl. (39 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 25 maart 1837.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelfke*1825 Kollumerland [FR] †1899 Kollumerland [FR] 74
Wytze*1827 Kollumerland [FR] †1899 Kollumerland [FR] 72
Antje*1834 Kollumerland [FR] †1848 Kollumerland [FR] 13

tr. (resp. 38 en 44 jaar oud) (2) [8480] te Kollumerland [FR] op 28 mei 1839
met

Paulus Jans Zijlstra [8808], zn. van Jan Paulus Zijlstra [20598] en Wytske Wiggers [20599], geb. te Kollumerland [FR] op 20 maart 1795, ged. te Augsbuurt [FR] op 19 april 1795, ovl. (69 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 13 september 1864, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) (1) [8724] te Kollumerland [FR] op 20 mei 1821 met Antje Gerbens Kempenaar [21155], dr. van Gerben Heines Kempenaar [21156] en Grietje Jacobs Kempenaar [21157], geb. te Driesum [FR] op 28 februari 1801, ged. aldaar op 29 maart 1801, ovl. (36 jaar oud) te Oostdongeradeel [FR] op 7 maart 1837. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sybrigje*1840 Kollumerland [FR] †1889 Kollumerland [FR] 4811 
Jan*1844 Kollumerland [FR] †1928 Kollumerland [FR] 83


Rinze Paulus Fokkema
Rinze Paulus Fokkema [4212], geb. te Oostrum [FR] op 28 april 1797, ged. te Engwierum [FR] op 12 april 1801, ovl. (39 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 25 maart 1837.

tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) [7965] te Kollumerland [FR] op 1 april 1825
met

Jitske Wytzes de Vries [4211], dr. van Wytze Beerends de Vries [19585] en Grietje Jacobs Wiersma [19586], geb. te Kollumerland [FR] op 1 januari 1801, ged. te Oudwoude [FR] op 1 februari 1801, ovl. (87 jaar oud) te Kollumerland [FR] op 5 februari 1888, tr. (2) [8480] met Paulus Jans Zijlstra [8808]. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelfke*1825 Kollumerland [FR] †1899 Kollumerland [FR] 74
Wytze*1827 Kollumerland [FR] †1899 Kollumerland [FR] 72
Antje*1834 Kollumerland [FR] †1848 Kollumerland [FR] 13


Klaas Dirks Talma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Klaas Dirks Talma [4213], geb. te Rinsumageest [FR] op 10 maart 1864, veehouder, ovl. (88 jaar oud) te Rinsumageest [FR] op 20 september 1952.

tr. (beiden 24 jaar oud) [1586] te Dantumadeel [FR] op 2 juni 1888
met

Saapke Siedses Halbesma [240], dr. van Sieds Halbes Halbesma [239] en Renske Doekes Raap [55], geb. te Dantumadeel [FR] op 13 mei 1864, ovl. (60 jaar oud) aldaar op 11 mei 1925.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rinske*1889 Rinsumageest [FR] †1961 De Valom [FR] 72
Dirk*1891 Dantumadeel [FR] †1891 Dantumadeel [FR] 0
Dirk*1892 Dantumadeel [FR] †1976 Birdaard [FR] 83
Wytske*1895 Dantumadeel [FR] †1895 Dantumadeel [FR] 0
Wytske*1896 Dantumadeel [FR] †1896 Dantumadeel [FR] 0
Wytske*1897 Rinsumageest [FR] †1975 Erin [Canada] 78
Sieds*1899 Rinsumageest [FR] †1989 Dokkum [FR] 90
Hessel*1907 Rinsumageest [FR] †1939 Leeuwarden [FR] 32


Dirk Klazes Talma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Dirk Klazes Talma [4214], geb. te Rinsumageest [FR] circa 1842.

tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) [1587] te Dantumadeel [FR] op 9 oktober 1862
met

Wytske Klazes Uitterdijk [4215], geb. te Rinsumageest [FR] circa 1842.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1864 Rinsumageest [FR] †1952 Rinsumageest [FR] 88


Wytske Klazes Uitterdijk
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Wytske Klazes Uitterdijk [4215], geb. te Rinsumageest [FR] circa 1842.

tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) [1587] te Dantumadeel [FR] op 9 oktober 1862
met

Dirk Klazes Talma [4214], geb. te Rinsumageest [FR] circa 1842.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1864 Rinsumageest [FR] †1952 Rinsumageest [FR] 88


Ymkje de Roos
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Ymkje de Roos [4216], geb. te Birdaard [FR] op 20 januari 1869, ovl. (77 jaar oud) te Dantumadeel [FR] op 31 augustus 1946.

tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [1588] te Dantumadeel [FR] op 30 maart 1893
met

Pieter Meijer [2001], zn. van Meindert Jacobs Meijer [92] (Slager) en Rinske Adrianus Raap [15], geb. te Dantumadeel [FR] op 13 december 1866, ovl. (72 jaar oud) te Dokkum [FR] op 7 december 1939.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meindert*1893 Dantumadeel [FR] †1985 Driesum [FR] 91
Sipke*1896 Dantumadeel [FR] †1974 Nes [FR] 78
Rinske*1898 Dantumadeel [FR] †1974 Aalsum [FR] 76
Hylkje*1899 Dantumadeel [FR] †1900 Dokkum [FR] 1
Hylkje*1902 Dokkum [FR]    
Adrianus*1905 Dokkum [FR]    
Afgeschermd Dokkum [FR]    


Sipke Dirks de Roos
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Sipke Dirks de Roos [4217], geb. te Rinsumageest [FR] circa 1836.

tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) [1589] te Dantumadeel [FR] op 14 mei 1864
met

Hylkje Wybes Sierksma [4218], geb. te Hardegarijp [FR] circa 1839.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ymkje*1869 Birdaard [FR] †1946 Dantumadeel [FR] 77


Hylkje Wybes Sierksma
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Hylkje Wybes Sierksma [4218], geb. te Hardegarijp [FR] circa 1839.

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) [1589] te Dantumadeel [FR] op 14 mei 1864
met

Sipke Dirks de Roos [4217], geb. te Rinsumageest [FR] circa 1836.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ymkje*1869 Birdaard [FR] †1946 Dantumadeel [FR] 77


Binne Brinkman
in
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01b. Register report of Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01c. Nachkommen-Stammbaum von Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01d. Parentèle de Lenert Cornelisz Vrijgesel.

Binne Brinkman [4219], geb. te Kollumerzwaag [FR] op 29 juni 1870, ovl. (71 jaar oud) aldaar op 20 oktober 1941.

tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [1590] te Kollumerland [FR] op 19 mei 1894
met

Ytje Halbesma [242], dr. van Sieds Halbes Halbesma [239] en Renske Doekes Raap [55], geb. te Dantumadeel [FR] op 17 september 1869, ovl. (73 jaar oud) te Kollumerzwaag [FR] op 30 december 1942.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rindert*1899 Kollumerland [FR] †1981  81