Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0023007

BS Geboorteregister Wikjen Veldman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Hennaarderadeel [FR]
periode: 20 mei 1847
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-18, inv.nr. 1011
hierin
22 mei 1847 Wikje Veldman [23007] (*1847-1928) als kind

BSO 0023007

BS Overlijdensregister Wikjen Veldman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 19 april 1928
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 3052
hierin
20 april 1928 Wikje Veldman [23007] (*1847-1928) als overledene

BSG 0023006

BS Geboorteregister Bauke Rodenburg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 26 april 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 1021
blad 053
hierin
28 april 1845 Bauke Rodenburg [23006] (*1845-1915) als kind

BSO 0023006

BS Overlijdensregister Bauke Rodenburg (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 23 mei 1915
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3044
hierin
25 mei 1915 Bauke Rodenburg [23006] (*1845-1915) als overledene

BSG 0023008

BS Geboorteregister Maria Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 8 september 1888
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-15, inv.nr. 1047
hierin
10 september 1888 Maria Jans Faber [23008] (*1888-1893) als kind
Jan Klazes Faber [22985] (*1853-1925) als vader
Sibbeltje Buwalda [23000] (*1861-1925) als moeder

BSO 0023008

BS Overlijdensregister Maria Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 15 maart 1893
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-15, inv.nr. 3029
hierin
16 maart 1893 Maria Jans Faber [23008] (*1888-1893) als overledene

BSG 0023009

BS Geboorteregister Gerbrigje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 10 april 1891
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-15, inv.nr. 1048
hierin
11 april 1891 Gerbrigje Jans Faber [23009] (*1891-) als kind
Jan Klazes Faber [22985] (*1853-1925) als vader
Sibbeltje Buwalda [23000] (*1861-1925) als moeder

BSH 0009494

BS Huwelijksregister Abel Potma en Gerbrigje Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 12 augustus 1918
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-15, inv.nr. 2060
blijkens akte dd. 12 sept. 1930 huwelijk door echtscheiding ontbonden
hierin
12 augustus 1918 Abel Potma [23010] (*1892-) als bruidegom
Gerbrigje Jans Faber [23009] (*1891-) als bruid
Hieronimus Potma [23011] (*1848-1898) als vader bruidegom
Anke Witteveen [23012] (*1855-1909) als moeder bruidegom
Jan Klazes Faber [22985] (*1853-1925) als vader bruid
Sibbeltje Buwalda [23000] (*1861-1925) als moeder bruid

BSG 0023010

BS Geboorteregister Abel Potma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 31 december 1892
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-34, inv.nr. 1039
hierin
31 december 1892 Abel Potma [23010] (*1892-) als kind
Hieronimus Potma [23011] (*1848-1898) als vader
Anke Witteveen [23012] (*1855-1909) als moeder

BSH 0009495

BS Huwelijksregister Hieronimus Potma en Anke Witteveen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 10 oktober 1880
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-34, inv.nr. 2026
hierin
10 oktober 1880 Hieronimus Potma [23011] (*1848-1898) als bruidegom
Anke Witteveen [23012] (*1855-1909) als bruid

BSG 0023012

BS Geboorteregister Anke Witteveen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Lemsterland [FR]
periode: 9 december 1855
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-24, inv.nr. 1021
blad 070
hierin
11 december 1855 Anke Witteveen [23012] (*1855-1909) als kind

BSO 0023012

BS Overlijdensregister Anke Witteveen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 19 juni 1909
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-34, inv.nr. 3042
hierin
19 juni 1909 Anke Witteveen [23012] (*1855-1909) als overledene

BSG 0023011

BS Geboorteregister Hieronimus Potma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 5 december 1848
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-34, inv.nr. 1017
blad 097
hierin
7 december 1848 Hieronimus Potma [23011] (*1848-1898) als kind

BSO 0023011

BS Overlijdensregister Hieronimus Potma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 12 oktober 1898
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-34, inv.nr. 3031
hierin
13 oktober 1898 Hieronimus Potma [23011] (*1848-1898) als overledene

BSG 0023013

BS Geboorteregister Maria Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 19 maart 1894
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-15, inv.nr. 1050
hierin
20 maart 1894 Maria Jans Faber [23013] (*1894-) als kind
Jan Klazes Faber [22985] (*1853-1925) als vader
Sibbeltje Buwalda [23000] (*1861-1925) als moeder

BSG 0023014

BS Geboorteregister Jantje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 13 januari 1896
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-15, inv.nr. 1052
hierin
15 januari 1896 Jantje Jans Faber [23014] (*1896-) als kind
Jan Klazes Faber [22985] (*1853-1925) als vader
Sibbeltje Buwalda [23000] (*1861-1925) als moeder

BSG 0023015

BS Geboorteregister Ate Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 2 augustus 1898
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-15, inv.nr. 1054
hierin
3 augustus 1898 Ate Jans Faber [23015] (*1898-) als kind
Jan Klazes Faber [22985] (*1853-1925) als vader
Sibbeltje Buwalda [23000] (*1861-1925) als moeder

BSG 0023003

BS Geboorteregister Elisabeth Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 18 juni 1856
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1024
blad 056
hierin
18 juni 1856 Elisabeth Klazes Faber [23003] (*1856-1944) als kind
Klaas Ates Faber [19881] (*1823-1872) als vader
Trijntje Jans Sikkema [19882] (*1824-1875) als moeder

BSO 0023003

BS Overlijdensregister Elisabeth Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 21 januari 1944
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3074
hierin
22 januari 1944 Elisabeth Klazes Faber [23003] (*1856-1944) als overledene

BSH 0009496

BS Huwelijksregister Sikke Visser en Elisabeth Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 20 mei 1882
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2025
hierin
20 mei 1882 Sikke Jurjens Visser [23016] (*1852-1928) als bruidegom
Elisabeth Klazes Faber [23003] (*1856-1944) als bruid
Jurjen Pieters Visser [23017] (*1823-1897) als vader bruidegom
Minke Sikkes Sikkema [23018] (*1828-1880) als moeder bruidegom
Klaas Ates Faber [19881] (*1823-1872) als vader bruid
Trijntje Jans Sikkema [19882] (*1824-1875) als moeder bruid