Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0022617

BS Geboorteregister Teetske Lamsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 28 november 1850
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 1010
hierin
30 november 1850 Teetske Lamsma [22617] (*1850-1889) als kind
Hans Arends Lamsma [22618] (*1812-1862) als vader
Japke de Boer [22619] (*1816-1864) als moeder
Dossier:

BSO 0022617

BS Overlijdensregister Teetske Lamsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 3 augustus 1889
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3021
hierin
3 augustus 1889 Teetske Lamsma [22617] (*1850-1889) als overledene
Dossier:

BSH 0009329

BS Huwelijksregister Hans A Lamsma en Japke de Boer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 24 februari 1849
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 2007
hierin
24 februari 1849 Hans Arends Lamsma [22618] (*1812-1862) als bruidegom
Japke de Boer [22619] (*1816-1864) als bruid
Dossier:

BSG 0022619

BS Geboorteregister Japke de Boer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 25 november 1816
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 1001
blad 035
hierin
27 november 1816 Japke de Boer [22619] (*1816-1864) als kind
Dossier:

BSO 0022619

BS Overlijdensregister Japke de Boer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 6 december 1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 3009
hierin
7 december 1864 Japke de Boer [22619] (*1816-1864) als overledene
Dossier:

BSG 0022618

BS Geboorteregister Hans Arends Lamsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 22 juli 1812
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-20, inv.nr. 1002
hierin
25 juli 1812 Hans Arends Lamsma [22618] (*1812-1862) als kind
Dossier:

BSO 0022618

BS Overlijdensregister Hans Arends Lamsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 27 oktober 1862
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 3008
hierin
28 oktober 1862 Hans Arends Lamsma [22618] (*1812-1862) als overledene
Dossier:

BSG 0022620

BS Geboorteregister Japke Tichelaar (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 15 juni 1876
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1034
kind erkend bij huwelijk ouders
hierin
17 juni 1876 Japke Willems Tichelaar [22620] (*1876-1897) als kind
Willem Ruurds Tichelaar [22616] (*1851-1921)
Teetske Lamsma [22617] (*1850-1889) als moeder
Dossier:

BSO 0022620

BS Overlijdensregister Japke Tichelaar (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 17 december 1897
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3783
hierin
17 december 1897 Japke Willems Tichelaar [22620] (*1876-1897) als overledene
Dossier:

BSG 0022621

BS Geboorteregister Gatske Tichelaar (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 5 april 1882
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1026
hierin
5 april 1882 Gatske Willems Tichelaar [22621] (*1882-) als kind
Willem Ruurds Tichelaar [22616] (*1851-1921) als vader
Teetske Lamsma [22617] (*1850-1889) als moeder
Dossier:

BSG 0022622

BS Geboorteregister Jentje Nawijn (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Bolsward [FR]
periode: 5 april 1885
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-07, inv.nr. 1025
hierin
6 april 1885 Jentje Nawijn [22622] (*1885-) als kind
Evert Nawijn [22623] (*1852-1920) als vader
Rienkje de Jong [22624] (*1849-1918) als moeder
Dossier:

BSH 0009331

BS Huwelijksregister Evert Nawijn en Rienkje de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Bolsward [FR]
periode: 20 mei 1877
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-07, inv.nr. 2014
hierin
20 mei 1877 Evert Nawijn [22623] (*1852-1920) als bruidegom
Rienkje de Jong [22624] (*1849-1918) als bruid
Dossier:

BSG 0022624

BS Geboorteregister Rienkje de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 20 mei 1849
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 1013
blad 035
hierin
21 mei 1849 Rienkje de Jong [22624] (*1849-1918) als kind
Dossier:

BSO 0022624

BS Overlijdensregister Rienkje de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Bolsward [FR]
periode: 16 september 1918
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-07, inv.nr. 3041
hierin
17 september 1918 Rienkje de Jong [22624] (*1849-1918) als overledene
Dossier:

BSG 0022623

BS Geboorteregister Evert Nawijn (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Bolsward [FR]
periode: 3 mei 1852
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-07, inv.nr. 1014
blad 030
hierin
5 mei 1852 Evert Nawijn [22623] (*1852-1920) als kind
Dossier:

BSO 0022623

BS Overlijdensregister Evert Nawijn (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Bolsward [FR]
periode: 2 augustus 1920
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-07, inv.nr. 3043
hierin
3 augustus 1920 Evert Nawijn [22623] (*1852-1920) als overledene
Dossier:

BSG 0022625

BS Geboorteregister Geeske Tichelaar (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 24 juli 1883
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1027
hierin
24 juli 1883 Geeske Willems Tichelaar [22625] (*1883-1885) als kind
Willem Ruurds Tichelaar [22616] (*1851-1921) als vader
Teetske Lamsma [22617] (*1850-1889) als moeder
Dossier:

BSO 0022625

BS Overlijdensregister Geeske willems Tichelaar (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 19 februari 1885
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3020
hierin
20 februari 1885 Geeske Willems Tichelaar [22625] (*1883-1885) als overledene
Dossier:

BSG 0022626

BS Geboorteregister Hans Tichelaar (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 15 april 1886
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1027
hierin
15 april 1886 Hans Willems Tichelaar [22626] (*1886-1886) als kind
Willem Ruurds Tichelaar [22616] (*1851-1921) als vader
Teetske Lamsma [22617] (*1850-1889) als moeder
Dossier:

BSO 0022626

BS Overlijdensregister Hans Tichelaar (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 20 september 1886
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3020
hierin
20 september 1886 Hans Willems Tichelaar [22626] (*1886-1886) als overledene
Dossier: