Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0008230

BS Huwelijksregister Heero P Wybrandi en Aaltje F Schoonlingen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 15 oktober 1823
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3548
hierin
15 oktober 1823 Hero Wybrandi [19974] (*1802-1875) als bruidegom
Aaltje Faber Schoonlingen [19973] (*1801-1875) als bruid
Pytter Wijbrandi [19994] (~1794-) als vader bruidegom
Hyltje Heeres Walstra [19995] (*1765-1835) als moeder bruidegom
Jelle Faber Schoonlingen [19961] (*1779-1860) als vader bruid
Geertje Cornelis Blok [19966] (*1780-1813) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0020130

BS Geboorteregister Geerard Faber Schoonlingen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 5 september 1813
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3362
hierin
9 september 1813 Gerard Jelles Faber Schoonlingen [20130] (*1813-1884) als kind
Dossier:

BSG 0021993

BS Geboorteregister Martinus Kroeger (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 18 maart 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1022
hierin
19 maart 1870 Martinus Herkes Kroeger [21993] (*1870-) als kind
Herke Roelofs Kroeger [19935] (*1837-1899) als vader
Sijke Gerbens Zondervan [19936] (*1837-) als moeder
Dossier:

BSH 009061

BS Huwelijksregister Martinus Kroeger en Haikje Hofstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 17 mei 1891
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2021
hierin
17 mei 1891 Martinus Herkes Kroeger [21993] (*1870-) als bruidegom
Haikje Hofstra [21994] (*1862-) als bruid
Herke Roelofs Kroeger [19935] (*1837-1899) als vader bruidegom
Sijke Gerbens Zondervan [19936] (*1837-) als moeder bruidegom
Pieter Andries Hofstra [21995] (*1825-1890) als vader bruid
Antje Hayes Groustra [21996] (*1830-1864) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021994

BS Geboorteregister Haikje Hofstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 18 mei 1862
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 1015
hierin
21 mei 1862 Haikje Hofstra [21994] (*1862-) als kind
Pieter Andries Hofstra [21995] (*1825-1890) als vader
Antje Hayes Groustra [21996] (*1830-1864) als moeder
Dossier:

BSH 0009062

BS Huwelijksregister Pieter A Hofstra en Antje H Groustra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 15 december 1847
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 2014
hierin
15 december 1847 Pieter Andries Hofstra [21995] (*1825-1890) als bruidegom
Antje Hayes Groustra [21996] (*1830-1864) als bruid
Dossier:

BSG 0021996

BS Geboorteregister Antje Groustra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 19 juli 1830
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-04, inv.nr. 1007
blad 039
hierin
20 juli 1830 Antje Hayes Groustra [21996] (*1830-1864) als kind
Dossier:

BSO 0021996

BS Overlijdensregister Antje Hayes Groustra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 13 maart 1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13,inv.nr. 3009
hierin
14 maart 1864 Antje Hayes Groustra [21996] (*1830-1864) als overledene
Dossier:

BSG 0021995

BS Geboorteregister Pieter Hofstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 12 juni 1825
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 1010
blad 055
hierin
13 juni 1825 Pieter Andries Hofstra [21995] (*1825-1890) als kind
Dossier:

BSG 0021997

BS Geboorteregister Christoffel Kroeger (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 24 december 1871
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1023
hierin
27 december 1871 Christoffel Herkes Kroeger [21997] (*1871-) als kind
Herke Roelofs Kroeger [19935] (*1837-1899) als vader
Sijke Gerbens Zondervan [19936] (*1837-) als moeder
Dossier:

BSG 0021998

BS Geboorteregister Christoffel Kroeger (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 30 januari 1840
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1010
blad 008
hierin
31 januari 1840 Christoffel Roelofs Kroeger [21998] (*1840-) als kind
Roelof Christoffels Kroeger [19932] (*1814-1861) als vader
Wikje Herkes Faber [19931] (*1813-1852) als moeder
Dossier:

BSH 0009063

BS Huwelijksregister Christoffel Kroeger en Johanna B Post (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 25 mei 1866
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 2011
hierin
25 mei 1866 Christoffel Roelofs Kroeger [21998] (*1840-) als bruidegom
Johanna Baukes Post [21999] (*1845-1872) als bruid
Roelof Christoffels Kroeger [19932] (*1814-1861) als vader bruidegom
Wikje Herkes Faber [19931] (*1813-1852) als moeder bruidegom
Bauke Nieses Post [22067] (*1811-1848) als vader bruid
Antje Johannes Kats [22068] (*1813-1888) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021999

BS Geboorteregister Johanna Post (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 11 september 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 1008
hierin
13 september 1845 Johanna Baukes Post [21999] (*1845-1872) als kind
Bauke Nieses Post [22067] (*1811-1848) als vader
Antje Johannes Kats [22068] (*1813-1888) als moeder
Dossier:

BSO 0021999

BS Overlijdensregister Johanna Baukes Post (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 10 december 1872
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3016
hierin
11 december 1872 Johanna Baukes Post [21999] (*1845-1872) als overledene
Dossier:

BSH 0009099

BS Huwelijksregister Bauke N Post en Antje J Kats (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 16 november 1834
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2005
aktenr. 43/1-7
hierin
16 november 1834 Bauke Nieses Post [22067] (*1811-1848) als bruidegom
Antje Johannes Kats [22068] (*1813-1888) als bruid
Dossier:

BSG 0022068

BS Geboorteregister ANtje Katz (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 21 juli 1813
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1001
blad 042
hierin
23 juli 1813 Antje Johannes Kats [22068] (*1813-1888) als kind
Dossier:

BSO 0022068

BS Overlijdensregister Antje Kats (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 5 mei 1888
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 3013
hierin
7 mei 1888 Antje Johannes Kats [22068] (*1813-1888) als overledene
Dossier:

BSG 0022067

BS Geboorteregister Bouwke Post (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 12 september 1811
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1001
blad 015
hierin
13 september 1811 Bauke Nieses Post [22067] (*1811-1848) als kind
Dossier:

BSO 0022067

BS Overlijdensregister Bauke Nieses Post (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 8 mei 1848
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 3005
blad 019
hierin
10 mei 1848 Bauke Nieses Post [22067] (*1811-1848) als overledene
Dossier:

BSG 0022069

BS Geboorteregister Roelof Kroeger (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 25 maart 1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nrl. 30-13, inv.nr. 1016
hierin
26 maart 1867 Roelof Christoffels Kroeger [22069] (*1867-1957) als kind
Christoffel Roelofs Kroeger [21998] (*1840-) als vader
Johanna Baukes Post [21999] (*1845-1872) als moeder
Dossier: