Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0019941

BS Geboorteregister Dirk van der Veen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 24 januari 1858
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1018
blad 008
hierin
25 januari 1858 Dirk Douwes van der Veen [19941] (*1858-1928) als kind
Douwe Dirks van der Veen [19942] (*1821-1872) als vader
Waltje Jelles Donia [19943] (*1822-1864) als moeder
Dossier:

BSO 0019941

BS Overlijdensregister Dirk van der Veen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 3 december 1928
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Haags Gemeentearchief
hierin
3 december 1928 Dirk Douwes van der Veen [19941] (*1858-1928) als overledene
Dossier:

BSH 0008218

BS Huwelijksregister Douwe D vd Veen en Waltje J Donia (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 21 mei 1848
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2008
hierin
21 mei 1848 Douwe Dirks van der Veen [19942] (*1821-1872) als bruidegom
Waltje Jelles Donia [19943] (*1822-1864) als bruid
Dossier:

BSG 0019942

BS Geboorteregister Douwe van der Veen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 12 augustus 1821
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1003
blad 054
hierin
13 augustus 1821 Douwe Dirks van der Veen [19942] (*1821-1872) als kind
Dossier:

BSO 0019943

BS Overlijdensregister Waltje Jelles Donia (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 21 januari 1864
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3013
hierin
21 januari 1864 Waltje Jelles Donia [19943] (*1822-1864) als overledene
Dossier:

BSO 0019942

BS Overlijdensregister Douwe Dirks van der Veen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 24 februari 1872
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3016
hierin
26 februari 1872 Douwe Dirks van der Veen [19942] (*1821-1872) als overledene
Dossier:

BSG 0019944

BS Geboorteregister Pieter Kroeger (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 18 november 1862
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1020
hierin
18 november 1862 Pieter Herkes Kroeger [19944] (*1862-) als kind
Herke Roelofs Kroeger [19935] (*1837-1899) als vader
Sijke Gerbens Zondervan [19936] (*1837-) als moeder
Dossier:

BSH 0008219

BS Huwelijksregister Pieter Kroeger en Tjitske vd Ploeg (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 14 november 1886
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2019
hierin
14 november 1886 Pieter Herkes Kroeger [19944] (*1862-) als bruidegom
Tjitske van der Ploeg [19945] (*1860-) als bruid
Herke Roelofs Kroeger [19935] (*1837-1899) als vader bruidegom
Sijke Gerbens Zondervan [19936] (*1837-) als moeder bruidegom
Pieter Holkes van der Ploeg [19946] (*1833-1887) als vader bruid
Janke Sytses van Dijk [19947] (*1832-1876) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019945

BS Geboorteregister Tjitske van der Ploeg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 7 augustus 1860
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1026
hierin
9 augustus 1860 Tjitske van der Ploeg [19945] (*1860-) als kind
Dossier:

BSH 0008220

BS Huwelijksregister Pieter H vd Ploeg en Janke S van Dijk (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 14 juni 1856
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 2016
hierin
14 juni 1856 Pieter Holkes van der Ploeg [19946] (*1833-1887) als bruidegom
Janke Sytses van Dijk [19947] (*1832-1876) als bruid
Dossier:

BSG 0019947

BS Geboorteregister Janke van dijk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 23 april 1832
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-05, inv.nr. 1012
blad 029
hierin
25 april 1832 Janke Sytses van Dijk [19947] (*1832-1876) als kind
Dossier:

BSO 0019947

BS Overlijdensregister Janke Sytses van Dijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 29 september 1876
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3017
hierin
30 september 1876 Janke Sytses van Dijk [19947] (*1832-1876) als overledene
Dossier:

BSG 0019946

BS Geboorteregister Pieter van der Ploeg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 10 januari 1833
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1007
blad 001
hierin
11 januari 1833 Pieter Holkes van der Ploeg [19946] (*1833-1887) als kind
Dossier:

BSO 0019946

BS Overlijdensregister Pieter van der Ploeg (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 10 juni 1887
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3021
hierin
11 juni 1887 Pieter Holkes van der Ploeg [19946] (*1833-1887) als overledene
Dossier:

BSG 0019948

BS Geboorteregister Roelof Kroeger (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 22 maart 1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12,inv.nr. 1021
hierin
22 maart 1865 Roelof Herkes Kroeger [19948] (*1865-1865) als kind
Herke Roelofs Kroeger [19935] (*1837-1899) als vader
Sijke Gerbens Zondervan [19936] (*1837-) als moeder
Dossier:

BSO 0019948

BS Overlijdensregister Roelof Herkes Kroeger (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 12 december 1865
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 3014
hierin
12 december 1865 Roelof Herkes Kroeger [19948] (*1865-1865) als overledene
Dossier:

BSG 0019949

BS Geboorteregister Roelof Kroeger (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 11 oktober 1866
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1021
hierin
12 oktober 1866 Roelof Herkes Kroeger [19949] (*1866-1935) als kind
Herke Roelofs Kroeger [19935] (*1837-1899) als vader
Sijke Gerbens Zondervan [19936] (*1837-) als moeder
Dossier:

BSH 0008221

BS Huwelijksregister Roelof Kroeger (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 20 mei 1888
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2020
hierin
20 mei 1888 Roelof Herkes Kroeger [19949] (*1866-1935) als bruidegom
Rinske Sjoerds de Vries [19950] (*1864-1927) als bruid
Herke Roelofs Kroeger [19935] (*1837-1899) als vader bruidegom
Sijke Gerbens Zondervan [19936] (*1837-) als moeder bruidegom
Sjoerd Johannes de Vries [19951] (*1838-1919) als vader bruid
Aukje Pieters Alkema [19952] (*1840-1926) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019950

BS Geboorteregister Rinske de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 3 april 1864
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1020
hierin
4 april 1864 Rinske Sjoerds de Vries [19950] (*1864-1927) als kind
Sjoerd Johannes de Vries [19951] (*1838-1919) als vader
Aukje Pieters Alkema [19952] (*1840-1926) als moeder
Dossier:

BSH 0008222

BS Huwelijksregister Sjoerd de Vries en Aukje P Alkema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 24 mei 1863
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 2012
hierin
24 mei 1863 Sjoerd Johannes de Vries [19951] (*1838-1919) als bruidegom
Aukje Pieters Alkema [19952] (*1840-1926) als bruid
Dossier: