Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0020466

BS Geboorteregister Antje van der Ploeg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 november 1817
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1005
blad 075/1-1
hierin
11 november 1817 Antje Ruurds van der Ploeg [20466] (*1817-1876) als kind
Dossier:

BSO 0020466

BS Overlijdensregister Antje Ruurds van der Ploeg (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 mei 1876
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3018
hierin
19 mei 1876 Antje Ruurds van der Ploeg [20466] (*1817-1876) als overledene
Dossier:

BSO 0020465

BS Overlijdensregister Jelle Keimpes Postma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 5 september 1856
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3012
blad 023
hierin
6 september 1956 Jelle Keimpes Postma [20465] (*1788-1856) als overledene
Dossier:

BSG 0020467

BS Geboorteregister Lieuwe Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 1 november 1856
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1023
blad 091;
erkend bij huwelijk ouders
hierin
4 november 1856 Lieuwe Hendriks Wiersma [20467] (*1856-1894) als kind
Hendrik Klazes Wiersma [20463] (*1824-1879) als vader
Tietje Jelles Postma [Posma] [20464] (*1838-1901) als moeder
Dossier:

BSO 0020467

BS Overlijdensregister Lieuwe Hendriks Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 april 1894
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3024
hierin
11 april 1894 Lieuwe Hendriks Wiersma [20467] (*1856-1894) als overledene
Dossier:

BSH 0003406

BS Huwelijksregister Lieuwe H Wiersma en Martsen Y v Hijum (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 juni 1880
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2026
hierin
3 juni 1880 Lieuwe Hendriks Wiersma [20467] (*1856-1894) als bruidegom
Martsen Ydes van Hijum [20468] (*1856-1944) als bruid
Yde Jans van Hijum [20469] (*1821-1907) als vader bruid
Geeske Ebeles Bijlstra [20470] (*1832-1902) als moeder bruid
Hendrik Klazes Wiersma [20463] (*1824-1879) als vader bruidegom
Tietje Jelles Postma [Posma] [20464] (*1838-1901) als moeder bruidegom
Dossier:

BSG 0020468

BS Geboorteregister Martsen van Hijum (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 oktober 1856
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1023
blad 081
hierin
8 oktober 1856 Yde Jans van Hijum [20469] (*1821-1907) als vader
Geeske Ebeles Bijlstra [20470] (*1832-1902) als moeder
Martsen Ydes van Hijum [20468] (*1856-1944) als kind
Dossier:

BSO 0020468

BS Overlijdensregister Martsen van Hijum (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 januari 1944
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.n. 30-08, inv.nr. 3074
hierin
20 januari 1944 Martsen Ydes van Hijum [20468] (*1856-1944) als overledene
Dossier:

BSH 0008431

BS Huwelijksregister Yde J v Hijum en Geeske AE Bijlstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 november 1854
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2014
hierin
30 november 1854 Yde Jans van Hijum [20469] (*1821-1907) als bruidegom
Geeske Ebeles Bijlstra [20470] (*1832-1902) als bruid
Dossier:

BSG 0020470

BS Geboorteregister Geeske Bijlstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 14 november 1832
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1011
blad 075
hierin
16 november 1832 Geeske Ebeles Bijlstra [20470] (*1832-1902) als kind
Dossier:

BSO 0020470

BS Overlijdensregister Geeske Aeebeles Bijlstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 juli 1902
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3032
hierin
8 juli 1902 Geeske Ebeles Bijlstra [20470] (*1832-1902) als overledene
Dossier:

BSG 0020469

BS Geboorteregister Yde van Hijum (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12 november 1821
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1006
blad 081
hierin
14 november 1821 Yde Jans van Hijum [20469] (*1821-1907) als kind
Dossier:

BSO 0020469

BS Overlijdensregister Yde van Hijum (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12 april 1907
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3037
hierin
13 april 1907 Yde Jans van Hijum [20469] (*1821-1907) als overledene
Dossier:

BSG 0020471

BS Geboorteregister Geeske Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 augustus 1881
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1036
hierin
24 augustus 1881 Geeske Lieuwes Wiersma [20471] (*1881-) als kind
Lieuwe Hendriks Wiersma [20467] (*1856-1894) als vader
Martsen Ydes van Hijum [20468] (*1856-1944) als moeder
Dossier:

BSH 0008432

BS Huwelijksregister Sybren Jilderda en Geeske Wiersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 december 1903
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr.2041
hierin
3 december 1903 Sybren Jilderda [20472] (*1884-) als bruidegom
Geeske Lieuwes Wiersma [20471] (*1881-) als bruid
Klaas Heins Jilderda [20473] (*1853-1927) als vader bruidegom
Ootske Sybrens van der Veen [20474] (*1853-1931) als moeder bruidegom
Lieuwe Hendriks Wiersma [20467] (*1856-1894) als vader bruid
Martsen Ydes van Hijum [20468] (*1856-1944) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0020472

BS Geboorteregister Sybren Jilderda (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 december 1884
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1037
hierin
30 december 1884 Sybren Jilderda [20472] (*1884-) als kind
Klaas Heins Jilderda [20473] (*1853-1927) als vader
Ootske Sybrens van der Veen [20474] (*1853-1931) als moeder
Dossier:

BSH 0008433

BS Huwelijksregister Klaas H Jilderda en Ootske S vd Veen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 oktober 1876
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2024
hierin
7 oktober 1876 Klaas Heins Jilderda [20473] (*1853-1927) als bruidegom
Ootske Sybrens van der Veen [20474] (*1853-1931) als bruid
Dossier:

BSG 0020474

BS Geboorteregister Ootske van der Veen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 31 december 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1022
blad 001
hierin
2 januari 1853 Ootske Sybrens van der Veen [20474] (*1853-1931) als kind
Dossier:

BSO 0020474

BS Overlijdensregister Ootske van der Veen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 februari 1931
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3061
hierin
2 maart 1931 Ootske Sybrens van der Veen [20474] (*1853-1931) als overledene
Dossier:

BSH 0008434

BS Huwelijksregister Hendrik Dijkstra en Ootske Jilderda (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 februari 1928
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2067
hierin
23 februari 1928 Hendrik Kornelis Dijkstra [20476] (*1901-) als bruidegom
Ootske Jilderda [20475] (*1907-) als bruid
Kornelis Dijkstra [20477] (*1879-1959) als vader bruidegom
Marijke Veenstra [20478] (*1876-1952) als moeder bruidegom
Sybren Jilderda [20472] (*1884-) als vader bruid
Geeske Lieuwes Wiersma [20471] (*1881-) als moeder bruid
Dossier: