Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0020767

BS Geboorteregister Trijntje Vellinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 9 november 1862
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1026
hierin
11 november 1862 Trijntje Aukes Vellinga [20767] (*1862-) als kind
Auke Klazes Vellinga [20768] en Renske Sipkes Havenga [20769]
Auke Klazes Vellinga [20768] (*1816-1876) als vader
Renske Sipkes Havenga [20769] (*1834-1866) als moeder
Dossier:

BSH 0008561

BS Huwelijksregister Auke Kl Vellinga en Renske S Havinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 30 augustus 1860
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2017
hierin
30 augustus 1860 Auke Klazes Vellinga [20768] (*1816-1876) als bruidegom
Renske Sipkes Havenga [20769] (*1834-1866) als bruid
Dossier:

BSG 0020769

BS Geboorteregister Renske Havinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 5 oktober 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1012
hierin
7 oktober 1834 Renske Sipkes Havenga [20769] (*1834-1866) als kind
Dossier:

BSO 0020769

BS Overlijdensregister Renske Sipkes Havenga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 4 september 1866
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3017
Blad 028
hierin
6 september 1866 Renske Sipkes Havenga [20769] (*1834-1866) als overledene
Dossier:

BSG 0020768

BS Geboorteregister Auke Vellinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 12 oktober 1816
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1003
hierin
14 oktober 1816 Auke Klazes Vellinga [20768] (*1816-1876) als kind
Dossier:

BSO 0020768

BS Overlijdensregister Auke Klazes Vellinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 6 september 1876
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3020
blad 028
hierin
7 september 1876 Auke Klazes Vellinga [20768] (*1816-1876) als overledene
Dossier:

BSG 0020770

BS Geboorteregister Doeke Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 6 oktober 1886
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 1022
hierin
7 oktober 1886 Doeke Libbes Meyer [20770] (*1886-) als kind
Libbe Meinderts [Minderts] Meyer [20766] (*1853-1920) als vader
Trijntje Aukes Vellinga [20767] (*1862-) als moeder
Dossier:

BSG 0020771

BS Geboorteregister Geert Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 26 mei 1858
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1033
hierin
27 mei 1858 Geert Minderts Meyer [20771] (*1858-1955) als kind
Mindert [Meindert] Libbes Meyer [20754] (*1824-1895) als vader
Dieuwke Geerts Zijlstra [20755] (*1825-1914) als moeder
Dossier:

BSO 0020771

BS Overlijdensregister Geert Meijer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Heerenveen [FR]
periode: 18 februari 1955
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-46, inv.nr. 3024
hierin
19 februari 1955 Geert Minderts Meyer [20771] (*1858-1955) als overledene

BSO 0020772

BS Overlijdensregister Sybren Meyer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Heerenveen [FR]
periode: 26 december 1937
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-46, inv.nr.3004
hierin
27 december 1937 Sybren Minderts Meyer [20772] (*1858-1937) als overledene
Dossier:

BSG 0020772

BS Geboorteregister Sybren Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 26 mei 1858
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1033
hierin
27 mei 1858 Sybren Minderts Meyer [20772] (*1858-1937) als kind
Mindert [Meindert] Libbes Meyer [20754] (*1824-1895) als vader
Dieuwke Geerts Zijlstra [20755] (*1825-1914) als moeder
Dossier:

BSH 0008562

BS Huwelijksregister Sybren Meyer en Antje Kl Vonk (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 16 mei 1885
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2027
hierin
16 mei 1885 Sybren Minderts Meyer [20772] (*1858-1937) als bruidegom
Antje Klazes Vonk [20773] (*1861-1942) als bruid
Mindert [Meindert] Libbes Meyer [20754] (*1824-1895) als vader bruidegom
Dieuwke Geerts Zijlstra [20755] (*1825-1914) als moeder bruidegom
Klaas Jans Vonk [20774] (*1824-1873) als vader bruid
Sjoukje Jelles de Jong [20775] (*1827-1897) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0020773

BS Geboorteregister Antje Klazes Vonk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 5 oktober 1861
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1036
hierin
7 oktober 1861 Antje Klazes Vonk [20773] (*1861-1942) als kind
Klaas Jans Vonk [20774] (*1824-1873) als vader
Sjoukje Jelles de Jong [20775] (*1827-1897) als moeder
Dossier:

BSO 0020773

BS Overlijdensregister Antje Klazes Vonk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Hattem [GE]
periode: 13 juli 1942
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gelders Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 0207, reg.nr. 9746
hierin
14 juli 1942 Antje Klazes Vonk [20773] (*1861-1942) als overledene

BSH 0008563

BS Huwelijksregister Klaas J Vonk en Sjoukje J de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 27 juli 1861
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 2022
hierin
27 juli 1861 Klaas Jans Vonk [20774] (*1824-1873) als bruidegom
Sjoukje Jelles de Jong [20775] (*1827-1897) als bruid
Dossier:

BSG 0020775

BS Geboorteregister Sjoukjen de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 maart 1827
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1009
blad 023
hierin
28 maart 1827 Sjoukje Jelles de Jong [20775] (*1827-1897) als kind
Dossier:

BSO 0020775

BS Overlijdensregister Sjoukje Jelles de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 24 april 1897
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3034
hierin
26 april 1897 Sjoukje Jelles de Jong [20775] (*1827-1897) als overledene
Dossier:

BSG 0020774

BS Geboorteregister Klaas Vonk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 21 januari 1824
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-23, inv.nr. 1008
hierin
23 januari 1824 Klaas Jans Vonk [20774] (*1824-1873) als kind
Dossier:

BSO 0020774

BS Overlijdensregister Klaas Jans Vonk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 2 augustus 1873
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3021
blad 046
hierin
2 augustus 1873 Klaas Jans Vonk [20774] (*1824-1873) als overledene
Dossier:

BSG 0020776

BS Geboorteregister Libbe Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 22 oktober 1885
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1031
hierin
24 oktober 1885 Libbe Siebrens Meyer [20776] (*1885-) als kind
Sybren Minderts Meyer [20772] (*1858-1937) als vader
Antje Klazes Vonk [20773] (*1861-1942) als moeder
Dossier: