Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0008060

BS Huwelijksregister Lieuwe Huisman en Adriaantje de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 8 september 1921
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Noord-Hollands Archief
Inventarisnr.: reg.4H
Fol. 10v
hierin
8 september 1921 Lieuwe Jelles Huisman [19539] (*1895-) als bruidegom
Adriaantje de Jong [19556] (*1896-) als bruid
Jelle Lieuwes Huisman [19529] (*1862-) als vader bruidegom
Froukje Hoekstra [19530] (*1861-1939) als moeder bruidegom
Bernardus de Jong [19557] (*1870-1958) als vader bruid
Gerredina Willemina Maria van Sandijk [19558] (*1869-1932) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019556

BS Geboorteregister Adriaantje de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Arnhem [GE]
periode: 14 mei 1896
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gelders Archief
Inventarisnr.: toeg.nr. 0207, inv.nr. 92
hierin
15 mei 1896 Adriaantje de Jong [19556] (*1896-) als kind
Bernardus de Jong [19557] (*1870-1958) als vader
Gerredina Willemina Maria van Sandijk [19558] (*1869-1932) als moeder
Dossier:

BSH 0008061

BS Huwelijksregister Bernardus de Jong en Gerredina WM v Sandijk (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Zwolle [GE]
periode: 25 mei 1893
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Hist. Centr. Overijssel
Inventarisnr.: arch.nr. 123, inv.nr. 14574
hierin
25 mei 1893 Bernardus de Jong [19557] (*1870-1958) als bruidegom
Gerredina Willemina Maria van Sandijk [19558] (*1869-1932) als bruid
Dossier:

BSO 0019558

BS Overlijdensregister Gerredina Willemina Maria van Sandijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Soest [UT]
periode: 26 augustus 1932
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Archief Eemland
Overleden te Amsterdam
hierin
26 augustus 1932 Gerredina Willemina Maria van Sandijk [19558] (*1869-1932) als overledene
Dossier:

BSG 0019558

BS Geboorteregister Gerredina Willemina Maria van Sandijk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Weststellingwerf [FR]
periode: 27 juni 1869
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-41, inv.nr. 1041
hierin
28 juni 1869 Gerredina Willemina Maria van Sandijk [19558] (*1869-1932) als kind
Dossier:

BSO 0019558-1

BS Overlijdensregister Gerredina Willemina Maria van Sandijk (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Soest [UT]
periode: 26 augustus 1932
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 463, inv.nr. 452-11
hierin
26 augustus 1932 Gerredina Willemina Maria van Sandijk [19558] (*1869-1932) als overledene
Dossier:

BSG 0019557

BS Geboorteregister Bernardus de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 6 april 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1026
hierin
7 april 1870 Bernardus de Jong [19557] (*1870-1958) als kind
Dossier:

BSO 0019557

BS Overlijdensregister Bernardus de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Amersfoort [UT]
periode: 11 oktober 1958
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: arch.nr. 1221-1, inv.nr. 1509
hierin
11 oktober 1958 Bernardus de Jong [19557] (*1870-1958) als overledene
Dossier:

BSG 0019540

BS Geboorteregister Antje Bontje Huisman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 11 april 1897
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 9, inv.nr. 3446
hierin
12 april 1897 Antje Bontje Huisman [19540] (*1897-) als kind
Jelle Lieuwes Huisman [19529] (*1862-) als vader
Froukje Hoekstra [19530] (*1861-1939) als moeder
Dossier:

BSH 0008051

BS Huwelijksregister Klaas Toornstra en Antje Bontje Huisman (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 10 augustus 1922
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-25, inv.nr. 2057
hierin
10 augustus 1922 Klaas Toornstra [19541] (*1891-) als bruidegom
Antje Bontje Huisman [19540] (*1897-) als bruid
Tjiepke Toornstra [19559] (*1867-1942) als vader bruidegom
Aaltje de Graaff [19560] (*1865-1918) als moeder bruidegom
Jelle Lieuwes Huisman [19529] (*1862-) als vader bruid
Froukje Hoekstra [19530] (*1861-1939) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019541

BS Geboorteregister Klaas Toornstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 2 september 1891
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 1023
hierin
2 september 1891 Klaas Toornstra [19541] (*1891-) als kind
Tjiepke Toornstra [19559] (*1867-1942) als vader
Aaltje de Graaff [19560] (*1865-1918) als moeder
Dossier:

BSH 0008062

BS Huwelijksregister Tjiepke Toornstra en Aaltje de Graaff (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 19 oktober 1890
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 2017
hierin
19 oktober 1890 Tjiepke Toornstra [19559] (*1867-1942) als bruidegom
Aaltje de Graaff [19560] (*1865-1918) als bruid
Dossier:

BSG 0019560

BS Geboorteregister Aaltje de Graaff (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 11 juni 1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 1017
hierin
12 juni 1865 Aaltje de Graaff [19560] (*1865-1918) als kind
Dossier:

BSO 0019560

BS Overlijdensregister Aaltje de Graaff (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 29 november 1918
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 3040
hierin
29 november 1918 Aaltje de Graaff [19560] (*1865-1918) als overledene
Dossier:

BSG 0019559

BS Geboorteregister Tjiepke Toornstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 2 september 1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-09, inv.nr. 1018
Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 31 mei 1868
hierin
5 september 1867 Tjiepke Toornstra [19559] (*1867-1942) als kind
Dossier:

BSO 0019559

BS Overlijdensregister Tjiepke Toornstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 19 november 1942
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
20 november 1942 Tjiepke Toornstra [19559] (*1867-1942) als overledene
Dossier:

BSG 0019542

BS Geboorteregister Roelof Huisman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 8 juli 1899
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 9, inv.nr. 3448
hierin
8 juli 1899 Roelof Huisman [19542] (*1899-1902) als kind
Jelle Lieuwes Huisman [19529] (*1862-) als vader
Froukje Hoekstra [19530] (*1861-1939) als moeder
Dossier:

BSO 0019542

BS Overlijdensregister Roelof Huisman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 29 mei 1902
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 9, inv.nr. 3788
hierin
30 mei 1902 Roelof Huisman [19542] (*1899-1902) als overledene
Dossier:

BSG 0019543

BS Geboorteregister TRijntje Roelofje Huisman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 10 oktober 1905
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1064
hierin
10 oktober 1905 Trijntje Roelofje Huisman [19543] (*1905-) als kind
Jelle Lieuwes Huisman [19529] (*1862-) als vader
Froukje Hoekstra [19530] (*1861-1939) als moeder
Dossier:

BSH 0008052

BS Huwelijksregister Tabe de Haan en Trijntje Roelof Huisman (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 5 juli 1928
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2066A
hierin
5 juli 1928 Tabe de Haan [19544] (*1899-) als bruidegom
Trijntje Roelofje Huisman [19543] (*1905-) als bruid
Fokke de Haan [19561] (*1875-) als vader bruidegom
Antje Stel [19562] (*1874-) als moeder bruidegom
Jelle Lieuwes Huisman [19529] (*1862-) als vader bruid
Froukje Hoekstra [19530] (*1861-1939) als moeder bruid
Dossier: