Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0018595

BS Overlijdensregister Douwe Hiemstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 1 maart 1897
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3034
hierin
2 maart 1897 Douwe Hiemstra [18595] (*1896-†1897) als overledene
Dossier:

BSH 0007681

BS Huwelijksregister Gerrit Hiemstra en Grietje Oostra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 3 december 1904
Archiefnaam: BS Huwelijk
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 2049
hierin
3 december 1904 Gerrit Hiemstra [18588] (*1868-†1949) als bruidegom
Grietje Oostra [18596] (*1870-†1951) als bruid
Michiel Gerrits Hiemstra [18589] (*1837-†1920) als vader bruidegom
Trijntje Gerrits Krol [18590] (*1842-†1912) als moeder bruidegom
Jan Willems Oostra [18597] (*1829-†1909) als vader bruid
Aukje Johannes Veenstra [18598] (*1836-†1929) als moeder bruid
Dossier:

ES 0007681

BS Echtscheidingsregister Gerrit Hiemstra en Grietje Oostra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 5 juli 1927
Archiefnaam: Echtscheidingsregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 2072
hierin
5 juli 1927 Gerrit Hiemstra [18588] (*1868-†1949) als bruidegom
Grietje Oostra [18596] (*1870-†1951) als bruid
Dossier:

BSH 0007682

BS Huwelijksregister Jan Willems Oostra en Aukje Johannes Veenstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 31 december 1857
Archiefnaam: BS Huwelijk
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2017
hierin
31 december 1857 Jan Willems Oostra [18597] (*1829-†1909) als bruidegom
Aukje Johannes Veenstra [18598] (*1836-†1929) als bruid
Dossier:

BSG 0018596

BS Geboorteregister Grietje Oostra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 23 februari 1870
Archiefnaam: BS Geboorte
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1039
hierin
24 februari 1870 Grietje Oostra [18596] (*1870-†1951) als kind
Jan Willems Oostra [18597] (*1829-†1909) als vader
Aukje Johannes Veenstra [18598] (*1836-†1929) als moeder
Dossier:

BSO 0018596

BS Overlijdensregister Grietje Oostra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 5 maart 1951
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 5504
hierin
5 maart 1951 Grietje Oostra [18596] (*1870-†1951) als overledene
Dossier:

BSG 0018599

BS Geboorteregister Trijntje Hiemstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 23 juli 1905
Archiefnaam: BS Geboorte
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1064
hierin
24 juli 1905 Trijntje Hiemstra [18599] (*1905-) als kind
Gerrit Hiemstra [18588] (*1868-†1949) als vader
Grietje Oostra [18596] (*1870-†1951) als moeder
Dossier:

BSH 0007683

BS Huwelijksregister Oene Schaafsma en Trijntje Hiemstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 8 januari 1927
Archiefnaam: BS Huwelijk
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 9, inv.nr. 3652
hierin
8 januari 1927 Oene Schaafsma [18600] (*1902-) als bruidegom
Trijntje Hiemstra [18599] (*1905-) als bruid
Johannes Schaafsma [18601] (*1860-†1904) als vader bruidegom
Mina Efdé [18602] (*1865-†1935) als moeder bruidegom
Gerrit Hiemstra [18588] (*1868-†1949) als vader bruid
Grietje Oostra [18596] (*1870-†1951) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007684

BS Huwelijksregister Johannes Schaafsma en Mina Efde (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 13 april 1895
Archiefnaam: BS Huwelijk
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 9, inv.nr. 3620
hierin
13 april 1895 Johannes Schaafsma [18601] (*1860-†1904) als bruidegom
Mina Efdé [18602] (*1865-†1935) als bruid
Dossier:

BSH 0007686

BS Huwelijksregister Johannes Schaafsma en Akke Roest (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Gaasterland [FR]
periode: 30 mei 1886
Archiefnaam: BS Huwelijk
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-14, inv.nr. 2014
hierin
30 mei 1886 Johannes Schaafsma [18601] (*1860-†1904) als bruidegom
Akke Roest [18604] (*1865-) als bruid
Dossier:

BSG 0018605

BS Geboorteregister Jan Hiemstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 16 juli 1906
Archiefnaam: BS Geboorte
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1065
hierin
16 juli 1906 Jan Hiemstra [18605] (*1906-) als kind
Gerrit Hiemstra [18588] (*1868-†1949) als vader
Grietje Oostra [18596] (*1870-†1951) als moeder
Dossier:

BSG 0018606

BS Geboorteregister Markus Hiemstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 26 augustus 1907
Archiefnaam: BS Geboorte
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1066
hierin
28 augustus 1907 Markus Hiemstra [18606] (*1907-) als kind
Gerrit Hiemstra [18588] (*1868-†1949) als vader
Grietje Oostra [18596] (*1870-†1951) als moeder
Dossier:

BSG 0018607

BS Geboorteregister Andries Hiemstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 6 april 1909
Archiefnaam: BS Geboorte
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1068
hierin
7 april 1909 Andries Hiemstra [18607] (*1909-†1910) als kind
Gerrit Hiemstra [18588] (*1868-†1949) als vader
Grietje Oostra [18596] (*1870-†1951) als moeder
Dossier:

BSO 0018607

BS Overlijdensregister Andries Hiemstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 23 mei 1910
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3047
hierin
24 mei 1910 Andries Hiemstra [18607] (*1909-†1910) als overledene
Dossier:

BSG 0018608

BS Geboorteregister Tetje Miedema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 6 juni 1871
Archiefnaam: BS Geboorte
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1037
hierin
7 juni 1871 Tetje Douwes Miedema [18608] (*1871-†1875) als kind
Douwe Miedema [18583] (*1841-†1896) als vader
Ykje Dantuma [18582] (*1837-†1878) als moeder
Dossier:

BSO 0018608

BS Overlijdensregister Tetje Douwes Miedema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 15 maart 1875
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 3019
hierin
17 maart 1875 Tetje Douwes Miedema [18608] (*1871-†1875) als overledene
Dossier:

BSG 0018609

BS Geboorteregister Geertje Miedema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 21 januari 1873
Archiefnaam: BS Geboorte
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1037
hierin
22 januari 1873 Geertje Miedema [18609] (*1873-†1946) als kind
Douwe Miedema [18583] (*1841-†1896) als vader
Ykje Dantuma [18582] (*1837-†1878) als moeder
Dossier:

BSO 0018609

BS Overlijdensregister Geertje Miedema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 15 mei 1946
Archiefnaam: BS Overlijden
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 3067
hierin
16 mei 1946 Geertje Miedema [18609] (*1873-†1946) als overledene
Dossier:

BSH 0007685

BS Huwelijksregister (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 6 juni 1896
Archiefnaam: BS Huwelijk
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 2035
hierin
6 juni 1896 Gerrit Fennema [18610] (*1874-†1927) als bruidegom
Geertje Miedema [18609] (*1873-†1946) als bruid
Albert Gerrits Fennema [18611] (*1844-†1913) als vader bruidegom
Willemke Jans van der Wal [18612] (*1842-†1930) als moeder bruidegom
Douwe Miedema [18583] (*1841-†1896) als vader bruid
Ykje Dantuma [18582] (*1837-†1878) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007687

BS Huwelijksregister Albert Gerrits Fennema en Willemke Jans vd Wal (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 20 mei 1871
Archiefnaam: BS Huwelijk
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 2023
hierin
20 mei 1871 Albert Gerrits Fennema [18611] (*1844-†1913) als bruidegom
Willemke Jans van der Wal [18612] (*1842-†1930) als bruid
Dossier: