Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0007559

BS Huwelijksregister Willem K Numan/Baukje E Vleeshouwer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 14 december 1883
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-20, inv.nr. 2018
hierin
14 december 1883 Willem Karels Numan [18272] (*1842-1929) als bruidegom
Baukje Eeltjes Vleeshouwer [18263] (*1837-1926) als bruid
Karel Jozefs Numan [18273] (-) als vader bruidegom
Rinske Jans Kooi [18274] (-) als moeder bruidegom
Eeltje Wybes Vleeshouwer [17821] (*1806-1851) als vader bruid
Aaltje Pieters Vogelzang [17822] (*1803-1857) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0018272

BS Geboorteregister Willem Numan (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 22 september 1842
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-33, inv.nr. 1014
hierin
22 september 1842 Willem Karels Numan [18272] (*1842-1929) als kind
Karel Jozefs Numan [18273] (-) als vader
Rinske Jans Kooi [18274] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0018272

BS Overlijdensregister Willem Numan (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 14 mei 1929
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 3052
hierin
16 mei 1929 Willem Karels Numan [18272] (*1842-1929) als overledene
Dossier:

BSO 0017821

BS Overlijdensregister Eeltje Wybes Vleeshouwer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 12 mei 1851
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 3008
hierin
15 mei 1851 Eeltje Wybes Vleeshouwer [17821] (*1806-1851) als overledene
Dossier:

BSH 0007561

BS Huwelijksregister Cornelis Potgieter/Sipkje E Vleeshouwer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 13 mei 1871
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 9, inv.nr. 3596
hierin
13 mei 1871 Cornelis Potgieter [18275] (*1834-1918) als bruidegom
Sipkje Eeltjes Vleeshouwer [18266] (*1846-1920) als bruid
Andries Potgieter [18276] (-) als vader bruidegom
Zwaantje Harms van der Wal [18277] (-) als moeder bruidegom
Eeltje Wybes Vleeshouwer [17821] (*1806-1851) als vader bruid
Aaltje Pieters Vogelzang [17822] (*1803-1857) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0018275

BS Geboorteregister Cornelis Potgieter (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 10 december 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 9, inv.nr. 3383
hierin
10 december 1834 Cornelis Potgieter [18275] (*1834-1918) als kind
Andries Potgieter [18276] (-) als vader
Zwaantje Harms van der Wal [18277] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0007563

BS Huwelijksregister Cornelis Potgierer/Janke Westra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 27 mei 1860
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 9, inv.nr. 3585
hierin
27 mei 1860 Cornelis Potgieter [18275] (*1834-1918) als bruidegom
Janke Douwes Westra [18278] (*1834-1870) als bruid
Andries Potgieter [18276] (-) als vader bruidegom
Zwaantje Harms van der Wal [18277] (-) als moeder bruidegom
Douwe Gaatzes Westra [18279] (-) als vader bruid
Trijntje Gerrits Mulder [18280] (-) als moeder bruid

BSH 0007565

BS Huwelijksregister Douwe Potgieter/Johanna Geertruida Janzen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 16 juni 1886
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 9, inv.nr. 3611
hierin
16 juni 1886 Douwe Potgieter [18281] (*1861-1923) als bruidegom
Johanna Geertruida Janzen [18282] (-) als bruid
Cornelis Potgieter [18275] (*1834-1918) als vader bruidegom
Janke Douwes Westra [18278] (*1834-1870) als moeder bruidegom
Douwe Gaatzes Westra [18279] (-) als vader bruid
Trijntje Gerrits Mulder [18280] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0018275

BS Overlijdensregister Cornelis Potgieter (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 6 mei 1918
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 9, inv.nr. 3804
hierin
6 mei 1918 Cornelis Potgieter [18275] (*1834-1918) als overledene
Dossier:

BSG 0018281

BS Geboorteregister Douwe Potgieter (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 10 maart 1861
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: inv.nr. 9, inv.nr. 3410
hierin
10 maart 1861 Douwe Potgieter [18281] (*1861-1923) als kind
Cornelis Potgieter [18275] (*1834-1918) als vader
Janke Douwes Westra [18278] (*1834-1870) als moeder
Dossier:

BSG 0018278

BS Geboorteregister Janke Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 2 oktober 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-33, inv.nr. 1009
hierin
4 oktober 1834 Janke Douwes Westra [18278] (*1834-1870) als kind
Douwe Gaatzes Westra [18279] (-) als vader
Trijntje Gerrits Mulder [18280] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0018278

BS Overlijdensregister Janke Westra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 28 januari 1870
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 9, inv.nr. 3756
hierin
28 januari 1870 Janke Douwes Westra [18278] (*1834-1870) als overledene
Dossier:

BR 0017825

Bevolkingsregister Marcus Wybes Vleeshouwer (Bevolkingsregister)
Plaats registratie: Utingeradeel [FR]
Registratiedatum: 11 februari 1809
Archiefnaam: Bevolkingsregister
Inventaris: arch.nr. 3015, inv.nr. 848
Deel/blz: Deel 7
Onderwerp: Geregistreerde
hierin
11 februari 1809 Markus Wybes Vleeshouwer [17825] (*1809-1881) als kind
Wybe Ottes Vleeshouwer [17767] (*1773-1845) als vader
Piertje Eeltjes Wijma [17816] (*1770-1867) als moeder
Dossier:

BR 0017826

Geboorteregister Antje Ottes Lantema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Rauwerderhem [FR]
periode: 29 december 1814
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 3009, inv.nr. 1006
hierin
29 december 1814 Otte Ruurds Lantema [17827] (-) als vader
Fokje Martens Kempenaar [17828] (-) als moeder
1 januari 1815 Antje Ottes Lantema [17826] (*1814-1881) als kind
Dossier:

BSH 0007354

BS Huwelijksregister Markus W Vleeshouwer/Antje O Lantema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Rauwerderhem [FR]
periode: 4 november 1838
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-29, inv.nr. 2003
hierin
4 november 1838 Markus Wybes Vleeshouwer [17825] (*1809-1881) als bruidegom
Antje Ottes Lantema [17826] (*1814-1881) als bruid
Wybe Ottes Vleeshouwer [17767] (*1773-1845) als vader bruidegom
Piertje Eeltjes Wijma [17816] (*1770-1867) als moeder bruidegom
Otte Ruurds Lantema [17827] (-) als vader bruid
Fokje Martens Kempenaar [17828] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0018285

BS Geboorteregister Wybe Vleeshouwer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Rauwerderhem [FR]
periode: 15 januari 1841
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-29, inv.nr. 1005
hierin
18 januari 1841 Wybe Vleeshouwer [18285] (*1841-1924) als kind
Markus Wybes Vleeshouwer [17825] (*1809-1881) als vader
Antje Ottes Lantema [17826] (*1814-1881) als moeder
Dossier:

BSG 0018286

BS Geboorteregister Fokjen Marcus Vleeshouwer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Aengwirden [FR]
periode: 9 juli 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-02, inv.nr. 1011
hierin
10 juli 1845 Fokjen Marcus Vleeshouwer [18286] (*1845-1914) als kind
Markus Wybes Vleeshouwer [17825] (*1809-1881) als vader
Antje Ottes Lantema [17826] (*1814-1881) als moeder
Dossier:

BSG 0018287

BS Geboorteregister Otte Vleeshouwer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Rauwerderhem [FR]
periode: 14 juli 1839
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-29, inv.nr. 1005
hierin
15 juli 1839 Otte Vleeshouwer [18287] (*1839-1918) als kind
Markus Wybes Vleeshouwer [17825] (*1809-1881) als vader
Antje Ottes Lantema [17826] (*1814-1881) als moeder
Dossier:

BSH 0007567

BS Huwelijksregister Otte Vleeshouwer/Geeske de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 23 januari 1873
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 390-28, inv.nr. 2029
hierin
23 januari 1873 Otte Vleeshouwer [18287] (*1839-1918) als bruidegom
Geeske de Vries [18288] (*1854-1940) als bruid
Markus Wybes Vleeshouwer [17825] (*1809-1881) als vader bruidegom
Antje Ottes Lantema [17826] (*1814-1881) als moeder bruidegom
Harmen Sytzes de Vries [18289] (-) als vader bruid
Sytske Jippes de Jong [18290] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007569

BS Huwelijksregister Wybe M Vleeshouwer/Hitje F Brinksma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Rauwerderhem [FR]
periode: 19 november 1874
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-29, inv.nr. 2009
hierin
19 november 1874 Wybe Vleeshouwer [18285] (*1841-1924) als bruidegom
Hitje Folkerts Brinksma [18291] (*1844-1925) als bruid
Markus Wybes Vleeshouwer [17825] (*1809-1881) als vader bruidegom
Antje Ottes Lantema [17826] (*1814-1881) als moeder bruidegom
Folkert Pieters Brinskma [18292] (-) als vader bruid
Saakje Johannes Gorter [18293] (-) als moeder bruid
Dossier: