Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0007045

BS Geboorteregister Fimke de Nes (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oldeboorn [FR]
periode: 7 oktober 1813
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 1003
hierin
8 oktober 1813 Fimke Abes de Nes [7045] (*1813-1866) als kind
Abe Jacobs de Nes [7046] (*1780-1858) als vader
Janke Thomas Visser [7047] (*1784-1858)
Dossier:

BSO 0007045

BS Overlijdensregister Fimke Abes de Nes (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 25 augustus 1866
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 3010
hierin
25 augustus 1866 Fimke Abes de Nes [7045] (*1813-1866) als overledene
Dossier:

BSO 0007052

BS Overlijdensregister Janke Oenes Vleeshouwer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 8 mei 1909
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 3032
hierin
10 mei 1909 Janke Oenes Vleeshouwer [7052] (*1850-1909) als overledene
Dossier:

BSO 0007049

BS Overlijdensregister Abe Oenes Vleeshouwer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 11 mei 1922
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 3045
hierin
12 mei 1922 Abe Oenes Vleeshouwer [7049] (*1838-1922) als overledene
Dossier:

BSG 0017969

BS Geboorteregister Jurrit Veldstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 9 juli 1901
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-28, inv.nr. 1064
hierin
10 juli 1901 Jurrit Veldstra [17969] (*1901-) als kind
Klaas Veldstra [17970] (-) als vader
Wietske Sytsema [17971] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0017972

BS Geboorteregister Hendrik Strabbing (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Assen [DR]
periode: 9 februari 1892
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Drents Archief
hierin
9 februari 1892 Hendrik Strabbing [17972] (*1892-) als kind
Harm Strabbing [17973] (-) als vader
Janna Rumph [17974] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0007158

BS Geboorteregister Jantje Moed (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 17 oktober 1896
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-28, inv.nr. 1059
hierin
19 oktober 1896 Jantje Moed [7158] (*1896-) als kind
Klaas Moed [7159] (*1872-) als vader
Grietje Mulder [7160] (*1875-) als moeder
Dossier:

BSO 0007151

BS Overlijdensregister Trijntje Gabes Hofstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 30 maart 1942
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-28, inv.nr. 3082
hierin
31 maart 1942 Trijntje Gabes Hofstra [7151] (*1864-1942) als overledene
Dossier:

BSH 0007422

BS Huwelijksregister Gabe Jacobus Vleeshouwer/Jeltje Antje de Hoop (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Weststellingwerf [FR]
periode: 20 juni 1925
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-41, inv.nr. 2071
hierin
20 juni 1925 Gabe Jacobus Vleeshouwer [7157] (*1901-) als bruidegom
Jeltje Antje de Hoop [17975] (*1905-) als bruid
Oene Abes Vleeshouwer [7064] (*1865-) als vader bruidegom
Trijntje Gabes Hofstra [7151] (*1864-1942) als moeder bruidegom
Wybe de Hoop [17976] (-) als vader bruid
Yke de Boer [17977] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007420

BS Huwelijksregister Hendrik Strabbing/Rinske Vleeshouwer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 30 augustus 1923
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-28, inv.nr. 2069
hierin
30 augustus 1923 Hendrik Strabbing [17972] (*1892-) als bruidegom
Rinske Vleeshouwer [7156] (*1897-) als bruid
Harm Strabbing [17973] (-) als vader bruidegom
Janna Rumph [17974] (-) als moeder bruidegom
Oene Abes Vleeshouwer [7064] (*1865-) als vader bruid
Trijntje Gabes Hofstra [7151] (*1864-1942) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0002742

BS Huwelijksregister Abe O Vleeshouwer/Jantje Moed (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 21 juni 1919
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-28, inv.nr. 2065A
hierin
21 juni 1919 Abe Oenes Vleeshouwer [7154] (*1893-) als bruidegom
Jantje Moed [7158] (*1896-) als bruid
Oene Abes Vleeshouwer [7064] (*1865-) als vader bruidegom
Trijntje Gabes Hofstra [7151] (*1864-1942) als moeder bruidegom
Klaas Moed [7159] (*1872-) als vader bruid
Grietje Mulder [7160] (*1875-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0017968

BS Geboorteregister Trijntje Vleeshouwer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 23 juni 1904
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 1036
hierin
23 juni 1904 Trijntje Oenes Vleeshouwer [17968] (*1904-) als kind
Oene Abes Vleeshouwer [7064] (*1865-) als vader
Trijntje Gabes Hofstra [7151] (*1864-1942) als moeder
Dossier:

BSH 0007418

BS Huwelijksregister Jurrit Veldstra/Trijntje Vleeshouwer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 19 december 1929
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-28, inv.nr. 2075
hierin
19 december 1929 Jurrit Veldstra [17969] (*1901-) als bruidegom
Trijntje Oenes Vleeshouwer [17968] (*1904-) als bruid
Klaas Veldstra [17970] (-) als vader bruidegom
Wietske Sytsema [17971] (-) als moeder bruidegom
Oene Abes Vleeshouwer [7064] (*1865-) als vader bruid
Trijntje Gabes Hofstra [7151] (*1864-1942) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0007065

BS Geboorteregister Trijntje Abes Vleeshouwer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 19 november 1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 1018
hierin
20 november 1867 Trijntje Abes Vleeshouwer [7065] (*1867-1871) als kind
Abe Oenes Vleeshouwer [7049] (*1838-1922) als vader
Rinske Tjeerds van der Vegt [7061] (*1838-1916) als moeder
Dossier:

BSO 0007065

BS Overlijdensregister Trijntje Abes Vleeshouwer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 18 maart 1871
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 3011
hierin
8 juni 1870 Trijntje Abes Vleeshouwer [7065] (*1867-1871) als overledene
Dossier:

BSG 0007066

BS Geboorteregister Tjeerd Abes Vleeshouwer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 6 juni 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 1018
hierin
8 juni 1870 Tjeerd Abes Vleeshouwer [7066] (*1870-1870) als kind
Abe Oenes Vleeshouwer [7049] (*1838-1922) als vader
Rinske Tjeerds van der Vegt [7061] (*1838-1916) als moeder
Dossier:

BSO 0007066

BS Overlijdensregister Tjeerd Abes Vleeshouwer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 31 juli 1870
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-33, inv.nr. 3016
hierin
1 augustus 1870 Tjeerd Abes Vleeshouwer [7066] (*1870-1870) als overledene
Dossier:

BSG 0007067

BS Geboorteregister Tjeerd Abes Vleeshouwer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 15 juli 1871
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 1019
hierin
17 juli 1871 Tjeerd Abes Vleeshouwer [7067] (*1871-) als kind
Abe Oenes Vleeshouwer [7049] (*1838-1922) als vader
Rinske Tjeerds van der Vegt [7061] (*1838-1916) als moeder
Dossier:

BSG 0007161

BS Geboorteregister Wytske Annes de Haan (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 7 februari 1871
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-20, inv.nr. 1024
hierin
9 februari 1871 Wytske Annes de Haan [7161] (*1871-1936) als kind
Anne Feites de Haan [7162] (*1845-) als vader
Tettje Annes Bergsma [7163] (*1846-) als moeder
Dossier:

BSO 0007161

BS Overlijdensregister Wytske de Haan (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 31 december 1936
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 3060
hierin
2 januari 1937 Wytske Annes de Haan [7161] (*1871-1936) als overledene
Dossier: