Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0001433

BS Huwelijksregister Johannes B. Cramer v.d. Bogaart en Wilhelmina H. Hooreman (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 8 november 1865
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Noord-Hollands Archief
Aktenr. reg. 11; fol. 31
hierin
8 november 1865 Johannes Bernardus Cramer van den Boogaart [3829] (*1842-1927) als bruidegom
Wilhelmina Hendrika Hooreman [3830] (*1841-1911) als bruid
Johannes Bernardus Cramer van den Boogaart [10868] (*1816-1846) als vader bruidegom
Maria Catharina van Horn [10869] (*1816-1891) als moeder bruidegom
Hendricus Hooreman [10870] (*1820-1861) als vader bruid
Margrietje Hoogland [10871] (*1816-1868) als moeder bruid

BSH 0001179

BS Huwelijksregister Pieter Schippers en Maria Chaudron (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Lisse [ZH]
periode: 23 mei 1906
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Zuid-Holland, Formosa en VOC
hierin
23 mei 1906 Pieter Schippers [3127] (*1880-) als bruidegom
Maria Chaudron [3128] (*1884-) als bruid
Leendert Schippers [16393] (-) als vader bruidegom
Jacoba van der Plas [16394] (-) als moeder bruidegom
Pieter Chaudron [16395] (-) als vader bruid
Jannetje Marseille [16396] (-) als moeder bruid

BSG 0003128

BS Geboorteregister Maria Chaudron (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Lisse [ZH]
periode: 6 juli 1884
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Zuid-Holland, Formosa en VOC
hierin
6 juli 1884 Maria Chaudron [3128] (*1884-) als kind
Pieter Chaudron [16395] (-) als vader
Jannetje Marseille [16396] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0001100

BS Huwelijksregister Obbe Weissenbach en Antje Posthuma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 2 oktober 1916
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
2 oktober 1916 Obbe Weissenbach [2964] (*1894-) als bruidegom
Antje Posthuma [2965] (*1896-) als bruid
Klaas Weissenbach [16397] (-) als vader bruidegom
Tjitske de Boer [16398] (-) als moeder bruidegom
Jitse Rinses Posthuma [16399] (-) als vader bruid
Lijsbeth Gerbens Kuipers [16400] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0002965

BS Geboorteregister Antje Posthuma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 12 februari 1896
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
13 februari 1896 Antje Posthuma [2965] (*1896-) als kind
Jitse Rinses Posthuma [16399] (-) als vader
Lijsbeth Gerbens Kuipers [16400] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0002964

BS Geboorteregister Obbe Weissenbach (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 17 juni 1894
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
18 mei 1894 Obbe Weissenbach [2964] (*1894-) als kind
Klaas Weissenbach [16397] (-) als vader
Tjitske de Boer [16398] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0000982

BS Huwelijksregister Jan Hendriks Daan en Trijntje Romkes Mouthaan (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 16 mei 1872
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
16 mei 1872 Jan Hendriks Daan [2728] (*1845-) als bruidegom
Trijntje Romkes Mouthaan [2729] (*1846-1922) als bruid
Hendrik Antoon Daan [16403] (-) als vader bruidegom
Magdalena de Bruin [16404] (-) als moeder bruidegom
Romke Jans Mouthaan [16401] (-) als vader bruid
Trijntje Gerbens Porte [16402] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0002728

BS Geboorteregister Jan Hendriks Daan (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 14 mei 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Akte van erkenning door de ouders: tweeling; kind geboren te Haarlem
hierin
14 april 1862 Jan Hendriks Daan [2728] (*1845-) als kind
Hendrik Antoon Daan [16403] (-) als vader
Magdalena de Bruin [16404] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0002729

BS Geboorteregister Trijntje Romkes Mouthaan (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 13 november 1846
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
16 november 1846 Trijntje Romkes Mouthaan [2729] (*1846-1922) als kind
Romke Jans Mouthaan [16401] (-) als vader
Trijntje Gerbens Porte [16402] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0002729

BS Overlijdensregister Trijntje Romkes Mouthaan (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 3 mei 1922
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
4 mei 1922 Trijntje Romkes Mouthaan [2729] (*1846-1922) als overledene
Dossier:

BSH 0000943

BS Huwelijksregister Geert Pieters Koopmans en Saakjen Gerbens de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 19 februari 1848
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
19 februari 1848 Geert Pieters Koopmans [2644] (*1815-1885) als bruidegom
Saakjen Gerbens de Jong [2645] (*1819-1882) als bruid
Pieter Rinzes Koopmans [16405] (-) als vader bruidegom
Akke Tjeerds Jager [16406] (-) als moeder bruidegom
Gerben Sjoerds de Jong [16407] (-) als vader bruid
Sietske Sjoerds [16408] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0002644

BS Geboorteregister Geert Pieters Koopmans (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 30 mei 1815
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
31 mei 1815 Geert Pieters Koopmans [2644] (*1815-1885) als kind
Pieter Rinzes Koopmans [16405] (-) als vader
Akke Tjeerds Jager [16406] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0002644

BS Overlijdensregister Geert Pieters Koopmans (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 26 augustus 1885
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
26 augustus 1885 Geert Pieters Koopmans [2644] (*1815-1885) als overledene
Dossier:

BSG 0002645

BS Geboorteregister Saakjen Gerbens de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 21 juni 1819
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
22 juni 1819 Saakjen Gerbens de Jong [2645] (*1819-1882) als kind
Gerben Sjoerds de Jong [16407] (-) als vader
Sietske Sjoerds [16408] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0002645

BS Overlijdensregister Saakjen Gerbens de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 1 januari 1882
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
2 januari 1882 Saakjen Gerbens de Jong [2645] (*1819-1882) als overledene
Dossier:

BSH 0000919

BS Huwelijksregister Rients Sijbrands Sijbrandij en Aukjen Sjoerds de Boer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Wymbritseradeel [FR]
periode: 28 mei 1842
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
28 mei 1842 Rients Sijbrands Sijbrandij [2591] (*1817-1908) als bruidegom
Aukjen Sjoerds de Boer [2592] (*1821-1874) als bruid
Sybren Hendriks Sijbrandij [16409] (-) als vader bruidegom
Anskjen Sytzes Halfweg [16410] (-) als moeder bruidegom
Sjoerd Tjallings de Boer [16411] (-) als vader bruid
Tietje Thomas Bergsma [16412] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0002591

BS Geboorteregister Rients Sijbrands Sijbrandij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Rauwerderhem [FR]
periode: 2 september 1817
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
3 september 1817 Rients Sijbrands Sijbrandij [2591] (*1817-1908) als kind
Sybren Hendriks Sijbrandij [16409] (-) als vader
Anskjen Sytzes Halfweg [16410] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0002591

BS Overlijdensregister Rients Sijbrands Sijbrandij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 1 december 1908
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
3 december 1908 Rients Sijbrands Sijbrandij [2591] (*1817-1908) als overledene
Dossier:

BSG 0002592

BS Geboorteregister Aukjen Sjoerds de Boer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wymbritseradeel [FR]
periode: 27 februari 1821
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
28 februari 1821 Aukjen Sjoerds de Boer [2592] (*1821-1874) als kind
Sjoerd Tjallings de Boer [16411] (-) als vader
Tietje Thomas Bergsma [16412] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0002592

BS Overlijdensregister Aukjen Sjoerds de Boer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 28 oktober 1874
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
28 oktober 1874 Aukjen Sjoerds de Boer [2592] (*1821-1874) als overledene
Dossier: