Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0008784

BS Geboorteregister Nanne Jakobs Bergman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Winschoten [GR]
periode: 19 april 1850
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
20 april 1850 Nanne Jakobs Bergman [8784] (*1850-1921) als kind
Johan Idzerda Bergman [16074] (-) als vader
Lupke Luitjens Stel [16075] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008784

BS Overlijdensregister Nanne Jakobs Bergman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Winschoten [GR]
periode: 31 juli 1921
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
1 augustus 1921 Nanne Jakobs Bergman [8784] (*1850-1921) als overledene
Dossier:

BSH 0003358

BS Huwelijksregister Heere Brondijk en Elisabeth Rinsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 1 juli 1915
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
1 juli 1915 Heere Brondijk [8781] (*1884-) als bruidegom
Elisabeth Rinsma [8782] (*1890-) als bruid
Klaas Brondijk [16078] (-) als vader bruidegom
Willemina Bos [16079] (-) als moeder bruidegom
Wobbe Rinsma [16080] (-) als vader bruid
Ytje Dijkstra [16081] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008781

BS Geboorteregister Heere Brondijk (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Bierum [GR]
periode: 24 april 1884
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
25 april 1884 Heere Brondijk [8781] (*1884-) als kind
Klaas Brondijk [16078] (-) als vader
Willemina Bos [16079] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0008782

BS Geboorteregister Elisabeth Rinsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 15 december 1890
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
16 december 1890 Elisabeth Rinsma [8782] (*1890-) als kind
Wobbe Rinsma [16080] (-) als vader
Ytje Dijkstra [16081] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0003356

BS Huwelijksregister Wytse Everts de Jong en Ybeltje Douwes Boskma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 mei 1871
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
18 mei 1871 Wytse Everts de Jong [8777] (*1845-1884) als bruidegom
Ybeltje Douwes Boskma [8778] (*1844-1887) als bruid
Evert Wytzes de Jong [16082] (-) als vader bruidegom
Sjoukje Jans van der Meulen [16083] (-) als moeder bruidegom
Douwe Rienks Boskma [16084] (-) als vader bruid
Edom Harmens Veenstra [16085] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0008777

BS Overlijdensregister Wytse Everts de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 oktober 1884
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
20 oktober 1884 Wytse Everts de Jong [8777] (*1845-1884) als overledene
Dossier:

BSG 0008777

BS Geboorteregister Wytse Everts de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 25 april 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
28 april 1845 Wytse Everts de Jong [8777] (*1845-1884) als kind
Evert Wytzes de Jong [16082] (-) als vader
Sjoukje Jans van der Meulen [16083] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0008778

BS Geboorteregister Ybeltje Douwes Boskma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 juni 1844
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
12 juni 1844 Ybeltje Douwes Boskma [8778] (*1844-1887) als kind
Douwe Rienks Boskma [16084] (-) als vader
Edom Harmens Veenstra [16085] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008778

BS Overlijdensregister Ybeltje Douwes Boskma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 31 juli 1887
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
2 augustus 1887 Ybeltje Douwes Boskma [8778] (*1844-1887) als overledene
Dossier:

BSH 0003355

BS Huwelijksregister Johannes de Jong en Hendrikje van der Wiel (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 19 mei 1906
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
19 mei 1906 Johannes de Jong [8776] (*1881-) als bruidegom
Hendrikje van der Wiel [8767] (*1880-1941) als bruid
Wytse Everts de Jong [8777] (*1845-1884) als vader bruidegom
Ybeltje Douwes Boskma [8778] (*1844-1887) als moeder bruidegom
Sietse Everts van der Wiel [8743] (*1843-) als vader bruid
Wiepke Johannes Sipma [8762] (*1852-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003354

BS Huwelijksregister Anne Jaspers Steiger en Wytske Durks van der Bij (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 5 december 1903
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
5 december 1903 Anne Jaspers Steiger [8772] (*1874-1911) als bruidegom
Wytske Durks van der Bij [8775] (*1870-1920) als bruid
Jasper Lieuwes Steiger [8773] (*1838-1895) als vader bruidegom
Sieuwke Jochems Kooistra [8774] (*1834-) als moeder bruidegom
Durk Tjeerds van der Bij [16086] (-) als vader bruid
Uilkje Riemers Postma [16087] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008775

BS Geboorteregister Wytske Durks van der Bij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 september 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
14 september 1870 Wytske Durks van der Bij [8775] (*1870-1920) als kind
Durk Tjeerds van der Bij [16086] (-) als vader
Uilkje Riemers Postma [16087] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008775

BS Overlijdensregister Wytske van der Bij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 17 oktober 1920
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Overleden in Zuidlaren
hierin
28 oktober 1920 Wytske Durks van der Bij [8775] (*1870-1920) als overledene
Dossier:

BSH 0003353

BS Huwelijksregister Jasper Lieuwes Steiger en Sieuwke Jochems Kooistra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 17 mei 1866
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
17 mei 1866 Jasper Lieuwes Steiger [8773] (*1838-1895) als bruidegom
Sieuwke Jochems Kooistra [8774] (*1834-) als bruid
Lieuwe Steiger [16088] (-) als vader bruidegom
Grietje van der Ploeg [16089] (-) als moeder bruidegom
Jochum Kooistra [16090] (-) als vader bruid
Antje Fokkes Feenstra [16091] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008773

BS Geboorteregister Jasper Lieuwes Steiger (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 11 augustus 1838
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
13 augustus 1838 Jasper Lieuwes Steiger [8773] (*1838-1895) als kind
Lieuwe Steiger [16088] (-) als vader
Grietje van der Ploeg [16089] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008773

BS Overlijdensregister Jasper Lieuwes Steiger (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 16 juni 1895
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
17 juni 1895 Jasper Lieuwes Steiger [8773] (*1838-1895) als overledene
Dossier:

BSG 0008774

BS Geboorteregister Sieuwke Jochems Kooistra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 3 maart 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
4 maart 1834 Sieuwke Jochems Kooistra [8774] (*1834-) als kind
Jochum Kooistra [16090] (-) als vader
Antje Fokkes Feenstra [16091] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0003351

BS Huwelijksregister Johannes Pieters Sipma en Aaltje Klazes Hummel (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leek [GR]
periode: 22 juni 1850
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
22 juni 1850 Johannes Pieters Sipma [8763] (*1824-1909) als bruidegom
Aaltje Klazes Hummel [8764] (*1829-1895) als bruid
Pieter Johannes Sipma [16092] (-) als vader bruidegom
Antje Jans Sannema [16093] (-) als moeder bruidegom
Klaas Harms Hummel [16094] (-) als vader bruid
Wupke Aukes Bakker [16095] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008764

BS Geboorteregister Aaltje Klazes Hummel (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leek [GR]
periode: 6 december 1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
7 december 1829 Aaltje Klazes Hummel [8764] (*1829-1895) als kind
Klaas Harms Hummel [16094] (-) als vader
Wupke Aukes Bakker [16095] (-) als moeder
Dossier: