Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH_0003201

BS Huwelijksregister Sieger Planting en Uilkje Bruisma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 september 1892
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
10 september 1892 Sieger Planting [8385] (*1865-) als bruidegom
Uilkje Bruinsma [8386] (*1870-) als bruid
Dirk Johannes Planting [10832] (-) als vader bruidegom
Gertje Siegers de Jong [10833] (-) als moeder bruidegom
Jan Dirks Bruinsma [10834] (-) als vader bruid
Froukje Uilkes Boonstra [10835] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008385

BS Geboorteregister Sieger Planting (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 april 1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
27 april 1865 Sieger Planting [8385] (*1865-) als kind
Dirk Johannes Planting [10832] (-) als vader
Gertje Siegers de Jong [10833] (-) als moeder
Dossier:

BSH_0003185

BS Huwelijksregister Willem Lieuwes Wielsma en Grietje van der Bij (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 25 mei 1907
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
25 mei 1907 Willem Lieuwes Wielsma [8347] (*1880-) als bruidegom
Grietje van der Bij [8348] (*1884-) als bruid
Lieuwe Wielsma [10836] (-) als vader bruidegom
Trijntje Bulthuis [10837] (-) als moeder bruidegom
Jan van der Bij [10838] (-) als vader bruid
Trijntje de Graaf [10839] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008347

BS Geboorteregister Willem Lieuwes Wielsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 5 oktober 1880
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
5 oktober 1880 Willem Lieuwes Wielsma [8347] (*1880-) als kind
Lieuwe Wielsma [10836] (-) als vader
Trijntje Bulthuis [10837] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0008348

BS Geboorteregister Grietje van der Bij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 25 juli 1884
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
26 juli 1884 Grietje van der Bij [8348] (*1884-) als kind
Jan van der Bij [10838] (-) als vader
Trijntje de Graaf [10839] (-) als moeder
Dossier:

BSH_0003175

BS Huwelijksregister Piebe Piers Hovinga en Maatje Minnes Monsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 10 mei 1900
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
10 mei 1900 Piebe Piers Hovinga [8313] (*1871-) als bruidegom
Maatje Minnes Monsma [8314] (*1876-) als bruid
Pier Roelofs Hovinga [10840] (-) als vader bruidegom
Pietje Piebes de Vries [10841] (-) als moeder bruidegom
Minne Johannes Monsma [10842] (-) als vader bruid
Taetske Hilbrands Tanja [10843] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008313

BS Geboorteregister Piebe Piers Hovinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 5 november 1871
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
6 november 1871 Piebe Piers Hovinga [8313] (*1871-) als kind
Pier Roelofs Hovinga [10840] (-) als vader
Pietje Piebes de Vries [10841] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0008314

BS Geboorteregister Maatje Minnes Monsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 29 september 1876
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
30 september 1876 Maatje Minnes Monsma [8314] (*1876-) als kind
Minne Johannes Monsma [10842] (-) als vader
Taetske Hilbrands Tanja [10843] (-) als moeder
Dossier:

BSH_0003174

BS Huwelijksregister Jan Kramer en Martje Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 september 1920
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
30 september 1920 Jan Ruurds Kramer [4263] (*1884-) als bruidegom
Martje Faber [8312] (*1891-) als bruid
Ruurd Rinderts Kramer [4264] (*1841-) als vader bruidegom
Sytske Oenes van Dijk [4265] (*1846-) als moeder bruidegom
Luitzen Jans Faber [10844] (-) als vader bruid
Neeltje Sytzes de Boer [10845] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008312

BS Geboorteregister Martje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 1 juli 1891
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
3 juli 1891 Martje Faber [8312] (*1891-) als kind
Luitzen Jans Faber [10844] (-) als vader
Neeltje Sytzes de Boer [10845] (-) als moeder
Dossier:

BSH_0003172

BS Huwelijksregister Halbe van der Veen en Trijntje van der Vlugt (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 9 mei 1919
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
9 mei 1919 Halbe van der Veen [8308] (*1894-) als bruidegom
Trijntje van der Vlugt [8309] (*1889-) als bruid
Albert Gerrits van der Veen [10846] (-) als vader bruidegom
Hinke Sytzes Reitsma [10847] (-) als moeder bruidegom
Pieter van der Vlugt [10848] (-) als vader bruid
Ienske de Boer [10849] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008308

BS Geboorteregister Halbe van der Veen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 2 oktober 1894
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
4 oktober 1894 Halbe van der Veen [8308] (*1894-) als kind
Albert Gerrits van der Veen [10846] (-) als vader
Hinke Sytzes Reitsma [10847] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0008309

BS Geboorteregister Trijntje van der Vlugt (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 5 mei 1889
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
6 mei 1889 Trijntje van der Vlugt [8309] (*1889-) als kind
Pieter van der Vlugt [10848] (-) als vader
Ienske de Boer [10849] (-) als moeder
Dossier:

BSH_0003127

BS Huwelijksregister Jan Reitsma en Grietje van der Meulen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 augustus 1913
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
23 augustus 1913 Jan Reitsma [8178] (*1890-) als bruidegom
Grietje van der Meulen [8179] (*1889-) als bruid
Oege Ritskes Reitsma [10850] (-) als vader bruidegom
Trijntje Freerks Pruik [10851] (-) als moeder bruidegom
Fokke Johannes van der Meulen [10852] (-) als vader bruid
Trijntje Johannes Verdenius [10853] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008178

BS Geboorteregister Jan Reitsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 29 augustus 1890
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
1 september 1890 Jan Reitsma [8178] (*1890-) als kind
Oege Ritskes Reitsma [10850] (-) als vader
Trijntje Freerks Pruik [10851] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0008179

BS Geboorteregister Grietje van der Meulen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 maart 1889
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
26 maart 1889 Grietje van der Meulen [8179] (*1889-) als kind
Fokke Johannes van der Meulen [10852] (-) als vader
Trijntje Johannes Verdenius [10853] (-) als moeder
Dossier:

BSH_0003126

BS Huwelijksregister Mient de Poel en Antje Westra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 1 juni 1911
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
1 juni 1911 Mient de Poel [8176] (*1887-) als bruidegom
Antje Westra [8177] (*1888-) als bruid
Freerk de Poel [10854] (-) als vader bruidegom
Jatje Pel [10855] (-) als moeder bruidegom
Pieter Westra [10856] (-) als vader bruid
Klaaske Kooistra [10857] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0003090

BS Huwelijksregister Gerben Rientjes Jellema en Eva Catharina Verloop (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Schoterland [FR]
periode: 30 oktober 1904
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
30 oktober 1904 Gerben Rintjes Jellema [8101] (*1868-) als bruidegom
Eva Catharina Verloop [8102] (*1879-) als bruid
Rintje Iedes Jellema [10858] (-) als vader bruidegom
Jantje Gerbens Binnerts [10859] (-) als moeder bruidegom
Frederika Maria Verloop [10860] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008101

BS Geboorteregister Gerben Rientjes Jellema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Schoterland [FR]
periode: 17 juni 1868
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
19 juni 1868 Gerben Rintjes Jellema [8101] (*1868-) als kind
Rintje Iedes Jellema [10858] (-) als vader
Jantje Gerbens Binnerts [10859] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0008102

BS Geboorteregister Eva Catharina Verloop (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Aengwirden [FR]
periode: 23 oktober 1879
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
24 oktober 1879 Eva Catharina Verloop [8102] (*1879-) als kind
Frederika Maria Verloop [10860] (-) als moeder
Dossier: