Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0008532

BS Overlijdensregister Aaltje Geerts Postma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 december 1915
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
3 december 1915 Aaltje Geerts Postma [8532] (*1859-1915) als overledene
Dossier:

BSH_0003264

BS Huwelijksregister Wiebe Postma en Anna van der Mey (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ameland [FR]
periode: 21 juli 1892
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
21 juli 1892 Wiebe Postma [8548] (*1855-1934) als bruidegom
Anna van der Mey [8549] (*1872-1929) als bruid
Albert Marks Postma [10795] (-) als vader bruidegom
Lemke Pieters van de Lune [10796] (-) als moeder bruidegom
Antje Hendriks van der Mey [10797] (-) als moeder bruid
N.N. N.N. [10798] (-) als vader bruid
Dossier:

BSG 0008548

BS Geboorteregister Wiebe Postma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ameland [FR]
periode: 27 februari 1855
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
28 februari 1855 Wiebe Postma [8548] (*1855-1934) als kind
Albert Marks Postma [10795] (-) als vader
Lemke Pieters van de Lune [10796] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008548

BS Overlijdensregister Wiebe Postma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ameland [FR]
periode: 18 november 1934
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
19 november 1934 Wiebe Postma [8548] (*1855-1934) als overledene
Dossier:

BSH_0003257

BS Huwelijksregister Geert Hellinga en Geertje Stellingwerf (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 mei 1911
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
24 mei 1911 Geert Hendriks Hellinga [8530] (*1888-1956) als bruidegom
Geertje Stellingwerf [8528] (*1889-) als bruid
Hendrik Pieters Hellinga [8531] (*1855-1891) als vader bruidegom
Aaltje Geerts Postma [8532] (*1859-1915) als moeder bruidegom
Jacobus Stellingwerf [90] (*1862-1945) als vader bruid
Teetske de Vries [4207] (*1865-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0004208

BS Geboorteregister Marten Joukes de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 september 1822
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
17 september 1822 Marten Joukes de Vries [4208] (*1822-1879) als kind
Jouke Martens de Vries [10799] (*1790-) als vader
Dieuwke Sapes Kloosterman [10800] (*1797-) als moeder
Dossier:

BSO 0004208

BS Overlijdensregister Marten Joukes de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 april 1879
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
25 april 1879 Marten Joukes de Vries [4208] (*1822-1879) als overledene
Dossier:

BSG 0004209

BS Geboorteregister Jeltje Johannes Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 10 juli 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
10 juli 1834 Jeltje Johannes Faber [4209] (*1834-1919) als kind
Johannes Sybolts Faber [10801] (-) als vader
Teetske Machiels Kops [10802] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0004209

BS Overlijdensregister Jeltje Johannes Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 1 februari 1919
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
3 februari 1919 Jeltje Johannes Faber [4209] (*1834-1919) als overledene
Dossier:

BSG 0004244

BS Geboorteregister Jan Harkes Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westergeest [FR]
periode: 4 april 1839
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
5 april 1839 Jan Harkes Hoekstra [4244] (*1839-1919) als kind
Harke Gerbens Hoekstra [10803] (-) als vader
Detje Wybes Westra [10804] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0004244

BS Overlijdensregister Jan Harkes Hoekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 juli 1919
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
25 juli 1919 Jan Harkes Hoekstra [4244] (*1839-1919) als overledene
Dossier:

BSG 0004245

BS Geboorteregister Grietje Jelles Ringersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 mei 1842
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
27 mei 1842 Grietje Jelles Ringersma [4245] (*1842-1924) als kind
Jelle Heines Ringersma [10805] (-) als vader
Dirkje Jelles Wiersma [10806] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0004245

BS Overlijdensregister Grietje Jelles Ringersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 september 1924
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
30 september 1924 Grietje Jelles Ringersma [4245] (*1842-1924) als overledene
Dossier:

BSH_0003251

BS Huwelijksregister Bjense Kobes en Aaltje Wybenga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 februari 1894
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
10 februari 1894 Bjense Kobes [8514] (*1872-) als bruidegom
Aaltje Wybenga [8515] (*1870-) als bruid
Jacob Jans Kobes [10807] (-) als vader bruidegom
Vrouwkje Bjenzes Wibenga [10808] (-) als moeder bruidegom
Gelt Bienses Wybenga [10809] (-) als vader bruid
Ybeltje Oenes Douma [10810] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008514

BS Geboorteregister Bjense Kobes (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 17 mei 1872
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
18 mei 1872 Bjense Kobes [8514] (*1872-) als kind
Jacob Jans Kobes [10807] (-) als vader
Vrouwkje Bjenzes Wibenga [10808] (-) als moeder

BSG 0008515

BS Geboorteregister Aaltje Wybenga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 februari 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
4 februari 1870 Aaltje Wybenga [8515] (*1870-) als kind
Gelt Bienses Wybenga [10809] (-) als vader
Ybeltje Oenes Douma [10810] (-) als moeder
Dossier:

BSH_0003250

BS Huwelijksregister Johannes Veenstra en Froukje Kobes (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 februari 1916
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
17 februari 1916 Johannes Veenstra [8501] (*1894-) als bruidegom
Froukje Kobes [8513] (*1897-) als bruid
Klaas Sybes Veenstra [4201] (*1850-1934) als vader bruidegom
Saapke Johannes Stellingwerf [89] (*1857-1915) als moeder bruidegom
Bjense Kobes [8514] (*1872-) als vader bruid
Aaltje Wybenga [8515] (*1870-) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0000458

BS Huwelijksregister Tjeerd Jans Rintjema en Martje Jans Kooistra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 mei 1880
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
15 mei 1880 Tjeerd Jans Rintjema [1509] (*1855-1936) als bruidegom
Martje Jans Kooistra [1510] (*1858-1928) als bruid
Jan Tjeerds Rintjema [10811] (*1823-) als vader bruidegom
Rixtje Annes Lyzenga [10812] (-) als moeder bruidegom
Jan Tabes Kooistra [10813] (-) als vader bruid
Dettje Hendriks van der Galien [10814] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0001509

BS Geboorteregister Tjeerd Jans Rintjema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 maart 1855
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
20 maart 1855 Tjeerd Jans Rintjema [1509] (*1855-1936) als kind
Jan Tjeerds Rintjema [10811] (*1823-) als vader
Rixtje Annes Lyzenga [10812] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0001509

BS Overlijdensregister Tjeerd Jans Rintjema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 juni 1936
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
5 juni 1936 Tjeerd Jans Rintjema [1509] (*1855-1936) als overledene
Dossier: