Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH_0003278

BS Huwelijksregister Engele Sybrens Ros en Eelkje Johannes Haakma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 augustus 1873
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
21 augustus 1873 Engele Sybrens Ros [8583] (*1846-1880) als bruidegom
Eelkje Johannes Haakma [8584] (*1855-1933) als bruid
Sybren Sytses Ros [10764] (-) als vader bruidegom
Martsen Jans Visser [10765] (-) als moeder bruidegom
Johannes Oebeles Haakma [10766] (-) als vader bruid
Antje Annes Monsma [10767] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0008583

BS Overlijdensregister Engele Sybrens Ros (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 mei 1880
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
29 mei 1880 Engele Sybrens Ros [8583] (*1846-1880) als overledene
Dossier:

BSG 0008584

BS Geboorteregister Eelkje Johannes Haakma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 april 1855
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
12 april 1855 Eelkje Johannes Haakma [8584] (*1855-1933) als kind
Johannes Oebeles Haakma [10766] (-) als vader
Antje Annes Monsma [10767] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008584

BS Overlijdensregister Eelkje Johannes Haakma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 december 1933
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
2 januari 1934 Eelkje Johannes Haakma [8584] (*1855-1933) als overledene
Dossier:

BSH_0003276

BS Huwelijksregister Dirk Jans van der Meulen en Baukje Dirks Bloemberg (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 juni 1840
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
7 juni 1840 Dirk Jans van der Meulen [8578] (*1815-1873) als bruidegom
Baukje Dirks Bloemberg [8579] (*1817-1871) als bruid
Jan Wybrens van der Meulen [10768] (-) als vader bruidegom
Wytske Johannes [10769] (-) als moeder bruidegom
Dirk Douwes Bloemberg [10770] (-) als vader bruid
Lijsbert Alardus Nicolai [10771] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008578

BS Geboorteregister Dirk Jans van der Meulen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 januari 1815
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
14 januari 1815 Dirk Jans van der Meulen [8578] (*1815-1873) als kind
Jan Wybrens van der Meulen [10768] (-) als vader
Wytske Johannes [10769] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008578

BS Overlijdensregister Dirk Jans van der Meulen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 augustus 1873
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
27 augustus 1873 Dirk Jans van der Meulen [8578] (*1815-1873) als overledene
Dossier:

BSG 0008579

BS Geboorteregister Baukje Dirks Bloemberg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 11 oktober 1817
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
13 oktober 1817 Baukje Dirks Bloemberg [8579] (*1817-1871) als kind
Dirk Douwes Bloemberg [10770] (-) als vader
Lijsbert Alardus Nicolai [10771] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008579

BS Overlijdensregister Baukje Dirks Bloemberg (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 oktober 1871
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
20 oktober 1871 Baukje Dirks Bloemberg [8579] (*1817-1871) als overledene
Dossier:

BSH_0003275

BS Huwelijksregister Jan Dirks van der Meulen en Betske Jurjens Douma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 mei 1880
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
20 mei 1880 Jan Dirks van der Meulen [8577] (*1845-1939) als bruidegom
Betske Jurjens Douma [8571] (*1842-1924) als bruid
Dirk Jans van der Meulen [8578] (*1815-1873) als vader bruidegom
Baukje Dirks Bloemberg [8579] (*1817-1871) als moeder bruidegom
Jurjen Jans Douma [4144] (*1820-1889) als vader bruid
Geertje Roelofs Dantuma [1987] (*1817-1886) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0003273

BS Huwelijksregister Jurjen Jans Douma en Jetje Roelofs Dantuma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 augustus 1842
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
7 augustus 1842 Jurjen Jans Douma [4144] (*1820-1889) als bruidegom
Geertje Roelofs Dantuma [1987] (*1817-1886) als bruid
Jan Douwes Douma [4145] (*1774-1849) als vader bruidegom
Betske Jacobs Douma [4146] (*1778-1833) als moeder bruidegom
Roelof Alberts Dantuma [26] (*1797-1826) als vader bruid
Baukje Henricus Raap [8] (*1792-1863) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0017764

BS Overlijdensregister Pieter Ottes Vleeshouwer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 10 december 1829
Archiefnaam: BSO
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 3005, blad 017
hierin
11 december 1829 Pieter Ottes Vleeshouwer [17764] (*1763-1829) als overledene
Dossier:

BSH_0003272

BS Huwelijksregister Cornelis Jans de Vries en Klaaske Jans Sijens (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 22 mei 1879
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
22 mei 1879 Kornelis Jans de Vries [8564] (*1850-1918) als bruidegom
Klaaske Jans Sijens [8565] (*1857-1936) als bruid
Jan Kornelis de Vries [16464] (-) als vader bruidegom
Ynske Siebes Meetsma [16465] (-) als moeder bruidegom
Jan Wybes Sijens [16466] (-) als vader bruid
Folkertje Pieters Venekamp [16467] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0003269

BS Huwelijksregister Oebele Terpstra en Jitske van der Meulen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 21 mei 1887
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
21 mei 1887 Oebele Terpstra [8560] (*1863-1912) als bruidegom
Jetske van der Meulen [8561] (*1864-1947) als bruid
Markus Oebeles Terpstra [10772] (-) als vader bruidegom
Houkje Pieters Miedema [10773] (-) als moeder bruidegom
Gerrit Jans van der Meulen [10774] (-) als vader bruid
Antje Alles Wiersma [10775] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008560

BS Geboorteregister Oebele Terpstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 8 december 1863
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
9 december 1863 Oebele Terpstra [8560] (*1863-1912) als kind
Markus Oebeles Terpstra [10772] (-) als vader
Houkje Pieters Miedema [10773] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008560

BS Overlijdensregister Oebele Terpstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 4 mei 1912
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
6 mei 1912 Oebele Terpstra [8560] (*1863-1912) als overledene
Dossier:

BSG 0008561

BS Geboorteregister Jetske van der Meulen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 15 juli 1864
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
16 juli 1864 Jetske van der Meulen [8561] (*1864-1947) als kind
Gerrit Jans van der Meulen [10774] (-) als vader
Antje Alles Wiersma [10775] (-) als moeder
Dossier:

BSH_003267

BS Huwelijksregister Hendrik Vellinga en Sipkje Linkerhand (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 13 mei 1893
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
51 1189 Sipkje Linkerhand [8553] (*1857-1923) als bruid
13 mei 1893 Hendrik Vellinga [8552] (*1864-) als bruidegom
Simon Hendriks Vellinga [16468] (-) als vader bruidegom
Jantje Pieters Dijkman [16469] (-) als moeder bruidegom
Jan Tjerks Linkerhand [10776] (-) als vader bruid
Aaltje Berends Dijkstra [10777] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008553

BS Geboorteregister Sipkje Linkerhand (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 1 september 1857
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
3 september 1857 Sipkje Linkerhand [8553] (*1857-1923) als kind
Jan Tjerks Linkerhand [10776] (-) als vader
Aaltje Berends Dijkstra [10777] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008553

BS Overlijdensregister Sipkje Linkerhand (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 30 januari 1923
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
31 januari 1923 Sipkje Linkerhand [8553] (*1857-1923) als overledene
Dossier: