Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH_0001619

BS Huwelijksregister Meindert Wiersma en Jelske Visser (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 mei 1916
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2054
hierin
9 mei 1916 Meindert Wiersma [266] (*1885-1960) als bruidegom
IJtje Jogchums Raap [235] (*1865-1939) als moeder bruid
Jelske Visser [280] (*1893-1967) als bruid
Ytje Doedes Raap [223] (*1860-1949) als moeder bruidegom
Gerben Pieters Visser [279] (*1862-1919) als vader bruid
Sjoerd Meinderts Wiersma [265] (*1860-1954) als vader bruidegom
Dossier:

BSH_0001620

BS Huwelijksregister Halbe Halbesma en Rinske Palma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 mei 1917
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2055
hierin
19 mei 1917 Marijke Murks Boonstra [4262] (*1833-) als moeder bruid
Renske Doekes Raap [55] (*1837-1907) als moeder bruidegom
Halbe Halbesma [243] (*1873-1965) als bruidegom
Sieds Halbes Halbesma [239] (*1834-1908) als vader bruidegom
Rinske Palma [4260] (*1873-1944) als bruid
Jan Gerlofs Palma [4261] (*1839-) als vader bruid
Dossier:

BSH_0000231

BS Huwelijksregister Jan Tjeerds Rintjema en Grietje Hessels Loonstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 september 1918
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2057
hierin
26 september 1918 Martje Jans Kooistra [1510] (*1858-1928) als moeder bruidegom
Gertje Roelofs (Geertje) Raap [78] (*1864-1949) als moeder bruid
Hessel Dates Loonstra [196] (*1861-1930) als vader bruid
Tjeerd Jans Rintjema [1509] (*1855-1936) als vader bruidegom
Jan Tjeerds Rintjema [171] (*1880-1969) als bruidegom
Grietje Hessels Loonstra [197] (*1886-1968) als bruid
Dossier:

BSH_0001622

BS Huwelijksregister Jan Kramer en Tietje Boersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 maart 1919
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 205
hierin
20 maart 1919 Sierd Willems Boersma [187] (*1853-1930) als vader bruid
Jan Ruurds Kramer [4263] (*1884-) als bruidegom
Sytske Oenes van Dijk [4265] (*1846-) als moeder bruidegom
Aaltje Roelofs Raap [76] (*1859-1941) als moeder bruid
Tietje Boersma [192] (*1893-1919) als bruid
Ruurd Rinderts Kramer [4264] (*1841-) als vader bruidegom
Dossier:

BSH_0001624

BS Huwelijksregister Roelof Boersma en Cornelia Elzinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 31 mei 1919
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2058
hierin
31 mei 1919 Roelof Boersma [194] (*1898-1964) als bruidegom
Sierd Willems Boersma [187] (*1853-1930) als vader bruidegom
Luutske de Vries [4268] (*1867-) als moeder bruid
Cornelia Elzinga [4266] (*1898-1969) als bruid
Wybe Elzinga [4267] (*1867-) als vader bruid
Aaltje Roelofs Raap [76] (*1859-1941) als moeder bruidegom
Dossier:

BSH_0000539

BS Huwelijksregister Bettus Loonstra en Eelkje Hoekstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 8 mei 1920
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2059
hierin
8 mei 1920 Hessel Dates Loonstra [196] (*1861-1930) als vader bruidegom
Eelkje Hoekstra [1668] (*1897-1960) als bruid
Gerben Aukes Hoekstra [4269] (*1866-) als vader bruid
Bettus Loonstra [204] (*1897-1962) als bruidegom
Akke Brouwer [4270] (*1874-) als moeder bruid
Gertje Roelofs (Geertje) Raap [78] (*1864-1949) als moeder bruidegom
Dossier:

BSH_0001627

BS Huwelijksregister Schaafsma en Wytske Jacobs (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 1 september 1921
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2060
hierin
1 september 1921 Douwe Schaafsma [4272] (*1865-1939) als vader bruidegom
Wytske Jacobs [1151] (*1892-) als bruid
Freerk Jacobs [1150] (*1868-1942) als vader bruid
Ytje Jacobs Raap [248] (*1870-1956) als moeder bruid
Harmen Schaafsma [4271] (*1895-) als bruidegom
Jitske Veenstra [4273] (*1868-1934) als moeder bruidegom
Dossier:

BSO 0003750

BS Overlijdensregister Nanne de Groot (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Deventer [OV]
periode: 24 januari 1941
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Historisch Centrum Overijssel
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 123, inventarisnr.: 3185
hierin
25 januari 1941 Murk de Groot [2579] (*1849-1890) als vader
Hinke Nannes Kleefstra [2573] (*1853-1926) als moeder
Nanne de Groot [3750] (*1885-1941) als overledene
Dossier:

BSO 0004108

BS Overlijdensregister Johannes Hulster (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 9 april 1919
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Delft
hierin
9 april 1919 Johannes Hulster [4108] (*1887-1919) als overledene
Jacobus Hulster [4276] (-) als vader
Cornelia Maria Wilhelmina Stappers [4090] (*1891-1955) als echtgenote
Neeltje Boer [4277] (*1860-1939) als moeder

BSH_0001524

BS Huwelijksregister Bernardus Jac. van Rebargen/Cornelia Maria Wilh, Stappers (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 23 maart 1921
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gemeentearchief Delft
hierin
23 maart 1921 Bernardus Jacobus van Rebargen [4278] (*1854-1917) als vader bruidegom
Dirk Stappers [3784] (*1849-1905) als vader bruid
Bernardus Jacobus van Rebargen [4109] (*1889-) als bruidegom
Lutje Willemsen [4279] (*1859-) als moeder bruidegom
Cornelia Maria Wilhelmina Stappers [4090] (*1891-1955) als bruid
Cornelia Maria Wilhelmina Ravestijn [3785] (*1855-1914) als moeder bruid

BSO 0004090

BS Overlijdensregister Cornelia Maria Wilhelmina Stappers (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 16 mei 1955
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Delft
hierin
16 mei 1955 Cornelia Maria Wilhelmina Ravestijn [3785] (*1855-1914) als moeder
Dirk Stappers [3784] (*1849-1905) als vader
Bernardus Jacobus van Rebargen [4109] (*1889-) als echtgenoot
Cornelia Maria Wilhelmina Stappers [4090] (*1891-1955) als overledene

BSO 0004280

BS Overlijdensregister Doodgeb. zoon van der Laan (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 7 november 1873
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
hierin
7 november 1873 Neeltje Stappers [4082] (*1852-1918) als moeder
Simon van der Laan [4083] (-) als vader
Doodgeb. zoon van der Laan [4280] (*1873-) als overledene
Dossier:

BSG 0003902

BS Geboorteregister Johanna Hoegee (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Benschop [UT]
periode: 21 juli 1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Het Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 481, inventarisnr.: 553
hierin
22 juli 1865 Neeltje Haaksman [3911] (-) als moeder
Johanna Hoegee [3902] (*1865-) als kind
Dirk Hoegee [3910] (-) als vader
Dossier:

PL 0000564

Afgeschermd (Persoonslijst)
Ontvangen: 19 juli 2008
CBG Refnr.: 1330912
hierin
19 juli 2008 Afgeschermd [4282] (-) als moeder
Afgeschermd [4283] (-) als kind
Akke Kooistra [564] (*1950-2004) als hoofdpersoon
Afgeschermd [4281] (-) als vader
Afgeschermd [559] (-) als echtgenoot
Afgeschermd [4285] (-) als kind
Afgeschermd [4284] (-) als kind

PL 0002153

Afgeschermd (Persoonslijst)
Ontvangen: 19 juli 2008
CBG Refnr.: 1404532
hierin
19 juli 2008 Barteld Kamphuis [2152] (*1909-1968) als vader
Afgeschermd [2225] (-) als kind
Afgeschermd [2224] (-) als kind
Lucretia van der Meij [2120] (*1911-1994) als moeder
Niesje Kamphuis [2153] (*1934-2004) als hoofdpersoon
Afgeschermd [2223] (-) als echtgenoot

PL 0001020

Persoonslijst Maria Viktoria Davids (Persoonslijst)
Ontvangen: 19 juli 2008
CBG Refnr.: 1428579
hierin
19 juli 2008 Maria Ostermaier [4286] (-) als moeder
Sybe Pieter Raap [277] (*1896-1974) als echtgenoot
Maria Viktoria Davids [1020] (*1912-2004) als hoofdpersoon
Dossier:

PL 0000930

Persoonslijst Dietje Bolt (Persoonslijst)
Ontvangen: 19 juli 2008
CBG Refnr.: 1457242
hierin
19 juli 2008 Tetje Weike Raap [931] (*1929-1999) als kind
Weike Bos [4288] (*1870-) als moeder
Hendrik Raap [932] (*1938-2013) als kind
Gerrit (Geert) Raap [882] (*1904-1942) als echtgenoot
Dietje Bolt [930] (*1907-2004) als hoofdpersoon
Hendrik Bolt [4287] (*1871-) als vader
Dossier:

PL 0001895

Afgeschermd (Persoonslijst)
Ontvangen: 19 juli 2008
CBG Refnr.: 1471970
hierin
19 juli 2008 Janke Raap [874] (*1953-2010) als echtgenote
Afgeschermd [4289] (-) als vader
Afgeschermd [4291] (-) als kind
Afgeschermd [4290] (-) als moeder
Afgeschermd [4293] (-) als kind
Afgeschermd [4292] (-) als kind
Cornelis Pieter Paulus Landegent [1895] (*1952-2005) als hoofdpersoon

PL 0001244

Afgeschermd (Persoonslijst)
Ontvangen: 19 juli 2008
CBG Refnr.: 1541961
hierin
19 juli 2008 Afgeschermd [1411] (-) als kind
IJbeltje Oegema [4295] (*1897-) als moeder
Tamme Spoelstra [1244] (*1940-2005) als hoofdpersoon
Afgeschermd [1175] (-) als echtgenote
Afgeschermd [1410] (-) als kind
Jan Spoelstra [4294] (*1895-) als vader
Afgeschermd [4296] (-) als kind
Afgeschermd [1415] (-) als kind
Afgeschermd [1412] (-) als kind
Afgeschermd [1413] (-) als kind
Afgeschermd [1414] (-) als kind

PL 0001055

Afgeschermd (Persoonslijst)
Ontvangen: 19 juli 2008
CBG Refnr.: 1654045
hierin
19 juli 2008 Afgeschermd [4299] (-) als kind
Jan Feenstra [1055] (*1921-2006) als hoofdpersoon
Afgeschermd [1056] (-) als kind
Willem Jans Feenstra [4297] (*1896-) als vader
Baukje Westra [4298] (*1899-) als moeder
Aaltje Raap [1049] (*1921-2010) als echtgenote