Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0003749

BS Geboorte register Trijntje Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 22 februari 1882
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
22 februari 1882 Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Trijntje Watzema [3749] (*1882-) als kind
Dossier:

BSG 0003722

BS Geboorte register Douwe Murks de Groot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Doniawerstal [FR]
periode: 20 mei 1884
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
21 mei 1884 Hinke Nannes Kleefstra [2573] (*1853-1926) als moeder
Douwe Murks de Groot [3722] (*1884-1888) als kind
Murk de Groot [2579] (*1849-1890) als vader
Dossier:

BSG 0003750

BS Geboorte register Nanne de Groot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Doniawerstal [FR]
periode: 18 juni 1885
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
19 juni 1885 Hinke Nannes Kleefstra [2573] (*1853-1926) als moeder
Murk de Groot [2579] (*1849-1890) als vader
Nanne de Groot [3750] (*1885-1941) als kind
Dossier:

BSG 0003751

BS Geboorte register Jeltje Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 3 april 1885
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
3 april 1885 Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Jeltje Watzema [3751] (*1885-) als kind
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Dossier:

BSG 0003752

BS Geboorte register Afke Liemburg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Aengwirden [FR]
periode: 2 januari 1886
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
5 januari 1886 Jacob Roelofs Liemburg [2640] (*1864-1895) als vader
Antje Nannes Kleefstra [2639] (*1865-1940) als moeder
Afke Liemburg [3752] (*1886-) als kind
Dossier:

BSG 0003753

BS Geboorte register Klaas de Groot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 10 juli 1886
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
12 juli 1886 Klaas de Groot [3753] (*1886-) als kind
Hinke Nannes Kleefstra [2573] (*1853-1926) als moeder
Murk de Groot [2579] (*1849-1890) als vader
Dossier:

BSG 0003721

BS Geboorte register Janke Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 12 november 1886
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
12 november 1886 Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Janke Watzema [3721] (*1886-1886) als kind
Dossier:

BSG 0003754

BS Geboorte register Watze Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 12 november 1886
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
12 november 1886 Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Watze Watzema [3754] (*1886-) als kind
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Dossier:

BSG 0003755

BS Geboorte register Jilles de Groot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 19 november 1887
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
19 november 1887 Jilles de Groot [3755] (*1887-) als kind
Murk de Groot [2579] (*1849-1890) als vader
Hinke Nannes Kleefstra [2573] (*1853-1926) als moeder
Dossier:

BSG 0003756

BS Geboorte register Fokje Liemburg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Aengwirden [FR]
periode: 22 maart 1888
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
24 maart 1888 Jacob Roelofs Liemburg [2640] (*1864-1895) als vader
Antje Nannes Kleefstra [2639] (*1865-1940) als moeder
Fokje Liemburg [3756] (*1888-) als kind
Dossier:

BSG 0003757

BS Geboorte register Janke Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 24 mei 1889
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
25 mei 1889 Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Janke Watzema [3757] (*1889-) als kind
Dossier:

BSG 0003723

BS Geboorte register Rigtje Gerbrigje Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 16 juli 1890
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
18 juli 1890 Rigtje Gerbrigje Watzema [3723] (*1890-1891) als kind
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Dossier:

BSG 0003729

BS Geboorte register Rients Sijbrandij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 6 maart 1890
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
7 maart 1890 Geertje Rinzes Kleefstra [2589] (*1863-1929) als moeder
Rients Sijbrandij [3729] (*1890-1911) als kind
Sijtze Sijbrandij [2590] (*1854-1934) als vader
Dossier:

BSG 0003758

BS Geboorte register Roelofke Liemburg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 14 januari 1891
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
14 januari 1891 Roelofke Liemburg [3758] (*1891-) als kind
Jacob Roelofs Liemburg [2640] (*1864-1895) als vader
Antje Nannes Kleefstra [2639] (*1865-1940) als moeder
Dossier:

BSG 0003759

BS Geboorte register Auke van der West (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 11 juni 1891
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
12 juni 1891 Geertje Jans Kleefstra [2666] (*1868-1948) als moeder
Auke van der West [3759] (*1891-) als kind
Jan Aukes van der West [2668] (*1865-1917) als vader
Dossier:

BSG 0003725

BS Geboorte register Jan Jelle van der West (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 25 november 1892
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
26 november 1892 Geertje Jans Kleefstra [2666] (*1868-1948) als moeder
Jan Aukes van der West [2668] (*1865-1917) als vader
Jan Jelle van der West [3725] (*1892-1896) als kind
Dossier:

BSG 0003760

BS Geboorte register Rinze Sijbrandij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 6 juli 1892
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
7 juli 1892 Geertje Rinzes Kleefstra [2589] (*1863-1929) als moeder
Rinze Sijbrandij [3760] (*1892-) als kind
Sijtze Sijbrandij [2590] (*1854-1934) als vader
Dossier:

BSG 0003761

BS Geboorte register Rigtje Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 26 oktober 1894
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
27 oktober 1894 Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Rigtje Watzema [3761] (*1894-) als kind
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Dossier:

BSG 0003762

BS Geboorte register Sipke van der West (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 13 november 1894
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
14 november 1894 Geertje Jans Kleefstra [2666] (*1868-1948) als moeder
Sipke van der West [3762] (*1894-) als kind
Jan Aukes van der West [2668] (*1865-1917) als vader
Dossier:

BSG 0003763

BS Geboorte register Anna Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 15 november 1896
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
16 november 1896 Anna Hoekstra [3763] (*1896-) als kind
Akke Hendriks Kleefstra [2702] (*1872-1940) als moeder
Hartman Sijtzes Hoekstra [2708] (*1871-1947) als vader
Dossier: