Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0002609

BS Geboorte register Adam Wijbes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 18 maart 1869
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
19 maart 1869 Tietje Adams Jaarsma [2543] (*1845-1913) als moeder
Wijbe Jilles Kleefstra [2535] (*1837-1915) als vader
Adam Wijbes Kleefstra [2609] (*1869-1930) als kind
Dossier:

BSG 0002595

BS Geboorte register Trijntje Rinzes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 12 juni 1869
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
14 juni 1869 Rinze Jilles Kleefstra [2534] (*1834-1921) als vader
Trijntje Rinzes Kleefstra [2595] (*1869-1870) als kind
Reinske Jelles de Jong [2540] (*1836-1913) als moeder
Dossier:

BSG 0002596

BS Geboorte register Anne Rinzes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 24 december 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
27 december 1870 Reinske Jelles de Jong [2540] (*1836-1913) als moeder
Anne Rinzes Kleefstra [2596] (*1870-1950) als kind
Rinze Jilles Kleefstra [2534] (*1834-1921) als vader
Dossier:

BSG 0002650

BS Geboorte register Janke Nannes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Aengwirden [FR]
periode: 22 januari 1871
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
23 januari 1871 Fokje Marcus Lageveen [2557] (*1836-1898) als moeder
Janke Nannes Kleefstra [2650] (*1871-1951) als kind
Nanne Jelles Kleefstra [2549] (*1834-1916) als vader
Dossier:

BSG 0002613

BS Geboorte register Jetze Wijbes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 16 juli 1872
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
18 juli 1872 Jetze Wijbes Kleefstra [2613] (*1872-1939) als kind
Dossier:

BSG 0002702

BS Geboorte registerAkke Hendriks Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 15 november 1872
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
16 november 1872 Akke Hendriks Kleefstra [2702] (*1872-1940) als kind
Antje Sipkes van der Woude [2566] (*1847-1930) als moeder
Hendrik Jelles Kleefstra [2554] (*1847-1934) als vader
Dossier:

BSG 0002658

BS Geboorte register Markus Nannes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Aengwirden [FR]
periode: 1 oktober 1873
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
4 oktober 1873 Nanne Jelles Kleefstra [2549] (*1834-1916) als vader
Fokje Marcus Lageveen [2557] (*1836-1898) als moeder
Markus Nannes Kleefstra [2658] (*1873-1942) als kind
Dossier:

BSG 0002600

BS Geboorte register Trijntje Rinzes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 9 februari 1873
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
11 februari 1873 Trijntje Rinzes Kleefstra [2600] (*1873-1957) als kind
Rinze Jilles Kleefstra [2534] (*1834-1921) als vader
Reinske Jelles de Jong [2540] (*1836-1913) als moeder
Dossier:

BSG 0002703

BS Geboorte register Saakje Hendriks Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 16 augustus 1875
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
16 augustus 1875 Antje Sipkes van der Woude [2566] (*1847-1930) als moeder
Hendrik Jelles Kleefstra [2554] (*1847-1934) als vader
Saakje Hendriks Kleefstra [2703] (*1875-1955) als kind
Dossier:

BSG 0002617

BS Geboorte register Rinse Wijbes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 8 maart 1875
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
9 maart 1875 Rinse Wijbes Kleefstra [2617] (*1875-1897) als kind
Tietje Adams Jaarsma [2543] (*1845-1913) als moeder
Wijbe Jilles Kleefstra [2535] (*1837-1915) als vader
Dossier:

BSG 0002667

BS Geboorte register Meindert Jans Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 21 januari 1876
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
22 januari 1876 Akke Meinderts Postma [2560] (*1841-1901) als moeder
Jan Jelles Kleefstra [2551] (*1839-1921) als vader
Meindert Jans Kleefstra [2667] (*1876-1958) als kind
Dossier:

BSG 0002620

BS Geboorte register Catharina Hendriks Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 30 april 1876
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
2 mei 1876 Martje Hendriks Harmsma [2546] (*1847-1913) als moeder
Hendrik Jilles Kleefstra [2536] (*1840-1904) als vader
Catharina Hendriks Kleefstra [2620] (*1876-1949) als kind
Dossier:

BSG 0002720

BS Geboorte register Geertje Heeres Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 24 augustus 1876
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
25 augustus 1876 Heere Jelles Kleefstra [2555] (*1849-1932) als vader
Geertje Heeres Kleefstra [2720] (*1876-1945) als kind
Fokje Kooij [2569] (*1852-1922) als moeder
Dossier:

BSG 0002618

BS Geboorte register Auke Wijbes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 18 oktober 1877
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
18 oktober 1877 Tietje Adams Jaarsma [2543] (*1845-1913) als moeder
Wijbe Jilles Kleefstra [2535] (*1837-1915) als vader
Auke Wijbes Kleefstra [2618] (*1877-1901) als kind
Dossier:

BSG 0002704

BS Geboorte register Jelle Hendriks Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 23 juli 1878
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
24 juli 1878 Hendrik Jelles Kleefstra [2554] (*1847-1934) als vader
Antje Sipkes van der Woude [2566] (*1847-1930) als moeder
Jelle Hendriks Kleefstra [2704] (*1878-1890) als kind
Dossier:

BSG 0002721

BS Geboorte register Jan Heeres Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 25 januari 1879
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
27 januari 1879 Jan Heeres Kleefstra [2721] (*1879-1961) als kind
Fokje Kooij [2569] (*1852-1922) als moeder
Heere Jelles Kleefstra [2555] (*1849-1932) als vader
Dossier:

BSG 0002601

BS Geboorte register Wijpkje Rinzes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 31 augustus 1879
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
2 september 1879 Rinze Jilles Kleefstra [2534] (*1834-1921) als vader
Reinske Jelles de Jong [2540] (*1836-1913) als moeder
Wijpkje Rinzes Kleefstra [2601] (*1879-1956) als kind
Dossier:

BSG 0002751

BS Geboorte register Jelle Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 28 maart 1880
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
30 maart 1880 Hotze Jelles Kleefstra [2015] (*1854-1921) als vader
Jelle Kleefstra [2751] (*1880-1937) als kind
IJmkje Uiltjes Westerterp [2016] (*1853-1927) als moeder
Dossier:

BSG 0002624

BS Geboorte register Afke Hendriks Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wymbritseradeel [FR]
periode: 29 april 1880
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
1 mei 1880 Afke Hendriks Kleefstra [2624] (*1880-1967) als kind
Hendrik Jilles Kleefstra [2536] (*1840-1904) als vader
Martje Hendriks Harmsma [2546] (*1847-1913) als moeder
Dossier:

BSG 0002619

BS Geboorte register Catrinus Wijbes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Hennaard [FR]
periode: 4 november 1881
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
5 november 1881 Tietje Adams Jaarsma [2543] (*1845-1913) als moeder
Wijbe Jilles Kleefstra [2535] (*1837-1915) als vader
Catrinus Wijbes Kleefstra [2619] (*1881-1896) als kind
Dossier: