01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.

I.  Lenert Cornelisz Vrijgesel, ovl. voor 14 januari 1542, tr. met Maergen Claesdr., ovl. voor 12 juni 1539. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Pieter Lenertsz 1, geb. circa 1533, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Vlaardingen [ZH] circa 1557, volgt II
  2.  Trijntgen Lenerts , tr. met Cornelis Pietersz Braber. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jasper Lenerts

II.  Pieter Lenertsz Vrijgesel, zn. van Lenert Cornelisz Vrijgesel (I) en Maergen Claesdr., geb. circa 1533, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Vlaardingen [ZH] circa 1557, tr. (hoogstens 21 jaar oud) voor 29 mei 1554 met Grietgen Jansdr. Comen, dr. van Jan Jansz Comen en Neeltge Meesd, ovl. te Rotterdam [ZH] op 29 februari 1576. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Adriaan Pietersz (Ariaen Pieters1) Raap (van Vlaardingen1), geb. te Vlaardingen [ZH] op 22 november 1556, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12 april 1647, volgt III
   Grietgen Jansdr. Comen1,2,3, dr. van Jan Jansz Comen en Neeltge Meesd, tr. (2) met Allert Pietersz Huytgenshoek, zn. van Pieter Allertsz Huytgenshoek en Geertruyt Pietersd Biscop
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Neeltgen Allerts 2,21, geb. in 1562, otr. (ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 29 januari 1587 met Adriaen Jansz Bom. Uit dit huwelijk een dochter. 
  2.  Pieter Allertsz , geb. circa 1566, otr. (ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 26 november 1586 met Trintgen Thomasd, dr. van N.N. N.N. en Lijsbet Pietersd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Trijntgen Allertsd 3, geb. circa 1567, otr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 21 april 1590 met Gerbrand Albertsz Schilt, zn. van Albert Gerbrandtsz Schilt en Ael Meyndertsd Huydekoper, geb. circa 1567, zeilmaker. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

III.   Adriaan Pietersz (Ariaen Pieters1) Raap (van Vlaardingen1), zn. van Pieter Lenertsz Vrijgesel (II) en Grietgen Jansdr. Comen, geb. te Vlaardingen [ZH] op 22 november 1556, Koopman/Raad in de Vroedschap van Amsterdam/Raad ter Admiraliteit van Noorderkwartier/Ouderling v, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12 april 1647, begr. aldaar op 16 april 1647, otr. te Amsterdam [NH] op 26 november 1580, kerk.huw. (resp. 24 en ongeveer 27 jaar oud) aldaar op 12 december 1580 met Marij Claesdr (Marry1) Claes1 Cloeck, dr. van Claes Hendricksz Cloeck (Scheepstimmerman) en Anna Florendr, ged. te Amsterdam [NH] in oktober 1553, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) aldaar op 10 februari 1614. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Pieter Adriaansz 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, ged. te Amsterdam [NH] op 28 november 1581, koopman/theasaurier extraordinaris van Amsterdam, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 1 maart 1666, begr. te Beverwijk [NH] op 6 maart 1666. 
  2.   Floris Adriaansz Aerjansz63 7,36,37,38,39,40,12,41,42,43,44,15,45,17,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63, ged. te Amsterdam [NH] op 17 november 1583, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) aldaar op 11 oktober 1656, volgt IVa
  3.   Willem Adriaansz 9,64,26,13,65,66,67, ged. Nederlands Hervormd te Amsterdam [NH] op 13 december 1585, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) aldaar op 7 februari 1646, volgt IVb
  4.  Jan Adriaansz , ged. te Amsterdam [NH] op 15 december 1587, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 26 mei 1589. 
  5.   Annetje Adriaansdr Aeriaens79 (Aerjans80,82,84,85,86,90, Aerjaens81,83, Adriaens87,88,89,91) 68,8,10,69,70,71,72,73,74,51,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91, ged. te Amsterdam [NH] op 17 januari 1591, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) aldaar op 17 februari 1675, volgt IVc

IVa.   Floris Adriaansz Aerjansz63 Raap, zn. van Adriaan Pietersz Raap (III) (Koopman/Raad in de Vroedschap van Amsterdam/Raad ter Admiraliteit van Noorderkwartier/Ouderling v) en Marij Claesdr Cloeck, ged. te Amsterdam [NH] op 17 november 1583, lakenkoper, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 11 oktober 1656, begr. aldaar op 16 oktober 1656, otr. (1) te Amsterdam [NH] op 20 december 1606, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 7 januari 1607, kerk.huw. aldaar op 7 januari 1607 met Wijntgen Jacobdr Hoyng, dr. van Jacob Gerritsz Hoyng en Oopgen Thomasdr., ged. te Amsterdam [NH] op 1 juli 1584, begr. aldaar op 2 oktober 1615. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Klaes Floriszn. 52, ged. te Amsterdam [NH] op 18 november 1607. 
  2.   Peterij Floriszn. 53, ged. te Amsterdam [NH] op 18 november 1607. 
  3.   Grietjen Florisdr. 54, ged. te Amsterdam [NH] op 12 februari 1609, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 14 april 1611. 
  4.   Margaretha Florisdr. 41,44,93,94,95,96,97,98,99,100,55, ged. te Amsterdam [NH] op 14 april 1611, ovl. (61 jaar oud) aldaar I 1673, volgt Va
  5.   Annetje Florisdr. 42,45,101,56, ged. te Amsterdam [NH] op 15 september 1613, ovl. (59 jaar oud) R 1673, volgt Vb
  6.   Maria Florisdr. 46,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,57, geb. te Amsterdam [NH] in 1615, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13 oktober 1680, volgt Vc
   Floris Adriaansz Raap7,36,37,38,39,40,12,41,42,43,44,15,45,17,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63, tr. (2) met N.N. N.N.
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jacob Florisz , ged. te Amsterdam [NH] in 1620. 
   Floris Adriaansz Raap7,36,37,38,39,40,12,41,42,43,44,15,45,17,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63, otr. (3) te Amsterdam [NH] op 1 november 1628, tr. (resp. ongeveer 45 en 27 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 20 november 1628 met Catharina Jacobsdr. Verhulst, dr. van Jacob Verhulst en Hester Bisschop, geb. te Calais [62, Frankrijk] I 1601, begr. te Amsterdam [NH] op 9 september 1640. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Trijntje Florisdr. 58, ged. te Amsterdam [NH] op 10 maart 1630. 
  2.   Adriaen Florisz 50,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,114,59,140, ged. te Amsterdam [NH] op 7 september 1631, ovl. (70 jaar oud) te Gorinchem [ZH], volgt Vd
  3.   Floris Florisz 51,141,60, ged. te Amsterdam [NH] op 9 april 1634, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) aldaar op 16 april 1683, begr. aldaar op 20 april 1683, otr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 46 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 20 augustus 1677 met Margaretha Cornelis Kieft, dr. van Cornelis Ysbrantsz Kieft en Annetje Adriaansdr Raap (IVc), geb. te Amsterdam [NH] in 1631, begr. aldaar op 1 november 1700. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Catrijna Florisdr. 61, ged. te Amsterdam [NH] op 27 mei 1636. 
  5.   Catharina Florisdr. 47,114,142,143,144,62, ged. te Amsterdam [NH] op 17 juni 1638, ovl. (65 jaar oud) te Utrecht [UT], begr. aldaar op 29 januari 1704, otr. (resp. ongeveer 19 en 19 jaar oud) (1) te Amsterdam [NH] op 2 november 1657 met Anthonie van Voorst, zn. van Lucas van Voorst en Catharina van Voorst, geb. te Utrecht [UT] R 1638, ovl. (38 jaar oud) aldaar I oktober 1676, begr. aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 41 en 40 jaar oud) (2) R 1680 met Mattheus van Herwijnen, geb. R 1640. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (3) op 7 april 1686, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 37 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27 april 1686 met Berend Willem Ploos van Amstel, zn. van Nicolaas Ploos van Amstel en Allarda van Hollandt, ged. op 28 september 1648, begr. te Utrecht [UT] op 12 mei 1721. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Floris Adriaansz Raap7,36,37,38,39,40,12,41,42,43,44,15,45,17,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63, otr. (4) te Amsterdam [NH] op 29 mei 1643, tr. (resp. ongeveer 59 en 30 jaar oud) te Edam [NH] op 30 augustus 1643 met Stijntge Willemsdr. (Stijntje149) Rengers (Ringaerts149), geb. te Edam [NH] R 1613, begr. te Amsterdam [NH] op 19 november 1647. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Wijntje Florisdr. 150,151,152, geb. R 1645, volgt Ve
  2.   Brechtje Florisdr. 63, ged. te Amsterdam [NH] op 6 mei 1646, ovl. (47 jaar oud) aldaar R 1694. 
   Floris Adriaansz Raap7,36,37,38,39,40,12,41,42,43,44,15,45,17,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63, otr. (5) te Amsterdam [NH] op 27 augustus 1650, tr. (resp. ongeveer 66 en 32 jaar oud) te Sloterdijk [NH] op 11 september 1650 met Anna Jansdr. Ambrosius, dr. van Jan Ambrosius en Elsge Hendriksdr, geb. R 1618, ovl. (60 jaar oud) R 1678. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Va.  Margaretha Florisdr. Raap, dr. van Floris Adriaansz Raap (IVa) (lakenkoper) en Wijntgen Jacobdr Hoyng, ged. te Amsterdam [NH] op 14 april 1611, ovl. (61 jaar oud) aldaar I 1673, begr. aldaar op 1 september 1673, otr. (1) te Amsterdam [NH] op 23 november 1628, tr. (resp. ongeveer 17 en 25 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12 december 1628 met Ubelius Schooninck, zn. van Stephanus Ubelius Schooninck, geb. te Garijp [FR] R 1603, Predikant, ovl. (35 jaar oud) R 1638. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Stephanus Schoning(s), geb. te Garijp [FR] R 1630, Dr./medicine doctor, ovl. (30 jaar oud) in 1660. 
   Margaretha Florisdr. Raap41,44,93,94,95,96,97,98,99,100,55, otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Rhenen [UT] op 19 november 1637 met Cornelis Jansz van Diemerbroeck, ged. te Rhenen [UT] in 1602, predikant, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27 januari 1664, begr. te Rhenen [UT]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacobus , ged. te Rhenen [UT] op 9 januari 1642. 
  2.   Maria 93, ged. te Rhenen [UT] op 31 maart 1644, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor mei 1648. 
  3.   Weimkjen 94, ged. te Rhenen [UT] op 15 juni 1645. 
  4.   Maria 95,98,155,156,100,157, ged. te Rhenen [UT] op 14 mei 1648, begr. te Utrecht [UT] op 28 april 1718, volgt VIa
  5.   Johanna 96, 1 december 1652,99,158,159,100,101,160,161,162, ged. te Rhenen [UT] op 1 december 1652, volgt VIb
   Cornelis Jansz van Diemerbroeck44,93,94,95,153,96,97,98,99,154, tr. (2) met Hester Andriessen
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Susanna 153,97, tr. te Rhenen [UT] op 3 november 1651 met Henric Greveler. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Cornelis Jansz van Diemerbroeck44,93,94,95,153,96,97,98,99,154, tr. (3) met Johanna van Diemerbroeck96, 1 december 1652,99,158,159,100,101,160,161,162, dr. van Cornelis Jansz van Diemerbroeck (predikant) en Margaretha Florisdr. Raap (Va) (zie VIb). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIa.  Maria van Diemerbroeck, dr. van Cornelis Jansz van Diemerbroeck (predikant) en Margaretha Florisdr. Raap (Va), ged. te Rhenen [UT] op 14 mei 1648, begr. te Utrecht [UT] op 28 april 1718, tr. met Matthias van Beeck, zn. van Frederick van Beeck en N.N. N.N.
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Cornelis 155, ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 7 maart 1669. 
  2.   Frederick 156, ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 15 februari 1680. 

VIb.   Johanna van Diemerbroeck, dr. van Cornelis Jansz van Diemerbroeck (predikant) en Margaretha Florisdr. Raap (Va), ged. te Rhenen [UT] op 1 december 1652, tr. (1) met Cornelis Jansz van Diemerbroeck44,93,94,95,153,96,97,98,99,154 (zie Va). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Cornelis Jansz van Diemerbroeck44,93,94,95,153,96,97,98,99,154, tr. (1) met Margaretha Florisdr. Raap41,44,93,94,95,96,97,98,99,100,55 (zie Va). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacobus , ged. te Rhenen [UT] op 9 januari 1642. 
  2.   Maria 93, ged. te Rhenen [UT] op 31 maart 1644, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor mei 1648. 
  3.   Weimkjen 94, ged. te Rhenen [UT] op 15 juni 1645. 
  4.   Maria 95,98,155,156,100,157, ged. te Rhenen [UT] op 14 mei 1648, begr. te Utrecht [UT] op 28 april 1718, tr. met Matthias van Beeck98,155,156,114,100, zn. van Frederick van Beeck en N.N. N.N. (zie VIa). Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  5.   Johanna 96, 1 december 1652,99,158,159,100,101,160,161,162, ged. te Rhenen [UT] op 1 december 1652, tr. (1) met Cornelis Jansz van Diemerbroeck44,93,94,95,153,96,97,98,99,154 (zie Va). Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (ongeveer 23 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 8 februari 1676 met Hendrick Maas, ontvanger van der verpondingen van de heerlijkheden van stadhouder Willem 3 in het Westland. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
   Cornelis Jansz van Diemerbroeck44,93,94,95,153,96,97,98,99,154, tr. (2) met Hester Andriessen153 (zie Va). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Susanna 153,97, tr. met Henric Greveler153,97 (zie Va). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Johanna van Diemerbroeck96, 1 december 1652,99,158,159,100,101,160,161,162, tr. (2) met Hendrick Maas163,99,164,165,166,167,168,169,170,171,172,114,173,100,174,175,176
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Margaretha
  2.   Agneta 162
  3.   Cornelis 162
  4.   Henrietta 162

Vb.  Annetje Florisdr. Raap, dr. van Floris Adriaansz Raap (IVa) (lakenkoper) en Wijntgen Jacobdr Hoyng, ged. te Amsterdam [NH] op 15 september 1613, ovl. (59 jaar oud) R 1673, otr. (resp. ongeveer 15 en 30 jaar oud) (1) te Dokkum [FR] op 12 juli 1629 met Cornelis Pietersz Cornelis, geb. te Dokkum [FR] R 1599, ovl. (48 jaar oud) op 13 maart 1647. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Geertruid 177, geb. te Dokkum [FR] R 1635, volgt VIc
   Annetje Florisdr. Raap42,45,101,56, tr. (resp. ongeveer 35 en 29 jaar oud) (2) te Dokkum [FR] op 9 juni 1649 met Pytter Eeckes Fogelsang, zn. van Aesge (Iscks) Pieters Fogelsang en Antije Dircks, geb. te Bozum [FR] op 17 april 1620, ovl. (59 jaar oud) R 1680. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Wijntje , volgt VId
  2.   Trijntje Pieters 180,181, volgt VIe
   Pytter Eeckes Fogelsang178,179,45, zn. van Aesge (Iscks) Pieters Fogelsang en Antije Dircks, tr. (23 jaar oud) (1) te Dokkum [FR] op 12 augustus 1643 met Jetske Gerlofs Jennema
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Pytter Eeckes Fogelsang178,179,45, tr. (3) met Eelckien Baerdt
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIc.  Geertruid Cornelis, dr. van Cornelis Pietersz Cornelis en Annetje Florisdr. Raap (Vb), geb. te Dokkum [FR] R 1635, otr. (15 jaar oud) te Dokkum [FR] op 8 augustus 1650 met Pieter Marswal, ged. te Schiermonnikoog [FR], onderstadhouder op Schiermonnikoog, ovl. in 1690. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Annetje , tr. met Antoni Lambergen, rentmeester van Dokkum. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VId.  Wijntje Fogelsang, dr. van Pytter Eeckes Fogelsang en Annetje Florisdr. Raap (Vb), tr. met Barnard Monsma, ged. in 1650, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1720. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Pieter
  2.  N.N.
  3.  Hyltje

VIe.  Trijntje Pieters Fogelsang, dr. van Pytter Eeckes Fogelsang en Annetje Florisdr. Raap (Vb), tr. (1) te Bolsward [FR] op 27 november 1664 met Douwe Wytzes Brantsma, schrijver. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Baukje , ged. te Ternaard [FR] op 6 januari 1666. 
   Trijntje Pieters Fogelsang180,181, tr. (2) te Bolsward [FR] op 11 december 1670 met Buwe Liuwes Ripema, brouwer en burgerluitenant. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Jetske , ged. te Ternaard [FR] op 7 juni 1668. 

Vc.  Maria Florisdr. Raap, dr. van Floris Adriaansz Raap (IVa) (lakenkoper) en Wijntgen Jacobdr Hoyng, geb. te Amsterdam [NH] in 1615, ged. aldaar op 29 september 1615, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13 oktober 1680, tr. (resp. ongeveer 22 en 21 jaar oud) (1) te Utrecht [UT] op 12 februari 1637, kerk.huw. aldaar op 12 februari 1637 met Johan van Zuylen, zn. van Henrick van Zuylen en Agatha Both, geb. I 1616, ged. te Utrecht [UT] op 2 april 1616, commandeur tot Oudewater, ovl. (52 jaar oud) te Utrecht [UT] op 28 december 1668. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Agatha 105,108,109,111,184,112, geb. te Utrecht [UT] I 1639, ovl. (47 jaar oud) aldaar op 26 mei 1686, volgt VIf
  2.   Maria 185,106, geb. te Utrecht [UT] I 1640, ged. aldaar op 6 december 1640, ovl. (38 jaar oud) aldaar op 20 oktober 1678, tr. (resp. 30 en ongeveer 23 jaar oud) te Utrecht [UT] op 5 januari 1670 met Johannes van Dompselaer, zn. van Vincent van Dompselaer (wijkoper) en Stijntje Folpersdr. van Schayck, ged. te Utrecht [UT] op 11 januari 1646, ovl. (hoogstens 68 jaar oud) voor 1715. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Maria Florisdr. Raap46,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,57, tr. (resp. ongeveer 38 en 26 jaar oud) (2) op 21 oktober 1653 met Albertus Becker, zn. van Samuel Becker (Bewindhebber/ouderling en heemraad) en Jacomina van Baerle, geb. te Wesel [Duitsland] op 18 januari 1627, Advocaat/secretaris van de stad Utrecht/rentmeester, ovl. (54 jaar oud) te Utrecht [UT] op 11 november 1681. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Wijnanda 102, ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 13 februari 1655. 
  2.   Maria 103,110,187,145,188,189,190,191,192,193,194, ged. te Utrecht [UT] op 15 augustus 1656, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) aldaar op 9 september 1691, volgt VIg
  3.   Floris 104,184,113,195,196,114,197,198,199,200, geb. te Utrecht [UT] in 1659, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) aldaar op 25 februari 1691, volgt VIh

VIf.  Agatha van Zuylen, dr. van Johan van Zuylen (commandeur tot Oudewater) en Maria Florisdr. Raap (Vc), geb. te Utrecht [UT] I 1639, ged. aldaar op 23 juni 1639, ovl. (47 jaar oud) aldaar op 26 mei 1686, otr. (1) te Amsterdam [NH] op 11 maart 1662, tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Utrecht [UT] op 20 maart 1662 met Johan van der Poll, geb. te Amsterdam [NH] in 1640, ged. aldaar in 1640, wijncoper te Amsterdam, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Amsterdam [NH] in 1675. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Cornelia 111, volgt VIIa
  2.   Johan 111, volgt VIIb
   Agatha van Zuylen105,108,109,111,184,112, otr. (2) te Amsterdam [NH] op 2 december 1678, tr. (resp. 39 en ongeveer 43 jaar oud) te Sloten [NH] op 19 december 1678 met Hugo Derwall, zn. van Frans Joris Derwall, ged. te Amsterdam [NH] in 1635, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) aldaar in 1680. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Hugo Derwall201,108, zn. van Frans Joris Derwall, otr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) te Amsterdam [NH] op 3 juli 1659 met Anna van Balen, dr. van Lammert van Balen
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Agatha van Zuylen105,108,109,111,184,112, tr. (resp. 44 en ongeveer 43 jaar oud) (3) te Utrecht [UT] op 14 augustus 1683 met Gerard Schuth, ged. te Utrecht [UT] in 1640, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) aldaar in 1690. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Gerard Schuth112,114,202, tr. (ongeveer 49 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 1 januari 1689 met Christina van Wassenaar, Nederlands Hervormd. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Gerard Schuth112,114,202, tr. (3) met Maria van Solingen
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIa.  Cornelia van der Poll, dr. van Johan van der Poll (wijncoper te Amsterdam) en Agatha van Zuylen (VIf), tr. (1) met Jacob Sylvius, ged. gereformeerd te Rotterdam [ZH] op 16 november 1651, medicinae doctor. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Agatha
  2.  Lambert
   Cornelia van der Poll111, tr. (2) met Arnout van Kerckraedt, advocaat te Utrecht/lid Vroedschap Utrecht. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria , begr. te Delft [ZH] op 30 juli 1694, volgt VIIIa
  2.  Judith , volgt VIIIb
   Cornelia van der Poll111, tr. (3) met Prosper de Jouillan, geb. te Valet [Frankrijk]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIa.  Maria van Kerckraedt, dr. van Arnout van Kerckraedt (advocaat te Utrecht/lid Vroedschap Utrecht) en Cornelia van der Poll (VIIa), begr. te Delft [ZH] op 30 juli 1694, otr. (1) te Delft [ZH] op 11 november 1673, tr. te Pijnacker [ZH] op 28 november 1673 met Abraham van den Velde(N), notaris/rentmeester te Delft, begr. te Delft [ZH] op 17 maart 1738. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Maria Elisabeth , geb. in 1685, ged. te Delft [ZH] op 5 september 1685. 
  2.  Arnold , geb. te Delft [ZH] in 1688, ged. aldaar op 10 augustus 1688, klerk. 
  3.  mr. Matthias Abraham , advocaat. 
  Maria van Kerckraedt, tr. (2) met Abraham van den Velde
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Matthias Abraham , advocaat. 

VIIIb.  Judith van Kerckraedt, dr. van Arnout van Kerckraedt (advocaat te Utrecht/lid Vroedschap Utrecht) en Cornelia van der Poll (VIIa), tr. met Arnout Johan van Halen, procureur gerecht Utrecht. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Petrus , volgt IXa

IXa.  Petrus van Halen, zn. van Arnout Johan van Halen (procureur gerecht Utrecht) en Judith van Kerckraedt (VIIIb), tr. met Judith Anna van Kerckraad
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Arnout Johan

VIIb.  Johan van der Poll, zn. van Johan van der Poll (wijncoper te Amsterdam) en Agatha van Zuylen (VIf), tr. met N.N. N.N.
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Catharina Leonora , volgt VIIIc

VIIIc.  Catharina Leonora van der Poll, dr. van Johan van der Poll (VIIb) en N.N. N.N., tr. met Hendrik Reynier van Driessell, geb. te Utrecht [UT], schietschuitschipper van Utrecht op Amsterdam. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna/Johanna Willemina van Driessel, geb. te Utrecht [UT], otr. te De Bilt [UT] op 2 oktober 1765, tr. op 22 oktober 1765 met Jan Dirk Brons, geb. te Grol. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Cornelis Everard van Driessel, geb. te Utrecht [UT], volgt IXb
  3.  Jan (Johannes) , begr. te De Bilt [UT] op 30 april 1795, volgt IXc

IXb.  Cornelis Everard van Driessel, zn. van Hendrik Reynier van Driessell (schietschuitschipper van Utrecht op Amsterdam) en Catharina Leonora van der Poll (VIIIc), geb. te Utrecht [UT], apotheker, tr. (1) na 29 december 1755 met Ida Stenis (ook als Steenis)
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Ida Stenis (ook als Steenis), tr. (1) met Jacobus van Otterspoor, geb. in 1683, grutter, schepen, kerk- en gasthuismeester/burgemeester van IJsselsteijn, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1755. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cornelis Everard van Driessel, tr. (2) met Johanna Wijnber, dr. van Jan Wijnber en Anna Meerman, geb. in 1740, ged. te Amsterdam [NH] op 12 juni 1740. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Willemina Elisabeth , geb. in 1773, ged. te Amsterdam [NH] op 27 juni 1773. 
  2.  Aletta , geb. te Amsterdam [NH] in 1775, ged. aldaar op 29 maart 1775. 
  3.  Aletta , geb. te Amsterdam [NH] in 1779, volgt Xa
  Cornelis Everard van Driessel, tr. (3) met Aletta van Swijndrecht
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xa.  Aletta van Driessel, dr. van Cornelis Everard van Driessel (IXb) (apotheker) en Johanna Wijnber, geb. te Amsterdam [NH] in 1779, ged. aldaar op 31 december 1779, tr. met Johannes Weezelenburg
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Jakoba , geb. te Amsterdam [NH] op 21 augustus 1802, ged. aldaar op 27 augustus 1802. 

IXc.  Jan (Johannes) van Driessell, zn. van Hendrik Reynier van Driessell (schietschuitschipper van Utrecht op Amsterdam) en Catharina Leonora van der Poll (VIIIc), mr. chirurgijn aan De Bild, begr. te De Bilt [UT] op 30 april 1795, tr. met Ebbina Weijers (ook als Weyyers), begr. te De Bilt [UT] op 16 juni 1795. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Catharina Leonora , geb. in 1765, ged. te De Bilt [UT] op 13 oktober 1765. 
  2.  Catharina Leonora (Kaatje) , geb. in 1767, volgt Xb
  3.  Johanna Petronella , geb. in 1769, ged. te De Bilt [UT] op 23 juli 1769. 
  4.  Ebbina , geb. in 1770, ged. te De Bilt [UT] op 14 oktober 1770. 
  5.  Jan Hendrik , geb. in 1775, ged. te De Bilt [UT] op 29 januari 1775. 

Xb.  Catharina Leonora (Kaatje) van Driessell, dr. van Jan (Johannes) van Driessell (IXc) (mr. chirurgijn aan De Bild) en Ebbina Weijers (ook als Weyyers), geb. in 1767, ged. te De Bilt [UT] op 6 september 1767, tr. met Barend Vennekool
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Aaltje , geb. te Amsterdam [NH] in 1796, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Medemblik [NH] op 10 januari 1854, volgt XIa
  2.  Catharina Leonora , geb. te Amsterdam [NH] op 22 september 1798, ged. aldaar op 7 oktober 1798, dienstbare, tr. (resp. 46 en ongeveer 45 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 30 juli 1845 met Crijn Pel, zn. van Crijn Pel en Fransijntje de Nobel, geb. te Amsterdam [NH] in 1800, timmerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Helena , geb. te Amsterdam [NH] op 17 februari 1801, ged. aldaar op 18 februari 1801. 
  4.  Harmanus Johannes , geb. te Amsterdam [NH] op 22 december 1805, ged. aldaar op 5 januari 1806. 
  Barend Vennekool, tr. (2) met Petronella Steinmetz
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIa.  Aaltje Vennekool, dr. van Barend Vennekool en Catharina Leonora (Kaatje) van Driessell (Xb), geb. te Amsterdam [NH] in 1796, ged. aldaar op 13 maart 1796, winkelierster, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Medemblik [NH] op 10 januari 1854, tr. (resp. ongeveer 26 en 30 jaar oud) te Medemblik [NH] op 7 april 1822 met Harmen Boekel, zn. van Egbert Boekel en Annetje Keppel, geb. te Medemblik [NH] op 25 augustus 1791, koopman, ovl. (55 jaar oud) te Medemblik [NH] op 16 september 1846. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Annetje , geb. te Medemblik [NH] in 1823, volgt XIIa
  2.  Aafje , geb. te Medemblik [NH] in 1826, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Haarlemmermeer [NH] op 12 november 1887, volgt XIIb
  3.   Egbert 203, geb. te Medemblik [NH] op 19 november 1828, ovl. (69 jaar oud) op 13 mei 1898, volgt XIIc
  4.  Theunis , geb. te Medemblik [NH] in 1831, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) aldaar op 31 januari 1908, volgt XIId
  5.  Jan , geb. te Medemblik [NH] in 1834, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) aldaar op 6 februari 1870, volgt XIIe
  6.  Simon , geb. te Medemblik [NH] in 1835, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) aldaar op 12 juli 1840. 

XIIa.  Annetje Boekel, dr. van Harmen Boekel (koopman) en Aaltje Vennekool (XIa) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] in 1823, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) te Medemblik [NH] op 28 april 1850 met Jan Smit, zn. van Teunis Smit (grofsmid) en Gerbreg de Jong, geb. te Twisk [NH] in 1829, landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Teunis , geb. te Opperdoes [NH] in 1853, landbouwer, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Enkhuizen [NH] op 10 december 1925, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) (1) op 22 juni 1882 met Marijtje Blokker, dr. van Cornelis Blokker (broodbakker) en Trijntje Mazereeuw, geb. te Opperdoes [NH] in 1856. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden ongeveer 33 jaar oud) (2) te Bovenkarspel [NH] op 22 april 1886 met Geertje Zwaan, dr. van Herke Zwaan en Antje Smit, geb. te Grootebroek [NH] in 1853. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 28 jaar oud) (3) te Bovenkarspel [NH] op 18 juni 1891 met Geertje Visser, dr. van Jan Visser (landbouwer) en Elisabeth de Vries, geb. te Andijk [NH] in 1863. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Herman , geb. te Opperdoes [NH] in 1855, volgt XIIIa
  3.  Aaltje , geb. te Opperdoes [NH] in 1856. 
  4.  Andries , geb. te Opperdoes [NH] in 1861, volgt XIIIb

XIIIa.  Herman Smit, zn. van Jan Smit (landbouwer) en Annetje Boekel (XIIa), geb. te Opperdoes [NH] in 1855, landbouwer, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) op 6 mei 1880 met Trijntje Wijdenes, dr. van Jacob Wijdenes (veehouder) en Geertje Klaver, geb. te Opperdoes [NH] in 1858. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Geertje , geb. te Opperdoes [NH] in 1885, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 37 jaar oud) op 18 mei 1911 met Pieter Pauw, zn. van Pieter Pauw (landbouwer) en Neeltje de Leeuw, geb. te Opperdoes [NH] in 1874, landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan , geb. te Opperdoes [NH] in 1888, landbouwer, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) op 8 mei 1913 met Aaltje de Leeuw, dr. van Jan de Leeuw (landbouwer) en Wijven Schermer, geb. te Opperdoes [NH] in 1892. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIb.  Andries Smit, zn. van Jan Smit (landbouwer) en Annetje Boekel (XIIa), geb. te Opperdoes [NH] in 1861, landbouwer, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) op 26 april 1883 met Trijnte van Asselt, dr. van Andries van Asselt (timmerman) en Trijntje Trompetter, geb. te Opperdoes [NH] in 1862. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Willem , geb. te Opperdoes [NH], tr. (Trijntje ongeveer 19 jaar oud) op 11 mei 1922 met Trijntje Wijdenes, dr. van Cornelis Wijdenes (timmerman) en Trijntje Visser, geb. te Schagen [NH] in 1903, landbouwster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIb.  Aafje Boekel, dr. van Harmen Boekel (koopman) en Aaltje Vennekool (XIa) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] in 1826, veehoudster, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Haarlemmermeer [NH] op 12 november 1887, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 33 jaar oud) (1) te Medemblik [NH] op 2 mei 1847 met Klaas Vlam, zn. van Aarjen Vlam (mr. broodbakker) en Dieuwertje Pijper, geb. te Twisk [NH] in 1814, landman. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Aafje Boekel, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 50 jaar oud) (2) te Opperdoes [NH] op 12 juni 1861 met Jacob Mantel, zn. van Jacob (De Jonge) Mantel en Teetje Jans Groen, geb. te Andijk [NH] in 1811, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Haarlemmermeer [NH] op 11 oktober 1870. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Aafje , geb. te Andijk [NH] in 1862, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 31 jaar oud) op 19 oktober 1892 met Pieter Goulooze, zn. van Willem Goulooze (arbeider) en Janna Snoodijk, geb. te Haarlemmermeer [NH] in 1861, stoker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Antje , geb. te Andijk [NH] in 1865, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 35 jaar oud) op 4 december 1890 met Dirk de Man, zn. van Dirk de Man (winkelier) en Anna Luijf, geb. te Weesp [NH] in 1855, timmerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jacob Mantel, zn. van Jacob (De Jonge) Mantel en Teetje Jans Groen, tr. (2) met Trijntje Zwiep
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIc.  Egbert Boekel, zn. van Harmen Boekel (koopman) en Aaltje Vennekool (XIa) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] op 19 november 1828, koopman, ovl. (69 jaar oud) op 13 mei 1898, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) op 23 mei 1852 met Grietje Kaan, dr. van Cornelis Kaan (zeeman) en Maartje Lont, geb. te Wieringen [NH] op 24 mei 1829, naaister, ovl. (68 jaar oud) te Medemblik [NH] op 15 mei 1898. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.   Aaltje 203,204, geb. te Medemblik [NH] in 1852, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) aldaar op 8 november 1895, volgt XIIIc
  2.  Cornelis , geb. te Medemblik [NH] op 22 oktober 1854, ovl. (3 dagen oud) aldaar op 25 oktober 1854. 
  3.  Herman , geb. te Medemblik [NH] op 22 oktober 1854, ovl. (3 dagen oud) aldaar op 25 oktober 1854. 
  4.  Cornelis , geb. te Medemblik [NH] in 1857, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) aldaar op 18 augustus 1930, volgt XIIId
  5.  Herman Egbertszoon , geb. te Medemblik [NH] in 1859, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) aldaar op 9 december 1930, volgt XIIIe
  6.  Simon , geb. te Medemblik [NH] in 1862, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) aldaar op 1 november 1884. 
  7.  Maartje , geb. te Medemblik [NH] in 1862, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) aldaar op 14 mei 1893, volgt XIIIf
  8.  Adriaan , geb. te Medemblik [NH] in 1864, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) aldaar op 8 november 1950, volgt XIIIg
  9.  Jan , geb. te Medemblik [NH] in augustus 1865, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 12 november 1865. 
  10.  Trijntje , geb. te Medemblik [NH] op 7 oktober 1866, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 23 november 1946, volgt XIIIh
  11.  Jan , geb. te Medemblik [NH] in 1869, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) aldaar op 17 november 1871. 
  12.  Dirk , geb. te Medemblik [NH] in oktober 1870, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 19 december 1870. 
  13.  Cornelia , geb. te Medemblik [NH] in 1873, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) aldaar op 21 februari 1873. 

XIIIc.  Aaltje Boekel, dr. van Egbert Boekel (XIIc) (koopman) en Grietje Kaan (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1852, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) aldaar op 8 november 1895, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 29 jaar oud) te Medemblik [NH] op 9 juli 1885 met Dirk Hendrik Zintel (ook als Zindel), zn. van Hendrik Zintel (ook als Zindel) en Grietje Molenbelt, geb. te Hoorn [FR] in 1856, 3e komp. hospitaal soldaten, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10 mei 1888. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hendrik Egbert , geb. te Utrecht [UT] op 9 mei 1886, telegrafist, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 6 april 1942, tr. (resp. 34 en ongeveer 38 jaar oud) te Arnhem [GE] op 20 april 1921 met Johanna Dirkje Blom, dr. van Jacob Blom en Jantje Nieveen, geb. te Arnhem [GE] in 1883. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Margaretha Alida Eveline , geb. te Utrecht [UT] op 28 september 1887. 
   Dirk Hendrik Zintel (ook als Zindel)205,203,206, zn. van Hendrik Zintel (ook als Zindel) en Grietje Molenbelt, tr. (ongeveer 27 jaar oud) (1) te Breda [NB] op 7 mei 1883 met Catharina Johanna Hoogenbergh
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIId.  Cornelis Boekel, zn. van Egbert Boekel (XIIc) (koopman) en Grietje Kaan (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1857, koopman, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Medemblik [NH] op 18 augustus 1930, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) op 9 maart 1879 met Antje Riesebos, dr. van Cornelis Riesebos (schilder) en Neeltje Franx, geb. te Medemblik [NH] in 1856, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) aldaar op 22 maart 1918. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Egbert , geb. te Medemblik [NH], koopman, tr. (Geessiena ongeveer 21 jaar oud) op 9 maart 1904 met Geessiena Henderika Heijerman, dr. van Hendrik Heijerman (commies bij de rijksbelastingen) en Aaltje Grasthuis, geb. te Oude Pekela [GR] in 1883. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIe.  Herman Egbertszoon Boekel, zn. van Egbert Boekel (XIIc) (koopman) en Grietje Kaan (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1859, koopman, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Medemblik [NH] op 9 december 1930, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Texel op 28 augustus 1884 met Pietertje Stoepker, dr. van Roelof Stoepker (landbouwer) en Pietertje Boon, geb. te Texel in 1858. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Herman Egbertszoon Boekel, tr. (resp. ongeveer 38 en 35 jaar oud) (2) te Medemblik [NH] op 31 januari 1897 met Befke Buma, dr. van Auke Buma en Geertje de Jong, geb. te Ijlst [FR] op 17 januari 1862, ovl. (64 jaar oud) te Medemblik [NH] op 22 januari 1926. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Auke , geb. te Medemblik [NH] in april 1900, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 19 juli 1900. 

XIIIf.  Maartje Boekel, dr. van Egbert Boekel (XIIc) (koopman) en Grietje Kaan (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1862, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) aldaar op 14 mei 1893, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) op 1 februari 1885 met Philippus Beek, zn. van Klaas Beek en Pietertje Meijer, geb. te Medemblik [NH] in 1860, timmerman. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Nicolaas , geb. te Medemblik [NH] in 1886, timmerman, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) op 24 mei 1912 met Grietje van Velden, dr. van Cornelis van Velden (mandenmaker) en Jacoba Kroonstuiver, geb. te Medemblik [NH] in 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Margaretha Petronella , geb. te Medemblik [NH] in 1890, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Medemblik [NH] op 25 september 1919 met Gerrit Jan Hobbelman, geb. te Hoorn [FR] in 1893, kantoorbediende. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIg.  Adriaan Boekel, zn. van Egbert Boekel (XIIc) (koopman) en Grietje Kaan (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1864, timmerman, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Medemblik [NH] op 8 november 1950, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) op 23 juni 1889 met Neeltje Oortgijsen, dr. van Klaas Ferdinant Oortgijsen (timmerman) en Catharina Visser, geb. te Medemblik [NH] in 1866, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) aldaar op 16 maart 1943. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Elisabeth , geb. te Medemblik [NH] in 1893, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 27 jaar oud) te Medemblik [NH] op 26 februari 1914 met Pieter Smit, zn. van Jan Pieterszoon Smit en Trijntje de Vries, geb. te Midwoud [NH] in 1887, timmerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIh.  Trijntje Boekel, dr. van Egbert Boekel (XIIc) (koopman) en Grietje Kaan (naaister), geb. te Medemblik [NH] op 7 oktober 1866, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 23 november 1946, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) op 13 november 1890 met Egbert Fransen, zn. van Jan Fransen (metselaar) en Johanna Tissing, geb. te Medemblik [NH] op 13 februari 1859, timmerman, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 11 juli 1937. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Egbert , geb. en ovl. te Medemblik [NH] op 22 februari 1892. 
  2.  Jan , geb. te Medemblik [NH] op 23 oktober 1892, ovl. (83 jaar oud) te Amstelveen [NH] op 22 oktober 1976, volgt XIVa
  3.  Doodgeb. zoon , geb. te Medemblik [NH] op 22 februari 1894. 
  4.  Margaretha Catharina Johanna , geb. te Medemblik [NH] op 24 oktober 1896. 
  5.  Johanna , geb. te Medemblik [NH] op 14 augustus 1899, ovl. (86 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 25 april 1986. 
  6.  Egbert , geb. te Medemblik [NH] in 1904, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) te Amsterdam [NH] in 1922. 

XIVa.  Jan Fransen, zn. van Egbert Fransen (timmerman) en Trijntje Boekel (XIIIh), geb. te Medemblik [NH] op 23 oktober 1892, arts, ovl. (83 jaar oud) te Amstelveen [NH] op 22 oktober 1976, tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 9 februari 1922 met Johanna Rosina Hubertina Theodora Janssens, dr. van Joannes Josephus Hubertus Janssens en Engelina Johanna Koster, geb. te Maastricht [LI] op 29 november 1899, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 6 oktober 1967. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Egbert , geb. en ovl. te Amsterdam [NH] in 1924. 
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIId.  Theunis Boekel, zn. van Harmen Boekel (koopman) en Aaltje Vennekool (XIa) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] in 1831, verver, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Medemblik [NH] op 31 januari 1908, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te Zuid-Scharwoude [NH] op 17 februari 1867 met Frederica Schermer, geb. te Schermerhorn [NH] in 1835, dienstmeid. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Aaltje , geb. te Zuid-Scharwoude [NH] in 1869, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 8 maart 1936. 
  Theunis Boekel, tr. (resp. ongeveer 56 en ongeveer 50 jaar oud) (2) te Hoogwoud [NH] op 19 mei 1887 met Trijntje Gorter, dr. van Pieter Gorter en Neeltje de Graaf, geb. te Hoogwoud [NH] in 1837, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Barsingerhorn [NH] op 17 februari 1904. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Trijntje Gorter, dr. van Pieter Gorter en Neeltje de Graaf, tr. (2) met Arien Nieuwpoort
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIe.  Jan Boekel, zn. van Harmen Boekel (koopman) en Aaltje Vennekool (XIa) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] in 1834, schilder, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Medemblik [NH] op 6 februari 1870, tr. met Johanna Eikema, dr. van Jasper Eikema en Elizebeth Engelina , geb. te Medemblik [NH] in 1831, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) aldaar op 14 juli 1880. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Herman , geb. te Medemblik [NH] in februari 1859, ovl. (7 weken oud) aldaar op 23 maart 1859. 
  2.  Elisabeth Engelina , geb. te Medemblik [NH] in 1861, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) aldaar op 2 maart 1886. 
  3.  Aaltje , geb. te Medemblik [NH] in 1863, volgt XIIIi

XIIIi.  Aaltje Boekel, dr. van Jan Boekel (XIIe) (schilder) en Johanna Eikema, geb. te Medemblik [NH] in 1863, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) op 1 juni 1888 met Luitjen Mulder, zn. van Ludolf Heeres Mulder (cafehouder) en Jeltina Pottjewijd, geb. te Oude Pekela [GR] in 1858, rijksambtenaar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ludolf , geb. te Schermerhorn [NH] in 1890, commies, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 19 jaar oud) te Groningen [GR] op 30 januari 1913 met Elisabeth Jakobina Ritsema, dr. van Jacob Ritsema (kruidenier) en Jakobina Tamminga, geb. te Wildervank [GR] in 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johanna Jeltina , geb. te Schermerhorn [NH] in 1892, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 29 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 16 augustus 1917 met Adam Hendrik Bracht, zn. van Sipko Bracht en Jantje Peper, geb. te Naarden [NH] in 1888, goederenklerk-stationsassistent. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIg.  Maria Becker, dr. van Albertus Becker (Advocaat/secretaris van de stad Utrecht/rentmeester) en Maria Florisdr. Raap (Vc), ged. te Utrecht [UT] op 15 augustus 1656, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) aldaar op 9 september 1691, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Utrecht [UT] op 15 februari 1682 met Willem van Zuylen, zn. van Henrick van Zuylen (notaris te Utrecht) en Gerarda Ridder, ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 22 september 1653, advocaat. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Henric 187, ged. te Utrecht [UT] op 20 september 1682. 
  2.   Gerarda Jacoba (Gerharda213) , ged. te Utrecht [UT] op 10 januari 1685, volgt VIIc
  3.   Maria 190,214, ged. te Utrecht [UT] op 16 november 1687, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) te Montfoort [UT] voor 25 september 1740, volgt VIId
  4.   Stefania 191, ged. te Utrecht [UT] op 16 november 1687. 
  5.   Adriana 192, ged. te Utrecht [UT] op 23 september 1691. 
  6.   Johan 193, ged. te Utrecht [UT] op 25 april 1695. 
  7.   Johanna Elisabeth 194, ged. te Utrecht [UT] op 3 juni 1697, volgt VIIe
  8.   Aelbert Matthijs 188, ged. te Utrecht [UT] op 18 januari 1684. 

VIIc.   Gerarda Jacoba (Gerharda213) van Zuylen (van Zuilen208, van Suijlen213), dr. van Willem van Zuylen (advocaat) en Maria Becker (VIg), ged. te Utrecht [UT] op 10 januari 1685, otr. op 29 december 1695, tr. (resp. ongeveer 11 en 21 jaar oud) te Utrecht [UT] op 14 januari 1696 met Floris Johannes van Ewijck, zn. van Johan van Ewijck en N.N. Mareschall, geb. te Utrecht [UT] op 29 december 1674, medicinae doctor, ovl. (29 jaar oud) te Utrecht [UT] op 23 december 1704. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Johan/jan Hendrik 210,215,216,217,218, geb. te Utrecht [UT] op 30 november 1696, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 17 januari 1782, volgt VIIId
  2.   Johan Henrick 209,219, ged. te Utrecht [UT] op 2 december 1696, begr. aldaar op 28 januari 1782. 
  3.   Gerarda Maria 211, ged. te Utrecht [UT] op 8 mei 1698. 
  4.   Maria Florentina 212, ged. te Utrecht [UT] op 27 juli 1699. 
  5.   Peter Johannes 213, ged. te Utrecht [UT] op 11 september 1701, onderkoopman en tweede administrateur van de Java's noordoostkust, tr. met Susanna Engelberta de la Bouck. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIId.  Johan/jan Hendrik van Ewijck, zn. van Floris Johannes van Ewijck (medicinae doctor) en Gerarda Jacoba van Zuylen (VIIc), geb. te Utrecht [UT] op 30 november 1696, ged. aldaar op 2 december 1696, ondercoopman VOC/ambachtsheer van oostbroek en van De Bildt, ovl. (85 jaar oud) te Utrecht [UT] op 17 januari 1782, begr. aldaar op 28 januari 1782, tr. met Anna Geertruyd Cluysenaar, dr. van Joachimus Petrus Cluysenaar en Geertruyda Schimmelpenninck, geb. te Utrecht [UT] op 15 juli 1705, ged. aldaar op 19 juli 1705, ovl. (87 jaar oud) aldaar op 3 februari 1793. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Floris Petrus 215,216,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,218,235,236, geb. te Utrecht [UT] op 2 september 1737, ovl. (76 jaar oud) aldaar op 7 december 1813, volgt IXd
  2.  Theodora Maria , geb. te Utrecht [UT] in 1740, ged. aldaar op 24 maart 1740. 
   Anna Geertruyd Cluysenaar220,215,216,218, dr. van Joachimus Petrus Cluysenaar en Geertruyda Schimmelpenninck, tr. (2) met Hendrick Hilgers
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXd.  Floris Petrus van Ewijck, zn. van Johan/jan Hendrik van Ewijck (VIIId) (ondercoopman VOC/ambachtsheer van oostbroek en van De Bildt) en Anna Geertruyd Cluysenaar, geb. te Utrecht [UT] op 2 september 1737, ged. aldaar op 5 september 1737, Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht, ovl. (76 jaar oud) te Utrecht [UT] op 7 december 1813, tr. (resp. 31 en 33 jaar oud) (1) te Utrecht [UT] op 26 september 1768 met Johanna Maria Craeyvanger, dr. van Gysbert Craeyvanger en Geertruyd Margaretha Bongart (Ook Bongers), geb. op 15 februari 1735, ovl. (35 jaar oud) op 20 maart 1770. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jan Hendrik (Johan) 221,237, geb. te Utrecht [UT] op 18 februari 1770, ovl. (61 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 12 april 1831, volgt Xc
   Floris Petrus van Ewijck215,216,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,218,235,236, otr. (2) op 17 oktober 1773, tr. (resp. 36 en 22 jaar oud) te Utrecht [UT] op 17 oktober 1773 met Sara Maria de la Court, dr. van Mr. Pieter de la Court en Alida Maria Pompe van Meerdervoort, geb. te Amsterdam [NH] op 12 februari 1751, ged. aldaar op 14 februari 1751, ovl. (39 jaar oud) te Utrecht [UT], begr. aldaar op 3 juni 1790. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Anna Henrietta 223,234,239,240,241,242,243,244,245,246, geb. in 1775, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) aldaar op 16 december 1851, volgt Xd
  2.   Alida Maria 224, geb. te Utrecht [UT] in 1777, ged. aldaar op 7 februari 1777. 
  3.   Pieter 225, geb. te Utrecht [UT] in 1778, ged. aldaar op 10 juni 1778. 
  4.   Marinus Petrus 226, geb. te Amersfoort [UT] in 1779, ged. te Utrecht [UT] op 30 juni 1779, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 26 november 1811. 
  5.   Florentina Maria 227, ged. te Utrecht [UT] op 24 december 1780, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) aldaar op 1 oktober 1815. 
  6.   Cornelis Frederik 228,247, geb. te Utrecht [UT] in 1782, ged. aldaar op 11 januari 1782, begr. aldaar op 30 oktober 1784. 
  7.   Willem Alexander 229, geb. te Utrecht [UT] in 1783, ged. aldaar op 28 december 1783, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Bemmel [GE] op 31 mei 1833. 
  8.   Maria Alida 230, geb. te Utrecht [UT] in 1785, ged. aldaar op 27 juli 1785. 
  9.   Daniel Jacob 231,235,248,249,250,251, geb. te Utrecht [UT] op 13 november 1786, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 15 december 1858, volgt Xe
  10.   Abraham Allard 232,252, geb. te Utrecht [UT] op 25 december 1787, ged. aldaar op 30 december 1787, begr. aldaar op 23 juni 1788. 
  11.   Sara Benjamina 233,236,253,254,255, geb. te Utrecht [UT] op 4 juni 1790, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 9 april 1869, volgt Xf

Xc.  mr Jan Hendrik (Johan) van Ewijck, zn. van Floris Petrus van Ewijck (IXd) (Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht) en Johanna Maria Craeyvanger, geb. te Utrecht [UT] op 18 februari 1770, ged. aldaar op 21 februari 1770, ovl. (61 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 12 april 1831, tr. met Anna Gerarda Bonnet, dr. van Louis Bonnet en Maria Kuipers, geb. te Zutphen [GE] in 1774, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Baarn [UT] op 24 maart 1845. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Maria Johanna 257, geb. in 1799, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Baarn [UT] op 26 februari 1882, volgt XIb

XIb.  Maria Johanna van Ewijck, dr. van mr Jan Hendrik (Johan) van Ewijck (Xc) en Anna Gerarda Bonnet, geb. in 1799, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Baarn [UT] op 26 februari 1882, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 17 oktober 1821 met Jhr Albert Willem Laan, geb. in 1792, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Baarn [UT] op 30 juli 1847. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna Maria , geb. te Baarn [UT] op 23 december 1823, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1878, volgt XIIf
  2.  Henriette Arnoldina , geb. in juni 1831, ovl. (8 maanden oud) te Baarn [UT] op 17 februari 1832. 
  3.   Jhr Albert Willem 257,258, geb. te Baarn [UT] op 23 maart 1843, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10 juni 1905. 

XIIf.  Jkvr Anna Maria Laan, dr. van Jhr Albert Willem Laan en Maria Johanna van Ewijck (XIb), geb. te Baarn [UT] op 23 december 1823, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1878, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Eemnes [UT] op 28 juni 1848 met Ds. Arent Joan Petrus Oort, zn. van Ds. Hendrikus Oort en Petronella Everhardina Lemker, geb. te Rotterdam [ZH] op 3 augustus 1821. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Petronella Everharda 259,260, geb. te Broek in Waterland [NH] op 19 mei 1850, ovl. (82 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 15 februari 1933, volgt XIIIj
  2.  Nancij , geb. te Alkmaar [NH] in 1855, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) aldaar op 28 februari 1939, volgt XIIIk

XIIIj.  Petronella Everharda Oort, dr. van Ds. Arent Joan Petrus Oort en Jkvr Anna Maria Laan (XIIf), geb. te Broek in Waterland [NH] op 19 mei 1850, ovl. (82 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 15 februari 1933, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 23 april 1874 met Jan Daniel Boeke, zn. van Jan Boeke (predikant) en Jennij de Stoppelaar Blijdesteijn, geb. te Amsterdam [NH] op 29 november 1842, doopsgezind, directeur rijks-hbs, ovl. (59 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 28 oktober 1902. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Arent Joan Petrus 260, geb. te Alkmaar [NH] op 4 september 1875, ovl. (84 jaar oud) op 26 oktober 1959, volgt XIVb
  2.   Maria Johanna 259,261, geb. te Alkmaar [NH] op 26 mei 1876, ovl. (64 jaar oud) te Utrecht [UT] op 16 september 1940, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 12 juni 1901 met Dirk Ritman, zn. van Teunis Hendrikus Ritman en Jannetje van den Berg, geb. te Schiedam [ZH] op 6 december 1873, 2e luitenant bij instructiebataljon, ovl. (85 jaar oud) te Haarlem [NH] op 2 augustus 1959. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Daniel , geb. te Alkmaar [NH] op 14 december 1877, ovl. (20 jaar oud) te Utrecht [UT] op 6 oktober 1898. 
  4.  Anna Maria , geb. te Alkmaar [NH] op 21 maart 1880, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 13 december 1958, tr. (beiden 24 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 6 april 1904 met Cornelis Johannes Eijma, zn. van Abraham Pieter Joseph Eijma en Antje Zelvelder, geb. te Ankeveen [NH] op 16 mei 1879, secretarie-ambtenaar, ovl. (68 jaar oud) te Ermelo [GE] op 16 maart 1948. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Dionijs Emil , geb. te Alkmaar [NH] op 23 augustus 1881, ovl. (81 jaar oud) te Haarlem [NH] op 2 maart 1963, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Utrecht [UT] op 12 maart 1908 met Maria Paulina Mansvelt, dr. van Nicolaas Mansvelt en Dorothee Idalie Egenie Ulrique Schussler, geb. te Stellenbosch [CA, R.S.A.] op 21 november 1886, ovl. (71 jaar oud) te Bennebroek [NH] op 16 maart 1958. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Cornelis (quacker) , geb. te Alkmaar [NH] op 25 september 1884, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 7 maart 1966, volgt XIVc

XIVb.  ds. Arent Joan Petrus Boeke, zn. van Jan Daniel Boeke (directeur rijks-hbs) en Petronella Everharda Oort (XIIIj), geb. te Alkmaar [NH] op 4 september 1875, predikant, ovl. (84 jaar oud) op 26 oktober 1959, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (1) te Hilversum [NH] op 24 maart 1902 met Maria Elizabeth Ledeboer, dr. van Rudolph Ledeboer (gemeente-ontvanger/secretaris) en Wilhelmine Marie Charlotte Scholten, geb. te Rotterdam [ZH] op 24 februari 1879, ovl. (38 jaar oud) te Utrecht [UT] op 6 juni 1917. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan Daniel , geb. te Noordwijkerhout [ZH] op 22 februari 1903, tr. (19 dagen oud) te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 13 maart 1903 met Louisa Jacoba Minkenhof, dr. van Samuel Minkenhof en Margaretha van Raalte, geb. te Amsterdam [NH] op 28 augustus 1904. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Wilhelmine Maria Charlotte , geb. te Noordwijkerhout [ZH] op 3 oktober 1904, tr. (45 jaar oud) te Middelburg [ZE] op 16 september 1950 met Johan van Mill, zn. van Johannes Antonius Aloysius van Mill en Jannetje van der Oord. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Rudolph , geb. te Noordwijkerhout [ZH] op 15 juni 1906, tr. (56 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 25 oktober 1962 met Afgeschermd , kind van Christiaan Lafeber en Willemina Johanna Elisabeth van Gent. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Albertina Maria , geb. te Noordwijkerhout [ZH] op 7 november 1908, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) (1) te Schoorl [NH] op 2 augustus 1932 met Johannes Cornelis Peeck, zn. van Antonie Johannes Peeck en Johanna Veenhuijsen, geb. te Schoorl [NH] op 24 mei 1901, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 15 juli 1956. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 48 en 55 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 18 mei 1957 met Josephus Hendrik Willem Warners, zn. van Cornelis Jacobus Warners en Johanna Willemina Frederika Niemann, geb. te Nieuw-Vennep [NH] op 5 maart 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Cornelis Benjamin (Kees) , geb. te Noordwijkerhout [ZH] in 1912, arts; woonde als arts te Valthermond, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Zwolle [GE] op 30 september 1946, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 21 december 1939 met Afgeschermd , kind van Hermanus Wils en Alida Jansen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   ds. Arent Joan Petrus Boeke260, tr. (resp. 44 en 39 jaar oud) (2) te Amsterdam [NH] op 11 september 1919 met Christina Elisabeth Klapmeijer, dr. van Johan Philip Klapmeijer en Frederika Henrietta Ringk, geb. te Amsterdam [NH] op 15 oktober 1879, ovl. (70 jaar oud) te Zandvoort [DR] op 16 april 1950. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Pieter Kramer en Geertje Jonker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Adrien Bernard Maria Brans en Jacoba Francina Theresia Maria Carolina Josephina Woltering. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVc.  Cornelis (quacker) Boeke, zn. van Jan Daniel Boeke (directeur rijks-hbs) en Petronella Everharda Oort (XIIIj), geb. te Alkmaar [NH] op 25 september 1884, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 7 maart 1966, tr. (beiden 27 jaar oud) te Birmingham [Groot BrittaniŽ] op 19 december 1911 met Beatrice Cadbury, dr. van Richard Cadbury en Emma Richard Wilson, geb. op 28 april 1884. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Tijmen Heinrich Jacobse en Wilhelmina Catharina van Domselaar. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (Marius 44 jaar oud) (2) te Rotterdam [ZH] op 30 januari 1953 met Marius Jan Pekema, zn. van ds. Jelle Pekema (predikant) en Catharina Elisabeth Ledeboer, geb. te Rijswijk [GE] op 4 september 1908, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 22 september 1961. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Jacobus van der Wilt en Anthonia Korsten. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Hendrik Nico Koning en Maria Paulina Elize Adelaide Henriette Catharina Pellemans. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Anthonius Matthias de Lange (advocaat en procureur) en Johanna Maria Wagemaker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Afgeschermd

XIIIk.  Nancij Oort, dr. van Ds. Arent Joan Petrus Oort en Jkvr Anna Maria Laan (XIIf), geb. te Alkmaar [NH] in 1855, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) aldaar op 28 februari 1939, tr. (resp. ongeveer 23 en 26 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 15 augustus 1878 met Jan de Lange, zn. van Cornelis Johannes de Lange en Maria Petronella Visser Bender, geb. te Alkmaar [NH] op 30 september 1851, doopsgezind, kassier, ovl. (88 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 22 augustus 1940. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Cornelis Johannes , geb. te Alkmaar [NH] op 9 november 1879, ovl. (7 jaar oud) aldaar op 10 februari 1887. 
  2.  Arent Joan , geb. op 8 november 1880, ovl. (72 jaar oud) op 14 februari 1953. 
  3.  Anna Maria , geb. te Alkmaar [NH] op 24 februari 1882, ovl. (88 jaar oud) op 10 oktober 1970, tr. (resp. 27 en 35 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 14 oktober 1909 met Johannes Christiaan Frederik Hooijkaas, zn. van Isaac Hooijkaas en Petronella Everharda Oort, geb. te Rotterdam [ZH] op 9 juni 1874, luitenant ter zee, ovl. (90 jaar oud) op 16 december 1964. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Marinus Albertus , geb. te Alkmaar [NH] op 14 november 1884, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 3 augustus 1962, volgt XIVd
  5.  Marie Pieter , geb. te Alkmaar [NH] op 21 juli 1886, ovl. (49 jaar oud) op 29 februari 1936, tr. met Thalia Bartha Gerstel, dr. van Petrus Arnoldus Gerstel en Johanna Petronella van Wijk, geb. te Amsterdam [NH] op 16 januari 1881, ovl. (90 jaar oud) te Katwijk aan Zee [ZH] op 10 juli 1971. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Petronella Everharda , geb. te Alkmaar [NH] op 29 maart 1888, ovl. (76 jaar oud) op 9 december 1964, tr. (resp. 25 en 35 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 16 september 1913 met Jacobus Degenaar, zn. van Antonij Gerrit Degenaar en Gesina Clasina Boerlage, geb. te Monnickendam [NH] op 17 juli 1878, arts, ovl. (79 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 9 augustus 1957. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Hendrika Arnolddina , geb. te Alkmaar [NH] op 25 juni 1892, tr. met Tjeerd Hoekstra, zn. van Tjeerd Hoekstra (arts) en Foskea van Setten, geb. te Heiloo [NH] op 8 augustus 1897, ovl. (80 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 26 juni 1978. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVd.  Marinus Albertus de Lange, zn. van Jan de Lange (kassier) en Nancij Oort (XIIIk), geb. te Alkmaar [NH] op 14 november 1884, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 3 augustus 1962, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) (1) te Amsterdam [NH] op 20 april 1911 met Jkvr Ada Emma Carolina de Sturier de Frienisberg, dr. van Jkhr Ludwig August Henri de Sturier de Frienisberg (notaris/burgemeester) en Siebrig Veldman, geb. te Ten Boer [GR] op 8 april 1882, ovl. (67 jaar oud) te Haarlem [NH] op 1 februari 1950. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hilda , geb. op 6 april 1916, ovl. (38 jaar oud) op 26 december 1954. 
  2.  Davida , geb. te Alkmaar [NH] op 4 mei 1919, ovl. (27 jaar oud) op 10 mei 1946. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  Marinus Albertus de Lange, tr. (2) met Anna Marie Reelick, dr. van Sebastiaan Petrus Reelick en Maria Johanna Wehrmeijer
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xd.  Anna Henrietta van Ewijck, dr. van Floris Petrus van Ewijck (IXd) (Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht) en Sara Maria de la Court, geb. in 1775, ged. te Utrecht [UT] op 22 juni 1775, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) aldaar op 16 december 1851, otr. op 16 november 1800, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 34 jaar oud) te Utrecht [UT] op 2 december 1800 met Johan Gerard Swellengrebel, zn. van Johannes Willem Swellengrebel en Geertruida Elisabeth Hilgers, geb. in 1766, ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 25 mei 1766, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) aldaar op 12 september 1854. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Johanna Wilhelmina Elisabeth 239,266, geb. op 9 juni 1802, ged. te Utrecht [UT] op 16 juni 1802. 
  2.   Sara Maria 240,244,267, geb. te Utrecht [UT] op 10 oktober 1803, ovl. (88 jaar oud) aldaar op 16 november 1891, volgt XIc
  3.   Johanna Elisabeth Willemina 241, geb. op 4 december 1805, ged. te Utrecht [UT] op 22 december 1805, ovl. (35 jaar oud) aldaar op 10 februari 1841. 
  4.   Florentine Elisabeth 242, geb. in 1808, ged. te Utrecht [UT] op 31 januari 1808, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) aldaar op 15 april 1891. 
  5.   Anna Henriette 246, geb. op 10 februari 1810, ged. te Utrecht [UT] op 25 februari 1810, ovl. (64 jaar oud) aldaar op 30 mei 1874. 
  6.  Catharina Wilhelmina Johanna , geb. te Utrecht [UT] op 11 februari 1812, ovl. (57 jaar oud) aldaar op 19 januari 1870. 
  7.   Johannes Willem 268,269, geb. te Utrecht [UT] op 7 december 1813, ovl. (20 jaar oud) aldaar op 1 juli 1834. 
  8.  Sara Florisa , geb. te Utrecht [UT] op 16 juli 1815, ovl. (66 jaar oud) aldaar op 14 november 1881. 
  9.   Johan Gerard Hendrik 243, geb. te Utrecht [UT] op 30 maart 1821, ovl. (33 jaar oud) aldaar op 12 mei 1854. 

XIc.  Sara Maria Swellengrebel, dr. van Johan Gerard Swellengrebel en Anna Henrietta van Ewijck (Xd), geb. te Utrecht [UT] op 10 oktober 1803, ged. aldaar op 16 oktober 1803, ovl. (88 jaar oud) aldaar op 16 november 1891, tr. (resp. 32 en 41 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13 januari 1836 met prof.dr. Herman Johan Royaards, zn. van prof. Hermanus Royaards (prof. in Goedgeleerdheid) en Johanna Henriette Schorer, geb. te Utrecht [UT] op 3 oktober 1794, ged. aldaar op 12 oktober 1794, hoogleraar in kerk- en dogmengeschiedenis, ovl. (59 jaar oud) te Utrecht [UT] op 2 januari 1854. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Henriette Johanna , geb. te Utrecht [UT] op 26 april 1837, ovl. (11 maanden oud) aldaar op 14 april 1838. 
  2.   N.N. 273, geb. te Utrecht [UT] op 30 mei 1838 (doodgeb.). 
  3.  Anna Henrietta , geb. te De Bilt [UT] op 30 juli 1840, ovl. (1 jaar oud) te Utrecht [UT] op 1 september 1841. 
  4.  Godfried Johan , geb. te Utrecht [UT] op 10 januari 1842, ovl. (62 jaar oud) te Karlsbad [Duitsland] op 13 juni 1904. 
  5.  Johan Gerard Maurits , geb. te Utrecht [UT] op 10 juni 1843. 
  6.  Albertus Johannes , geb. te De Bilt [UT] op 2 juni 1846. 
   prof.dr. Herman Johan Royaards270,271,244,272, zn. van prof. Hermanus Royaards (prof. in Goedgeleerdheid) en Johanna Henriette Schorer, tr. (resp. 30 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Utrecht [UT] op 6 april 1825 met Hendrika Johanna Both Hendriksen, dr. van Willem Jan Both Hendriksen en Elisabeth Charlotte Winter, geb. in 1804, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Utrecht [UT] op 6 oktober 1832. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xe.  dr./mr Daniel Jacob van Ewijck, zn. van Floris Petrus van Ewijck (IXd) (Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht) en Sara Maria de la Court, geb. te Utrecht [UT] op 13 november 1786, ged. aldaar op 19 november 1786, gouverneur Drenthe/Minister van Staat, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht [UT] op 15 december 1858, tr. (resp. 33 en 22 jaar oud) te Utrecht [UT] op 21 september 1820 met Johanna Wijnanda Hermina Ram, dr. van Philippe Ram (burgemeester) en Jacoba Aletta Francina Grothe, geb. te Utrecht [UT] op 27 maart 1798, ged. aldaar op 4 april 1798, ovl. (37 jaar oud) te Assen [DR] op 29 juni 1835, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Johan Hendrik Floris , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 2 november 1821, ovl. (63 jaar oud) te Maarssen [UT] op 27 april 1885, tr. (resp. 46 en 44 jaar oud) (1) te Utrecht [UT] op 14 november 1867 met Adriana Pauline van der Bilt, dr. van Mr. Francois Nicolaas van der Bilt (voorzitter arrondissementsrechtbank) en Geertruida Johanna van Hoorn, geb. te Goes [ZE] op 13 juli 1823, ovl. (36 jaar oud) te Maarssen [UT] op 11 april 1860. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 46 en 29 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 14 november 1867 met Adolphine Johanna van Hoeij Schilthouwer, dr. van Adolph Johan van Hoeij Schilthouwer en Johanna Jacoba Catharina Masria van der Cuijsse, geb. te Utrecht [UT] op 21 januari 1838. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Philippina Jacoba 249, geb. te Brussel [VB, BelgiŽ] op 6 februari 1823, volgt XId
  3.  Elise Clara Jacoba , geb. in 1825, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27 mei 1898. 
  4.  Petrus Marinus , geb. te Brussel [VB, BelgiŽ] op 3 juni 1826, ovl. (1 jaar oud) op 6 augustus 1827, begr. te St. Gilles [BelgiŽ] in 1827. 
  5.  Catharina Maria Henriette , geb. in 1828, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Utrecht [UT] op 5 november 1909. 
  6.  Johannes Diderik Gerard Eduard , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 15 februari 1830, ovl. (56 jaar oud) te Zeist [UT] op 20 februari 1886, volgt XIe
  7.   Johanna Albertine 248,251,277,278,279,280,281,282,283, geb. te Assen [DR] op 29 juni 1835, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24 mei 1898, volgt XIf

XId.  Philippina Jacoba van Ewijck, dr. van dr./mr Daniel Jacob van Ewijck (Xe) (gouverneur Drenthe/Minister van Staat) en Johanna Wijnanda Hermina Ram, geb. te Brussel [VB, BelgiŽ] op 6 februari 1823, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) op 19 juni 1845 met dr. Andreas Cornelis van Heusde, zn. van prof Willem/wilhelmus/guillaume van Heusde en Charlotte Maria Anne Pompeijra (Ook Pompeyra), geb. te Utrecht [UT] op 21 maart 1816, ambtenaar/referendaris Ministerie Binnenlandse Zaken van 1813-1861, ovl. (82 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24 februari 1899. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Andre Cornelis Philip Jacob , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 13 december 1850, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 19 maart 1853. 
  2.  Charlotte Marie Arne , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 28 september 1853, ovl. (82 jaar oud) te Renkum [GE] op 6 november 1935. 
  3.  Johanna Wijnanda Hermina , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 7 augustus 1855, ovl. (44 jaar oud) te Zeist [UT] op 7 juni 1900. 

XIe.  Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewijck, zn. van dr./mr Daniel Jacob van Ewijck (Xe) (gouverneur Drenthe/Minister van Staat) en Johanna Wijnanda Hermina Ram, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 15 februari 1830, Heer van Oostbroek en van De Bildt; directeur levensverzekeringsbank Kosmos te Zeist, ovl. (56 jaar oud) te Zeist [UT] op 20 februari 1886, tr. (resp. 31 en ongeveer 25 jaar oud) te Arnhem [GE] op 11 april 1861 met Charlotta Sara van Leeuwen, dr. van Joghannes Diderik van Leeuwen en Johanna Elisabeth Antonia Visscher Bouricius, geb. te Arnhem [GE] in 1836, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Zeist [UT] op 6 december 1915. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Daniel Jacob , geb. te Bunnik [UT] op 1 april 1862, ovl. (66 jaar oud) op 17 december 1928, volgt XIIg
  2.  Johanna Elisabeth Antonia , geb. in 1865, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Zeist [UT] op 18 februari 1920. 
  3.  Catharina Maria Henriette , geb. te Bunnik [UT] op 16 december 1866, ovl. (79 jaar oud) te Bussum [NH] op 21 januari 1946, tr. (resp. 47 en 58 jaar oud) te Zeist [UT] op 17 februari 1914 met Alexander Johan Quarles de Quarles, zn. van Charles Louis H. Quarles de Quarles en Anna Maria Emilia van Dongen, geb. te Bergen op Zoom [NB] op 10 april 1855, ovl. (59 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 20 oktober 1914. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Louise Leonore , geb. te Bunnik [UT] op 2 september 1868, ovl. (63 jaar oud) te Semarang [JA, IndonesiŽ] op 29 augustus 1932, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) op 16 mei 1894 met Hubertus Bervoets, zn. van Leonard Willem Carel Bervoets en Leonardina Wilhelmina C. den Beer Poortugael, geb. te Kampen [OV] op 2 maart 1866, ovl. (67 jaar oud) te Semarang [JA, IndonesiŽ] op 22 juli 1933. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIg.  Daniel Jacob van Ewijck, zn. van Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewijck (XIe) (Heer van Oostbroek en van De Bildt; directeur levensverzekeringsbank Kosmos te Zeist) en Charlotta Sara van Leeuwen, geb. te Bunnik [UT] op 1 april 1862, ovl. (66 jaar oud) op 17 december 1928, begr. te Zeist [UT], tr. (resp. 38 en ongeveer 35 jaar oud) te Zeist [UT] op 28 juni 1900 met Frouck Juliana Geertruida van Overveldt, dr. van Willem Gideon Karel Reinier van Overveldt (officier dragonders) en Jkvr. Johanna Sippina Boldewina Adriana Jacoba Quarles van Ufford, geb. te Haarlem [NH] in 1865, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Zeist [UT] op 16 juli 1931, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Gerard Eduard , geb. te Hilversum [NH] op 19 maart 1901, ovl. (87 jaar oud) op 16 augustus 1988, begr. te Heerde [GE], tr. met Alberta Wegman, geb. op 18 juni 1899, ovl. (90 jaar oud) op 10 mei 1990, begr. te Heerde [GE]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Sippo Johan , geb. te Hilversum [NH] op 26 november 1902, laatste ambachtsheer van Oostbroek en De Bilt, ovl. (76 jaar oud) op 17 oktober 1979, tr. (ongeveer 42 jaar oud) in 1945 met T.T. Vellinga, dr. van Klaas Vellinga en N.N. N.N.. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIf.  Johanna Albertine van Ewijck, dr. van dr./mr Daniel Jacob van Ewijck (Xe) (gouverneur Drenthe/Minister van Staat) en Johanna Wijnanda Hermina Ram, geb. te Assen [DR] op 29 juni 1835, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24 mei 1898, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) te Utrecht [UT] op 21 maart 1861 met August Adriaan Henri Besier, zn. van mr. Bernard Henry Alexander Besier en Louise Egbertine Aricie Cornets de Groot, geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 3 december 1827, ambtenaar 1e klasse stedelijke secretarie te Utrecht, ovl. (77 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13 januari 1905. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Louise Egbertina Aricie 277,287, geb. te Utrecht [UT] op 9 mei 1862, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 14 juli 1942, begr. te Bilthoven [UT]. 
  2.   Elise Clara Jacoba 278, geb. te Utrecht [UT] op 8 augustus 1863, ovl. (74 jaar oud) te Lugano [Zwitserland] op 5 mei 1938, begr. te Bilthoven [UT]. 
  3.   Johanna Henriette 279,282, geb. te Utrecht [UT] op 27 september 1865, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 7 september 1944, tr. (resp. 29 en 34 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27 september 1894 met prof. Antonius Johannes Derkinderen, zn. van Antonius Henricus Derkinderen en Hendrica de Rooy, geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 20 december 1859, kunstschilder en directeur Rijksacademie in Amsterdam, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 2 november 1925. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Henry Joan 280,281,288,289,290,291,292,293, geb. te Utrecht [UT] op 17 april 1867, ovl. (49 jaar oud) aldaar op 24 september 1916, volgt XIIh

XIIh.  Henry Joan Besier, zn. van August Adriaan Henri Besier (ambtenaar 1e klasse stedelijke secretarie te Utrecht) en Johanna Albertine van Ewijck (XIf), geb. te Utrecht [UT] op 17 april 1867, ovl. (49 jaar oud) aldaar op 24 september 1916, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Zeist [UT] op 25 mei 1892 met Jkvr. Henriette Jacoba de Geer, dr. van Jkhr. Egbert Lintelo de Geer en Henriette Jacoba Blaauw, geb. te Amsterdam [NH] op 20 december 1863, ovl. (69 jaar oud) te Zeist [UT] op 8 juni 1933. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Henriette Jacoba 288,295, geb. te Zeist [UT] op 23 juni 1893, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 14 mei 1896. 
  2.   Johanna Albertina 289, geb. te Zeist [UT] op 1 maart 1896. 
  3.   dr. August Adriaan Henri 290, geb. te Zeist [UT] op 2 augustus 1897, ovl. (42 jaar oud) te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 5 september 1939. 
  4.   mr. Egbert Lodewijk Jacob 291,293, geb. te Zeist [UT] op 9 maart 1901, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 17 maart 1963, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Zeist [UT] op 3 juni 1930 met barones Elizabeth Marie Sloet van Oldruiterborgh, dr. van baron/ir. Anton Henri Sloet van Oldruiterborgh en barones Marie Digna Friederike d' Ablaing van Giessenburg, geb. te Vollenhove [OV] op 26 juni 1905, ovl. (75 jaar oud) te Utrecht [UT] op 19 november 1980. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xf.  Sara Benjamina van Ewijck, dr. van Floris Petrus van Ewijck (IXd) (Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht) en Sara Maria de la Court, geb. te Utrecht [UT] op 4 juni 1790, ged. aldaar op 13 juni 1790, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 9 april 1869, tr. (resp. 34 en 46 jaar oud) te Utrecht [UT] op 1 oktober 1824 met Jacob Eduard de Meij van Alkemade, zn. van Pieter Theodorus de Meij van Alkemade en Mensina Hubertina Petronella de Witte, geb. te Leeuwarden [FR] op 17 februari 1778, ged. aldaar op 20 februari 1778, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 13 december 1849. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Floris Daniel Francois , geb. te Rotterdam [ZH] op 25 november 1825, volgt XIg
  2.   Anna Emilia Albertine 253,254,297,298,299, geb. te Rotterdam [ZH] op 22 september 1827, ovl. (77 jaar oud) te De Bilt [UT] op 20 november 1904, volgt XIh
  3.  Ferdinand Alexander , geb. te Rotterdam [ZH] op 18 november 1828, ged. aldaar in 1828, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) in 1864. 
  4.  Lodewijk Maurits Constantijn , geb. te Rotterdam [ZH] op 11 september 1830, ovl. (5 jaar oud) aldaar op 5 juli 1836. 
  5.  Sara Maria Eduardine , geb. te Rotterdam [ZH] op 12 maart 1832, ovl. (70 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18 februari 1903. 
   Jacob Eduard de Meij van Alkemade236,253,296,254, zn. van Pieter Theodorus de Meij van Alkemade en Mensina Hubertina Petronella de Witte, tr. (1) met Cornelia Johanna Francina Erckelens, geb. in 1778, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) in 1813. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Jacob Eduard de Meij van Alkemade236,253,296,254, tr. (2) met Johanna Jacoba Bichon, geb. in 1790, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) in 1821. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIg.  Jkhr. Floris Daniel Francois de Meij van Alkemade, zn. van Jacob Eduard de Meij van Alkemade en Sara Benjamina van Ewijck (Xf), geb. te Rotterdam [ZH] op 25 november 1825, ged. aldaar in 1825, tr. (resp. 43 en ongeveer 27 jaar oud) te Bunnik [UT] op 27 oktober 1869 met Johanna Adriana Spoel, dr. van Arie Spoel en Adriana van der Linden, geb. te Dordrecht [ZH] in 1842. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johanna Francisca , geb. te Utrecht [UT] op 3 maart 1864. 
  2.  Francois Daniel , geb. te Utrecht [UT] op 23 april 1865. 
   Johanna Adriana Spoel300, dr. van Arie Spoel en Adriana van der Linden, tr. (1) met N.N. N.N.
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Karel Pieter Spoel, geb. te Utrecht [UT] op 24 juni 1868, ovl. (9 maanden oud) aldaar op 9 april 1869. 

XIh.  Jkvr. Anna Emilia Albertine de Meij van Alkemade, dr. van Jacob Eduard de Meij van Alkemade en Sara Benjamina van Ewijck (Xf), geb. te Rotterdam [ZH] op 22 september 1827, ovl. (77 jaar oud) te De Bilt [UT] op 20 november 1904, tr. (resp. 30 en 41 jaar oud) te Utrecht [UT] op 22 juli 1858 met mr. Hermanus Ameshoff, zn. van Hermanus Arnoduszn. Ameshoff en Sophie Charlotte Scheidius, geb. te Amsterdam [NH] op 4 februari 1817, president N. Rijnspoorwegmaatschappij, ovl. (86 jaar oud) te Utrecht [UT] op 3 augustus 1903. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Sara Benjamina 299,303, geb. in 1859, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Utrecht [UT] op 31 december 1911, tr. (resp. ongeveer 48 en 33 jaar oud) te Utrecht [UT] op 29 april 1907 met Gerardus Cornelis Peeterman, zn. van Johannes Hendricus Peeterman en Johanna Hendrica Bosch, geb. te Utrecht [UT] op 17 juni 1873, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 28 april 1959. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  mr. Herman Arnold , geb. te Amsterdam [NH] op 30 juli 1860, ovl. (45 jaar oud) te Parijs [95, Frankrijk] op 19 oktober 1905, tr. (beiden 27 jaar oud) te Utrecht [UT] op 17 november 1887 met barones Ernestine Hendrika Ignatia van Ittersum, dr. van mr./baron Paulus Adriaan Lodewijk Arend van Ittersum en Jkvr. Arnoldine Emilie von Watteville, geb. te Utrecht [UT] op 24 juli 1860, ovl. (83 jaar oud) te Zeist [UT] op 24 februari 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jacobus Eduard , geb. te Utrecht [UT] op 11 november 1861, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 24 maart 1946, volgt XIIi
  4.  Sara Maria Eduardine , geb. in 1863, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Utrecht [UT] op 8 juni 1887. 
  5.  Sophie Charlotte , geb. te Utrecht [UT] op 31 januari 1867, ovl. (87 jaar oud) te Lausanne [VU, Zwitserland] op 4 juni 1954, volgt XIIj
  6.   Adriaan Cornelis 297,307, geb. te Utrecht [UT] op 22 oktober 1868, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 1 september 1941. 

XIIi.  mr. Jacobus Eduard Ameshoff, zn. van mr. Hermanus Ameshoff (president N. Rijnspoorwegmaatschappij) en Jkvr. Anna Emilia Albertine de Meij van Alkemade (XIh), geb. te Utrecht [UT] op 11 november 1861, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 24 maart 1946, tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27 mei 1886 met Ferdinanda Anna van Hengst, dr. van mr. Cypriaan Gerard Carel van Hengst en Sophia Machtelina van Naamen, geb. in 1865, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Zeist [UT] op 14 april 1939. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Sophia Machtelina Frederique , geb. te Utrecht [UT] op 12 juli 1888, ovl. (68 jaar oud) te Zeist [UT] op 30 juli 1956, volgt XIIIl
  2.  Anna Emilia Albertine , geb. te Utrecht [UT] op 26 juni 1890, ovl. (77 jaar oud) te Zeist [UT] op 2 februari 1968, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te De Bilt [UT] op 16 juli 1912 met Bastiaan van den Brandeler, zn. van Jkhr. Henri Marius Elisa van den Brandeler en Maria van Baak, geb. te Djombang [JA, IndonesiŽ] op 29 april 1886, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 11 november 1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hermanus , geb. te Utrecht [UT] op 30 december 1891, ovl. (29 jaar oud) te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 1 april 1921. 

XIIIl.  Sophia Machtelina Frederique Ameshoff, dr. van mr. Jacobus Eduard Ameshoff (XIIi) en Ferdinanda Anna van Hengst, geb. te Utrecht [UT] op 12 juli 1888, ovl. (68 jaar oud) te Zeist [UT] op 30 juli 1956, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te De Bilt [UT] op 21 mei 1912, (gesch. op 25 mei 1916) met baron Jan D'aulnis de Bourouill, zn. van baron Ferdinand Folef D'aulnis de Bourouill en Susanna Christina Hiddingh, geb. te Vuren [GE] op 26 mei 1887, ovl. (49 jaar oud) te Byfield Northamtonshire [EM, Groot BrittaniŽ] op 19 maart 1937. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Ferdinand Folef , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 14 maart 1913, ovl. (52 jaar oud) te Zeist [UT] op 24 juni 1965, volgt XIVe
  baron Jan D'aulnis de Bourouill, zn. van baron Ferdinand Folef D'aulnis de Bourouill en Susanna Christina Hiddingh, tr. (2) met Alice May Daniels, geb. in 1876, ovl. (ongeveer 99 jaar oud) in 1975. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Sophia Machtelina Frederique Ameshoff, tr. (28 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [ZH] op 7 juni 1917 met Jkhr. Willem Albert van den Brandeler
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Doodgeb. kind , geb. te Amersfoort [UT] op 11 juni 1923. 

XIVe.  Ferdinand Folef D'aulnis de Bourouill, zn. van baron Jan D'aulnis de Bourouill en Sophia Machtelina Frederique Ameshoff (XIIIl), geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 14 maart 1913, ovl. (52 jaar oud) te Zeist [UT] op 24 juni 1965, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) op 16 maart 1935, (gesch. op 30 maart 1961) met Francoise Leontine Mauritia Eijk van Zuylichem, dr. van Maurits Adriaan Frans Eijk van Zuylichem en Jkvr. Elise Arnoldine van Alphen, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 14 augustus 1907. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVa

XVa.  Afgeschermd , kind van Ferdinand Folef D'aulnis de Bourouill (XIVe) en Francoise Leontine Mauritia Eijk van Zuylichem, relatie met Afgeschermd , kind van dr./Jkhr. Eugene Marie van Nispen Tot Sevenaer en barones Marie Louise van Voorst Tot Voorst
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIIj.  Sophie Charlotte Ameshoff, dr. van mr. Hermanus Ameshoff (president N. Rijnspoorwegmaatschappij) en Jkvr. Anna Emilia Albertine de Meij van Alkemade (XIh), geb. te Utrecht [UT] op 31 januari 1867, ovl. (87 jaar oud) te Lausanne [VU, Zwitserland] op 4 juni 1954, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te Utrecht [UT] op 29 april 1890 met baron Arnold Ernst Frederik Alexander van Ittersum, zn. van baron Adolph Marinus Karel Wolphgang van Ittersum en Jkvr. Cornelia Henriette Hermina van der Goes, geb. te Utrecht [UT] op 31 januari 1861, civiel ingenieur, inspecteur-generaal Rijkswaterstaat, ovl. (64 jaar oud) te Maastricht [LI] op 21 november 1925. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  baron Adolph Marius Karel Wolphgang , geb. te Maastricht [LI] op 25 februari 1891, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 2 december 1943. 
  2.  dr. Arnold Herman , geb. te Hoorn [FR] op 27 december 1893, dr. in de rechtswetenschappen Universiteitn Leiden/lid jurd. afd. permanent secr. van de Volkenbond, ovl. (41 jaar oud) te Geneve [GE, Zwitserland] op 7 september 1935, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 31 jaar oud) te Hersham Weybridge [Groot BrittaniŽ] in 1927 met Phyllis Walters Horne, geb. te Londen [SE, Groot BrittaniŽ] op 7 oktober 1895, ovl. (92 jaar oud) op 15 januari 1988. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  baron Doodgeb. zoon , geb. te Hilversum [NH] op 10 augustus 1909. 

VIId.  Maria van Zuylen, dr. van Willem van Zuylen (advocaat) en Maria Becker (VIg), ged. te Utrecht [UT] op 16 november 1687, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) te Montfoort [UT] voor 25 september 1740, otr. op 10 januari 1723, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 26 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24 januari 1723 met Nicolaas Foreest, zn. van Albertus Foreest en Johanna Theodora Bergman, geb. in 1697, ged. te Montfoort [UT] op 10 oktober 1697, wijnkoper/burgemeester en secretaris Montfoort, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Montfoort [UT] op 24 januari 1733. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Gerarda Cornelia , geb. te Montfoort [UT] in 1727, ged. aldaar op 30 januari 1727, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) aldaar op 16 april 1727. 

VIIe.  Johanna Elisabeth van Zuylen, dr. van Willem van Zuylen (advocaat) en Maria Becker (VIg), ged. te Utrecht [UT] op 3 juni 1697, tr. met Hermannus Henricus de Laat, zn. van Hendrik de Laat en Johanna Elisabeth Trip, geb. te Zaltbommel [GE] op 16 november 1690, schepen/burgemeester/advocaat Hof van Gelderland, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Zaltbommel [GE] in 1753, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johanna Elizabeth , geb. te Zaltbommel [GE] in 1728, ged. aldaar op 4 mei 1728. 
  2.  Maria Gerarda , geb. te Zaltbommel [GE] op 5 april 1729, volgt VIIIe
  3.  Gerarda Jacoba , geb. in 1734, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 30 januari 1822. 
  4.  Willem Aelbertus , geb. te Zaltbommel [GE] op 4 mei 1738, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) in 1782, volgt VIIIf
  5.  Wilhelmina Adriana
  6.  Hendricus Johan

VIIIe.  Maria Gerarda de Laat, dr. van Hermannus Henricus de Laat (schepen/burgemeester/advocaat Hof van Gelderland) en Johanna Elisabeth van Zuylen (VIIe), geb. te Zaltbommel [GE] op 5 april 1729, tr. (resp. 27 en ongeveer 42 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 27 december 1756 met Cornelis Isaac 't Hooft, zn. van Jacobus 't Hooft en Ida Johanna de Laat, ged. te Hardenberg [OV] op 7 mei 1714, kapitaal/generaal-majoor infanterie Staatsleger/majoor-effectief regiment Hardenbroek, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 9 april 1786, begr. aldaar op 13 april 1786. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hermanus Henrikus , geb. te Zaltbommel [GE] op 24 mei 1761, ovl. (62 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 19 maart 1824, volgt IXe
  2.  Henricus Sebastiaan , geb. te Zaltbommel [GE] in 1763, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Groningen [GR] op 20 juli 1842, volgt IXf
  3.  Ida Johanna Adolphina , geb. te Zaltbommel [GE] in 1765, volgt IXg
  4.  Gerardus Jacobus , geb. te Zaltbommel [GE] op 11 februari 1768, ovl. (31 jaar oud) te Alphen a/d Rijn [ZH] op 23 september 1799. 
  Cornelis Isaac 't Hooft, zn. van Jacobus 't Hooft en Ida Johanna de Laat, tr. (1) met Catharina Apollonia van den Brande, geb. in 1714, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) in 1753. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXe.  ds. Hermanus Henrikus 't Hooft, zn. van Cornelis Isaac 't Hooft (kapitaal/generaal-majoor infanterie Staatsleger/majoor-effectief regiment Hardenbroek) en Maria Gerarda de Laat (VIIIe), geb. te Zaltbommel [GE] op 24 mei 1761, Hervormd predikant in de Zusterstraat/leraar NH-kerk, ovl. (62 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 19 maart 1824, tr. met Alida Jakoba Veen, dr. van Rudolf Veen en Catharina Elisabeth Hogenberg, geb. in 1755, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 16 september 1827. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Catharina Elisabeth , geb. in 1786, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 24 februari 1843. 
  2.  Cornelis Isaac , geb. te Gameren [GE] op 4 mei 1786, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Kampen [OV] in 1858, volgt Xg

Xg.  Cornelis Isaac 't Hooft, zn. van ds. Hermanus Henrikus 't Hooft (IXe) (Hervormd predikant in de Zusterstraat/leraar NH-kerk) en Alida Jakoba Veen, geb. te Gameren [GE] op 4 mei 1786, 1e luitenant, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Kampen [OV] in 1858, tr. met Johanna Roeliena Themmen, dr. van Jan Willem Themmen (ontvanger) en Asseliena Emmerij, geb. te Amsterdam [NH] op 14 maart 1787, ged. aldaar op 21 maart 1787, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Kampen [OV] in 1870. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hermannus Henricus , geb. te Groningen [GR] op 28 juli 1819, ovl. (ongeveer 14 jaar oud) te Kampen [OV] in 1834. 
  2.  Willem , geb. te Groningen [GR] op 2 juli 1822. 

IXf.  Henricus Sebastiaan 't Hooft, zn. van Cornelis Isaac 't Hooft (kapitaal/generaal-majoor infanterie Staatsleger/majoor-effectief regiment Hardenbroek) en Maria Gerarda de Laat (VIIIe), geb. te Zaltbommel [GE] in 1763, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Groningen [GR] op 20 juli 1842, tr. met Hermina Bello, geb. in 1776, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Groningen [GR] op 25 november 1848. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Gerarda , geb. te Zwolle [GE] op 24 februari 1802, volgt Xh
  2.  Cornelia Petronella Hermanna , geb. te Hellevoetsluis [ZH] op 13 augustus 1807, ovl. (74 jaar oud) te Renkum [GE] op 5 september 1881, volgt Xi

Xh.  Maria Gerarda 't Hooft (Xh), dr. van Henricus Sebastiaan 't Hooft (IXf) en Hermina Bello, geb. te Zwolle [GE] op 24 februari 1802, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Zwollerkerspel [OV] op 29 mei 1824 met Gerardus Jacobus Hoffman van Hove, zn. van Martin Godfried Hoffman van Hove (rentmeester heerlijkheid Brakel/dijkgraaf) en Ida Johanna Adolphina 't Hooft (IXg) (zie Xk). 

Xi.  Cornelia Petronella Hermanna 't Hooft, dr. van Henricus Sebastiaan 't Hooft (IXf) en Hermina Bello, geb. te Hellevoetsluis [ZH] op 13 augustus 1807, ged. aldaar, ovl. (74 jaar oud) te Renkum [GE] op 5 september 1881, tr. (resp. 23 en 34 jaar oud) te Groningen [GR] op 5 augustus 1831 met Jkhr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Tot Wehe), zn. van Ludolf Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Tot Wehe) en barones Allegunda Susanna van Echten, geb. te Wehe-Den Hoorn [GR] op 18 juni 1797, ged. aldaar op 25 juni 1797, lid Provinciale Staten Groningen van 06-07-1830 tot 12-07-1833; burg. van Leens (1829-1839), ovl. (74 jaar oud) te Breukelen [UT] op 4 mei 1872. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jkhr. Cornelis Pieter Herman , geb. te Wehe-Den Hoorn [GR] in 1833, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Renkum [GE] op 12 juni 1885. 
  2.  Jkhr. Henricus Sebastiaan , geb. te Leens [GR] op 20 september 1833, ovl. (70 jaar oud) te Brummen [GE] op 7 december 1903, tr. met Edzardina Jacoba Enschede, dr. van prof. Willem Adriaan Enschede (hoogleraar) en Jkvr. Margarette Bouwina van Holthe, geb. te Groningen [GR] in 1847, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Brummen [GE] op 1 juli 1913. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jkvr. Anna Wilhelmina , geb. in 1835, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Breukelen [UT] op 11 april 1858. 
  4.  Jkvr. Edzardina , geb. te Leens [GR] in 1837, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Renkum [GE] op 13 augustus 1915. 
  5.  Jkvr. Hermina Maria Gerarda , geb. te Groningen [GR] in 1839, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 29 september 1909. 
  6.  Jkvr. Lucia Helena , geb. te Maarssen [UT] op 26 september 1841, ovl. (15 jaar oud) te Breukelen [UT] op 22 oktober 1856. 
  7.  Jkvr. Cornelia Isabella Adolphina , geb. te Maarssen [UT] op 6 januari 1846, ovl. (58 jaar oud) te Renkum [GE] op 8 april 1904, tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) te Breukelen [UT] op 9 augustus 1872 met Hendrik Jan Herman Groneman, zn. van Johannes Casparus Theodorus Groneman (koopman/grondeigenaar) en Florentien Adriana Francina de Bruin, geb. te Zutphen [GE] op 14 juni 1840, ovl. (67 jaar oud) te Velp [GE] op 5 maart 1908. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Jkhr. Edzard , geb. te Maarssen [UT] op 28 december 1847. 
  9.  Jkhr. Sape , geb. te Maarssen [UT] op 20 maart 1850, ovl. (74 jaar oud) te Renkum [GE] op 9 maart 1925. 
  Jkhr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Tot Wehe), zn. van Ludolf Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Tot Wehe) en barones Allegunda Susanna van Echten, tr. (1) met Aleida Warmoldina Lamberta Talma, geb. in 1800, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in 1830. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXg.  Ida Johanna Adolphina 't Hooft, dr. van Cornelis Isaac 't Hooft (kapitaal/generaal-majoor infanterie Staatsleger/majoor-effectief regiment Hardenbroek) en Maria Gerarda de Laat (VIIIe), geb. te Zaltbommel [GE] in 1765, tr. met Martin Godfried Hoffman van Hove, zn. van ds. Johannes Martinus Hoffman van Hove (predikant) en Alida Johanna Stuerman, geb. te Maassluis [ZH] in 1739, ged. op 21 augustus 1739, rentmeester heerlijkheid Brakel/dijkgraaf, begr. te Meerkerk [ZH] op 9 oktober 1811. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johan Martin Godfried , geb. te Brakel [GE] op 5 mei 1791, notaris, ovl. (69 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 28 augustus 1860, tr. (resp. 30 en ongeveer 22 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 22 november 1821 met Johanna Wilhelmina van Essen, dr. van Paulus van Essen en Elizabeth Maria Florentina de Virieu, geb. te Zaltbommel [GE] in 1799, ged. op 26 september 1799, ovl. (ongeveer 95 jaar oud) aldaar op 9 januari 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Gerarda , geb. te Brakel [GE] op 31 maart 1792, ovl. (63 jaar oud) te Assen [DR] op 29 september 1855, tr. (resp. 34 en ongeveer 38 jaar oud) (1) te Gorinchem [ZH] op 27 oktober 1826 met Willem Jacob van Son, zn. van Pelgrom Maximiliaan van Son (luitenant-kolonel) en Cornelia Susanna Melissen, geb. te Amsterdam [NH] in 1788, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Arnhem [GE] op 20 november 1837. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 54 en 39 jaar oud) (2) te Arnhem [GE] op 2 april 1846 met jkhr Charles Philippe Louis van Kinschot, zn. van jkhr Hugo van Kinschot en Petronella Abigael Bentinck, geb. te Rotterdam [ZH] op 10 april 1806, provinciaal directeur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen in Zeeland, ovl. (56 jaar oud) te Middelburg [ZE] op 22 december 1862. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelia Hermania , geb. te Brakel [GE] in 1795, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 9 maart 1865. 
  4.  Hermanus , geb. te Brakel [GE] op 7 april 1796, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 15 oktober 1855, volgt Xj
  5.  Gerardus Jacobus , geb. te Brakel [GE] op 12 januari 1798, volgt Xk
  Martin Godfried Hoffman van Hove, zn. van ds. Johannes Martinus Hoffman van Hove (predikant) en Alida Johanna Stuerman, tr. (1) met Johanna Catharina van Gils, geb. in 1750, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) in 1789. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xj.  Hermanus Hoffman van Hove, zn. van Martin Godfried Hoffman van Hove (rentmeester heerlijkheid Brakel/dijkgraaf) en Ida Johanna Adolphina 't Hooft (IXg), geb. te Brakel [GE] op 7 april 1796, belastingontvanger, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 15 oktober 1855, tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Vianen [NB] op 15 april 1819 met Jeanne Anna Hester Lemker, dr. van Jean Lemker (predikant) en Anna Margaretha Bouwmeester, geb. te Vianen [NB] in 1793, ged. aldaar op 29 december 1793, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 2 december 1867. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Herman Martin Joan , geb. te Doesburg [GE] op 4 oktober 1832, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 30 mei 1889, volgt XIj

XIj.  Herman Martin Joan Hoffman van Hove, zn. van Hermanus Hoffman van Hove (Xj) (belastingontvanger) en Jeanne Anna Hester Lemker, geb. te Doesburg [GE] op 4 oktober 1832, notaris Brakel/Zaltbommel, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 30 mei 1889, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) (1) op 6 augustus 1862 met Francina Sieuwerts van Reesema, dr. van Abraham Siewertszn. van Reesema en Sophia Elisabeth Scheltus, geb. te Rotterdam [ZH] op 24 februari 1835, ovl. (36 jaar oud) aldaar op 28 januari 1872. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Hermanus , geb. te Rotterdam [ZH] in 1864, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) aldaar op 2 juli 1864. 
  2.  Herman , geb. in 1865. 
  3.  Abraham , geb. te Rotterdam [ZH] in 1867, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) aldaar op 26 juli 1867. 
  4.  Johann Martin Godfried , geb. te Rotterdam [ZH] op 25 november 1868, volgt XIIm
  5.  Francina , geb. te Rotterdam [ZH] op 16 maart 1870, ovl. (4 dagen oud) aldaar op 20 maart 1870. 
  Herman Martin Joan Hoffman van Hove, tr. (resp. 46 en 40 jaar oud) (2) op 7 november 1878 met Hendrika Wouterina Cankrien, dr. van Bernardus Ewoud Cankrien en Maria van Hoboken, geb. te Rotterdam [ZH] op 21 april 1838. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hendrika Wouterina Cankrien, dr. van Bernardus Ewoud Cankrien en Maria van Hoboken, tr. (1) met Daniel Twiss, geb. in 1822, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) in 1872. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIm.  Johann Martin Godfried Hoffman van Hove, zn. van Herman Martin Joan Hoffman van Hove (XIj) (notaris Brakel/Zaltbommel) en Francina Sieuwerts van Reesema, geb. te Rotterdam [ZH] op 25 november 1868, kassier Rotterdamsche Tramwegmaatschappij, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) te Haarlem [NH] op 14 maart 1901 met Jeanne Francoise Marie Scheltus van IJsseldijk, dr. van Ludolf Scheltus van IJsseldijk en jkvr Johanna Cornelia Louise van den Bosch, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 1 november 1873. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johanna Cornelie Louise , geb. te Rotterdam [ZH] op 1 april 1902. 
  2.  Francina , geb. te Rotterdam [ZH] op 19 december 1903, ovl. (41 jaar oud) te Voorschoten [ZH] op 16 maart 1945, volgt XIIIn
  3.  Harman Martin Johan , geb. in 1906. 

XIIIn.  Francina Hoffman van Hove, dr. van Johann Martin Godfried Hoffman van Hove (XIIm) (kassier Rotterdamsche Tramwegmaatschappij) en Jeanne Francoise Marie Scheltus van IJsseldijk, geb. te Rotterdam [ZH] op 19 december 1903, ovl. (41 jaar oud) te Voorschoten [ZH] op 16 maart 1945, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) op 3 april 1924 met Willem Kolff, zn. van Cornelis Geertruyus Kolff en Jeannette Roelandia Ruijs, geb. te Rotterdam [ZH] op 16 oktober 1898, tabaksmakelaar, ovl. (82 jaar oud) te Leidschendam [ZH] op 9 juli 1981. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVf
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Willem Kolff, zn. van Cornelis Geertruyus Kolff en Jeannette Roelandia Ruijs, tr. (resp. 52 en ongeveer 29 jaar oud) (2) te Driebergen-Rijsenburg [UT] op 15 februari 1951 met Jantje Scheffer, geb. in 1922, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 2002. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVf.  Afgeschermd , kind van Willem Kolff (tabaksmakelaar) en Francina Hoffman van Hove (XIIIn), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVb
  2.  Afgeschermd , volgt XVc

XVb.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVf) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XVc.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVf) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Xk.  Gerardus Jacobus Hoffman van Hove, zn. van Martin Godfried Hoffman van Hove (rentmeester heerlijkheid Brakel/dijkgraaf) en Ida Johanna Adolphina 't Hooft (IXg), geb. te Brakel [GE] op 12 januari 1798, 2e luitenant/1e luitenant, tr. met Maria Gerarda 't Hooft (zie Xh). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Ida Johanna Adolphina Henrietta , geb. te Coevorden [DR] op 7 april 1825, volgt XIi
  2.  Henricus Hermanus Sebastiaan , geb. te Groningen [GR] op 14 augustus 1826, ovl. (4 jaar oud) aldaar op 12 augustus 1831. 
  3.  Johanna Martina Godfrieda , geb. te Groningen [GR] op 10 juni 1828. 

XIi.  Ida Johanna Adolphina Henrietta Hoffman van Hove, dr. van Gerardus Jacobus Hoffman van Hove (Xk) (2e luitenant/1e luitenant) en Maria Gerarda 't Hooft (Xh), geb. te Coevorden [DR] op 7 april 1825, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Breda [NB] op 16 december 1852 met Henricus Johannes Resler, zn. van Johannes Petrus Resler (medisch doctor) en Christina Dirkje Koentz, geb. te Huizen [NH] op 19 juli 1823, scheepsarts, woonde te Breda. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Gerardus Jacobus , geb. te Breda [NB] in 1855, volgt XIIk
  2.  Maria Gerarda , geb. te Breda [NB] in 1857, volgt XIIl

XIIk.  Gerardus Jacobus Resler, zn. van Henricus Johannes Resler (scheepsarts, woonde te Breda) en Ida Johanna Adolphina Henrietta Hoffman van Hove (XIi), geb. te Breda [NB] in 1855, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 24 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 1 september 1887 met Masje Ottolander, dr. van Herbertus Ottolander en Adriana Jacoba Maria van der Kleij, geb. te Amsterdam [NH] in 1863. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Christiaan Bernhard , geb. te Amsterdam [NH] in 1889, handelsreiziger, tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 15 september 1915, (gesch. op 18 december 1930) met Johanna Six, dr. van Adrianus Six (schoenmaker) en Maria Magdalena van Lieshout, geb. te Beverwijk [NH] in 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIl.  Maria Gerarda Resler, dr. van Henricus Johannes Resler (scheepsarts, woonde te Breda) en Ida Johanna Adolphina Henrietta Hoffman van Hove (XIi), geb. te Breda [NB] in 1857, kinderjuffrouw, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 30 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 9 september 1880 met Bernard Hendrik Carel Sauer, zn. van Johann Conrad Sauer (broodbakker) en Helene Sophie Friederike Wascher, geb. te Amsterdam [NH] in 1850, kruidenier en later opzichter. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Ida Johanna Adolphine HenriŽtte , geb. te Amsterdam [NH] in 1885, volgt XIIIm
  2.  Johanna Coenradina Maria , geb. in 1889, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Zeist [UT] op 27 januari 1945. 

XIIIm.  Ida Johanna Adolphine HenriŽtte Sauer, dr. van Bernard Hendrik Carel Sauer (kruidenier en later opzichter) en Maria Gerarda Resler (XIIl) (kinderjuffrouw), geb. te Amsterdam [NH] in 1885, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 15 september 1909 met Willem Hendrik Flutsch, zn. van Herman Johannes Flutsch (werkman) en Hindrikje Bakkelo, geb. te Amsterdam [NH] in 1888, bloemist. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Doodgeb. kind , geb. te Den Helder [NH] op 25 september 1918. 

VIIIf.  Willem Aelbertus de Laat, zn. van Hermannus Henricus de Laat (schepen/burgemeester/advocaat Hof van Gelderland) en Johanna Elisabeth van Zuylen (VIIe), geb. te Zaltbommel [GE] op 4 mei 1738, juridisch doctor, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) in 1782, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) (1) op 9 april 1765 met Johanna Vermeulen, dr. van Rijk Vermeulen (richter) en Petronella van Lith, geb. te Zaltbommel [GE] op 15 september 1737, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in 1768, begr. aldaar op 6 februari 1768. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johanna Elisabeth , geb. te Zaltbommel [GE] in 1766, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) aldaar op 14 juni 1821, volgt IXh
  2.  Rijk Petrus , geb. in 1768, ged. te Zaltbommel [GE] op 24 januari 1768, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) in 1770, begr. aldaar op 24 maart 1770. 
  Willem Aelbertus de Laat, tr. (resp. 34 en 30 jaar oud) (2) te Brakel [GE] op 18 oktober 1772 met Angenieta Verweijde, dr. van Hendrikus Wilhelmus Verweijde en Allegonda Jacoba van der Sluis, geb. te Zaltbommel [GE] op 3 april 1742, ged. op 3 april 1742, ovl. (79 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 5 oktober 1821. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Angenieta Verweijde, dr. van Hendrikus Wilhelmus Verweijde en Allegonda Jacoba van der Sluis, tr. (2) met Leendert Willem de Fockert, geb. in 1740, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) in 1815. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXh.  Johanna Elisabeth de Laat, dr. van Willem Aelbertus de Laat (VIIIf) (juridisch doctor) en Johanna Vermeulen, geb. te Zaltbommel [GE] in 1766, ged. aldaar op 16 februari 1766, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) aldaar op 14 juni 1821, tr. met Dr. Scipio de Kanter, zn. van Ds. Philippus de Kanter en Anna Maria Oudkerk, geb. in 1764, ged. te Harderwijk [GE] op 22 april 1764, stadsgeneesheer, burgemeester en curator Hogeschool Harderwijk, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 16 juni 1808. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Anna Maria , geb. te Zaltbommel [GE] op 13 januari 1791, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 25 november 1857, volgt Xl
  2.  Willem Albert de Laat de Kanter, geb. te Zaltbommel [GE] op 26 maart 1793, ovl. (86 jaar oud) te Goes [ZE] op 4 september 1879, volgt Xm
  3.  Philippa Matthea , geb. te Zaltbommel [GE] op 19 september 1798, ged. op 20 september 1798, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 11 juli 1874. 
  4.  Huberta Marina , geb. te Zaltbommel [GE] op 11 december 1800, ovl. (46 jaar oud) aldaar op 26 juni 1847. 
  5.  Johanna Elisabeth , geb. te Zaltbommel [GE] op 25 maart 1802, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 16 november 1872. 
  6.  Philippus , geb. te Zaltbommel [GE] op 15 maart 1804, ovl. (48 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 14 juni 1852, volgt Xn

Xl.  Anna Maria de Kanter, dr. van Dr. Scipio de Kanter (stadsgeneesheer, burgemeester en curator Hogeschool Harderwijk) en Johanna Elisabeth de Laat (IXh), geb. te Zaltbommel [GE] op 13 januari 1791, ged. aldaar op 16 januari 1791, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 25 november 1857, tr. met Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff, zn. van Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff en Deliana Maria Baert (rentenierster), geb. te Tiel [GE] op 24 april 1782, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 5 september 1860. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Deliana Maria , geb. te Rotterdam [ZH] op 30 augustus 1828, ovl. (68 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 10 februari 1897. 
  Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff, zn. van Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff en Deliana Maria Baert (rentenierster), tr. (2) met Geertruida Maria Schout
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xm.  Willem Albert de Laat de Kanter, zn. van Dr. Scipio de Kanter (stadsgeneesheer, burgemeester en curator Hogeschool Harderwijk) en Johanna Elisabeth de Laat (IXh), geb. te Zaltbommel [GE] op 26 maart 1793, ontvanger, ovl. (86 jaar oud) te Goes [ZE] op 4 september 1879, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10 februari 1820 met Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, dr. van Jean Henri Chatelain (predikant) en Jeanne Cornelia van Homrig, geb. op 19 mei 1791, ged. Waals Hervormd te Breda [NB] op 22 mei 1791, ovl. (61 jaar oud) te Goes [ZE] op 25 november 1852. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Johanna Elisabeth , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 2 december 1820, ovl. (72 jaar oud) te Kapelle [ZE] op 1 december 1893, volgt XIk
  2.  Johanna Cornelia , geb. in 1822, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Goes [ZE] op 26 augustus 1899. 
  3.  Anna Maria , geb. in 1823, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) te Goes [ZE] op 9 juli 1841. 
  4.   Jean Henri 308,309, geb. te Amsterdam [NH] in 1825, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Goes [ZE] op 22 augustus 1883, volgt XIl
  5.  Willem Albert , geb. te Goes [ZE] in 1828, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 10 november 1899, volgt XIm
  6.  Louis Marie , geb. te Goes [ZE] op 22 januari 1829, ovl. (65 jaar oud) te Leiden [ZH] op 4 februari 1894, volgt XIn
  7.  Philippa Matthea , geb. te Goes [ZE] in 1830, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 26 mei 1911. 
  8.  Scipio , geb. te Goes [ZE] in 1832, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 2 januari 1922, volgt XIo

XIk.  Johanna Elisabeth de Laat de Kanter, dr. van Willem Albert de Laat de Kanter (Xm) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 2 december 1820, ovl. (72 jaar oud) te Kapelle [ZE] op 1 december 1893, tr. (resp. 21 en 31 jaar oud) te Goes [ZE] op 18 augustus 1842 met Jacob van der Mandere, zn. van mr. Paulus Johan van der Mandere en Adriana Isabella van der Bilt, geb. te Middelburg [ZE] op 4 april 1811, ovl. (68 jaar oud) te Kapelle [ZE] op 10 april 1879. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Paulus Johan , geb. te Goes [ZE] op 30 juni 1843, ovl. (11 maanden oud) aldaar op 6 juni 1844. 
  2.  Paulus Johan , geb. te Westkapelle [ZE] op 29 december 1844, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1921. 
  3.  Madeleine Henriette Jeanne , geb. te Westkapelle [ZE] op 30 januari 1846. 
  4.  Willem Albert , geb. te Kapelle [ZE] op 29 januari 1848, ovl. (59 jaar oud) te Parijs [95, Frankrijk] op 14 mei 1907, volgt XIIn
  5.  Adriana Isabelle , geb. te Kapelle [ZE] op 8 maart 1850, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 8 maart 1851. 
  6.  Louis Marie , geb. te Westkapelle [ZE] op 4 december 1851, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 30 oktober 1853. 
  7.  Louis Marie , geb. te Goes [ZE] in 1855, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) aldaar op 11 augustus 1859. 
  8.  Philips Mattheus , geb. te Kapelle [ZE] op 6 april 1857. 

XIIn.  Willem Albert van der Mandere, zn. van Jacob van der Mandere en Johanna Elisabeth de Laat de Kanter (XIk), geb. te Kapelle [ZE] op 29 januari 1848, luitenant, ovl. (59 jaar oud) te Parijs [95, Frankrijk] op 14 mei 1907, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) te Arnhem [GE] op 8 november 1877 met Jeanne Adrienne Huygens, dr. van Hendrik Huygens (kapitein ter zee) en Annette Elizabeth Petronella van Ommen, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 27 april 1857, ovl. (80 jaar oud) te Arnhem [GE] op 6 september 1937. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johanna Elisabeth , geb. in 1880, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 31 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 17 september 1902 met Joannes Lugt, zn. van Pieter Evert Lugt (Doopsgezind predikant te Graft) en Welmoet Tideman, geb. in 1871, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 3 juli 1949. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Henri Charles Glaude Jacob , geb. te Amsterdam [NH] op 17 maart 1883, journalist/letterkundige, ovl. (75 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 6 maart 1959, tr. met Margaretha Theodora Josephine Alers, dr. van Louis Frederik Christiaan Alers en Theordora Wilhelmina Wiedermann, geb. te Magelang [JA, IndonesiŽ] in 1892. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIl.  mr. Jean Henri de Laat de Kanter, zn. van Willem Albert de Laat de Kanter (Xm) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, geb. te Amsterdam [NH] in 1825, advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Goes [ZE] op 22 augustus 1883, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) op 17 april 1856 met Johanna Maria van den Bree, dr. van Jacobus Hermanus van den Bree en Adriana le Froe, geb. te Goes [ZE] in 1831, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Hilversum [NH] op 28 januari 1923. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Madelaine Henriette Jeanne , geb. te Goes [ZE] op 20 februari 1857, ovl. (42 jaar oud) aldaar op 27 maart 1899, volgt XIIo
  2.   Jacobus Hermanus 308,309,310, geb. te Goes [ZE] op 28 februari 1858, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 27 augustus 1909, volgt XIIp
  3.  Adriana Anna , geb. in 1860, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Goes [ZE] op 29 september 1863. 
  4.  Willem Albert , geb. te Goes [ZE] in 1860, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) aldaar op 28 februari 1902, volgt XIIq
  5.  Adriana Anna , geb. te Goes [ZE] op 6 november 1864, ovl. (81 jaar oud) te Hilversum [NH] op 6 april 1946, volgt XIIr
  6.  Louise Marie , geb. te Goes [ZE] in 1870, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Leek [GR] op 14 maart 1944, volgt XIIs

XIIo.  Madelaine Henriette Jeanne de Laat de Kanter, dr. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter (XIl) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree, geb. te Goes [ZE] op 20 februari 1857, ovl. (42 jaar oud) aldaar op 27 maart 1899, tr. (resp. 23 en ongeveer 29 jaar oud) op 27 mei 1880 met Johannes Fransen van de Putte, zn. van Johannes Adolphus Abraham Fransen van de Putte en Francina Abellina Burger, geb. te Goes [ZE] in 1851, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) aldaar op 1 juni 1911. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Francina Abbelina , geb. te Goes [ZE] op 27 februari 1882, ovl. (77 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 25 oktober 1959, volgt XIIIo

XIIIo.  Francina Abbelina Fransen van de Putte, dr. van Johannes Fransen van de Putte en Madelaine Henriette Jeanne de Laat de Kanter (XIIo), geb. te Goes [ZE] op 27 februari 1882, ovl. (77 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 25 oktober 1959, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Goes [ZE] op 3 juni 1903 met Jkhr. Carel Marius Storm van 's Gravensande, zn. van Jkhr. Jan Rudolph Storm van 's Gravensande en Jkvr. Emelie Marie Christine Meijer, geb. te Amersfoort [UT] op 17 mei 1877, kolonel infanterie/adjudant van Koningin Wilhelmina, ovl. (56 jaar oud) te Ermelo [GE] op 4 december 1933. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jkhr. Carel Nicolaas , geb. te Middelburg [ZH] op 29 augustus 1908, ovl. (60 jaar oud) te Epe [GE] op 11 september 1968, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Vlaardingen [ZH] op 7 april 1936 met Barones Wilhelmina Henriette Frederique van der Feltz, dr. van Baron Pieter Christiaan Willem van der Feltz en Johanna Cornelia Koch, geb. te Vlaardingen [ZH] op 12 oktober 1912, ovl. (58 jaar oud) te Zwolle [GE] op 29 november 1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIp.  Jacobus Hermanus de Laat de Kanter, zn. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter (XIl) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree, geb. te Goes [ZE] op 28 februari 1858, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 27 augustus 1909, tr. (resp. 29 en ongeveer 27 jaar oud) te Loosdrecht [UT] op 10 juni 1887 met Ottolina Wilhelmine Jeanne Schlencker, dr. van Otto Wilhelm Johan Schlencker (assuradeur) en Elisabeth Maria Cornelia van der Crab, geb. te Amsterdam [NH] in 1860, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Utrecht [UT] op 11 april 1908. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Eli Marie Cornelis , geb. te Amsterdam [NH] op 7 oktober 1889, ovl. (74 jaar oud) te Harderwijk [GE] op 20 juli 1964, volgt XIIIp
  2.  Johanna Maria , geb. te Nieuwer-Amstel [NH] op 8 april 1895, ovl. (44 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 9 januari 1940. 

XIIIp.  Eli Marie Cornelis de Laat de Kanter, zn. van Jacobus Hermanus de Laat de Kanter (XIIp) en Ottolina Wilhelmine Jeanne Schlencker, geb. te Amsterdam [NH] op 7 oktober 1889, ovl. (74 jaar oud) te Harderwijk [GE] op 20 juli 1964, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) (1) te Edingburgh [Groot BrittaniŽ] op 14 januari 1920 met Johanna Catharina de Bruijn, dr. van Antonius Hendrik de Bruijn (kantoorbediende) en Peternella Celestine Poolman, geb. te Amsterdam [NH] op 20 december 1891, ovl. (49 jaar oud) te Bussum [NH] op 30 juni 1941. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVg
  Eli Marie Cornelis de Laat de Kanter, tr. (resp. 53 en 44 jaar oud) (2) te Bussum [NH] op 7 september 1943 met Maria Martina Adriana van den Hurk, dr. van Martinus Godefridus van den Hurk en Johanna Maria van Kemenade, geb. te Gestel [NB] op 14 december 1898, ovl. (93 jaar oud) te Rijssen [OV] op 31 maart 1992. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Martina Adriana van den Hurk, dr. van Martinus Godefridus van den Hurk en Johanna Maria van Kemenade, tr. (2) met Gerrit Westerink
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVg.  Afgeschermd , kind van Eli Marie Cornelis de Laat de Kanter (XIIIp) en Johanna Catharina de Bruijn, relatie met Afgeschermd , kind van jkhr mr. Jacobus Willem Schorer en jkvr Hester Wilhelmina van Lennep
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVd
  2.  Afgeschermd , volgt XVe

XVd.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVg) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XVe.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVg) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIq.  Willem Albert de Laat de Kanter, zn. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter (XIl) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree, geb. te Goes [ZE] in 1860, administrateur, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Goes [ZE] op 28 februari 1902, tr. met Abellina Fransen van de Putte, dr. van Johannes Adolphus Abraham Fransen van de Putte en Francina Abellina Burger, geb. te Goes [ZE] op 11 mei 1860, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 31 januari 1948. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Fanny , geb. te Goes [ZE] op 31 maart 1890, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 14 maart 1963, volgt XIIIq
  2.  Betzy , geb. te Goes [ZE] op 5 augustus 1893, ovl. (88 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 7 november 1981, volgt XIIIr
  3.  Willemien , geb. te Goes [ZE] op 15 oktober 1896, secretaresse levensverzekeringsmaatschappij, ovl. (96 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 26 juli 1993. 

XIIIq.  Fanny de Laat de Kanter, dr. van Willem Albert de Laat de Kanter (XIIq) (administrateur) en Abellina Fransen van de Putte, geb. te Goes [ZE] op 31 maart 1890, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 14 maart 1963, gecr. aldaar in maart 1963, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) te Heemstede [NH] op 2 juni 1914 met mr. Salomon Siewert de Koe, zn. van prof/dr. Salomon Siewert de Koe en Jkvr. Isabella Antoinette Antoinetta Michaela Cornelia Asch van Wijck, geb. te Groningen [GR] op 24 mei 1884, ovl. (47 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 3 april 1932. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Sieuwerd Salomon , geb. te Utrecht [UT] op 2 april 1915, student scheikunde TH Delft, ovl. (29 jaar oud) te Utrecht [UT] op 22 juni 1944. 
  2.  Afgeschermd , volgt XIVh

XIVh.  Afgeschermd , kind van mr. Salomon Siewert de Koe en Fanny de Laat de Kanter (XIIIq), relatie met Afgeschermd , kind van Pieter Johannes Doornberg en Johanna Cornelia le Cavalier
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIr.  Betzy de Laat de Kanter, dr. van Willem Albert de Laat de Kanter (XIIq) (administrateur) en Abellina Fransen van de Putte, geb. te Goes [ZE] op 5 augustus 1893, ovl. (88 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 7 november 1981, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 7 augustus 1919, (gesch. op 15 december 1950) met Arnoldus Johan George Verster, zn. van mr. Thomas Matthijs Verster (advocaat/directeur Handelsvereniging) en Laura Wilhelmina Noordhoek Hegt, geb. te Amsterdam [NH] op 6 oktober 1888, secretaris Handelsvereniging, ovl. (86 jaar oud) te Doorn [UT] op 19 mei 1975. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hans , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23 januari 1920, ovl. (89 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 23 juli 2009, volgt XIVi
  2.  Afgeschermd , volgt XIVj
  Arnoldus Johan George Verster, zn. van mr. Thomas Matthijs Verster (advocaat/directeur Handelsvereniging) en Laura Wilhelmina Noordhoek Hegt, tr. (resp. 62 en ongeveer 43 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [ZH] op 9 januari 1951 met Xenia Andrejewna Molschanowa, geb. in 1908, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) in 1971. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVi.  Hans Verster, zn. van Arnoldus Johan George Verster (secretaris Handelsvereniging) en Betzy de Laat de Kanter (XIIIr), geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23 januari 1920, personeelschef, ovl. (89 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 23 juli 2009, tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) te Eindhoven [NB] op 14 oktober 1954 met Jacqueline Beatrix (Lien) Cortel, dr. van Hennij Jacob Cortel en Steina Jacoba Scherpenhuijzen, geb. te Eindhoven [NB] op 20 april 1929, verpleegkundige, ovl. (81 jaar oud) op 12 juli 2010. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XIVj.  Afgeschermd , kind van Arnoldus Johan George Verster (secretaris Handelsvereniging) en Betzy de Laat de Kanter (XIIIr), relatie met Afgeschermd , kind van Ernst Kaars Sijpesteijn (ondernemer) en Arnoldine Meurs
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XIIr.  Adriana Anna de Laat de Kanter, dr. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter (XIl) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree, geb. te Goes [ZE] op 6 november 1864, ovl. (81 jaar oud) te Hilversum [NH] op 6 april 1946, tr. (resp. 23 en 33 jaar oud) te Goes [ZE] op 22 december 1887 met dr. Pieter Coenraad Frederik Frowein, zn. van Coenraad Frederik Frowein (koopman) en Josephina van Zuylen, geb. te Amsterdam [NH] op 30 mei 1854, privaatdocent aan Universieit Amsterdam, gymnasium te Sneek en later leraar meisjes-HBS te Goes, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 4 augustus 1917. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Coenraad Frederik , geb. te Sneek [FR] op 6 januari 1889, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 1968, volgt XIIIs
  2.  Johanna Maria Henriette , geb. te Den Helder [NH] op 14 maart 1892, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Salitaga [JA, IndonesiŽ] op 22 januari 1921 met Johannes Cornelis van Heijcop ten Ham, zn. van Petrus Marinus van Heijcop ten Ham (luitenant kwartiermeester) en Johanna Francina Adriana Rost van Tonningen, geb. te Salitaga [JA, IndonesiŽ] op 5 november 1898, werkzaam bij Ned. Handelsmaatschappij. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIs.  Coenraad Frederik Frowein, zn. van dr. Pieter Coenraad Frederik Frowein (privaatdocent aan Universieit Amsterdam, gymnasium te Sneek en later leraar meisjes-HBS te Goes) en Adriana Anna de Laat de Kanter (XIIr), geb. te Sneek [FR] op 6 januari 1889, doctor in de chemie/ingenieur, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 1968, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (1) te Sondershausen [TH, Duitsland] op 10 augustus 1921, (gesch.) met Johanna (Hanny) Schwing, dr. van Maximilian Schwing en Kathe Brandt, geb. te Arnstadt [TH, Duitsland] op 20 mei 1898. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Coenraad Frederik Frowein, tr. (2) met Martha Emilie Rothe, dr. van Ferdinand Rothe en Laura Grossmann, geb. te Lubbenau [BB, Duitsland] op 18 september 1899. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Konrad Freiderich , geb. te Ludwigshafen [RP, Duitsland] op 5 mei 1928, ovl. (32 dagen oud) aldaar op 6 juni 1928. 

XIIs.  Louise Marie de Laat de Kanter, dr. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter (XIl) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree, geb. te Goes [ZE] in 1870, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Leek [GR] op 14 maart 1944, tr. (resp. ongeveer 24 en 29 jaar oud) te Goes [ZE] op 5 april 1894 met Herman Adriaan Ballot, zn. van Adriaan Marinus Ballot (medisch doctor) en Maria Elisabeth Adriana Schadee, geb. te Rotterdam [ZH] op 14 december 1864, notaris, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 23 februari 1948. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Herman , geb. te Pretoria [TR, R.S.A.] op 24 november 1896, kantoorbediende, tr. met Catharina de Winter, dr. van Bernardus Hendrikus de Winter (papiermaker/boekdrukker) en Anna Catharina Willems, geb. te Arnhem [GE] in 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIm.  Willem Albert de Laat de Kanter, zn. van Willem Albert de Laat de Kanter (Xm) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, geb. te Goes [ZE] in 1828, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 10 november 1899, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar oud) te Goes [ZE] op 20 februari 1856 met Catharina Bernardine van Kerkwijk, dr. van Jacobus Walraven van Kerkwijk (apotheker) en Catharina van Deinse, geb. te Goes [ZE] in 1827, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 3 oktober 1908. 
 Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.  Madeleine Henriette Jeanne , geb. te Gulpen [LI] op 16 februari 1857, ovl. (81 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 8 juni 1938, volgt XIIt
  2.  Catharina Christina , geb. in 1859, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 24 februari 1934. 
  3.  Antoinette Guillemette , geb. te Gulpen [LI] in 1860, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 4 april 1944. 
  4.  Jacoba Walravina , geb. te Wageningen [GE] in 1864, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 8 januari 1929. 

XIIt.  Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter, dr. van Willem Albert de Laat de Kanter (XIm) en Catharina Bernardine van Kerkwijk, geb. te Gulpen [LI] op 16 februari 1857, ovl. (81 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 8 juni 1938, tr. (resp. 26 en 33 jaar oud) te Maastricht [LI] op 23 augustus 1883 met Jkhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma Thoe Kingma, zn. van Jkhr.mr. Frederik Hessel van Beyma Thoe Kingma (plv. rechter in Heerenveen) en Aaltje Noyon, geb. te Aengwirden [FR] op 22 november 1849, ovl. (85 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 14 oktober 1935. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Catharina Bernardina , geb. te Zuidbroek [GR] op 24 mei 1884, ovl. (78 jaar oud) te Breda [NB] op 2 november 1962, volgt XIIIt
  2.  Frederik Hessel , geb. te Zuidbroek [GR] op 27 oktober 1885, ovl. (80 jaar oud) te Utrecht [UT] op 29 maart 1966, volgt XIIIu
  3.  Jkhr. Willem Albert , geb. te Zuidbroek [GR] op 3 februari 1888, ovl. (18 jaar oud) te Terkaple [FR] op 19 juli 1906. 
  4.  Jkhr. Julius Matthijs , geb. te Zuidbroek [GR] op 16 juli 1890, burgemeester Rauwerderhiem, ovl. (80 jaar oud) te Raerd [FR] op 5 december 1970. 
  5.  Jkhr. R.E. , geb. in 1893. 
  6.  Jkvr. Baudina Elisabeth , geb. te Heerenveen [FR] op 14 januari 1895, ovl. (25 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 14 juli 1920. 

XIIIt.  Jkvr. Catharina Bernardina van Beyma Thoe Kingma, dr. van Jkhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma Thoe Kingma en Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter (XIIt), geb. te Zuidbroek [GR] op 24 mei 1884, ovl. (78 jaar oud) te Breda [NB] op 2 november 1962, tr. (resp. 24 en 35 jaar oud) te Aengwirden [FR] op 19 augustus 1908 met mr. Rudolf Willem Johan Cornelis de Menthon Bake, zn. van Charles Francois Guillaume de Menthon Bake (rechter) en Elizabeth Jacoba Kortenbout van der Sluis, geb. te Almelo [OV] op 26 april 1873, ovl. (36 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 11 augustus 1909. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  mr. Madeleine Henriette Jeanne , geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 13 februari 1910, ovl. (59 jaar oud) te Breda [NB] op 12 juni 1969, tr. (resp. 41 en 53 jaar oud) te Breda [NB] op 9 juni 1951 met Leendert Marie Kramer, zn. van Carel Kramer en Helena Maria van Meurs, geb. te Rotterdam [ZH] op 21 juni 1897, ovl. (72 jaar oud) te Ulvenhout [NB] op 8 september 1969. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , tr. (Richard 33 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 1 februari 1940 met Richard Albert Braakenburg van Backum, zn. van Lambertus Johannes Apollonius Braakenburg van Backum (Heer van Backum) en Elise Jeanne Justine Schuijt van Castricum, geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 1 juli 1906. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Baudina Elisabeth , geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 14 juni 1916, ovl. (90 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 14 januari 2007, gecr. aldaar. 
  4.  Afgeschermd

XIIIu.  Jkhr. Frederik Hessel van Beyma Thoe Kingma, zn. van Jkhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma Thoe Kingma en Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter (XIIt), geb. te Zuidbroek [GR] op 27 oktober 1885, ovl. (80 jaar oud) te Utrecht [UT] op 29 maart 1966, tr. (resp. 37 en 28 jaar oud) te Leipzig [sc, Duitsland] op 10 april 1923 met Margaretha Elisabeth Bottcher, dr. van Karl Heinrich Bottcher en Christiane Louise Harnisch, geb. te Leipzig [sc, Duitsland] op 6 oktober 1894, ovl. (81 jaar oud) te Leusden [UT] op 29 oktober 1975. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd , tr. (Arnoldus 36 jaar oud) te Utrecht [UT] op 4 augustus 1959 met Arnoldus Frederik van Beek, zn. van Egbert Arnoldus van Beek en Paulina Elisabeth Eilander, geb. te Apeldoorn [GE] op 28 maart 1923, ovl. (58 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 3 juni 1981. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIn.  Louis Marie de Laat de Kanter (XIn), zn. van Willem Albert de Laat de Kanter (Xm) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, geb. te Goes [ZE] op 22 januari 1829, ovl. (65 jaar oud) te Leiden [ZH] op 4 februari 1894, begr. aldaar op 8 februari 1894, tr. met Philippina Anna Petronella de Kanter, dr. van mr. Philippus de Kanter (Xn) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol (zie XIr). 

XIo.  Scipio de Laat de Kanter, zn. van Willem Albert de Laat de Kanter (Xm) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, geb. te Goes [ZE] in 1832, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 2 januari 1922, tr. met Anna Charlotte Bonn, geb. te Willemstad [Nederlandse Antillen] op 22 augustus 1838, ovl. (69 jaar oud) te Brussel [VB, BelgiŽ] op 26 maart 1908. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind , geb. te Goes [ZE] op 10 september 1862. 
  2.  Maria , geb. te Goes [ZE] op 14 juli 1864, ovl. (41 jaar oud) te Brussel [VB, BelgiŽ] op 8 mei 1906. 
  3.  Madelaine Henriette Jeanne , geb. te Goes [ZE] op 23 maart 1866, ovl. (3 dagen oud) aldaar op 26 maart 1866. 
  4.  Doodgeb. kind , geb. te Goes [ZE] op 9 januari 1871. 

Xn.  mr. Philippus de Kanter, zn. van Dr. Scipio de Kanter (stadsgeneesheer, burgemeester en curator Hogeschool Harderwijk) en Johanna Elisabeth de Laat (IXh), geb. te Zaltbommel [GE] op 15 maart 1804, advocaat en procureur, ovl. (48 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 14 juni 1852, begr. aldaar in 1852, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te Gameren [GE] op 17 februari 1830 met Anna Petronella Crol, dr. van Willem Jacob Crol (predikant) en Petronella Johanna Elisabeth van Dorp, geb. te Drumpt [GE] op 25 oktober 1809, ovl. (67 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 14 april 1877. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Petronella Johanna Elizabeth , geb. te Curacao [CU, Nederlandse Antillen] op 15 november 1830, ovl. (58 jaar oud) te Doetinchem [GE] op 20 oktober 1889, volgt XIp
  2.  Willem Jacob , geb. te Paramaribo [Suriname] op 10 september 1832, ovl. (40 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 7 september 1873, volgt XIq
  3.  Louis Andreas Lenoard , geb. te Paramaribo [Suriname] op 12 december 1834, ovl. (24 jaar oud) te Bonice op 11 juni 1859. 
  4.  Philippina Anna Petronella , geb. te Paramaribo [Suriname] op 12 maart 1836, ovl. (68 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 9 november 1904, volgt XIr
  5.  Hubertus Marinus , geb. te Paramaribo [Suriname] op 8 mei 1839, controleur 2e klas te Benkoelen, ovl. (37 jaar oud) te Buitenzorg [JA, IndonesiŽ] op 10 oktober 1876. 
  6.  Willem Johannes Hendrik , geb. te Zaltbommel [GE] op 27 juni 1840, ovl. (49 jaar oud) te Haarlem [NH] op 3 september 1889, volgt XIs
  7.  Anna Maria Deliana , geb. te Paramaribo [Suriname] op 18 mei 1843, ovl. (11 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 8 april 1855. 
  8.  Philippa Huberta Johanna , geb. te Paramaribo [Suriname] op 18 augustus 1844, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 18 december 1907, volgt XIt
  9.  Johanna Diderica , geb. te Paramaribo [Suriname] op 11 april 1846, ovl. (28 jaar oud) te Napels [ItaliŽ] op 1 april 1875, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) te Zaltbommel [GE] op 1 mei 1868 met Arnoldus Theordorus Heijligers, zn. van Gerhardus Johannes Heijligers en Isabella Allardina Vermeulen, geb. te Zaltbommel [GE] op 9 november 1845, ovl. (42 jaar oud) te Zutphen [GE] op 25 december 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden 22 jaar oud) (2) te Zaltbommel [GE] op 1 mei 1868 met Arnoldus Theodorus Heijligers, geb. te Zaltbommel [GE] op 9 november 1845, ovl. (42 jaar oud) te Zutphen [GE] op 25 december 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Anna Catharina , geb. te Paramaribo [Suriname] op 6 april 1848, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 2 april 1920. 

XIp.  Petronella Johanna Elizabeth de Kanter, dr. van mr. Philippus de Kanter (Xn) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol, geb. te Curacao [CU, Nederlandse Antillen] op 15 november 1830, ovl. (58 jaar oud) te Doetinchem [GE] op 20 oktober 1889, tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) te Doetinchem [GE] op 29 augustus 1856 met Wilhelm Bernardus Francois Escher, zn. van Carel Henri Escher en Francoize Hendrina van Heuven, geb. te Enkhuizen [NH] op 9 juli 1822, luitenant ter zee/schout bij nacht, ovl. (77 jaar oud) te Terborg [GE] op 31 maart 1900. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna Petronella Maria , geb. in 1858, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 23 januari 1907, volgt XIIv
  2.  Charles Henri , geb. te Zaltbommel [GE] in 1864, accountant, tr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 26 jaar oud) te Muiden [NH] op 29 mei 1913 met Evertje Abramina van den Toorn, dr. van Gerrit van den Toorn (gemeente-ontvanger) en Abramina Evertje van der Velden, geb. te Muiden [NH] in 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIv.  Anna Petronella Maria Escher, dr. van Wilhelm Bernardus Francois Escher (luitenant ter zee/schout bij nacht) en Petronella Johanna Elizabeth de Kanter (XIp), geb. in 1858, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 23 januari 1907, tr. (1) met Herman van Broekhuijzen
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Wilhelmus Bernardus Francois , geb. te Helden [LI] in 1886, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 29 februari 1888. 
  Anna Petronella Maria Escher, tr. (resp. ongeveer 40 en 27 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [ZH] op 2 april 1898 met Frederik Jakob Anton Hugenholtz, zn. van Jan Albert Hendrik Hugenholtz (kapitein-luitenant ter zee) en Elsje Poolman, geb. te Haarlem [NH] op 3 juni 1870. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIq.  Willem Jacob de Kanter, zn. van mr. Philippus de Kanter (Xn) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol, geb. te Paramaribo [Suriname] op 10 september 1832, luitenant ter zee 1e klas, ovl. (40 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 7 september 1873, tr. met Johanna Charlotta de Hart, geb. te Paramaribo [Suriname] op 9 december 1835. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Petronella Carolina , geb. te Zaltbommel [GE] op 2 februari 1861, ovl. (8 maanden oud) aldaar op oktober 1861. 

XIr.  Philippina Anna Petronella de Kanter, dr. van mr. Philippus de Kanter (Xn) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol, geb. te Paramaribo [Suriname] op 12 maart 1836, ovl. (68 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 9 november 1904, tr. met Louis Marie de Laat de Kanter (zie XIn). 
 Uit dit huwelijk 8 zonen: 
  1.  N.N. , geb. te Zaltbommel [GE] op 21 augustus 1860 (doodgeb.). 
  2.  mr. Willem Albert , geb. te Zaltbommel [GE] op 21 januari 1862, Griffier bij Hoog Gerechtshof Ned. Indie te Batavia, lid Raad van Justitie te Semarang, ovl. (38 jaar oud) te Tegal [IndonesiŽ] op 6 december 1900. 
  3.  dr. Louis Marie , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 20 augustus 1864, jurist, ovl. (36 jaar oud) te Lorenzo [ItaliŽ] op 8 februari 1901, tr. met Johanna Colijn. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Philippus Scipio , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 27 mei 1866, ovl. (69 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 8 november 1935, volgt XIIu
  5.  Jean Henri , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 24 mei 1868, boekhouder/commies departement financien, ovl. (55 jaar oud) te Bandoeng [JA, IndonesiŽ] op 1 augustus 1923. 
  6.  Carel Frederik Wilhelm , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 22 juli 1869, ovl. (71 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 22 januari 1941. 
  7.  Frederik Jacobus , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 5 juni 1872, ovl. (17 jaar oud) te Leiden [ZH] op 29 april 1890, begr. aldaar in mei 1890. 
  8.  N.N. , geb. te Leiden [ZH] op 7 september 1875, ovl. (24 dagen oud) aldaar in oktober 1875. 

XIIu.  mr. Philippus Scipio de Laat de Kanter, zn. van Louis Marie de Laat de Kanter (XIn) en Philippina Anna Petronella de Kanter (XIr), geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 27 mei 1866, lid Raad van Justitie te Padang en te Semarang, ovl. (69 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 8 november 1935, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Zoeterwoude [ZH] op 28 augustus 1893 met Betsy Louisa Mathilda Visser, geb. te Taloe op 21 februari 1869, ovl. (65 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 6 november 1934. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Louis Marie , geb. te Sidoardjo [IndonesiŽ] op 8 juli 1894, ovl. (2 jaar oud) te Djakarta [JA, IndonesiŽ] op 5 september 1896. 
  2.  Philippus Scipio , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 13 juli 1897, arts, ovl. (32 jaar oud) te Garoet [IndonesiŽ] op 19 januari 1930, begr. aldaar op 19 januari 1930. 
  3.  Jeannette Henriette , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 21 november 1898, hoofdonderwijzeres Semarang en lerares Duits, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 9 september 1970. 
  4.  Willem Albert , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 27 november 1901, assistent-resident in Palembang; diplomaat, ovl. (69 jaar oud) te Zevenaar [GE] op 22 november 1971, tr. (resp. 34 en 38 jaar oud) te singapore [IndonesiŽ] op 21 september 1936 met Felice de la Fosse, dr. van Felix Henri de la Fosse en Auguste Caroline Boermeester, geb. te Soerabaja [JA, IndonesiŽ] op 20 mei 1898, ovl. (72 jaar oud) te Deinze [BelgiŽ] op 21 december 1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Betsy Louise , geb. te Padang [IndonesiŽ] op 24 maart 1911, ovl. (73 jaar oud) te Zwolle [GE] op 22 september 1984, volgt XIIIv

XIIIv.  Betsy Louise de Laat de Kanter, dr. van mr. Philippus Scipio de Laat de Kanter (XIIu) (lid Raad van Justitie te Padang en te Semarang) en Betsy Louisa Mathilda Visser, geb. te Padang [IndonesiŽ] op 24 maart 1911, ovl. (73 jaar oud) te Zwolle [GE] op 22 september 1984, begr. te Arnhem [GE] op 27 september 1984, tr. met Nicolaas Cardinaal, zn. van Cornelis Cardinaal (textielfabrikant) en Johanna van Douwen, geb. te Hengelo [GE] op 8 november 1902, werkte bij KLM, ovl. (79 jaar oud) te Torquay [Groot BrittaniŽ] op 4 januari 1982. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Nicolaas Cardinaal, zn. van Cornelis Cardinaal (textielfabrikant) en Johanna van Douwen, tr. (1) met Norah Jane Price, geb. in 1907, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) in 1936. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIs.  Willem Johannes Hendrik de Kanter, zn. van mr. Philippus de Kanter (Xn) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol, geb. te Zaltbommel [GE] op 27 juni 1840, kapitein ter zee, ovl. (49 jaar oud) te Haarlem [NH] op 3 september 1889, tr. (resp. 33 en 26 jaar oud) te Haarlem [NH] op 2 oktober 1873 met Francesca Maria Des Tombes, dr. van Frans Andries Des Tombes (belastingcontroleur) en Maria Anna Davina de Virieu, geb. te Heusden [NB] op 29 maart 1847, ovl. (56 jaar oud) te Haarlem [NH] op 26 januari 1904. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Philips Francois Willem , geb. te Haarlem [NH] op 31 juli 1874, rechtenstudent, ovl. (21 jaar oud) te Leiden [ZH] op 30 mei 1896. 
  2.  Philippus , geb. te Haarlem [NH] op 8 januari 1876, ovl. (86 jaar oud) te Delft [ZH] op 10 januari 1962, volgt XIIw
  3.  Maria Francesca , geb. te Haarlem [NH] op 28 mei 1877, ovl. (97 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 13 februari 1975, tr. (resp. 24 en 34 jaar oud) te Haarlem [NH] op 20 juni 1901 met Eugene Antoine Charles Paul Vogelpoel, zn. van Bernard Johan Vogelpoel en Elise Eugenie Rudolph, geb. op 3 juli 1866, KNO-arts/medisch adviseur Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek te Delft, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 15 oktober 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Anna Petronella , geb. in 1881, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Zeist [UT] op 21 juli 1931, volgt XIIx
  5.  Willem Jacob Scipio , geb. te Haarlem [NH] op 31 juli 1882, student polytechnische school, ovl. (22 jaar oud) te Delft [ZH] op 6 april 1905. 
  6.  Wilna Cornelia Anna , geb. te Haarlem [NH] op 25 maart 1886, frobelonderwijzeres, ovl. (42 jaar oud) te Lugano [Zwitserland] op 21 oktober 1928. 

XIIw.  Philippus de Kanter, zn. van Willem Johannes Hendrik de Kanter (XIs) (kapitein ter zee) en Francesca Maria Des Tombes, geb. te Haarlem [NH] op 8 januari 1876, ovl. (86 jaar oud) te Delft [ZH] op 10 januari 1962, tr. (resp. 30 en 20 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 11 mei 1906 met Kitty Crommelin, dr. van Robert Daniel Crommelin (luitenant ter zee, later bankier) en Julia Elizabeth Tutein Nolthenius, geb. te Amsterdam [NH] op 12 oktober 1885, ovl. (102 jaar oud) te Hengelo [GE] op 12 mei 1988. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIIIw
  2.  Afgeschermd , volgt XIIIx
  3.  Hendrik , geb. te Delft [ZH] op 30 juli 1928, werktuigbouwkundig ingenieur, ovl. (81 jaar oud) te Santa Ana, Cal. [CA, Verenigde Staten] op 4 maart 2010, tr. met Afgeschermd , kind van George Stetman Burkhardt en Antoinette Josephine O'brien. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIw.  Afgeschermd , kind van Philippus de Kanter (XIIw) en Kitty Crommelin, tr. (Robert 25 jaar oud) (1) op 14 juni 1935, (gesch. te Cuernavaca [Mexico] op 4 oktober 1946) met ir. Robert Eduard van Geuns, zn. van ir. Hendrik Jacob van Geuns en Elisabeth Cornelia Knuttel, geb. te Delft [ZH] op 25 oktober 1909. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Afgeschermd , tr. (Max 33 jaar oud) (2) te Montevideo [Uruguay] op 19 oktober 1946, (gesch. te Hengelo [OV] op 22 maart 1975) met Max Greutert, zn. van Johann Jacob Greutert en Louise Greutert, geb. te Zurich [ZR, Zwitserland] op 16 maart 1913, scheikundig ingenieur, ovl. (62 jaar oud) te Hengelo [OV] op 22 maart 1975. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Afgeschermd , tr. (Piet 78 jaar oud) (3) te Leiden [ZH] op 7 januari 1993 met Piet Leendert Koppen, zn. van Hendrik Theodorus Koppen en Joanna Arnoldina Josephina Pulcheria Gerris, geb. te Vlissingen [ZE] op 10 april 1914, voorzitter Berenschot B.V, ovl. (91 jaar oud) te Hengelo [OV] op 17 januari 2006. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Piet Leendert Koppen, zn. van Hendrik Theodorus Koppen en Joanna Arnoldina Josephina Pulcheria Gerris, tr. (2) met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Piet Leendert Koppen, tr. (3) met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIx.  Afgeschermd , kind van Philippus de Kanter (XIIw) en Kitty Crommelin, tr. (Herman 29 jaar oud) te Delft [ZH] op 2 maart 1953 met Herman Hupkes, zn. van dr.ir. Willem Hupkes (directeur Nederlandse Spoorwegen) en Juli Marie Bauer, geb. te De Bilt [UT] op 22 maart 1923, mijnbouwkundig ingenieur/hoofd technische dienst Nationale Woningraad, ovl. (47 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 4 augustus 1970. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Julius , geb. op 7 januari 1954, ovl. (2 dagen oud) op 9 januari 1954. 
  2.  Afgeschermd , volgt XIVk
  3.  Afgeschermd , volgt XIVl
  4.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd

XIVk.  Afgeschermd , kind van Herman Hupkes (mijnbouwkundig ingenieur/hoofd technische dienst Nationale Woningraad) en Afgeschermd (XIIIx), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVl.  Afgeschermd , kind van Herman Hupkes (mijnbouwkundig ingenieur/hoofd technische dienst Nationale Woningraad) en Afgeschermd (XIIIx), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIIx.  Anna Petronella de Kanter, dr. van Willem Johannes Hendrik de Kanter (XIs) (kapitein ter zee) en Francesca Maria Des Tombes, geb. in 1881, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Zeist [UT] op 21 juli 1931, tr. (resp. ongeveer 24 en 27 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [ZH] op 22 december 1905, (gesch. op 4 januari 1917) met DR. Claude August Crommelin, zn. van Robert Daniel Crommelin (luitenant ter zee, later bankier) en Julia Elizabeth Tutein Nolthenius, geb. te Nieuwer-Amstel [NH] op 22 december 1878, doctor/lector/filosoof/natuurkundige, ovl. (86 jaar oud) te Leiden [ZH] op 1 juli 1965. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Robert Daniel , geb. te Leiden [ZH] op 18 januari 1907, ovl. (86 jaar oud) te Narbonne-Plage [Frankrijk] op 31 mei 1993, volgt XIIIy
  2.  Rudolph Maximiliaan , geb. te Leiden [ZH] op 19 april 1908, ovl. (85 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27 september 1993, volgt XIIIz
  3.  Doodgeb. zoon , geb. te Leiden [ZH] op 18 maart 1910. 
  4.  Julie Elisabeth , geb. te Leiden [ZH] op 2 maart 1913, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Wolfsburg [NI, Duitsland] in 2005, volgt XIIIaa
  DR. Claude August Crommelin, zn. van Robert Daniel Crommelin (luitenant ter zee, later bankier) en Julia Elizabeth Tutein Nolthenius, tr. (2) met Sara Jacoba Susanna Carolina Slotemaker, geb. in 1894, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) in 1932. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Anna Petronella de Kanter, tr. (ongeveer 37 jaar oud) (2) te Bussum [NH] op 20 november 1918 met Cesar Alphonsius Albertus van Veer
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIy.  phil.nat.doct. Robert Daniel Crommelin, zn. van DR. Claude August Crommelin (doctor/lector/filosoof/natuurkundige) en Anna Petronella de Kanter (XIIx), geb. te Leiden [ZH] op 18 januari 1907, hoofd afd. Mineralogie Stichting voor Bodemkartering; adelborst, ovl. (86 jaar oud) te Narbonne-Plage [Frankrijk] op 31 mei 1993, begr. te Amsterdam [NH] in juni 1996, tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [ZH] op 9 november 1934, (gesch. te Arnhem [GE] op 21 oktober 1949) met Tannetje Kooijman, dr. van Roelof Kooijman (muzikant marine) en Maartje van Nuijsenburg, geb. te Den Helder [NH] op 17 juli 1901, ovl. (85 jaar oud) te Gees [DR] op 22 mei 1987. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd
  Tannetje Kooijman, dr. van Roelof Kooijman (muzikant marine) en Maartje van Nuijsenburg, tr. (2) met Frederik Louis Goedhart
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  phil.nat.doct. Robert Daniel Crommelin, tr. (46 jaar oud) (2) te Wageningen [GE] op 6 augustus 1953 met Afgeschermd , kind van Alko van der Wiel en Helena Louise Huberta Greter
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  Afgeschermd , kind van Alko van der Wiel en Helena Louise Huberta Greter, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIz.  Rudolph Maximiliaan Crommelin, zn. van DR. Claude August Crommelin (doctor/lector/filosoof/natuurkundige) en Anna Petronella de Kanter (XIIx), geb. te Leiden [ZH] op 19 april 1908, marine-attache in Londen/marineofficier/kapitein ter zee, ovl. (85 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27 september 1993, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 18 maart 1937 met jkvr Maria Anna Schorer, dr. van jkhr George Lodewijk Schorer (marine-officier/lid Raad voor de Luchtvaart) en Anna Maria Dijckmeester, geb. te Middelburg [ZE] op 22 december 1912, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 8 december 1973. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVm
  2.  Afgeschermd
  3.  Rudolph Lodewijk , geb. te Soerabaja [JA, IndonesiŽ] op 10 april 1941, ovl. (3 jaar oud) te Semarang [JA, IndonesiŽ] op 29 mei 1944. 
  4.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVm.  Afgeschermd , kind van Rudolph Maximiliaan Crommelin (XIIIz) (marine-attache in Londen/marineofficier/kapitein ter zee) en jkvr Maria Anna Schorer, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , volgt XVf

XVf.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVm) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIIaa.  Julie Elisabeth Crommelin, dr. van DR. Claude August Crommelin (doctor/lector/filosoof/natuurkundige) en Anna Petronella de Kanter (XIIx), geb. te Leiden [ZH] op 2 maart 1913, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Wolfsburg [NI, Duitsland] in 2005, tr. (resp. 34 en 33 jaar oud) te Wolfsburg [NI, Duitsland] op 14 juni 1947 met Horst Arndt Karl Ludwig Engels, zn. van Heinrich Karl Wilhelm Engels en Anna Louisa Maria Martha Amalia von Ploetz, geb. te Londen [SE, Groot BrittaniŽ] op 22 februari 1914, kunstschilder, ovl. (77 jaar oud) te Wolfsburg [NI, Duitsland] op 26 oktober 1991. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

XIt.  Philippa Huberta Johanna de Kanter, dr. van mr. Philippus de Kanter (Xn) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol, geb. te Paramaribo [Suriname] op 18 augustus 1844, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 18 december 1907, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 2 september 1869 met Bernard Mees, zn. van Rudolf Adriaan Mees (kassier) en Jkvr. Margaretha Agatha van Marken, geb. te Rotterdam [ZH] op 28 september 1835, directeur, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 12 december 1911. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Margaretha Agatha , geb. te Rotterdam [ZH] op 10 juli 1870, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 20 juni 1952. 
  2.  Anna Petronella , geb. te Rotterdam [ZH] op 30 maart 1872, ovl. (90 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 1 augustus 1962, volgt XIIy
  3.  Philippus , geb. te Rotterdam [ZH] op 5 maart 1874, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 20 mei 1944, volgt XIIz
  4.  Rudolf Adriaan , geb. te Rotterdam [ZH] op 17 november 1876, ovl. (83 jaar oud) te Huis ter Heide [UT] op 26 augustus 1960, volgt XIIaa

XIIy.  Anna Petronella Mees, dr. van Bernard Mees (directeur) en Philippa Huberta Johanna de Kanter (XIt), geb. te Rotterdam [ZH] op 30 maart 1872, ovl. (90 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 1 augustus 1962, tr. (resp. 20 en ongeveer 31 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 9 juni 1892 met Wilhelm Friedrich Theodor Carp, zn. van Wilhelm Theodor Carp en Johanna Sijbilla Helena Maria Esch, geb. te Rotterdam [ZH] in 1861, firmant wijnhandelaren Carp & Co/ consul van Griekenland, ovl. (ongeveer 94 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 3 januari 1955. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Johanna Sybilla Helena Maria , geb. te Rotterdam [ZH] op 2 augustus 1893, tr. (resp. 21 en 32 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 15 juli 1915 met Abraham van Stolk, zn. van Jacob van Stolk en Johanna Maria Havelaar, geb. op 15 mei 1883. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna Huberta , geb. te Rotterdam [ZH] op 2 augustus 1894. 
  3.  Willem , geb. te Rotterdam [ZH] op 22 juni 1896, ovl. (40 jaar oud) op 4 februari 1937. 
  4.  Emilie , geb. te Rotterdam [ZH] op 24 januari 1898, ovl. (86 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 30 mei 1984, volgt XIIIab

XIIIab.  Emilie Carp, dr. van Wilhelm Friedrich Theodor Carp (firmant wijnhandelaren Carp & Co/ consul van Griekenland) en Anna Petronella Mees (XIIy), geb. te Rotterdam [ZH] op 24 januari 1898, ovl. (86 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 30 mei 1984, tr. (resp. 19 en ongeveer 23 jaar oud) (1) op 31 juli 1917, (gesch.) met jkhr. Hendrik Adriaan Graswinckel, zn. van David Christianus Graswinckel en Annie Lavinia van Beuningen, geb. te Amersfoort [UT] in 1894. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  jkvr. Annie Lavinia , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 1 november 1918, ovl. (67 jaar oud) te Ede [GE] op 29 juni 1986. 
  2.  Afgeschermd , tr. (Jacques 29 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 27 juni 1945 met Jacques Wilhelm Schlimmer, zn. van Jacobus Wilhelm Schlimmer en Margaretha Wilhelmina Collignon, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 18 november 1915, ovl. (70 jaar oud) te Ede [GE] op 12 december 1985. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  jkhr. Hendrik Adriaan Graswinckel, zn. van David Christianus Graswinckel en Annie Lavinia van Beuningen, tr. (resp. ongeveer 51 en ongeveer 39 jaar oud) (2) op 27 juni 1945 met Anna Barbara Amen, geb. in 1906. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Emilie Carp, tr. (resp. 41 en ongeveer 43 jaar oud) (2) te Londen [SE, Groot BrittaniŽ] op 27 mei 1939 met Hermanus Johannes Kessler, zn. van Jean Baptiste August (Guus) Kessler en Margaretha Jacoba de Lange, geb. in 1896, voetballer/hockeyspeler/oogarts, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 17 augustus 1971. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hermanus Johannes Kessler, zn. van Jean Baptiste August (Guus) Kessler en Margaretha Jacoba de Lange, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Leiden [ZH] op 28 oktober 1919, (gesch. op 28 maart 1939) met Johanna Hendrika Briet, geb. in 1895. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIz.  Philippus Mees, zn. van Bernard Mees (directeur) en Philippa Huberta Johanna de Kanter (XIt), geb. te Rotterdam [ZH] op 5 maart 1874, bankier/consulgeneraal van Zweden in Rotterdam, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 20 mei 1944, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 25 februari 1904 met Tonia Bouvin, dr. van mr./dr. Philip Adriaan Jacob Bouvin (mr./doctor in beide rechten/advocaat/raadsheer Gerechtshof Den Haag) en Hermina Emmerentia Kolff, geb. te Rotterdam [ZH] op 1 maart 1883, ovl. (56 jaar oud) aldaar op 6 augustus 1939, begr. te Hillegersberg [ZH] op 9 augustus 1939. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Bernard , geb. te Rotterdam [ZH] op 8 november 1904, ovl. (73 jaar oud) te Epse [GE] op 6 november 1978, volgt XIIIac
  2.  Philip Adriaan Jacob , geb. te Rotterdam [ZH] op 4 februari 1907, ovl. (86 jaar oud) aldaar op 29 oktober 1993, volgt XIIIad
  3.  Marten , geb. te Rotterdam [ZH] op 2 mei 1911, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 8 december 1996. 

XIIIac.  mr. Bernard Mees, zn. van Philippus Mees (XIIz) (bankier/consulgeneraal van Zweden in Rotterdam) en Tonia Bouvin, geb. te Rotterdam [ZH] op 8 november 1904, planoloog bij Stadsontwikkeling, ovl. (73 jaar oud) te Epse [GE] op 6 november 1978, begr. te Gorssel [GE] op 10 november 1978, tr. (resp. 37 en 31 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 29 oktober 1942 met Agatha Diderica Elisabeth Laurentina Wijtema, dr. van dr. Johannes Wijtema (burgemeester Dordrecht/Rotterrdam) en Laurentina Elisabeth (Laura) Versteeg, geb. te Haarlem [NH] op 27 februari 1911, ovl. (90 jaar oud) te Epse [GE] op 25 december 2001, begr. te Gorssel [GE] op 29 december 2001. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVn
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVn.  Afgeschermd , kind van mr. Bernard Mees (XIIIac) (planoloog bij Stadsontwikkeling) en Agatha Diderica Elisabeth Laurentina Wijtema, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIIIad.  mr. Philip Adriaan Jacob Mees, zn. van Philippus Mees (XIIz) (bankier/consulgeneraal van Zweden in Rotterdam) en Tonia Bouvin, geb. te Rotterdam [ZH] op 4 februari 1907, pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V, ovl. (86 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 29 oktober 1993, begr. op 2 november 1993, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Arnhem [GE] op 28 oktober 1930 met Madelaine Sara Leonore Everts, dr. van jkhr. Boudewijn Franciscus Everts (advocaat) en Anna Catharina Cornelia Moll, geb. te Arnhem [GE] op 28 juli 1905, ovl. (90 jaar oud) te Beekbergen [GE] op 19 oktober 1995, begr. op 23 oktober 1995. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gegrorius , geb. te Rotterdam [ZH] op 6 augustus 1931, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 30 april 1993, volgt XIVo
  2.  Afgeschermd , volgt XIVp
  3.  Afgeschermd , volgt XIVq
  4.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd , volgt XIVr
  6.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVo.  Gegrorius Mees, zn. van mr. Philip Adriaan Jacob Mees (XIIIad) (pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V.) en Madelaine Sara Leonore Everts, geb. te Rotterdam [ZH] op 6 augustus 1931, KLM-werknemer; fotohandelaar, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 30 april 1993, tr. (30 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 30 september 1961, (gesch.) met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIVp.  Afgeschermd , kind van mr. Philip Adriaan Jacob Mees (XIIIad) (pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V.) en Madelaine Sara Leonore Everts, relatie met Afgeschermd , kind van Hubert de Stuers en Bertha Elisabeth de Groot
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIVq.  Afgeschermd , kind van mr. Philip Adriaan Jacob Mees (XIIIad) (pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V.) en Madelaine Sara Leonore Everts, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVr.  Afgeschermd , kind van mr. Philip Adriaan Jacob Mees (XIIIad) (pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V.) en Madelaine Sara Leonore Everts, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

XIIaa.  Rudolf Adriaan Mees, zn. van Bernard Mees (directeur) en Philippa Huberta Johanna de Kanter (XIt), geb. te Rotterdam [ZH] op 17 november 1876, lid firma W. Bunge & Co, ovl. (83 jaar oud) te Huis ter Heide [UT] op 26 augustus 1960, tr. (resp. 28 en ongeveer 20 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 30 augustus 1905 met Sophia Antje Stenfert Kroese, dr. van Willem Herman Stenfert Kroese en Lientje Anna Groesbeek, geb. te Tilburg [NB] in 1885. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna , geb. te Amsterdam [NH] op 7 september 1906, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) te Londen [SE, Groot BrittaniŽ] op 14 november 1931 met Charles Jacques Bissery, zn. van Eugene Bissery en Charlotte Herzog, geb. te Le Blanc [Frankrijk] op 24 juli 1900. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , volgt XIIIae
  3.  Afgeschermd , tr. (Dunstan 34 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [ZH] op 8 maart 1947, (gesch. te 's-Gravenhage [ZH] op 5 mei 1953) met Dunstan Gurney Himbury, zn. van Samuel Charles Himbury en Rose Gurney, geb. te Montreal [Canada] op 24 juni 1912, ovl. (62 jaar oud) te Toronto [Canada] op 30 januari 1975. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie met Afgeschermd , kind van Frederik Hendrik Knottenbelt en Helena Johanna ten Doesschate. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIae.  Afgeschermd , kind van Rudolf Adriaan Mees (XIIaa) (lid firma W. Bunge & Co) en Sophia Antje Stenfert Kroese, tr. (Vera 41 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 6 mei 1951 met Vera Emmy Marie Geertruida de Vos, dr. van Bernard Martinus de Vos en Frieda Maria Alwine Julie Hildegard Graff, geb. te Amsterdam [NH] op 5 juli 1909. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , tr. (Harold 40 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 30 augustus 1969, (gesch. op 18 november 1974) met Harold Erwin Hylkema, zn. van Dr. Sjouke Hylkema (doctor) en Lily Olga von Holle, geb. op 6 januari 1929, ovl. (73 jaar oud) te Caracas [Venezuela] in mei 2002. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIh.  Floris Becker, zn. van Albertus Becker (Advocaat/secretaris van de stad Utrecht/rentmeester) en Maria Florisdr. Raap (Vc), geb. te Utrecht [UT] in 1659, ged. aldaar op 8 januari 1659, advocaat/rentmeester van het convent van Sint Paulus en Costbroek, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Utrecht [UT] op 25 februari 1691, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13 mei 1684 met Maria de Vrij, dr. van Jacob de Vrij en Catharina de Goij, ged. te Utrecht [UT] op 7 november 1662, begr. aldaar op 30 januari 1715. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Catharina 195, ged. te Utrecht [UT] op 5 februari 1685. 
  2.   Albertus 197,199,200,314,315,316,317,318,319,320, geb. in 1688, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) aldaar op 10 augustus 1733, volgt VIIf
  3.   Catharina 196, ged. te Utrecht [UT] op 25 februari 1685. 
  4.   Jacob 321, ged. te Utrecht [UT] op 2 augustus 1694, ovl. (60 jaar oud) te Stevensweert [LI], volgt VIIg

VIIf.  Albertus Becker, zn. van Floris Becker (VIh) (advocaat/rentmeester van het convent van Sint Paulus en Costbroek) en Maria de Vrij, geb. in 1688, ged. te Utrecht [UT] op 12 april 1688, Raad te Utrecht, vroedschap en gecommitteerde ter St.-Gen./lid Raad van State, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10 augustus 1733, otr. te Amersfoort [UT] op 5 oktober 1719, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 22 jaar oud) te Leusden [UT] op 24 oktober 1719 met Aletta Both, dr. van Henrick Both (burgemeester Amersfoort) en Lambarta Morray, geb. in 1697, ged. te Amersfoort [UT] op 7 september 1697, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Utrecht [UT] op 5 september 1745. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Floris Jacob 314,324,325, ged. te Utrecht [UT] op 8 september 1722, volgt VIIIg
  2.   Albert Hendrik 315, ged. te Utrecht [UT] op 10 december 1723. 
  3.   Albert 316, ged. te Utrecht [UT] op 18 maart 1725. 
  4.   Abigael 317,320, geb. te Utrecht [UT] op 13 augustus 1730, ovl. (48 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 16 juli 1779, volgt VIIIh
  5.   Pietronella Willemina 318, ged. te Utrecht [UT] op 1 oktober 1732. 
   Aletta Both199,200,314,315,316,317,318,322,323,320, dr. van Henrick Both (burgemeester Amersfoort) en Lambarta Morray, otr. (2) te Utrecht [UT] op 14 oktober 1736, tr. (ongeveer 39 jaar oud) te Utrecht [UT] op 28 oktober 1736 met Franciscus Burman, majoor en luitenant-kolonel. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIg.  Floris Jacob Becker, zn. van Albertus Becker (VIIf) (Raad te Utrecht, vroedschap en gecommitteerde ter St.-Gen./lid Raad van State) en Aletta Both, ged. te Utrecht [UT] op 8 september 1722, kapitein/overste, tr. met Everdina Beatrix Schippers, dr. van Cornelis Schippers en Charlotta Elisabeth Visscher
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Sara Jacoba 324,325, geb. te Gouda [ZH] op 3 augustus 1754, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 9 maart 1805, volgt IXi
  2.  Floris Everardus
  3.  Cornelis Carel
   Everdina Beatrix Schippers324,325, dr. van Cornelis Schippers en Charlotta Elisabeth Visscher, tr. (2) met Gerbrand Johannes Ranck, geb. in 1714. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXi.  Sara Jacoba Becker, dr. van Floris Jacob Becker (VIIIg) (kapitein/overste) en Everdina Beatrix Schippers, geb. te Gouda [ZH] op 3 augustus 1754, ged. te Utrecht [UT] op 4 augustus 1754, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 9 maart 1805, begr. te Gouda [ZH] op 13 maart 1805, tr. (resp. 7 en ongeveer 73 jaar oud) (1) op 14 december 1761 met Pieter Braet, zn. van Claes Braet en Goutjen Everts, ged. te Bunschoten [UT] op 1 juli 1688, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) in 1763. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Pieter Braet326, zn. van Claes Braet en Goutjen Everts, tr. (1) met Maria Braet, ovl. in 1760. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Sara Jacoba Becker324,325, tr. (2) met Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen, zn. van Jan van Teylingen en Elisabeth Selckart (vrouwe van Kamerik en de Houtdijken), geb. te Rotterdam [ZH] in 1752, ged. aldaar op 4 mei 1752, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Gouda [ZH] op 24 december 1837. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Floris Jacob , geb. te Gouda [ZH] op 29 maart 1778, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 26 januari 1851. 
  2.   jkhr. Hilvaart Theordorus 328, geb. te Gouda [ZH] op 8 november 1780, heer van Hilvarenbeek; luitenant;generaal; lid hoog militair gerechtshof, ovl. (84 jaar oud) te Utrecht [UT] op 7 oktober 1865. 
  3.   Margaretha Elisabeth 329, geb. te Gouda [ZH] op 17 oktober 1781, ovl. (91 jaar oud) te Utrecht [UT] op 7 augustus 1873, volgt Xo
  4.  Charlotte Everdine , geb. te Gouda [ZH] op 24 mei 1783, ovl. (61 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [NB] op 2 juni 1844. 
  5.   Diederik Gregorius 330, geb. te Gouda [ZH] op 19 november 1784, ovl. (87 jaar oud) te Woerden [ZH] op 14 september 1872, volgt Xp
  6.  Isaak Johannes , geb. te Gouda [ZH] op 10 december 1786, ovl. (25 jaar oud) aldaar op 13 november 1812. 
   Sara Jacoba Becker324,325, tr. (28 jaar oud) (3) te Utrecht [UT] op 1 januari 1783 met Isaac Scheltus
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Isaac Scheltus325, tr. (2) met Maria Braet
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xo.  Margaretha Elisabeth van Teylingen, dr. van Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen en Sara Jacoba Becker (IXi), geb. te Gouda [ZH] op 17 oktober 1781, ovl. (91 jaar oud) te Utrecht [UT] op 7 augustus 1873, tr. (resp. 27 en ongeveer 26 jaar oud) te Gouda [ZH] op 21 mei 1809 met Willem Adriaan Pillera, zn. van Jan Willem (Jean Guillaume) Pillera (gezworen raad van Maastricht) en Catharina Paulina Laats, geb. in 1783, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Utrecht [UT] op 8 februari 1859. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Georgette Catharina Pauline 332, geb. te Amsterdam [NH] op 4 maart 1810, Waals Hervormd, ovl. (70 jaar oud) te Achern [BW, Duitsland] op 25 november 1880. 

Xp.  Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen, zn. van Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen en Sara Jacoba Becker (IXi), geb. te Gouda [ZH] op 19 november 1784, ambtenaar/heer van Kamerik en de Houtdijken, ovl. (87 jaar oud) te Woerden [ZH] op 14 september 1872, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 19 november 1812 met Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen, dr. van Jkhr./mr. Willem van Engelen (advocaat; schepen in het Rijk van Nijmegen, lid van de Dubbele Kamer der Staten-Generaal) en Laurentia Clara Elizabeth van Dam, geb. te Nijmegen [GE] op 29 augustus 1785, rentenierster, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 20 december 1840. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jkvr. Sara Jacoba Diederika , geb. te Rotterdam [ZH] op 22 januari 1814, ovl. (11 jaar oud) aldaar op 10 december 1825. 
  2.  Jkvr. Wilhelmina Laurentina Clara , geb. te Rotterdam [ZH] op 11 februari 1815, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 3 mei 1816. 
  3.   Henriette Jeanne (Ook Johanna Henriette) 333,334,335,336,337, geb. te Rotterdam [ZH] in 1816, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27 juni 1900, volgt XIu
  4.   Jkhr./mr. Willem 330, geb. te Rotterdam [ZH] op 26 september 1817, ovl. (74 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 30 april 1892, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 25 september 1850 met Dorothea Johanna Louise Melvill van Carnbee, dr. van Baron Isaac August Melvill van Carnbee en Jkvr. Johanna Jacoba Wilhelmina Louisa Salis Soglio Mayenfeld, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 28 september 1821, ovl. (81 jaar oud) te Utrecht [UT] op 28 december 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jkvr. Margaretha , geb. te Rotterdam [ZH] op 4 december 1819, ovl. (71 jaar oud) te Velp [GE] op 5 mei 1891. 
  6.  Jkvr. Suzanna Elisabeth , geb. te Rotterdam [ZH] op 24 juni 1822, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 15 september 1823. 
  7.  Jacoba Aletta Charlotta Everdina , geb. te Rotterdam [ZH] op 29 augustus 1823, ovl. (69 jaar oud) te Velp [GE] op 12 april 1893, volgt XIv

XIu.  Jkvr. Henriette Jeanne (Ook Johanna Henriette) van Teylingen, dr. van Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen (Xp) (ambtenaar/heer van Kamerik en de Houtdijken) en Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen (rentenierster), geb. te Rotterdam [ZH] in 1816, ged. aldaar op 26 september 1816, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27 juni 1900, tr. (resp. ongeveer 27 en 33 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 22 juni 1843 met baron/mr. Anthony Frederik Sloet van Zwanenburg, zn. van Baron Boldewijn Reint Wolter Sloet van Zwanenburg en Baronesse Catharina Elisabeth Louise van Dedem (Vrouwe van Vosbergen), geb. te Kampen [OV] op 23 november 1809, belastingontvanger te Twello en Apeldoorn; lid Provinciale staten Gelderland, ovl. (74 jaar oud) te Utrecht [UT] op 9 december 1883. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Catharina Elisabeth Louise 333,335,340, geb. te Twello [GE] op 25 juni 1844, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18 november 1916, volgt XIIab
  2.  mr. Boudewijn Reint Wolter Arend , geb. te Twello [GE] op 24 november 1845, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 17 april 1914, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) (1) op 11 oktober 1870, (gesch. op 24 november 1886) met Marie Louise Mayer, geb. te Wiesbaden [Duitsland] op 10 januari 1841. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 43 en 25 jaar oud) (2) te Sommerein [Oostenrijk] op 18 september 1889 met Theresia Katharina Voigt, geb. te Wenen [Oostenrijk] op 24 september 1863. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Diederik Gregorius , geb. te Twello [GE] op 12 oktober 1847, ovl. (26 jaar oud) te Kota Radja [SM, IndonesiŽ] op 27 juni 1874. 
  4.  Jacoba Aletta Francina , geb. te Twello [GE] op 15 mei 1850, ovl. (79 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24 september 1929. 
  5.   Hilvaardina Theodora 334,336,341,342,343,344, geb. te Twello [GE] op 12 november 1853, ovl. (60 jaar oud) te Utrecht [UT] op 4 oktober 1914, volgt XIIac
  6.  Doodgeb. kind , geb. te Twello [GE] op 11 juli 1857. 
  7.  Willem Lodewijk , geb. te Twello [GE] in 1858, ovl. (ongeveer 11 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 16 februari 1869. 

XIIab.  Barones Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg, dr. van baron/mr. Anthony Frederik Sloet van Zwanenburg (belastingontvanger te Twello en Apeldoorn; lid Provinciale staten Gelderland) en Jkvr. Henriette Jeanne (Ook Johanna Henriette) van Teylingen (XIu), geb. te Twello [GE] op 25 juni 1844, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18 november 1916, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 7 augustus 1873 met Baron Schelto van Heemstra, zn. van mr. Frans Julius Johan van Heemstra en Barones Henriette Philippine Jacoba van Pallandt, geb. te Irnsum [FR] op 30 september 1842, burgemeester en Tweede Kamerlid; volgeling van Abraham Kuyper, ovl. (69 jaar oud) te Leiden [ZH] op 20 december 1911. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Barones Francisca Juliana Johanna , geb. te Hillegom [ZH] op 23 mei 1874, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 14 april 1875. 
  2.   Baron Willem Johan Henri 346, geb. te Hillegom [ZH] op 7 augustus 1875, ovl. (9 jaar oud) te Utrecht [UT] op 12 april 1885. 
  3.  Barones Henriette Philippina Jacoba , geb. te Hillegom [ZH] op 13 november 1876, ovl. (88 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 22 juni 1965, tr. met baron Alexander Gerard Quarles de Quarles, zn. van Charles Louis H. Quarles de Quarles en Anna Maria Emilia van Dongen, geb. te Bergen op Zoom [NB] op 26 juni 1866, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 24 mei 1930. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Barones Antoinette Frederique Woltera , geb. te Hillegom [ZH] op 17 november 1878, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 19 december 1879. 
  5.  Schelte , geb. te Hillegom [ZH] op 5 december 1879, ovl. (80 jaar oud) te Arnhem [GE] op 26 maart 1960, volgt XIIIaf
  6.  Jacob Diederik Gregorius , geb. te Hillegom [ZH] op 24 februari 1881, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12 maart 1956, volgt XIIIag
  7.  Theodore Willem Lodewijk , geb. te Sassenheim [ZH] op 27 maart 1883, ovl. (62 jaar oud) te Zutphen [GE] op 31 maart 1945, volgt XIIIah

XIIIaf.  Baron Schelte van Heemstra, zn. van Baron Schelto van Heemstra (burgemeester en Tweede Kamerlid; volgeling van Abraham Kuyper) en Barones Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg (XIIab), geb. te Hillegom [ZH] op 5 december 1879, commissaris der koningin in Gelderland, ovl. (80 jaar oud) te Arnhem [GE] op 26 maart 1960, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 21 december 1911 met Mathilda Jacoba van Oosterzee, dr. van Jan Matthieu Henri van Oosterzee en Gustavine Abrahamine Buyn, geb. te Weltevreden [IndonesiŽ] op 14 maart 1888, ovl. (75 jaar oud) te Soestdijk [UT] op 13 mei 1963. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Schelte , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 8 december 1912, ovl. (77 jaar oud) te Divonne-Les-Bains [Frankrijk] op 6 december 1990, volgt XIVs
  2.  Barones Catharina Elisabeth Louise , geb. te Weltevreden [IndonesiŽ] op 14 maart 1914, ovl. (79 jaar oud) te Jeruzalem [IsraŽl] op 31 maart 1993. 
  3.  Baron/mr. Jan Matthieu Henri , geb. te Weltevreden [IndonesiŽ] op 10 maart 1916, ovl. (43 jaar oud) te Purmerend [NH] op 17 oktober 1959. 

XIVs.  Baron/mr. Schelte van Heemstra, zn. van Baron Schelte van Heemstra (XIIIaf) (commissaris der koningin in Gelderland) en Mathilda Jacoba van Oosterzee, geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 8 december 1912, ovl. (77 jaar oud) te Divonne-Les-Bains [Frankrijk] op 6 december 1990, tr. (27 jaar oud) te Nunspeet [GE] op 21 maart 1940 met Afgeschermd , kind van Herman Theodoor Jacob en Elisabeth Jacoba van der Leeuw
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVg
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd , volgt XVh
  5.  Afgeschermd , volgt XVi

XVg.  Afgeschermd , kind van Baron/mr. Schelte van Heemstra (XIVs) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVIa
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd , tr. (2) met mr. Karel Herman Beijen, geb. in 1923, politicus, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 2002. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XVIa.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XVg) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

XVh.  Afgeschermd , kind van Baron/mr. Schelte van Heemstra (XIVs) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XVi.  Afgeschermd , kind van Baron/mr. Schelte van Heemstra (XIVs) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XIIIag.  Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra, zn. van Baron Schelto van Heemstra (burgemeester en Tweede Kamerlid; volgeling van Abraham Kuyper) en Barones Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg (XIIab), geb. te Hillegom [ZH] op 24 februari 1881, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12 maart 1956, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (1) te Amsterdam [NH] op 14 oktober 1909 met Sophia Alexandra Beels, dr. van Alexander Hercules Beels en Jkvr. Cornelia Sophia van Lennep, geb. te Amsterdam [NH] op 10 maart 1885, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 2 augustus 1935. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Alexandra Herculine , geb. te Amsterdam [NH] op 30 november 1911, ovl. (75 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 13 september 1987, volgt XIVt
  2.  Elisabeth Cornelia , geb. te Amsterdam [NH] op 12 november 1913, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 30 mei 1990, volgt XIVu
  3.  Cornelia Sophia , geb. te Amsterdam [NH] op 13 januari 1916, ovl. (71 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18 maart 1987, volgt XIVv
  Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra, tr. (resp. 56 en 53 jaar oud) (2) te Rheden [GE] op 22 juli 1937 met Anna Theophila de Bruyn van Melis- en Mariekerke, dr. van Willem Hendrik de Bruyn van Melis- en Mariekerke en Jkvr. Susanna Maria Cornelia Six, geb. te Koudekerke [ZE] op 6 juli 1884, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 29 april 1973. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVt.  Barones Alexandra Herculine van Heemstra, dr. van Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra (XIIIag) en Sophia Alexandra Beels, geb. te Amsterdam [NH] op 30 november 1911, ovl. (75 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 13 september 1987, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) op 10 oktober 1933, (gesch. op 17 januari 1948) met Kaeso Fabius, zn. van mr./dr. Gerhard Jan Fabius en Ada Wilhelmina van Tienhoven, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23 januari 1908, burgemeester De Bilt, ovl. (78 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 18 december 1986. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVj
  2.  Afgeschermd , volgt XVk
  3.  Afgeschermd , volgt XVl
  Kaeso Fabius, zn. van mr./dr. Gerhard Jan Fabius en Ada Wilhelmina van Tienhoven, tr. (2) met Beppy van Vloten, geb. in 1911, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1988. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XVj.  Afgeschermd , kind van Kaeso Fabius (burgemeester De Bilt) en Barones Alexandra Herculine van Heemstra (XIVt), relatie met Afgeschermd , kind van dr. Philipp Christiaan Molhuijsen (onderbibliothecaris Vredespaleis; dir. KB) en Julia Ulrica de Vries
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XVk.  Afgeschermd , kind van Kaeso Fabius (burgemeester De Bilt) en Barones Alexandra Herculine van Heemstra (XIVt), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XVl.  Afgeschermd , kind van Kaeso Fabius (burgemeester De Bilt) en Barones Alexandra Herculine van Heemstra (XIVt), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVIb
  2.  Afgeschermd

XVIb.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XVl) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVu.  Barones Elisabeth Cornelia van Heemstra, dr. van Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra (XIIIag) en Sophia Alexandra Beels, geb. te Amsterdam [NH] op 12 november 1913, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 30 mei 1990, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 10 januari 1939 met Joseph Antoine Marie Hubert Luns, zn. van dr. Hubert Marie Luns (kunstschilder/hoogleraar) en Harriet Anna Paula Maria Louvrier, geb. te Rotterdam [ZH] op 28 augustus 1911, secretaris-generaal NAVO, ovl. (90 jaar oud) te Brussel [VB, BelgiŽ] op 3 juli 2002. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVv.  Barones Cornelia Sophia van Heemstra, dr. van Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra (XIIIag) en Sophia Alexandra Beels, geb. te Amsterdam [NH] op 13 januari 1916, ovl. (71 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18 maart 1987, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 5 mei 1944 met mr. Georges Bergsma, zn. van Dr. Eiso Bergsma en Gerda Henry, geb. te Tandjong Poera [SM, IndonesiŽ] op 25 maart 1915, ovl. (79 jaar oud) te Utrecht [UT] op 25 december 1994. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVm
  2.  Afgeschermd , volgt XVn
  3.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XVm.  Afgeschermd , kind van mr. Georges Bergsma en Barones Cornelia Sophia van Heemstra (XIVv), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Catharina Ernestina Thomasia Lichtenbelt
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVIc
  2.  Afgeschermd

XVIc.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd (XVm), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

XVn.  Afgeschermd , kind van mr. Georges Bergsma en Barones Cornelia Sophia van Heemstra (XIVv), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIIah.  Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra, zn. van Baron Schelto van Heemstra (burgemeester en Tweede Kamerlid; volgeling van Abraham Kuyper) en Barones Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg (XIIab), geb. te Sassenheim [ZH] op 27 maart 1883, hoofdingenieur spoorwegen, ovl. (62 jaar oud) te Zutphen [GE] op 31 maart 1945, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) te Utrecht [UT] op 19 juni 1913 met Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, dr. van Jkhr./mr. Henrick Maurits Jan van Asch van Wijck en Henriette Johanna Royaards, geb. te Breda [NB] op 27 november 1883, ovl. (87 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 13 oktober 1971. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Frans Julius Johan , geb. te Utrecht [UT] op 28 april 1914, ovl. (68 jaar oud) te Canaan [CT, Verenigde Staten] op 28 december 1982, volgt XIVw
  2.  Baron/ir. Henrick Maurits Jan , geb. te Utrecht [UT] op 15 juni 1915, ovl. (74 jaar oud) te Huis ter Heide [UT] op 17 mei 1990, tr. (47 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 14 mei 1963 met Afgeschermd , kind van ir. Rudolf le Poole en Emilie Geertruida Faure. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Barones Cornelia Maria (Cox) , geb. te Utrecht [UT] op 26 november 1916, ovl. (82 jaar oud) te Laren [NH] op 3 juli 1999. 
  4.  Theodore Willem Lodewijk (Wido) , geb. te Utrecht [UT] op 25 november 1918, ovl. (91 jaar oud) te Baarn [UT] op 15 augustus 2010, volgt XIVx
  5.  Afgeschermd , volgt XIVy
  6.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Johannes Anthonij van der Mersch en Josina Petronella de Savornin Lohmann. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Afgeschermd , volgt XIVz
  8.  Afgeschermd , volgt XIVaa

XIVw.  Baron/mr. Frans Julius Johan van Heemstra, zn. van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra (XIIIah) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, geb. te Utrecht [UT] op 28 april 1914, ovl. (68 jaar oud) te Canaan [CT, Verenigde Staten] op 28 december 1982, tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) te Medan [SM, IndonesiŽ] op 30 mei 1941 met Maria Ingenata Visser, dr. van ir. Paul Marinus Visser en ir. Elisabeth Regina Veth, geb. te Medan [SM, IndonesiŽ] op 26 augustus 1920, ovl. (70 jaar oud) te Cornwall Bridge [CT, Verenigde Staten] op 14 mei 1991. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIVx.  Baron/mr. Theodore Willem Lodewijk (Wido) van Heemstra, zn. van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra (XIIIah) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, geb. te Utrecht [UT] op 25 november 1918, procuratiehouder firma Reynst & Vinju; secretaris Raad Kinderbescherming, ovl. (91 jaar oud) te Baarn [UT] op 15 augustus 2010, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 26 februari 1948 met Marjolijn Franken, dr. van Johannes Henricus Anthonius Franken en Leonora Alberdina van Lenning, geb. te Penang [IndonesiŽ] op 3 december 1927, ovl. (74 jaar oud) te Gorssel [GE] op 16 maart 2002. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVo
  2.  Afgeschermd , volgt XVp
  3.  Afgeschermd , volgt XVq
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd

XVo.  Afgeschermd , kind van Baron/mr. Theodore Willem Lodewijk (Wido) van Heemstra (XIVx) (procuratiehouder firma Reynst & Vinju; secretaris Raad Kinderbescherming) en Marjolijn Franken, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XVp.  Afgeschermd , kind van Baron/mr. Theodore Willem Lodewijk (Wido) van Heemstra (XIVx) (procuratiehouder firma Reynst & Vinju; secretaris Raad Kinderbescherming) en Marjolijn Franken, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XVq.  Afgeschermd , kind van Baron/mr. Theodore Willem Lodewijk (Wido) van Heemstra (XIVx) (procuratiehouder firma Reynst & Vinju; secretaris Raad Kinderbescherming) en Marjolijn Franken, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XIVy.  Afgeschermd , kind van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra (XIIIah) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, relatie met Afgeschermd , kind van Jkhr./prof.mr. Bonifacius Christiaan de Savornin Lohmann en Cornelia Schwartz
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVr
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XVr.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd (XIVy), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIVz.  Afgeschermd , kind van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra (XIIIah) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, relatie met Afgeschermd , kind van Jkhr./mr. Engelbert Nicolaas de Brauw en Barones Magdalena Maria van Panthaleon van Eck
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVs
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd , volgt XVt
  4.  Afgeschermd , volgt XVu

XVs.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVz) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XVt.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVz) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XVu.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVz) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVaa.  Afgeschermd , kind van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra (XIIIah) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, relatie met Afgeschermd , kind van Jan Willem van der Lely en Adriana Maria Everts
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVv
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , volgt XVw

XVv.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVaa) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XVw.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVaa) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIac.  Hilvaardina Theodora Sloet van Zwanenburg, dr. van baron/mr. Anthony Frederik Sloet van Zwanenburg (belastingontvanger te Twello en Apeldoorn; lid Provinciale staten Gelderland) en Jkvr. Henriette Jeanne (Ook Johanna Henriette) van Teylingen (XIu), geb. te Twello [GE] op 12 november 1853, ovl. (60 jaar oud) te Utrecht [UT] op 4 oktober 1914, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Utrecht [UT] op 1 maart 1883 met Jkhr. Johannes Marie van Asch van Wijck, zn. van Jkhr./mr. Matthias Margarethus van Asch van Wijck en Constanta Margaretha Maria van de Poll, geb. te Utrecht [UT] op 5 maart 1856, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 16 januari 1929. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Jkvr. Antoinette Frederique Jeanne Marie 341, geb. te Utrecht [UT] op 19 mei 1884, ovl. (84 jaar oud) te Arnhem [GE] op 15 maart 1969. 
  2.   Jkhr. Boudewijn Reint Wolter Arend 342,349, geb. te Utrecht [UT] op 19 februari 1888, chemigraaf, ovl. (71 jaar oud) te Doorn [UT] op 22 januari 1960, tr. (resp. 34 en ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 30 november 1922 met Johanna de Vries, dr. van Klaas de Vries (kok/tramwagenbestuurder) en Adriana Jansen, geb. te Amsterdam [NH] in 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Joan Matthias Margarethus 343, geb. te Maarssen [UT] op 19 juni 1891. 

XIv.  Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen, dr. van Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen (Xp) (ambtenaar/heer van Kamerik en de Houtdijken) en Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen (rentenierster), geb. te Rotterdam [ZH] op 29 augustus 1823, ovl. (69 jaar oud) te Velp [GE] op 12 april 1893, tr. (resp. 18 en 45 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 9 april 1842 met mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar, zn. van Jacobus Petrus Landmeter en Louisa Jacomina Landmeter, geb. te Rotterdam [ZH] op 9 september 1796, ged. Remonstrants aldaar op 6 november 1796, ovl. (79 jaar oud) te Velp [GE] op 2 oktober 1875. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind , geb. te Velp [GE] op 5 juni 1843. 
  2.  Louise Jacoba Havelaar, geb. te Velp [GE] op 2 november 1844, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27 december 1920, volgt XIIad
  3.  Diederik Gregorius Havelaar, geb. te Velp [GE] op 23 oktober 1846, ovl. (57 jaar oud) te Haarlem [NH] op 21 februari 1904, volgt XIIae
  4.  Margaretha Adriana Havelaar, geb. te Rheden [GE] op 25 mei 1849, ovl. (73 jaar oud) te Arnhem [GE] op 22 december 1922, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Rheden [GE] op 3 april 1874 met Henri Philip van Alphen, zn. van Henri van Alphen (bankier) en Wilhelmine Jeanne Sibille van Reede van Oudtshoorn, geb. te Samarang [JA, IndonesiŽ] op 9 juni 1845, ovl. (66 jaar oud) te Cannes [06, Frankrijk] op 16 februari 1912. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIad.  Louise Jacoba Havelaar, dr. van mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar en Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen (XIv), geb. te Velp [GE] op 2 november 1844, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27 december 1920, tr. (resp. 27 en ongeveer 27 jaar oud) te Rheden [GE] op 11 juli 1872 met mr. Hendrik Hemmingson, zn. van Samuel Alexander Hemmingson en Agatha Petronella van Beeck Vollenhoven, geb. te 's-Gravenhage [ZH] in 1845, burgemeester Soeterwoude van 188101894, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1921. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Agatha Petronella , geb. te Doorn [UT] op 20 augustus 1873, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 10 november 1933, volgt XIIIai
  2.  Willem Ulrich , geb. te Doorn [UT] op 13 februari 1875, ovl. (77 jaar oud) te Rustenburg [TR, R.S.A.] op 17 november 1952, volgt XIIIaj
  3.  Helena Ulrica Louise , geb. in 1877, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) te Zoeterwoude [ZH] op 6 december 1884. 

XIIIai.  Agatha Petronella Hemmingson, dr. van mr. Hendrik Hemmingson (burgemeester Soeterwoude van 188101894) en Louise Jacoba Havelaar (XIIad), geb. te Doorn [UT] op 20 augustus 1873, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 10 november 1933, tr. met mr.dr. Carel Roest, zn. van mr. Albert Johan Roest (Officier van Justitie) en Barones Anna Adriana van Haersolte van Haerst, geb. in 1864, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Soest [UT] op 18 juli 1933. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Anna Adriana , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 18 oktober 1897. 
  2.  Louise Jacoba Ulrica , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 19 augustus 1900. 

XIIIaj.  Willem Ulrich Hemmingson, zn. van mr. Hendrik Hemmingson (burgemeester Soeterwoude van 188101894) en Louise Jacoba Havelaar (XIIad), geb. te Doorn [UT] op 13 februari 1875, ovl. (77 jaar oud) te Rustenburg [TR, R.S.A.] op 17 november 1952, tr. (1) met Hermine Agatha Sophie Rikkers Fischer, dr. van Hendrik Rikkers Fischer en Tjitske Posthuma, geb. te Drachten [FR] op 20 april 1880, ovl. (38 jaar oud) te Leiden [ZH] op 14 mei 1918. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Tonina Theda , geb. te Maarn [UT] op 26 november 1907, ovl. (93 jaar oud) te Doorn [UT] op 27 december 2000, volgt XIVab
  Willem Ulrich Hemmingson, tr. (resp. 46 en ongeveer 37 jaar oud) (2) te Arnhem [GE] op 30 januari 1922 met Wilhelmina Charlotte van Zijl de Jong, dr. van Gerhard Hendrik Clement van Zijl de Jong en Angeline Susanna Josephine Pool, geb. te Sidhoardje [JA, IndonesiŽ] in 1885, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Pretoria [TR, R.S.A.] in 1976. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVab.  Tonina Theda Hemmingson, dr. van Willem Ulrich Hemmingson (XIIIaj) en Hermine Agatha Sophie Rikkers Fischer, geb. te Maarn [UT] op 26 november 1907, ovl. (93 jaar oud) te Doorn [UT] op 27 december 2000, tr. (resp. 44 en 42 jaar oud) te Washington [MD, Verenigde Staten] op 22 december 1951 met Baron/mr. Coenraad Willem Antoni van Haersolte, zn. van Baron/ir. Johan Christiaan van Haersolte en Ernestine Theodora Johanna van Heemstede, geb. te Arnhem [GE] op 9 maart 1909, ovl. (65 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 14 juli 1974. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Baron/mr. Coenraad Willem Antoni van Haersolte, zn. van Baron/ir. Johan Christiaan van Haersolte en Ernestine Theodora Johanna van Heemstede, tr. (2) met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Baron/mr. Coenraad Willem Antoni van Haersolte, tr. (3) met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIae.  Diederik Gregorius Havelaar, zn. van mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar en Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen (XIv), geb. te Velp [GE] op 23 oktober 1846, ovl. (57 jaar oud) te Haarlem [NH] op 21 februari 1904, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Gouda [ZH] op 4 maart 1874 met Anna Maria ten Voorden, dr. van Johan ten Voorden (bode in Den Haag) en Johanna Goossens, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 1 juli 1849, ovl. (87 jaar oud) te Zandvoort [NH] op 15 oktober 1936. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacoba Aletta Everdina Charlotte , geb. te Haarlem [NH] op 17 april 1874, ovl. (67 jaar oud) te Zandvoort [NH] op 12 februari 1942. 
  2.  Willem Johannes Diederik , geb. te Haarlem [NH] op 25 november 1876, volgt XIIIak
  3.  Anna Maria , geb. te Oosterhout [GE] op 27 februari 1878, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 22 december 1962, volgt XIIIal
  4.  Adriana , geb. te Haarlem [NH] op 23 september 1879, ovl. (67 jaar oud) te Zandvoort [NH] op 17 februari 1947. 
  5.  Diederik Gregorius , geb. te Haarlem [NH] op 4 augustus 1884, ovl. (25 jaar oud) te Zandvoort [DR] op 22 november 1909. 

XIIIak.  Willem Johannes Diederik Havelaar, zn. van Diederik Gregorius Havelaar (XIIae) en Anna Maria ten Voorden, geb. te Haarlem [NH] op 25 november 1876, tr. (beiden 25 jaar oud) te Haarlem [NH] op 17 april 1902 met Magdalena Maria van Beeck Calkoen, dr. van mr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen (statenlid) en Jkvr. Pauline Albertine Ram, geb. te Utrecht [UT] op 18 april 1876, ovl. (66 jaar oud) te Heerlen [LI] op 13 juni 1942. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Pauline Wilhelmina , geb. te Utrecht [UT] op 1 november 1905. 

XIIIal.  Anna Maria Havelaar, dr. van Diederik Gregorius Havelaar (XIIae) en Anna Maria ten Voorden, geb. te Oosterhout [GE] op 27 februari 1878, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 22 december 1962, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Haarlem [NH] op 17 april 1902 met Jkhr./mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck, zn. van Jkhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck (directeur hypotheekbank) en Clara Helena Maria Susanna van de Poll, geb. te Utrecht [UT] op 1 september 1875, commissionair in effecten, ovl. (87 jaar oud) te Oosterbeek [GE] op 10 september 1962. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Jkhr Diederik Gregorius , geb. te Utrecht [UT] op 11 juli 1903, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) (1) op 29 juli 1930, (gesch. op 27 november 1947) met Jkvr. Jona de Jonge van Campens Nieuwland, dr. van Bonifatius de Jonge van Campens Nieuwland en Henrietta Jacoba Witsen, geb. te Bloemendaal [NH] op 24 augustus 1903. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (44 jaar oud) (2) te Maarn [UT] op 19 december 1947 met Afgeschermd , kind van Hermannus Wilhelmus Peteri en Elisabeth Laugeman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jkhr. Constant Matthias Margarethus , geb. te Haarlem [NH] op 19 december 1905, ovl. (23 jaar oud) te Andir [JA, IndonesiŽ] op 27 mei 1929. 
  3.  Jkhr. Hubert Jan Margarethus , geb. te Woudenberg [UT] op 19 maart 1907, ovl. (26 jaar oud) te Lienden [GE] op 12 oktober 1933. 
  4.  Bonheur Catherinus Marie Hubert , geb. te Amsterdam [NH] op 18 maart 1910, ovl. (64 jaar oud) te Heemstede [NH] op 23 oktober 1974, volgt XIVac

XIVac.  Jkhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck, zn. van Jkhr./mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck (commissionair in effecten) en Anna Maria Havelaar (XIIIal), geb. te Amsterdam [NH] op 18 maart 1910, ovl. (64 jaar oud) te Heemstede [NH] op 23 oktober 1974, tr. (resp. 36 en 30 jaar oud) te Bloemendaal [NH] op 25 april 1946 met Barones Ivonne Antoinette van Dedem, dr. van Baron Alexander Coenraad Arthur van Dedem en Anna Elisabeth Henriette Zubli, geb. te Aerdenhout [NH] op 21 augustus 1915, ovl. (64 jaar oud) aldaar op 1 juli 1980. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVx
  2.  Afgeschermd , volgt XVy

XVx.  Afgeschermd , kind van Jkhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck (XIVac) en Barones Ivonne Antoinette van Dedem, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XVy.  Afgeschermd , kind van Jkhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck (XIVac) en Barones Ivonne Antoinette van Dedem, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

VIIIh.  Abigael Becker, dr. van Albertus Becker (VIIf) (Raad te Utrecht, vroedschap en gecommitteerde ter St.-Gen./lid Raad van State) en Aletta Both, geb. te Utrecht [UT] op 13 augustus 1730, ged. aldaar op 15 augustus 1730, ovl. (48 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 16 juli 1779, tr. (resp. 18 en 26 jaar oud) te Zutphen [GE] op 17 februari 1749 met Paulus Ignatius Sluyterman, zn. van Seyno Sluyterman (cornet/ritmeester regiment generaal-0majoor Grovestins) en Aletta Maria van Baarsenburg, geb. op 13 september 1722, sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder, ovl. (82 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 10 april 1805. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Cinto Albert , geb. te Dantumawoude [FR] op 7 december 1749. 
  2.  Isabella Jacoba Aletta , geb. te Leeuwarden [FR] in 1752, ged. aldaar op 17 mei 1752. 
  3.  Lamoraal Albertus Aemilius , geb. te Balk [FR] op 24 januari 1757, ovl. (81 jaar oud) te Workum [FR] op 28 januari 1838, volgt IXj
  4.  Eggerig , geb. te Balk [FR] op 7 juni 1759, ovl. te Zutphen [GE], volgt IXk
  5.  Isabella Jacoba Aletta , geb. te Balk [FR] op 15 februari 1761, ovl. (28 jaar oud) te Zutphen [GE] op 21 juni 1789, begr. aldaar op 25 juni 1789, otr. te Leeuwarden [FR] op 18 januari 1787, tr. (resp. 26 en ongeveer 30 jaar oud) te Jorwerd [FR] op 18 februari 1787 met Cornelis Philippus Penning, zn. van Isack Penning en Philippina Maria Mesch, geb. te Delft [ZH] in 1757, ged. op 11 december 1757, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) aldaar op 3 oktober 1833. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Daniel , geb. te Balk [FR] op 3 december 1763, ovl. (5 dagen oud) aldaar op 8 december 1763, volgt IXl
  7.  Louise Christina , geb. te Meppel [DR] in 1768, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Leiden [ZH] op 30 oktober 1820, volgt IXm
  8.  Marie Aletta , tr. met Goodwijk Louis Renaud, zn. van Jean Leonard Renaud en Hester Fleury, geb. te Leeuwarden [FR] op 6 maart 1741, ged. aldaar op 12 maart 1741. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Daniel , volgt IXn
  10.  Frederica
   Paulus Ignatius Sluyterman320, zn. van Seyno Sluyterman (cornet/ritmeester regiment generaal-0majoor Grovestins) en Aletta Maria van Baarsenburg, tr. (2) met Aylke/Aeilke Eiss Wiersma, geb. in 1720. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Paulus Ignatius Sluyterman320, tr. (3) met Geertruijd van der Valk
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXj.  Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman, zn. van Paulus Ignatius Sluyterman (sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder) en Abigael Becker (VIIIh), geb. te Balk [FR] op 24 januari 1757, ged. op 30 januari 1757, inspecteur accijnzen ter Workum; uit eigenerfden gekozen tot lid Staten van friesland, ovl. (81 jaar oud) te Workum [FR] op 28 januari 1838, tr. (1) met Catharina Lycklama ŗ Nijeholt, dr. van Augustinus Lycklama ŗ Nijeholt en Elizabeth Hendriks van Heemstra, geb. op 9 december 1749, ovl. (63 jaar oud) op 1 januari 1813. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  dr. Paulus Augustinus , geb. te Jorwerd [FR] op 8 december 1782, ovl. (45 jaar oud) te Workum [FR] op 23 november 1828. 
  Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman, tr. (2) met Janke Tietes van Hettinga Tromp, dr. van Tjitte Ages Tromp en Yed Jacobs de Jong
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Lamoraal Albertus Aemilius Syno , geb. te Workum [FR] op 17 december 1816, ovl. (40 jaar oud) te Sneek [FR] op 9 juni 1857, volgt Xq
  2.  Abigael Aletta , geb. te Leeuwarden [FR] op 8 februari 1818, ovl. (56 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 27 december 1874, volgt Xr
  Janke Tietes van Hettinga Tromp, dr. van Tjitte Ages Tromp en Yed Jacobs de Jong, tr. (1) met Sijmen Hendriks Stoffels, geb. in 1771, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) in 1814. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xq.  Lamoraal Albertus Aemilius Syno Sluyterman, zn. van Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman (IXj) (inspecteur accijnzen ter Workum; uit eigenerfden gekozen tot lid Staten van friesland) en Janke Tietes van Hettinga Tromp, geb. te Workum [FR] op 17 december 1816, ged. aldaar op 20 december 1816, geneesheer, ovl. (40 jaar oud) te Sneek [FR] op 9 juni 1857, tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) te Schuttorf [NI, Duitsland] op 9 november 1846 met Berhardina Johanna Schlikker, dr. van ds. Harmannus Schlikker (predikant) en Anna Elzabena Tegelaar, geb. te Doniawerstal [FR] op 11 juli 1813, ovl. (56 jaar oud) te Sneek [FR] op 7 januari 1870. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind , geb. op 26 juli 1847. 
  2.   Anna Elsabene 351, geb. te Sneek [FR] op 23 december 1848, volgt XIw
  3.   Lamoraal Albertus Aemelius 351, geb. te Sneek [FR] op 5 augustus 1850, ovl. (49 jaar oud) te Workum [FR] op 2 november 1899, volgt XIx
  4.   Hermannus Syno 351, geb. te Sneek [FR] op 18 februari 1852, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 14 juni 1854. 
  5.   Gerhardus Jan 351, geb. te Sneek [FR] op 6 oktober 1853, kapitein ter zee bij Kon. Marine/ridder Orde Oranje-Nassau, ovl. (58 jaar oud) te Sneek [FR] op 15 juni 1912. 
  6.   Fenna Margaretha 351, geb. te Sneek [FR] op 10 augustus 1855, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 22 februari 1856. 
  7.   Albertus Aemelius Syno 351,352, geb. te Sneek [FR] op 6 juli 1857, student geneeskunde, ovl. (22 jaar oud) te Groningen [GR] op 12 juni 1880. 

XIw.  Anna Elsabene Sluyterman, dr. van Lamoraal Albertus Aemilius Syno Sluyterman (Xq) (geneesheer) en Berhardina Johanna Schlikker, geb. te Sneek [FR] op 23 december 1848, tr. (resp. 23 en ongeveer 33 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 24 juli 1872 met Edo Floris Schlikker, zn. van Gerhard Schlikker (linnenhandelaar, fabrikant, bankier) en Gesina Elisabeth Rost, geb. te Schuttorf [NI, Duitsland] in 1839, fabrikant en grootbankier, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) in 1926. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  dr. Gerhard

XIx.  Lamoraal Albertus Aemelius Sluyterman, zn. van Lamoraal Albertus Aemilius Syno Sluyterman (Xq) (geneesheer) en Berhardina Johanna Schlikker, geb. te Sneek [FR] op 5 augustus 1850, medicinae doctor/geneesheer, ovl. (49 jaar oud) te Workum [FR] op 2 november 1899, tr. (beiden 28 jaar oud) te Workum [FR] op 24 juli 1879 met Eke Potma, dr. van Harmen Potma en Tjitske Tromp Sevensma, geb. te Workum [FR] op 20 mei 1851, ovl. (81 jaar oud) te Haarlem [NH] op 10 februari 1933. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Tjitske , geb. te Workum [FR] op 27 mei 1880, volgt XIIaf
  2.  Albertus Aemelius Syno , geb. te Workum [FR] op 8 februari 1882, ovl. (72 jaar oud) op 20 juni 1954, volgt XIIag
  3.  Harmannus (Harmen) , geb. te Workum [FR] op 28 april 1885, ovl. (75 jaar oud) op 21 juni 1960, volgt XIIah
  4.  Bernardina Johanna , geb. te Workum [FR] op 25 maart 1889, tr. met Henri de Raad, zn. van Jacques Henri de Raad (commissionair) en Petronella Ida Wilhelmina de Haas. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIaf.  Tjitske Sluyterman, dr. van Lamoraal Albertus Aemelius Sluyterman (XIx) (medicinae doctor/geneesheer) en Eke Potma, geb. te Workum [FR] op 27 mei 1880, tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) te Workum [FR] op 27 juli 1905 met Sjoerd Riemer van Eerde, zn. van ds. Albertus Egbert van Eerde (predikant te Workum en Olst) en Gelkje de Jong, geb. te Workum [FR] op 25 december 1872. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Albertus Egbert , geb. te Winschoten [GR] op 25 juni 1906, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1973, volgt XIIIam
  2.  Lamoraal Albertus Aemilius , geb. te Winschoten [GR] op 12 december 1910, ovl. (64 jaar oud) te Overveen [NH] op 29 oktober 1975, volgt XIIIan

XIIIam.  mr. Albertus Egbert van Eerde, zn. van Sjoerd Riemer van Eerde en Tjitske Sluyterman (XIIaf), geb. te Winschoten [GR] op 25 juni 1906, lid Hof van Justitie Willemstad, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1973, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) op 6 september 1937, (gesch. circa 1954) met Adriana Maria Roline Roijer, dr. van ir. Wilhelm Roijer (scheepsbouwkundige) en jkvr Sara Hendrina Quarles van Ufford, geb. te Scotstown [Groot BrittaniŽ] op 19 maart 1910, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 4 juli 1980. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVad
  Adriana Maria Roline Roijer, dr. van ir. Wilhelm Roijer (scheepsbouwkundige) en jkvr Sara Hendrina Quarles van Ufford, tr. (2) met jkhr Willem de Savornin Lohman, geb. in 1895, inspecteur ter gen. thesaurie Ministerie van FinanciŽn. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVad.  Afgeschermd , kind van mr. Albertus Egbert van Eerde (XIIIam) (lid Hof van Justitie Willemstad) en Adriana Maria Roline Roijer, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIIIan.  Lamoraal Albertus Aemilius van Eerde, zn. van Sjoerd Riemer van Eerde en Tjitske Sluyterman (XIIaf), geb. te Winschoten [GR] op 12 december 1910, ovl. (64 jaar oud) te Overveen [NH] op 29 oktober 1975, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) op 24 mei 1938 met Liesbeth Minke Scholte, dr. van ds. Abraham Jacobus Augustus Scholte (predikant) en Dievertina Gesina van Eerde, geb. te Borger [DR] op 17 oktober 1913, ovl. (95 jaar oud) op 8 februari 2009. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Abraham Jacobus Augustus , geb. en ovl. te Baflo [GR] op 25 augustus 1942. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  Liesbeth Minke Scholte, dr. van ds. Abraham Jacobus Augustus Scholte (predikant) en Dievertina Gesina van Eerde, tr. (2) met Freark Jan Bergstra, geb. in 1914, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) in 2001. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIag.  dr. Albertus Aemelius Syno Sluyterman, zn. van Lamoraal Albertus Aemelius Sluyterman (XIx) (medicinae doctor/geneesheer) en Eke Potma, geb. te Workum [FR] op 8 februari 1882, ovl. (72 jaar oud) op 20 juni 1954, tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) te Dordrecht [ZH] op 6 mei 1914 met Henriette Wilhelmina Moll, dr. van mr. Adriaan Anton Moll en Katharina Bodel Bienfait, geb. te Dordrecht [ZH] op 2 januari 1890, ovl. (37 jaar oud) te Haarlem [NH] op 7 januari 1927. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johanna Catharina , geb. te Haarlem [NH] op 11 maart 1917, ovl. (85 jaar oud) op 7 september 2002, volgt XIIIao
  2.  Afgeschermd
  3.  Adriaan Anton , geb. in 1921, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Rhenen [UT] op 23 januari 1946. 

XIIIao.  Johanna Catharina Sluyterman, dr. van dr. Albertus Aemelius Syno Sluyterman (XIIag) en Henriette Wilhelmina Moll, geb. te Haarlem [NH] op 11 maart 1917, ovl. (85 jaar oud) op 7 september 2002, tr. met Christiaan Marie ten Kate, zn. van ds Reinier ten Kate (predikant te Idsegahuizen, Ruinen, Kolderveen en Dordrecht) en Maria Johanna Jacoba Oosterzee, ovl. op 24 mei 2000. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVae
  2.  Reinier Warner , volgt XIVaf
  3.  Maria Johanna Jacoba , tr. met Omas Es Saddik. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd , volgt XIVag

XIVae.  Afgeschermd , kind van Christiaan Marie ten Kate en Johanna Catharina Sluyterman (XIIIao), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Seijno Geert Christiaan ten Kate, geb. te avereest [OV] op 30 oktober 1979, ovl. (ťťn dag oud) te Zwolle [GE] op 31 oktober 1979. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIVaf.  Reinier Warner ten Kate, zn. van Christiaan Marie ten Kate en Johanna Catharina Sluyterman (XIIIao), tr. met Johanna Margaretha Oomkes
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVag.  Afgeschermd , kind van Christiaan Marie ten Kate en Johanna Catharina Sluyterman (XIIIao), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIah.  dr. Harmannus (Harmen) Sluyterman, zn. van Lamoraal Albertus Aemelius Sluyterman (XIx) (medicinae doctor/geneesheer) en Eke Potma, geb. te Workum [FR] op 28 april 1885, substituut-griffier RB Leeuwarden van 20 november 1916 tot 3 november 1924, ovl. (75 jaar oud) op 21 juni 1960, tr. (resp. 34 en 24 jaar oud) (1) te Schoterland [FR] op 14 november 1919, (gesch. te Zutphen [GE] op 4 juli 1928) met Martha Marchina Johanna Kijlstra, geb. te Schoterland [FR] op 11 oktober 1895. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , tr. met Simon Jan van Oostroom, zn. van Simon van Oostroom en Catharina Kromhout, geb. te Rotterdam [ZH] op 2 januari 1906, ovl. (56 jaar oud) te Oegstgeest [ZH] op 1 oktober 1962. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Lamoraal Albertus Aemilius , geb. te Leeuwarden [FR] op 30 maart 1922, ovl. (22 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 19 september 1944. 
  Martha Marchina Johanna Kijlstra, tr. (2) met Marius Mispelblom Beijer, geb. in 1893. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  dr. Harmannus (Harmen) Sluyterman, tr. (2) met Anna Boch
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xr.  Abigael Aletta Sluyterman, dr. van Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman (IXj) (inspecteur accijnzen ter Workum; uit eigenerfden gekozen tot lid Staten van friesland) en Janke Tietes van Hettinga Tromp, geb. te Leeuwarden [FR] op 8 februari 1818, ovl. (56 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 27 december 1874, tr. (resp. 35 en 36 jaar oud) te Sneek [FR] op 22 september 1853 met Kasper Roelofs de Jong, zn. van Roelof Kaspar de Jong (schoolmeester te Schiermonnikoog, moest ook 'navigatie of kunst der stuurlieden' onderrichten) en Vinnigje Jacobs Meyer, geb. te Stiens [FR] op 24 juli 1817, notaris te Sneek en rond 1861 te Wommels, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 21 februari 1891. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Fenna , geb. te Hennaarderadeel [FR] op 21 oktober 1854, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1909, volgt XIy
  2.  Albertina Emilia , geb. te Hennaarderadeel [FR] op 5 juni 1857, ovl. te 's-Gravenhage [ZH], volgt XIz
  Kasper Roelofs de Jong, zn. van Roelof Kaspar de Jong (schoolmeester te Schiermonnikoog, moest ook 'navigatie of kunst der stuurlieden' onderrichten) en Vinnigje Jacobs Meyer, tr. (resp. 26 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Sneek [FR] op 2 november 1843 met Ruurdtje Droge, geb. in 1818, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) in 1845. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIy.  Fenna de Jong, dr. van Kasper Roelofs de Jong (notaris te Sneek en rond 1861 te Wommels) en Abigael Aletta Sluyterman (Xr), geb. te Hennaarderadeel [FR] op 21 oktober 1854, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1909, tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) te Sneek [FR] op 13 maart 1884 met Floris Gerard Kramp, zn. van Albertus Hendrik Kramp (collecteur der Staatsloterij) en Jeanne Wilhelmine Buijs, geb. te Amsterdam [NH] op 20 december 1848, ovl. (69 jaar oud) aldaar op 29 juni 1918. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Abigael Aletta , geb. te Amsterdam [NH] in 1889, volgt XIIai
  2.  Albert Hendrik , geb. te Amsterdam [NH] op 18 september 1890, ovl. (54 jaar oud) te Si Rengo Rengo [IndonesiŽ] op 12 april 1945, tr. (resp. 43 en 40 jaar oud) te Makasser [IndonesiŽ] op 7 december 1933 met Susanna Aberson, dr. van mr. Frederik Nicolaas Lucretius Aberson en Maria Elisabeth Boogaard, geb. te Arnhem [GE] op 16 januari 1893, ovl. (51 jaar oud) te Medan [SM, IndonesiŽ] op 12 december 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Floris Gerard Kramp, zn. van Albertus Hendrik Kramp (collecteur der Staatsloterij) en Jeanne Wilhelmine Buijs, tr. (1) met Geertruida Diderika Woldringh, geb. in 1852, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in 1882. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIai.  Abigael Aletta Kramp, dr. van Floris Gerard Kramp en Fenna de Jong (XIy), geb. te Amsterdam [NH] in 1889, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Leiden [ZH] op 3 april 1913 met mdr.dr. Willem George Frederik Borgerhoff Mulder, zn. van Winandus Joseph Borgerhoff Mulder (commies posterijen) en Wilhelmina Georgette Fredrica van Leeuwen, geb. te Alkmaar [NH] in 1889, vice-president Hof 's Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  mr. Winandus Joseph , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 11 februari 1914, rechter, ovl. (78 jaar oud) te Arnhem [GE] op 16 februari 1992, tr. met Roelfien Lamberta Boonstra, dr. van ds. Jelte Boonstra (predikant, voorzitter provinciale synode NH-kerk) en Henderika Roelfina Prins, geb. te Dwingeloo [DR] op 29 december 1913, ovl. (92 jaar oud) te Velp [GE] op 27 oktober 2006. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIz.  Albertina Emilia de Jong, dr. van Kasper Roelofs de Jong (notaris te Sneek en rond 1861 te Wommels) en Abigael Aletta Sluyterman (Xr), geb. te Hennaarderadeel [FR] op 5 juni 1857, ovl. te 's-Gravenhage [ZH], tr. (resp. 34 en 38 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 18 juni 1891 met Gerlof Bruch, zn. van Alexander Bruch en Geertje Lagerweij, geb. te Hellevoetsluis [ZH] op 26 juli 1852, commies bij posterijen; directeur postkantoor. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Alexander Pieter , geb. circa 1892, student techniek. 

IXk.  Eggerig Sluyterman, zn. van Paulus Ignatius Sluyterman (sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder) en Abigael Becker (VIIIh), geb. te Balk [FR] op 7 juni 1759, ged. aldaar op 10 juni 1759, kapitein-ingenieur per 30 januari 1782; vanaf 12 november 1768 kapitein-ingenieur Genie Reg. 688a, ovl. te Zutphen [GE], tr. met Gerarda Susanna Spengler
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Dorothea Louisa Carolina , geb. te Morra [FR] op 15 januari 1783, ged. aldaar op 19 januari 1783. 

IXl.  Daniel Sluyterman, zn. van Paulus Ignatius Sluyterman (sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder) en Abigael Becker (VIIIh), geb. te Balk [FR] op 3 december 1763, ovl. (5 dagen oud) aldaar op 8 december 1763, tr. met Catharina Hendrika Meijer
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Paulina Emilia Louisa , geb. te Hasselt [LI] op 30 januari 1807, ovl. (68 jaar oud) aldaar op 31 januari 1875, volgt Xs
  2.  Hermanus Martinus Eggerig , geb. te Hasselt [LI] in 1809, militair, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Harderwijk [GE] op 4 januari 1867. 

Xs.  Paulina Emilia Louisa Sluyterman, dr. van Daniel Sluyterman (IXl) en Catharina Hendrika Meijer, geb. te Hasselt [LI] op 30 januari 1807, naaister, ovl. (68 jaar oud) te Hasselt [LI] op 31 januari 1875, tr. (resp. 26 en 35 jaar oud) op 19 april 1833 met Jan Breman, zn. van Jan Breman en Geertruij van der Horst, geb. te Hasselt [LI] op 28 januari 1798, bakker/kalkbaas, ovl. (60 jaar oud) te Hasselt [LI] op 18 december 1858. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Daniel , geb. te Zalk [OV] in 1834, ovl. (ongeveer 12 jaar oud) te Hasselt [LI] op 15 augustus 1846. 
  2.  Jan , geb. te Zalk [OV] op 7 november 1835. 
  3.  Catharina Pouwlina , geb. in 1841, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Hasselt [LI] op 28 oktober 1843. 
  4.  Catharina Hendrika , geb. te Hasselt [LI] in 1845, ovl. (ongeveer 17 jaar oud) aldaar op 8 maart 1862. 

IXm.  Louise Christina Sluyterman, dr. van Paulus Ignatius Sluyterman (sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder) en Abigael Becker (VIIIh), geb. te Meppel [DR] in 1768, ged. aldaar op 7 februari 1768, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Leiden [ZH] op 30 oktober 1820, tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Jelsum [FR] op 13 maart 1794 met Willem van Loo, onderluitenant, ovl. te Leeuwarden [FR] op 18 april 1805, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Willem Louis Sluijterman van Loo, geb. op 21 september 1796, ovl. (78 jaar oud) te Ouddorp [ZH] op 12 september 1875, volgt Xt
  2.  N.N. , ovl. te Leeuwarden [FR] op 3 oktober 1794, begr. aldaar. 
  Louise Christina Sluyterman, otr. (2) op 26 februari 1808, tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 29 jaar oud) op 19 maart 1808 met Derk/dirk Maaldrink, zn. van Martinus Maaldrink en Aaltje ter Steege, geb. te Deventer [OV] in 1779, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) aldaar op 11 april 1827. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xt.  mr. Willem Louis Sluijterman van Loo, zn. van Willem van Loo (onderluitenant) en Louise Christina Sluyterman (IXm), geb. op 21 september 1796, kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk, ovl. (78 jaar oud) te Ouddorp [ZH] op 12 september 1875, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) te Leiden [ZH] op 21 mei 1827 met Margaretha Zeewoldt, dr. van Jacob Zeewoldt (kolonel/kapitein ter zee) en Esther Maria Berthon, geb. te Warnsveld [GE] op 30 september 1801, ged. Nederduits-gereformeerd aldaar op 25 oktober 1801, ovl. (76 jaar oud) aldaar op 12 maart 1878. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Willem , geb. in 1829, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 20 januari 1875. 
  2.  Esther Marie , geb. te Leiden [ZH] in 1830, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Haarlem [NH] op 24 mei 1896, volgt XIaa
  3.  Frederica Henrietta , geb. in 1830, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Heemstede [NH] op 12 oktober 1916. 
  4.  Louisa Christina , geb. te Schagen [NH] in 1831, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Nunspeet [GE] op 9 juni 1900, volgt XIab
  5.  Jacob , geb. te Schagen [NH] op 23 april 1833, ovl. (75 jaar oud) aldaar in 1908, volgt XIac
  6.  Isaac Elie Francois Berthon , geb. te Beverwijk [NH] op 28 januari 1837, volgt XIad
  7.  Lamoraal Albertus Amelius , geb. te Beverwijk [NH] op 25 mei 1839, volgt XIae
  8.  Anna Hermina , geb. te Beverwijk [NH] op 12 oktober 1840, ovl. (58 jaar oud) te Heemstede [NH] op 7 februari 1899. 
  9.  Paulina Abigael , geb. te Beverwijk [NH] op 29 maart 1843, ovl. (65 jaar oud) te Heemstede [NH] op 15 januari 1909. 
  10.  Elisabeth Esther , geb. te Beverwijk [NH] op 17 maart 1846, ovl. (34 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 15 maart 1881, volgt XIaf

XIaa.  Esther Marie Sluijterman van Loo, dr. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo (Xt) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt, geb. te Leiden [ZH] in 1830, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Haarlem [NH] op 24 mei 1896, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 42 jaar oud) te Beverwijk [NH] op 27 augustus 1867 met Frederik Eduard van Praag, zn. van Jacobus van Praag (rijksontvanger) en Anna Zwaantje Scheper, geb. te Haaksbergen [OV] in 1825, rijksontvanger, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Haarlem [NH] op 31 juli 1886. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Margaretha , geb. te Haarlem [NH] op 5 november 1868, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 7 november 1943, tr. (beiden 24 jaar oud) (1) op 6 juli 1893, (gesch. te Haarlem [NH] op 8 september 1914) met Lodewijk Pieter NoŽ, zn. van Abraham NoŽ (koopman) en Jochemiena Hendrieka Maas, geb. te Haarlem [NH] op 5 november 1868, ovl. (79 jaar oud) aldaar op 21 februari 1948. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 53 en 59 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [ZH] op 7 oktober 1922 met Jacobus Wicherlink, zn. van Evert Johannes Wicherlink (koopman) en Jennigje van Assen, geb. te Zwolle [GE] op 15 juli 1863, koopman, ovl. (84 jaar oud) te Haarlem [NH] op 21 februari 1948. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna , geb. te Haarlem [NH] op 17 november 1870, ovl. (12 jaar oud) aldaar op 23 januari 1883. 

XIab.  Louisa Christina Sluijterman van Loo, dr. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo (Xt) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt, geb. te Schagen [NH] in 1831, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Nunspeet [GE] op 9 juni 1900, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Beverwijk [NH] op 12 oktober 1857 met Rinse Koopmans, zn. van Klaas Koopmans (fabrikant; directeur assurantiegen.) en Antje Vander (ook Sander), geb. te Amsterdam [NH] in 1830, advocaat. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Nicolaas , geb. te Utrecht [UT] op 26 oktober 1858. 
  2.  Willem Louis , geb. te Haarlem [NH] in 1861, rijksontvanger, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Arnhem [GE] op 28 september 1939, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 28 jaar oud) te Tiel [GE] op 2 juni 1897 met Reina Martina Heidenrijk, dr. van ds. Jacobus Hendrik Heidenrijk (predikant) en Maria Hubertina Vrancken, geb. te Tiel [GE] in 1869, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Voorburg [NB] op 10 april 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Anna Hermine , geb. in 1867, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 19 maart 1945, volgt XIIaj

XIIaj.  Anna Hermine Koopmans, dr. van Rinse Koopmans (advocaat) en Louisa Christina Sluijterman van Loo (XIab), geb. in 1867, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 19 maart 1945, tr. (resp. ongeveer 15 en ongeveer 26 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 28 september 1882 met Fredericus Johannes Homan Verhoef, zn. van Johannes Wilhelmus Verhoef (kapper) en Wilhelmina Christina Captijn, geb. te 's-Gravenhage [ZH] in 1856, 1e luitenant-ingenieur. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Wilhelmina Christina , geb. te Utrecht [UT] op 21 mei 1894. 

XIac.  dr. Jacob Sluijterman van Loo, zn. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo (Xt) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt, geb. te Schagen [NH] op 23 april 1833, ovl. (75 jaar oud) aldaar in 1908, tr. (resp. 35 en 22 jaar oud) te Rheden [GE] op 28 januari 1869 met Frederica Louisa Wilhelmina Wurfbain, dr. van Johannes Constantinus Hurrelbrinck Wurfbain en Philippina Maria Zweerts, geb. te Amsterdam [NH] op 7 juni 1846, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 2 september 1929. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Constance Marie , geb. te Nijmegen [GE] op 21 januari 1872, volgt XIIak
  2.  Willem , geb. te Arnhem [GE] op 8 april 1877, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 21 november 1956, volgt XIIal

XIIak.  Constance Marie Sluijterman van Loo, dr. van dr. Jacob Sluijterman van Loo (XIac) en Frederica Louisa Wilhelmina Wurfbain, geb. te Nijmegen [GE] op 21 januari 1872, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Arnhem [GE] op 10 september 1894, (gesch. te Amsterdam [NH] op 26 september 1913) met Jan Jacob Ketjen, zn. van mr. Jan Gerard Hendrik Bartyn Ketjen (kantonrechter) en Catharina Cornelia de Wetstein Pfister, geb. te Zierikzee [ZE] op 17 januari 1870. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Wilhelmina , geb. te Doesburg [GE] op 17 augustus 1895. 
  2.  Henriette , geb. te Doesburg [GE] op 28 april 1899. 

XIIal.  Willem Sluijterman van Loo, zn. van dr. Jacob Sluijterman van Loo (XIac) en Frederica Louisa Wilhelmina Wurfbain, geb. te Arnhem [GE] op 8 april 1877, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 21 november 1956, tr. met jkvr Adolphine van Alphen, dr. van jkhr Daniel Francois van Alphen en jkvr Adolphine Westpalm van Hoorn, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 31 mei 1883, ovl. (84 jaar oud) aldaar op 24 september 1967. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIIIap
  2.  Lamoraal Willem , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 10 februari 1913, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 3 november 1995, volgt XIIIaq
  3.  Adolf Alexander , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23 september 1916, ovl. (61 jaar oud) te Oakland County [Verenigde Staten] op 3 januari 1978, volgt XIIIar
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd

XIIIap.  Afgeschermd , kind van Willem Sluijterman van Loo (XIIal) en jkvr Adolphine van Alphen, tr. (Jean ongeveer 26 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 13 september 1935 met ds. Jean de Rougemont, zn. van Jean Henri Frederic de Rougemont (professor theologie) en Sophie Rose Beatrice de Perrot, geb. te Neuchatel [Zwitserland] in 1909, predikant. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd

XIIIaq.  mr. Lamoraal Willem Sluijterman van Loo, zn. van Willem Sluijterman van Loo (XIIal) en jkvr Adolphine van Alphen, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 10 februari 1913, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 3 november 1995, tr. (resp. 39 en ongeveer 28 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 30 augustus 1952 met barones Susanne Civile Sophia van Lynden, dr. van baron Diederik Jan van Lynden en jkvr Louise Ernestine Baud, geb. in 1924, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 7 december 1991. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd

XIIIar.  Adolf Alexander Sluijterman van Loo, zn. van Willem Sluijterman van Loo (XIIal) en jkvr Adolphine van Alphen, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23 september 1916, ovl. (61 jaar oud) te Oakland County [Verenigde Staten] op 3 januari 1978, tr. (26 jaar oud) te Jackson [Verenigde Staten] op 27 maart 1943 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIad.  Isaac Elie Francois Berthon Sluijterman van Loo, zn. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo (Xt) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt, geb. te Beverwijk [NH] op 28 januari 1837, directeur Haarlemsche Brood- en Meelfabriek, tr. (resp. 62 en ongeveer 47 jaar oud) te Abcoude [UT] op 19 oktober 1899 met Wilhelmina van Dijck, dr. van Pierre van Dijck (militair) en Elisabeth Visser (slijterse), geb. te Geertruidenberg [NB] in 1852. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Peter Willem , geb. te Amsterdam [NH] op 1 november 1881, tr. (resp. 45 en ongeveer 40 jaar oud) op 11 augustus 1927 met Anna Maria Josephina Hagedoren, dr. van Theodorus Franciscus Hagedoren en Christina Poels, geb. te Antwerpen [AN, BelgiŽ] in 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIae.  Lamoraal Albertus Amelius Sluijterman van Loo, zn. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo (Xt) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt, geb. te Beverwijk [NH] op 25 mei 1839, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 30 oktober 1867 met Anna de Lange, dr. van mr. Pieter Abraham de Lange (advocaat) en Trijntje Sybouts, geb. te Alkmaar [NH] op 28 oktober 1844, ovl. (71 jaar oud) te Haarlem [NH] op 19 januari 1916. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna Catharina , geb. te Heemstede [NH] op 5 januari 1869, ovl. (39 jaar oud) te Haarlem [NH] op 13 januari 1908, volgt XIIam
  2.  Willem Louis , geb. te Heemstede [NH] op 23 maart 1871, ovl. (75 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 23 mei 1946, tr. (resp. 33 en ongeveer 42 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [NB] op 10 mei 1904 met Maria Agnes Brem, dr. van Pieter Brem en Sophie Holteren, geb. te Dulken [Duitsland] in 1862, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 21 november 1942. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Catharina , geb. te Heemstede [NH] op 13 maart 1876. 
  Anna de Lange, dr. van mr. Pieter Abraham de Lange (advocaat) en Trijntje Sybouts, tr. (2) met Jacob Josias de Lange, geb. in 1840, inspecteur, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) in 1903. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIam.  Anna Catharina Sluijterman van Loo, dr. van Lamoraal Albertus Amelius Sluijterman van Loo (XIae) en Anna de Lange, geb. te Heemstede [NH] op 5 januari 1869, ovl. (39 jaar oud) te Haarlem [NH] op 13 januari 1908, tr. (resp. 31 en 34 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 3 mei 1900, (gesch. te Haarlem [NH] op 13 januari 1908) met Abraham Rutgers van der Loeff, zn. van ds. Abraham Rutgers van der Loeff (predikant) en Johanna Diderika Hartevelt, geb. te 's-Heerenberg [GE] op 27 augustus 1865, doctor in de theologie/NH-predikant te o.a. Leiden, ovl. (61 jaar oud) te Bloemendaal [NH] op 8 juni 1927. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Abraham , geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 16 april 1901, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1974, volgt XIIIas
  2.  Anna , geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 26 september 1902, verpleegster, ovl. (75 jaar oud) te Huizen [NH] op 21 februari 1978. 
  3.  Johan Diederik , geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 7 oktober 1904, ovl. (44 jaar oud) te Hilversum [NH] op 5 mei 1949, volgt XIIIat
  4.  Lamoraal Albertus Aemilius , geb. te Haarlem [NH] op 13 januari 1908, juridisch student te Leiden, ovl. (21 jaar oud) te Arnhem [GE] op 18 december 1929. 
  Abraham Rutgers van der Loeff, zn. van ds. Abraham Rutgers van der Loeff (predikant) en Johanna Diderika Hartevelt, tr. (resp. 49 en ongeveer 41 jaar oud) (2) te Amsterdam [NH] op 4 september 1914 met Cornelia Ebelina Rutgers van der Loeff, geb. in 1873, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) in 1937. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIas.  Abraham Rutgers van der Loeff, zn. van Abraham Rutgers van der Loeff (doctor in de theologie/NH-predikant te o.a. Leiden) en Anna Catharina Sluijterman van Loo (XIIam), geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 16 april 1901, planter op Sumatra/VPRO-medewerker, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1974, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 5 oktober 1928 met Hermine Gertrude Edwars van Muijen, dr. van Rutger van Muijen en Caroline Catherine Townsend, geb. te Padang [IndonesiŽ] op 15 juni 1904. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

XIIIat.  drs. Johan Diederik Rutgers van der Loeff, zn. van Abraham Rutgers van der Loeff (doctor in de theologie/NH-predikant te o.a. Leiden) en Anna Catharina Sluijterman van Loo (XIIam), geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 7 oktober 1904, leraard wis- en natuurkunde gymnasium te Hilversum, ovl. (44 jaar oud) te Hilversum [NH] op 5 mei 1949, tr. (beiden 24 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 16 mei 1929 met Hanna van Essen, dr. van Johan Frederik van Essen (commissionair in effecten) en Jacoba Johanna Maria de Kanter, geb. te Amsterdam [NH] op 27 april 1905, ovl. (87 jaar oud) op 1 juli 1992. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jacoba Johanna Maria (Annette) , geb. te Hilversum [NH] op 30 januari 1931, studeerde literatuur te Parijs, ovl. (53 jaar oud) op 26 februari 1984, tr. met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIaf.  Elisabeth Esther Sluijterman van Loo, dr. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo (Xt) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt, geb. te Beverwijk [NH] op 17 maart 1846, ovl. (34 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 15 maart 1881, tr. met Adriaan Herman Halder, zn. van Jan Franciscus Halder (heel- en vroedmeester) en Agatha Margaretha de Lange, geb. te Beverwijk [NH] op 19 oktober 1851, ovl. (38 jaar oud) te Voorburg [ZH] op 5 januari 1890. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Franciscus , geb. te Apeldoorn [GE] op 7 maart 1881, ovl. (2 dagen oud) aldaar op 9 maart 1881. 
  Adriaan Herman Halder, zn. van Jan Franciscus Halder (heel- en vroedmeester) en Agatha Margaretha de Lange, tr. (2) met Anna Antonia van de Kasteele, geb. in 1861. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXn.  Daniel Sluyterman, zn. van Paulus Ignatius Sluyterman (sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder) en Abigael Becker (VIIIh), majoor, tr. met Louise Christina Katwinkel
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Abigael Dorothea , geb. te Leeuwarden [FR] op 14 september 1785, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Hasselt [LI] in 1863, volgt Xu
  2.  Jan Willem , geb. te Leeuwarden [FR] op 3 januari 1788, ged. aldaar op 11 januari 1788. 
  3.  Isabella Jacoba , geb. te Arnhem [GE] op 17 juni 1791, volgt Xv
  4.  Hendrik Otto , geb. te Geertruidenberg [NB] in 1795, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Arnhem [GE] op 7 december 1845, volgt Xw
  5.  Sara Jacoba , geb. te Hoorn [FR] op 15 oktober 1797, volgt Xx

Xu.  Abigael Dorothea Sluyterman, dr. van Daniel Sluyterman (IXn) (majoor) en Louise Christina Katwinkel, geb. te Leeuwarden [FR] op 14 september 1785, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Hasselt [LI] in 1863, tr. (resp. 40 en 25 jaar oud) te Hasselt [LI] op 15 oktober 1825 met Francois Schippers, zn. van Timen Schippers (schipper) en Jennigjen Buter, geb. te Hasselt [LI] op 23 maart 1800, schippersknecht. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Francina Adriana , geb. te Hasselt [LI] in 1822, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te avereest [OV] op 14 september 1844. 

Xv.  Isabella Jacoba Sluyterman, dr. van Daniel Sluyterman (IXn) (majoor) en Louise Christina Katwinkel, geb. te Arnhem [GE] op 17 juni 1791, tr. (resp. 27 en 17 jaar oud) te Hasselt [LI] op 4 november 1818 met Lubbertus Ramhorst, zn. van Lucas Jan Ramhorst en Johanna Neervoord, geb. te Zwolle [GE] op 23 december 1800, factoor/korporaal. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Daniel Carel , geb. te Harderwijk [GE] op 11 december 1821. 

Xw.   Hendrik Otto Sluyterman (Sluijterman353), zn. van Daniel Sluyterman (IXn) (majoor) en Louise Christina Katwinkel, geb. te Geertruidenberg [NB] in 1795, wachtmeester, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Arnhem [GE] op 7 december 1845, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 34 jaar oud) te Arnhem [GE] op 26 september 1832 met Hendrika van Balgooijen (van Ballengooijen353), dr. van Jan van Balgooijen en Aalbertje Hermina van Kortelenburg, geb. te Waardenburg [GE] in 1798, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Arnhem [GE] op 7 februari 1885. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Alberta Hermina 354,355,356,357,358,359,360,361,362,363, geb. te Neerijnen [GE] in 1825, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10 november 1901, volgt XIag
  2.   Daniel 353, geb. te Arnhem [GE] op 29 mei 1829, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 25 januari 1830. 
  3.   Louisa Catharina 364,365,366,367,368,369,370,371, geb. te Arnhem [GE] circa 1834, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Soest [UT] op 10 januari 1919, volgt XIah
  4.  Daniel , geb. te Arnhem [GE] in 1839, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 24 februari 1840. 
  5.  Abigael Dorothea , geb. te Arnhem [GE], ovl. aldaar op 2 mei 1842. 
  Hendrika van Balgooijen, dr. van Jan van Balgooijen en Aalbertje Hermina van Kortelenburg, tr. (2) met Leendert Benediktus Daaleman, geb. in 1789. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIag.  Alberta Hermina Sluyterman, dr. van Hendrik Otto Sluyterman (Xw) (wachtmeester) en Hendrika van Balgooijen, geb. te Neerijnen [GE] in 1825, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10 november 1901, tr. (resp. ongeveer 32 en 22 jaar oud) te Utrecht [UT] op 29 april 1857 met Jacobus Vos, zn. van Pieter Vos en Margaretha Mulder, geb. te Utrecht [UT] op 23 juni 1834, ovl. (67 jaar oud) aldaar op 25 juli 1901. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Pieter Jacobus 359,374,375,376,377,378,379,380, geb. te Utrecht [UT] in 1858, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) aldaar op 27 februari 1891, volgt XIIan
  2.   Jacobus 355,358, geb. te Utrecht [UT] op 18 februari 1860, ovl. (8 jaar oud) aldaar op 25 februari 1868. 
  3.   Margaretha 356,362,381, geb. te Utrecht [UT] op 8 januari 1863, ovl. (86 jaar oud) aldaar op 3 februari 1949, tr. (beiden 30 jaar oud) te Utrecht [UT] op 9 augustus 1893 met Jan Ket, zn. van Jan Ket en Albertina Hommes, geb. te Utrecht [UT] op 28 maart 1863, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 6 november 1941. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Jan Hendrik Otto 360,384,385,386,387,388,389,390, geb. te Utrecht [UT] op 8 januari 1863, ovl. (83 jaar oud) aldaar op 11 oktober 1946, volgt XIIao
  5.   Hendrika 357,361,391, geb. te Utrecht [UT] op 20 april 1865, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 16 december 1943, volgt XIIap

XIIan.  Pieter Jacobus Vos, zn. van Jacobus Vos en Alberta Hermina Sluyterman (XIag), geb. te Utrecht [UT] in 1858, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) aldaar op 27 februari 1891, tr. (resp. ongeveer 23 en 23 jaar oud) te Utrecht [UT] op 14 september 1881 met Maria Elisabeth Sakkers, dr. van Johannes Sakkers en Johanna Juliana van Rijn, geb. te Utrecht [UT] op 15 juni 1858, ovl. (62 jaar oud) aldaar op 20 september 1920. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Jacobus Johannes 374,380,394, geb. te Utrecht [UT] op 2 juli 1882, ovl. (57 jaar oud) aldaar op 28 maart 1940, tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) te Utrecht [UT] op 7 september 1916 met Hendrika Terhaak, dr. van Gerrit Terhaak en Elisabeth Maria Christoffelina Kleberg, geb. te Alkmaar [NH] op 11 augustus 1885, ovl. (53 jaar oud) te Utrecht [UT] op 2 april 1939. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Johannes Pieter Jacobus 375,396, geb. te Utrecht [UT] op 5 januari 1884, ovl. (41 jaar oud) aldaar op 23 juni 1925. 
  3.   Pieter Jacobus 376,397, geb. te Utrecht [UT] op 22 april 1885, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 12 april 1888. 
  4.   Maria Elisabeth 377, geb. te Utrecht [UT] op 2 december 1887, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 17 maart 1889. 
  5.   Pieter Jacobus 379,398, geb. te Utrecht [UT] op 13 juni 1891, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 14 november 1892. 

XIIao.  Jan Hendrik Otto Vos, zn. van Jacobus Vos en Alberta Hermina Sluyterman (XIag), geb. te Utrecht [UT] op 8 januari 1863, ovl. (83 jaar oud) aldaar op 11 oktober 1946, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te Utrecht [UT] op 28 januari 1891 met Cornelia Petronella Houdijk, dr. van Hendrikus Gerardus Houdijk en Petronella van der Weert, geb. te Utrecht [UT] op 19 mei 1869, ovl. (60 jaar oud) aldaar op 5 december 1929. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Jacobus Hendrikus 384,387, geb. te Utrecht [UT] op 16 november 1891, volgt XIIIau
  2.   Petronella Catharina 385,388, geb. te Utrecht [UT] op 27 september 1893, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) te Eemnes [UT] op 7 augustus 1919 met Hendrik Dop, zn. van Jan Gosen Dop en Gerritje Kuiper, geb. te Eemnes [UT] op 23 december 1885. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Neeltje 386,389, geb. te Utrecht [UT] op 4 januari 1903, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10 oktober 1928 met Anthonius Johannes Commu, zn. van Gerrit Commu (politieagent) en Allegonda Mulder, geb. te Utrecht [UT] in 1904. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIau.  Jacobus Hendrikus Vos, zn. van Jan Hendrik Otto Vos (XIIao) en Cornelia Petronella Houdijk, geb. te Utrecht [UT] op 16 november 1891, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Utrecht [UT] op 28 maart 1917 met Anthonia Lith, dr. van Jacobus Lith en Jacoba Stephana Roerebach, geb. te Utrecht [UT] op 13 november 1892. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Jan Hendrik Otto 401, ovl. te Utrecht [UT] op 6 september 1945. 

XIIap.  Hendrika Vos, dr. van Jacobus Vos en Alberta Hermina Sluyterman (XIag), geb. te Utrecht [UT] op 20 april 1865, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 16 december 1943, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Utrecht [UT] op 12 augustus 1891 met Gijsbertus Jan van den Ham, zn. van Ambrosius van den Ham en Anthonia Hol, geb. te Utrecht [UT] op 28 februari 1868, militair, ovl. (63 jaar oud) te Utrecht [UT] op 22 maart 1931. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Jacobus , geb. te Jutphaas [UT] op 31 december 1892, tr. (resp. 28 en ongeveer 27 jaar oud) op 9 februari 1921 met Maria Berendina Mulder, dr. van Hendrikus Mulder (daghuurder) en Geertje Pannekoek, geb. te Voorst [GE] in 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Ambrosius , geb. te Utrecht [UT] op 23 januari 1894. 
  3.  Wilhelmina Albertha , geb. in 1896, ovl. (ongeveer 19 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13 februari 1915. 
  4.  Ambrosius Gijsbertus , geb. te Jutphaas [UT] op 2 april 1897. 
  5.  Hendrika Gijsberta , geb. te Jutphaas [UT] op 9 juni 1898, tr. (beiden 30 jaar oud) op 24 januari 1929 met Johannes Jacobus van der Lingen, zn. van Johannes van der Lingen en Elisabeth de Bie, geb. te Utrecht [UT] op 25 november 1898. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Ambrosius Antonius , geb. te Jutphaas [UT] op 19 september 1899, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 28 december 1899. 
  7.  Antonia , geb. te Jutphaas [UT] op 11 maart 1901, ovl. (6 weken oud) aldaar op 27 april 1901. 
  8.  Gijsbertus Ambrosius , geb. in 1903, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) te Jutphaas [UT] op 16 december 1903. 
  9.  Antonius , geb. in 1906, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) te Jutphaas [UT] op 7 oktober 1906. 
  10.  Gijsbertus Ambrosius , geb. in 1906, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Woudenberg [UT] op 30 juni 1942. 

XIah.  Louisa Catharina Sluyterman, dr. van Hendrik Otto Sluyterman (Xw) (wachtmeester) en Hendrika van Balgooijen, geb. te Arnhem [GE] circa 1834, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Soest [UT] op 10 januari 1919, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Arnhem [GE] op 8 maart 1855 met Hendrik Christiaan Kappers, zn. van Gijsbertus Kappers en Louise Cornierra van den Berg, geb. te Grave [NB] in 1830. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Hendrika Louisa 364,367,404,405,406,407,408,409, geb. te Utrecht [UT] in 1856, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) aldaar op 22 september 1891, volgt XIIaq
  2.   Louise Gijsberta 365,369,410, geb. in 1857, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13 februari 1941, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18 juni 1884 met Elbert van Essen, zn. van Hendrik Evert Jan van Essen en Geertje Sillen van Broek, geb. te Nijkerk [GE] in 1855, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Soest [UT] op 21 december 1919. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Johanna Catharina 366,368, geb. te Utrecht [UT] op 30 juli 1859, volgt XIIar
  4.  Ottelina Antoinette , geb. in 1861, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Utrecht [UT] op 3 november 1862. 
  5.  Doodgeb. kind , geb. te Utrecht [UT] op 29 mei 1863. 
  6.  Maria Johanna , geb. in 1864, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Utrecht [UT] op 7 november 1867. 
  7.  Sophia Frederika Mathilda , geb. in 1868, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te Utrecht [UT] op 4 mei 1874. 
  8.   Jan Gijsbertus 412, geb. te Nijmegen [GE] op 23 november 1869, ovl. (24 jaar oud) te Utrecht [UT] op 21 mei 1894. 
  9.   Hendrik Otto 370,371,413, geb. te Nijmegen [GE] op 30 november 1872, ovl. (61 jaar oud) te Utrecht [UT] op 7 maart 1934, tr. (resp. 21 en ongeveer 36 jaar oud) (1) te Utrecht [UT] op 2 mei 1894 met Christina Anna Maria de Haas, dr. van Gerrit de Haas en Eva Konst, geb. te Utrecht [UT] in 1858, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) aldaar op 6 december 1922. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 53 en 49 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 6 januari 1926 met Hendrica Johanna Bakker, dr. van Marinus Pieter Bakker en Johanna Lobel, geb. te Utrecht [UT] op 1 maart 1876, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 26 februari 1955. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIaq.  Hendrika Louisa Kappers, dr. van Hendrik Christiaan Kappers en Louisa Catharina Sluyterman (XIah), geb. te Utrecht [UT] in 1856, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) aldaar op 22 september 1891, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Utrecht [UT] op 15 januari 1879 met Arnold Heesbeen, zn. van Adrianus Heesbeen en Willemina Christina Gevers, geb. te Hatert [GE] circa 1854, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Utrecht [UT] op 12 juni 1886. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Adriaan 421, geb. te Bergambacht [ZH] op 29 oktober 1878, ovl. (4 maanden oud) te Utrecht [UT] op 15 maart 1879. 
  2.   Wilhelmina Louise Hendrika 404,407,422, geb. te Utrecht [UT] op 4 januari 1880, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 8 juni 1958, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Utrecht [UT] op 27 mei 1903 met Albertus Hendrikus van den Berg, zn. van Albertus van den Berg en Sara Papendorp, geb. te Utrecht [UT] in 1879, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) aldaar op 18 juni 1943. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 64 en 65 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 17 mei 1944 met Gerrit Valkenburg, zn. van Gerrit Valkenburg en Adriana Smitskamp, geb. te Utrecht [UT] op 11 februari 1879, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 26 juni 1960. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jan Hendrik Christianus , geb. te Utrecht [UT] op 1 juni 1882, volgt XIIIav
  4.   Arnold Wilhelm Bernardus 405,408,409,427, geb. te Utrecht [UT] op 26 juni 1884, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 6 maart 1960, volgt XIIIaw

XIIIav.  Jan Hendrik Christianus Heesbeen, zn. van Arnold Heesbeen en Hendrika Louisa Kappers (XIIaq), geb. te Utrecht [UT] op 1 juni 1882, tr. (resp. 24 en 18 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18 juli 1906 met Johanna Adriana Visser, dr. van Gerrit Jacobus Visser en Gerarda Wilhelmina van Leeuwensteijn, geb. te Utrecht [UT] op 26 juli 1887. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Gerrit Jacobus , geb. te Utrecht [UT] in 1907, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 18 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 20 oktober 1927 met Willy de Graaf, dr. van Willem de Graaf en Anna Melchers, geb. te Amsterdam [NH] in 1909. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIaw.  Arnold Wilhelm Bernardus Heesbeen, zn. van Arnold Heesbeen en Hendrika Louisa Kappers (XIIaq), geb. te Utrecht [UT] op 26 juni 1884, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 6 maart 1960, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) (1) te Utrecht [UT] op 12 november 1913 met Johanna Gijsberta Vermaak, dr. van Gijsbertus Wilhelmus Vermaak en Johanna Jacoba van Boeschoten, geb. te Utrecht [UT] op 28 december 1885, ovl. (34 jaar oud) aldaar op 20 oktober 1920. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Doodgeb. kind , geb. te Utrecht [UT] op 20 oktober 1920. 
   Arnold Wilhelm Bernardus Heesbeen405,408,409,427, tr. (resp. 37 en 36 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 14 juli 1921 met Helena Aletta Bliek, dr. van Johannes Jacobus Bliek en Johanna Helena Mellie, geb. te Utrecht [UT] op 9 april 1885. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIar.  Johanna Catharina Kappers, dr. van Hendrik Christiaan Kappers en Louisa Catharina Sluyterman (XIah), geb. te Utrecht [UT] op 30 juli 1859, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Utrecht [UT] op 20 december 1882 met Anthonie Ernst Oudraad, zn. van Gerrit Oudraad (fortificatie-opzichter) en Maria Wilhelmina van Oosterom, geb. te Coevorden [DR] op 25 maart 1858, ovl. (61 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10 maart 1920. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan Hendrik C. , geb. te Utrecht [UT] in 1884, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 29 jaar oud) te Woerden [ZH] op 17 augustus 1916 met Maria Geertruida Peeters, dr. van Jacobus Johannes Franciscus Peeters en Berendina Lindeboom, geb. te Zwolle [GE] in 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Willemina , geb. te Utrecht [UT] in 1884, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) aldaar op 20 april 1884. 
  3.  Gerrit Jan , geb. te Utrecht [UT] op 11 augustus 1885. 

Xx.  Sara Jacoba Sluyterman, dr. van Daniel Sluyterman (IXn) (majoor) en Louise Christina Katwinkel, geb. te Hoorn [FR] op 15 oktober 1797, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) (1) te Hasselt [OV] op 1 juni 1818 met Jasper Schippers, zn. van Tijmen Schippers en Jannegje Buter, geb. te Hasselt [OV] op 2 oktober 1793. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Catharina Wilhelmina Abigael , geb. te Hasselt [OV] in 1819, naaister, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 27 jaar oud) te Hasselt [OV] op 12 augustus 1852 met Meindert ten Brink, zn. van Hendrikus Martinus ten Brink en Aaltje Schreur, geb. te Hasselt [OV] in 1825, zeevarende. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jannegje , geb. te Hasselt [OV] in 1823, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te avereest [OV] op 28 maart 1862, volgt XIai
  Sara Jacoba Sluyterman, tr. (resp. 29 en 34 jaar oud) (2) te Hasselt [OV] op 22 maart 1827 met Teunis Metzelaar, zn. van Teunis Metzelaar en Jannetje Teunebreijer, geb. te Dirksland [ZH] op 28 november 1792. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIai.  Jannegje Schippers, dr. van Jasper Schippers en Sara Jacoba Sluyterman (Xx), geb. te Hasselt [OV] in 1823, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te avereest [OV] op 28 maart 1862, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te avereest [OV] op 28 maart 1846 met Johan Frederik Verhezen, zn. van N.N. N.N. en Elisabeth Sophia Verhezen, geb. te Middelburg [ZE] in 1819. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Elizabeth , geb. te avereest [OV] in 1853, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Enschede [OV] op 13 december 1942, volgt XIIas
  2.  Sara Jacoba , geb. te avereest [OV] in 1861, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 8 januari 1862. 

XIIas.  Elizabeth Verhezen, dr. van Johan Frederik Verhezen en Jannegje Schippers (XIai), geb. te avereest [OV] in 1853, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Enschede [OV] op 13 december 1942, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 34 jaar oud) te Enschede [OV] op 7 februari 1884 met Johannes de Voer, zn. van Joseph de Voer en Franciska Maria Bluimers, geb. te Tubbergen [OV] in 1850, koopman, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Gennep [LI] op 1 juni 1916. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jansje Jacoba , geb. te Almelo [OV] in 1881, tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) te Enschede [OV] op 24 oktober 1901, (gesch. op 17 juni 1924) met Menne Kramer, zn. van N.N. N.N. en Aiske Kramer, geb. te Grootegast [GR] in 1881. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Franciscus , geb. te Lonneker [OV] in 1884, logementhouder, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Enschede [OV] op 14 augustus 1935, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 17 jaar oud) te Oldenzaal [OV] op 12 april 1906 met Anna Maria van den Berg, dr. van Johan Ernst van den Berg en Johanna Frederika Rouwen, geb. te Goor [OV] in 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Johan Frederik , geb. te Enschede [OV] in 1888, koopman, tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Enschede [OV] op 26 mei 1910 met Maria Battels, dr. van Friederich Battels (muzikant) en Willemina Catharina Schaffer, geb. te Enschede [OV] in 1888. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Elisabeth , geb. te Lichtenvoorde [GE] in 1890, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Enschede [OV] op 11 april 1912 met Herman Gradus Marinus Jan Rillman, zn. van Paul Anton Rillman (huisschilder) en Johanna Antonia Wiggers, geb. te Enschede [OV] in 1889, arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Enschede [OV] op 18 mei 1922 met Marinus Karel Johan Lodewijk ten Voorde, zn. van Gerrit Jan ten Voorde en Johanna Elisabeth Rillman, geb. te Enschede [OV] in 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Willemina Catharina , geb. te Enschede [OV] in 1893, tr. met Johannes Petrus Baars, zn. van Theodorus Baars en Catharina Bollen, geb. te Doesburg [GE] in 1893. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIg.  Jacob Becker, zn. van Floris Becker (VIh) (advocaat/rentmeester van het convent van Sint Paulus en Costbroek) en Maria de Vrij, ged. te Utrecht [UT] op 2 augustus 1694, ovl. (60 jaar oud) te Stevensweert [LI], begr. op 29 maart 1755, tr. (1) met Sara Spiering, dr. van mr. Willem Hendrik Spiering en Sara Maria van der Bergh, geb. te Nijmegen [GE] op 5 juli 1707, ovl. (76 jaar oud) te Ijsselstein [UT] op 2 juni 1784. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  FranÁois Ewoud , geb. in 1735, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1795. 
  2.  Jacoba , geb. in 1742, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1802. 
  3.  Hendrik , ovl. in 1752, begr. te Stevensweert [LI] in 1752. 
  4.  Flora , ovl. in 1754, begr. te Stevensweert [LI] in 1754. 
  5.  Wilhelmina Sara Maria
  6.  Cornelis Carel
   Jacob Becker321, tr. (2) met Merrichie van Pylsweert
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vd.  Adriaen Florisz Raap, zn. van Floris Adriaansz Raap (IVa) (lakenkoper) en Catharina Jacobsdr. Verhulst, ged. te Amsterdam [NH] op 7 september 1631, ovl. (70 jaar oud) te Gorinchem [ZH], begr. aldaar op 28 augustus 1702, otr. te Amsterdam [NH] op 19 november 1661, tr. (resp. ongeveer 30 en 26 jaar oud) op 6 december 1661 met Sophia Davidsdochter (Fijken) de Vries, dr. van David Davidsz de Vries (zeilmaker) en Teunken Frans des Plancques, geb. te Gorinchem [ZH] I 1635, ged. Hervormd aldaar op 22 februari 1635, ovl. (65 jaar oud) aldaar op 2 september 1700. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.   Cathrina 140, ged. te Amsterdam [NH] op 17 september 1662. 
  2.   Floris Adriaansz 433,119,434,435,137,138,145,144,436,437,438,439,440,441,442,443, ged. te Gorinchem [ZH] op 6 november 1663, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Loenen a/d Vecht [UT] op 20 februari 1737, volgt VIi
  3.   Pieter Adriaansz 120,144,436, geb. te Gorinchem [ZH] op 6 maart 1665, ged. aldaar op 6 maart 1665, ovl. (minstens 38 jaar oud) aldaar na 1704. 
  4.   Anthonetta Adriaansdr 121, geb. te Gorinchem [ZH] I 1666, ged. aldaar op 30 april 1666, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 22 mei 1666. 
  5.   David Adriaansz 122, ged. te Gorinchem [ZH] op 6 april 1667, ovl. (4 jaar oud) aldaar I 1672. 
  6.   Catharina Adriaansdr 123, ged. te Gorinchem [ZH] op 6 juni 1668, ovl. (31 jaar oud) aldaar I 1700, begr. op 26 augustus 1700. 
  7.   Anthony Adriaansz 128,144,444,445,442, ged. te 's-Gravenhage [ZH] op 28 september 1670, ovl. (minstens 67 jaar oud) te Bordeaux [33, Frankrijk] na 1738, volgt VIj
  8.   Adriaan Adriaansz 446,447,448,449,450,451,452,453,130,454,455,144,456,457,458,459,438,439,460,440,461, ged. te 's-Gravenhage [ZH] op 22 november 1671, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Gorinchem [ZH] in oktober 1749, volgt VIk
  9.   Francois Adriaansz 132,144,462, ged. te Gorinchem [ZH] op 8 mei 1674, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) circa 1730. 
  10.   Sophia Adriaansdr 134, ged. te Gorinchem [ZH] op 13 september 1676. 
  11.   Anna Adriaansdr 135, ged. te Gorinchem [ZH] op 14 januari 1678, ovl. (6 maanden oud) aldaar R augustus 1678. 

VIi.  Floris Adriaansz Raap, zn. van Adriaen Florisz Raap (Vd) en Sophia Davidsdochter (Fijken) de Vries, ged. te Gorinchem [ZH] op 6 november 1663, Medicine dokter, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Loenen a/d Vecht [UT] op 20 februari 1737, begr. te Vreeland [UT] op 27 februari 1737, relatie (1) met Hendreyntje Jans, geb. circa 1670, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) circa 1736. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.   Adrianus Floris 463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478, geb. op 7 februari 1709, ovl. (88 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 24 september 1797, volgt VIIh
   Floris Adriaansz Raap433,119,434,435,137,138,145,144,436,437,438,439,440,441,442,443, tr. (2) met Trijntje Sybes, geb. R 1680, ovl. (60 jaar oud) R 1740. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIh.   Adrianus Floris Raap, zn. van Floris Adriaansz Raap (VIi) (Medicine dokter) en Hendreyntje Jans, geb. op 7 februari 1709, Mr. pruikemaker, ovl. (88 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 24 september 1797, begr. aldaar op 2 oktober 1797, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 44 jaar oud) (1) in 1730 met Anna Catharina Hendrix (Siardis, Anna Catrijn479) Wiersma, dr. van Martsen (Siardis) , ged. te Wirdum [FR] op 25 januari 1685, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Leeuwarden [FR] circa januari 1751, begr. aldaar op 24 januari 1751. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Anna Catharina Hendrix (Siardis) Wiersma479,480,481,482,467,483,484,468,485, dr. van Martsen (Siardis) , otr. (1) te Leeuwarden [FR] op 23 juli 1718, tr. (ongeveer 33 jaar oud) te Goutum [FR] op 30 oktober 1718, kerk.huw. aldaar op 30 oktober 1718 met Jacobus Chaban, zn. van Reinier Chaban (mr. pruikmaker) en Catharine la Place
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Reijnier 480, ged. te Amsterdam [NH] op 19 juni 1715. 
  2.   Hendricus 481, ged. te Amsterdam [NH] op 31 oktober 1716. 
  3.   Trijntje 482, ged. te Amsterdam [NH] op 10 november 1717. 
  4.  Jacoba , ged. te Leeuwarden [FR] op 27 september 1719. 
  5.  Magdalena , ged. te Leeuwarden [FR] op 4 november 1725. 
  6.  Maria , ged. te Leeuwarden [FR] op 6 februari 1729. 
   Adrianus Floris Raap463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478, otr. (2) te Leeuwarden [FR] op 28 april 1752, tr. (resp. 43 en 29 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 15 mei 1752, kerk.huw. aldaar op 14 mei 1752 met Rinske Sybrens Faber, geb. op 31 oktober 1722, ovl. (82 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 24 oktober 1805, begr. aldaar op 30 oktober 1805. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.   Agatha Wilhelmina 471, geb. te Leeuwarden [FR] op 14 januari 1753, ged. aldaar op 17 januari 1753. 
  2.   Sybren 472, geb. te Leeuwarden [FR] op 14 januari 1753, ged. aldaar op 17 januari 1753, ovl. (13 dagen oud) aldaar op 27 januari 1753, begr. aldaar op 28 januari 1753. 
  3.   Aggaeus 473, geb. te Leeuwarden [FR] in juni 1754, ged. aldaar op 26 juni 1754, ovl. (31 dagen oud) aldaar in juli 1754, begr. aldaar op 10 juli 1754. 
  4.   Gertie 474,488,489,490,491,492,493,494,495, geb. te Leeuwarden [FR] in juni 1755, ovl. (71 jaar oud) aldaar op 10 augustus 1826, volgt VIIIi
  5.   Henricus Adrianus 496,497,498,499,500,501,475,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512, geb. te Leeuwarden [FR] op 18 juli 1757, ovl. (69 jaar oud) te Dantumawoude [FR] op 15 september 1826, volgt VIIIj
  6.   Sybren 476,513, geb. te Leeuwarden [FR] op 4 februari 1759, ged. aldaar op 11 februari 1759, ovl. (18 jaar oud) aldaar in mei 1777, begr. aldaar op 15 mei 1777. 
  7.   Doetje 477,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524, geb. te Leeuwarden [FR] op 7 januari 1762, ovl. (45 jaar oud) aldaar op 1 januari 1808, volgt VIIIk

VIIIi.  Gertie Raap, dr. van Adrianus Floris Raap (VIIh) (Mr. pruikemaker) en Rinske Sybrens Faber, geb. te Leeuwarden [FR] in juni 1755, ged. aldaar op 9 juli 1755, ovl. (71 jaar oud) aldaar op 10 augustus 1826, otr. te Leeuwarden [FR] op 18 juli 1788, tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 3 augustus 1788, kerk.huw. aldaar op 3 augustus 1788 met Johannes Felkers, zn. van Johannes Adolf Felkers en Nieske Gerrijts, geb. te Leeuwarden [FR] op 13 januari 1758, ged. aldaar op 13 januari 1758, ovl. (59 jaar oud) aldaar op 11 september 1817. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Rinske Johannes , geb. te Ijlst [FR] op 20 juli 1789, ovl. (80 jaar oud) te Harlingen [FR] op 21 oktober 1869, volgt IXo
  2.   Sybren (Sijbren533) 531,532,533,491, geb. te Harlingen [FR] op 22 september 1790, ovl. (54 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 27 december 1844, volgt IXp
  3.   Nieske 492, geb. te Harlingen [FR] op 28 augustus 1792, ged. aldaar op 11 september 1792, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 2 oktober 1794. 
  4.   Nieske 534,493, geb. te Leeuwarden [FR] op 2 oktober 1794, ged. aldaar op 19 oktober 1794, ovl. (65 jaar oud) aldaar op 9 mei 1860. 
  5.   Adriana Flora 535,536,537,494, geb. te Stavoren [FR] op 16 juli 1798, ovl. (27 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 20 augustus 1825, volgt IXq

IXo.   Rinske Johannes Felkers (Velkes526, Velkers528), dr. van Johannes Felkers en Gertie Raap (VIIIi), geb. te Ijlst [FR] op 20 juli 1789, ged. aldaar op 9 augustus 1789, ovl. (80 jaar oud) te Harlingen [FR] op 21 oktober 1869, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 8 april 1810 met Willem Johannes Jager, zn. van Johannes Willems Jager en Trijntje Jakles Donia, geb. te Harlingen [FR] op 5 februari 1785, ged. Nederlands Hervormd aldaar op 6 maart 1785, slager, ovl. (64 jaar oud) te Harlingen [FR] op 7 oktober 1849. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.   Sybrandus Willems 540, geb. te Harlingen [FR] op 9 april 1812, volgt Xy
  2.   Jacobus Willems 541, geb. te Harlingen [FR] op 22 oktober 1813, volgt Xz
  3.   Geertruyda Willems 542,543,544,545, geb. te Harlingen [FR] op 15 oktober 1815, volgt Xaa
  4.   Trijntje Willems 528,546,547, geb. te Harlingen [FR] op 18 juli 1818, ovl. (42 jaar oud) op 15 september 1860, volgt Xab
  5.   Johannes Willems 527,529,548, geb. te Harlingen [FR] op 6 juni 1820, volgt Xac
  6.  Baukje , geb. te Harlingen [FR] op 12 januari 1823, ovl. (92 jaar oud) aldaar op 8 maart 1915. 
  7.  Adrianus , geb. te Harlingen [FR] op 25 september 1824, ovl. (4 jaar oud) aldaar op 17 december 1828. 
  8.  Dirk , geb. te Harlingen [FR] op 18 augustus 1826, ovl. (21 jaar oud) aldaar op 20 april 1848. 
  9.  Rinske Sybrandus , geb. te Harlingen [FR] op 3 februari 1834, ovl. (4 dagen oud) aldaar op 7 februari 1834. 

Xy.  Sybrandus Willems Jager, zn. van Willem Johannes Jager (slager) en Rinske Johannes Felkers (IXo), geb. te Harlingen [FR] op 9 april 1812, vleeshouwer, tr. (resp. 21 en ongeveer 20 jaar oud) te Harlingen [FR] op 6 maart 1834 met Ybeltje Feddes Buisman, dr. van Fedde Buisman en Anna Anthonys Volkhiemer, geb. in 1814, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Harlingen [FR] op 2 augustus 1881. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Rinske , geb. te Harlingen [FR] op 2 februari 1834, ovl. (5 dagen oud) aldaar op 7 februari 1834. 
  2.   Willem Sybrandus 549, geb. te Harlingen [FR] op 8 januari 1835, ovl. (46 jaar oud) op 8 april 1881. 
  3.  Fedde , geb. te Harlingen [FR] op 31 december 1835, volgt XIaj
  4.  Klaas , geb. op 16 november 1837, volgt XIak

XIaj.  Fedde Jager, zn. van Sybrandus Willems Jager (Xy) (vleeshouwer) en Ybeltje Feddes Buisman, geb. te Harlingen [FR] op 31 december 1835, tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 6 november 1861 met Cornelia Helena Janse, dr. van Leendert Janse (timmerman) en Geertje Buisman, geb. te Amsterdam [NH] in 1839. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Geertruida Helena , geb. te Harlingen [FR] op 24 maart 1863. 
   Cornelia Helena Janse550, dr. van Leendert Janse (timmerman) en Geertje Buisman, tr. (resp. ongeveer 38 en 44 jaar oud) (2) te Harlingen [FR] op 14 juni 1877 met Hessel van der Vorm, zn. van Elias van der Vorm en Tettje Hessels Tigchelaar, geb. te Harlingen [FR] op 4 mei 1833, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) in 1915. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIak.  Klaas Jager, zn. van Sybrandus Willems Jager (Xy) (vleeshouwer) en Ybeltje Feddes Buisman, geb. op 16 november 1837, vleeshouwer, tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Den Helder [NH] op 5 september 1861 met Johanna Hermina Meerens, dr. van Matthijs Meerens (sjouwerman/bewaarder bij marine) en Petronella Hermina Wiedeman, geb. te Den Helder [NH] in 1835. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Ferdinand , geb. te Harlingen [FR] op 1 november 1864. 

Xz.  Jacobus Willems Jager, zn. van Willem Johannes Jager (slager) en Rinske Johannes Felkers (IXo), geb. te Harlingen [FR] op 22 oktober 1813, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Harlingen [FR] op 10 juli 1839 met Margjen Roelofs Nolles, dr. van Roelof Tjeerds Nolles (kapitein van kofschip Tromp) en Jeltje Dirks Noorderwerf, geb. te Woudsend [FR] op 9 juli 1815. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Willem , geb. te Harlingen [FR] op 2 november 1840, tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 11 november 1869 met Sijke Rikkers, dr. van Frans Gerrits Rikkers (suppoost) en Antje Jans van Glinstra, geb. te Harlingen [FR] op 13 september 1837. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Joltje 541, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 2 april 1843, tr. (resp. 32 en ongeveer 36 jaar oud) te Wymbritseradeel [FR] op 3 juli 1875 met Luitzen Verwer, zn. van Tymen Luitzens Verwer en Ytje Willems Pot, geb. te Wymbritseradeel [FR] in 1839. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xaa.  Geertruyda Willems Jager, dr. van Willem Johannes Jager (slager) en Rinske Johannes Felkers (IXo), geb. te Harlingen [FR] op 15 oktober 1815, baker, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Harlingen [FR] op 7 januari 1836 met Hans Willem Lijn, zn. van Willem Anskes Lijn en Trijntje Ymes Bouman, geb. te Workum [FR] op 16 augustus 1813. 
 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 
  1.   Willem Ansko 544, geb. te Harlingen [FR] op 8 augustus 1837, volgt XIal
  2.   Rinske 555, geb. te Harlingen [FR] op 2 maart 1839, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 1 december 1919, volgt XIam
  3.  Hans Willem , geb. te Harlingen [FR] op 4 augustus 1843. 
  4.   Hijlke 542,543,556,557, geb. te Harlingen [FR] op 4 september 1844, ovl. (66 jaar oud) te Warffum [GR] op 3 januari 1911, volgt XIan
  5.  Trijntje , geb. te Harlingen [FR] op 31 oktober 1845. 
  6.  Trijntje , geb. te Harlingen [FR] op 12 februari 1847. 
  7.  Hans Willem , geb. en ovl. te Harlingen [FR] op 1 maart 1848 (doodgeb.). 
  8.  Geertruyda , geb. te Harlingen [FR] op 24 maart 1849, volgt XIao
  9.  Trijntje , geb. te Harlingen [FR] op 21 april 1850. 
  10.  Hans Willem , geb. te Harlingen [FR] op 21 april 1850 (doodgeb.). 
  11.  Sjouwkje , geb. te Harlingen [FR] op 21 juli 1851. 
  12.  Johannes , geb. te Harlingen [FR] op 14 maart 1853. 
  13.  Johannes , geb. te Harlingen [FR] op 27 mei 1854. 
  14.   Yme 545, geb. te Harlingen [FR] op 13 november 1855, opperman, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) op 19 april 1882 met Maria Antonetta Verweij, dr. van Gerrit Verweij (werkman, melkslijter) en Maria Kwast, geb. te Amsterdam [NH] in 1856, dienstbode. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  15.  Trijntje , geb. te Harlingen [FR] op 15 december 1856. 

XIal.  Willem Ansko Lijn, zn. van Hans Willem Lijn en Geertruyda Willems Jager (Xaa) (baker), geb. te Harlingen [FR] op 8 augustus 1837, matroos, tr. (resp. 39 en ongeveer 32 jaar oud) te Harlingen [FR] op 26 oktober 1876 met Wilhelmina Kueter, dr. van Klaas Kuter (ook Keuter/kueter) (schippersknecht) en Annegien Meulink, geb. te Hasselt [OV] in 1844. 
 Uit dit huwelijk 6 dochters: 
  1.  Wilhelmina Lucia Geertruida , geb. te Amsterdam [NH] op 20 november 1877, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 18 oktober 1878. 
  2.  Wilhelmina Geertruida , geb. te Amsterdam [NH] op 26 maart 1879, ovl. (54 jaar oud) te Arnhem [GE] op 3 september 1933, tr. (resp. 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 15 november 1900 met Johannes Harms, zn. van Derk Harms (machinist, milicien) en Henrika Schuurman, geb. te Amsterdam [NH] in 1874, vuurstoker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Annigje Klazina , geb. te Amsterdam [NH] op 20 mei 1880, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 19 november 1902 met Marinus Balt, zn. van Jan Balt (smid/spoorwegbeamte) en Gerritje Bos (dienstmeid), geb. te Barneveld [GE] in 1878, werkman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johanna Trijntje , geb. te Amsterdam [NH] op 24 mei 1883. 
  5.  Lieuwkje , geb. te Amsterdam [NH] op 24 mei 1883, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1963, tr. met Hendrik Kleekamp. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  6.  Maria Antoinette , geb. te Amsterdam [NH] in 1886, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 24 augustus 1905 met Pieter Jacobus Becker, zn. van Pieter Jacobus Becker (kelner) en Dorothea Willemina van Dongen, geb. te Amsterdam [NH] in 1880. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIam.  Rinske Lijn, dr. van Hans Willem Lijn en Geertruyda Willems Jager (Xaa) (baker), geb. te Harlingen [FR] op 2 maart 1839, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 1 december 1919, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Harlingen [FR] op 11 oktober 1866 met Anne Toeter, zn. van Hendrikus Johannes Toeter en Albertje Annes van der Heide, geb. te Bolsward [FR] op 2 oktober 1843, metselaar/karrenverhuurder, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 15 februari 1929. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Hans Willem , geb. te Harlingen [FR] op 13 augustus 1866, werkman, tr. (resp. 26 en ongeveer 34 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 28 december 1892 met Wilhelmina Verweij, dr. van Gerrit Verweij (werkman, melkslijter) en Maria Kwast, geb. te Amsterdam [NH] in 1858. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Henderikus , geb. te Harlingen [FR] op 7 augustus 1867, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 14 januari 1868. 
  3.  Geertruida , geb. te Harlingen [FR] op 12 oktober 1868, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 30 augustus 1870. 
  4.  Willem Ansko , geb. te Harlingen [FR] op 6 augustus 1870. 
  5.  Hendrikus , geb. te Harlingen [FR] op 15 augustus 1872. 
  6.  Johanna , geb. te Amsterdam [NH] in 1875, volgt XIIat
  7.   Willem Anske 555, geb. te Amsterdam [NH] in 1881, volgt XIIau
  8.  Anne , geb. te Nieuwer-Amstel [NH] in 1884, volgt XIIav

XIIat.  Johanna Toeter, dr. van Anne Toeter (metselaar/karrenverhuurder) en Rinske Lijn (XIam), geb. te Amsterdam [NH] in 1875, tr. (resp. ongeveer 19 en 20 jaar oud) (1) te Amsterdam [NH] op 9 mei 1894 met Cornelis Hof, zn. van Uiltje Berends Hof en Grietje van Putten, geb. te Lemsterland [FR] op 26 januari 1874, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) circa 1898. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Johanna Toeter, tr. (resp. ongeveer 24 en 23 jaar oud) (2) te Amsterdam [NH] op 7 juni 1899, (gesch. te Amsterdam [NH] op 5 juli 1912) met Petrus Jozephus van Sante, zn. van Jacob van Sante (houtzager) en Trijntje de Nijs, geb. te Anna Paulowna [NH] op 28 juli 1875, Rooms Katholiek, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 6 augustus 1919. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Willem , geb. te Amsterdam [NH] op 10 januari 1908, ovl. (76 jaar oud) aldaar op 25 januari 1984, volgt XIIIax
  Johanna Toeter, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 37 jaar oud) (3) te Amsterdam [NH] op 4 juni 1913 met Willem Croese, zn. van Jacobus Willem Croese (bediende) en Henriette Poulina van Swinderen (dienstbaar), geb. te Nieuwer-Amstel [NH] in 1876, huisschilder. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIax.  Willem van Sante, zn. van Petrus Jozephus van Sante en Johanna Toeter (XIIat), geb. te Amsterdam [NH] op 10 januari 1908, ged. Nederlands Hervormd aldaar, musicus/zanger, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 25 januari 1984, tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) (1) te Amsterdam [NH] op 26 januari 1938, (gesch. te Amsterdam [NH] op 23 april 1946) met Aukje Visser, geb. te Leeuwarden [FR] op 23 september 1905, ovl. (86 jaar oud) aldaar op 1 oktober 1991. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Aukje Visser, tr. (2) met Klaas Jan van den Dulk
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Willem van Sante, tr. (resp. 38 en 37 jaar oud) (2) te Amsterdam [NH] op 18 juli 1946 met Margaretha Hogenbirk, dr. van Gerrit Jan Hogenbirk (diamantbewerker) en Catharina Fabre (wever), geb. te Amsterdam [NH] op 9 september 1908, ovl. (90 jaar oud) aldaar op 20 november 1998. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ingrid Catharina , geb. te Amsterdam [NH] op 21 januari 1945, ged. Nederlands Hervormd aldaar, leerkracht openbare basisschool J.P. Coen te Amsterdam, ovl. (56 jaar oud) op 7 augustus 2001, tr. (27 jaar oud) op 19 september 1972 met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  Margaretha Hogenbirk, dr. van Gerrit Jan Hogenbirk (diamantbewerker) en Catharina Fabre (wever), tr. (2) met Eugene Adolphus Weijnschenk
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIau.  Willem Anske Toeter, zn. van Anne Toeter (metselaar/karrenverhuurder) en Rinske Lijn (XIam), geb. te Amsterdam [NH] in 1881, sigarenmaker, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 18 jaar oud) (1) te Amsterdam [NH] op 22 juli 1903, (gesch. op 28 oktober 1921) met Willemina de Lange, dr. van Hendrik de Lange (werkman, milicien, metselaar) en Sophia Harmsen, geb. te Amsterdam [NH] in 1885. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Anne , geb. te Amsterdam [NH] in 1904, schipper, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 6 december 1928 met Wiegertje Hagen, dr. van Jan Hagen (werkman) en Jantje Mastenbroek, geb. te Amsterdam [NH] in 1908. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Willemina de Lange555, dr. van Hendrik de Lange (werkman, milicien, metselaar) en Sophia Harmsen, tr. (2) met Anne Toeter, zn. van Anne Toeter (metselaar/karrenverhuurder) en Rinske Lijn (XIam) (zie XIIav). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Willem Anske Toeter555, tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 43 jaar oud) (2) te Amsterdam [NH] op 17 april 1929 met Elisabeth Verhuizen, dr. van Henri Verhuizen (machinist, stoker marine) en Dieuwertje Grin, geb. te Den Helder [NH] in 1886. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Elisabeth Verhuizen558, dr. van Henri Verhuizen (machinist, stoker marine) en Dieuwertje Grin, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Velsen-Noord [NH] op 4 november 1909, (gesch. te Velsen-Noord [NH] op 30 april 1925) met Cornelis Johannes Koopman, zn. van Aris Pieterszoon Koopman en Catharina Hendrika Brouwer, geb. te Den Helder [NH] circa 1884, visknacht. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIav.  Anne Toeter, zn. van Anne Toeter (metselaar/karrenverhuurder) en Rinske Lijn (XIam), geb. te Nieuwer-Amstel [NH] in 1884, scheepssmid/vuurstoker, tr. (resp. ongeveer 24 en 25 jaar oud) (1) te Amsterdam [NH] op 26 februari 1908, (gesch. op 15 april 1919) met Cornelia Prins, dr. van Hendrik Prins en Geertje Edelenbosch, geb. te Den Helder [NH] op 9 september 1882, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 8 november 1952. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Doodgeb. zoon , geb. te Den Helder [NH] op 3 juli 1909. 
  Cornelia Prins, dr. van Hendrik Prins en Geertje Edelenbosch, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) (1) te Amsterdam [NH] op 7 oktober 1903 met Jan Meijlink, geb. te Amsterdam [NH] op 17 mei 1878, ovl. (27 jaar oud) aldaar op 2 februari 1906. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Pieter , geb. te Amsterdam [NH] op 2 augustus 1904, otr. te Den Helder [NH] op 18 mei 1933, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Den Helder [NH] op 26 mei 1933 met Aafje van Teulingen, geb. te Anna Paulowna [NH] op 13 februari 1907. Uit dit huwelijk een kind. 
  2.  Johanna , geb. te Amsterdam [NH] op 1 juni 1906, tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) te Den Helder [NH] op 23 oktober 1924 met Berend Jan Starink, zn. van Berend Jan Starink en Johanna Hendrika Bax, geb. te Zutphen [GE] op 29 oktober 1900. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cornelia Prins, tr. (resp. 37 en ongeveer 45 jaar oud) (3) te Den Helder [NH] op 28 mei 1920 met Klaas Veenstra, zn. van Gerrit Veenstra en Aaltje Knip, geb. te Den Helder [NH] circa 1875, zeevisser. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Anne Toeter, tr. (2) met Willemina de Lange555 (zie XIIau). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Willemina de Lange555, tr. (1) met Willem Anske Toeter555 (zie XIIau). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Anne , geb. te Amsterdam [NH] in 1904, schipper, tr. met Wiegertje Hagen, dr. van Jan Hagen (werkman) en Jantje Mastenbroek (zie XIIau). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIan.   Hijlke Lijn, zn. van Hans Willem Lijn en Geertruyda Willems Jager (Xaa) (baker), geb. te Harlingen [FR] op 4 september 1844, spoorwegwerker/venter, ovl. (66 jaar oud) te Warffum [GR] op 3 januari 1911, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) (1) te Harlingen [FR] op 1 juni 1865 met Siebregje (Sijbrigje556) Zoethout, dr. van Sytze Zoethout en Joukjen van der Wey, geb. te Sneek [FR] op 7 oktober 1841, ovl. (29 jaar oud) te Westerbroek [GR] op 27 juni 1871. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.   Joukje 556,561,557,562, geb. te Menaldumadeel [FR] op 13 april 1866, ovl. (79 jaar oud) te Assen [DR] op 26 mei 1945, volgt XIIaw
  2.  Geertruida , geb. te Hoogezand [GR] in 1869, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Groningen [GR] op 1 juli 1873. 
   Hijlke Lijn542,543,556,557, tr. (beiden 27 jaar oud) (2) te Wildervank [GR] op 18 mei 1872 met Harmina Haak, dr. van Engel Herkes Haak (werkman; scheepjager; brugwachter) en Roelfien Hendriks Mulder, geb. te Wildervank [GR] op 18 december 1844, ovl. (52 jaar oud) te Assen [DR] op 1 maart 1897. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hans , geb. te Loon [DR] op 31 oktober 1884, klerk, ovl. (20 jaar oud) te Assen [DR] op 17 april 1905. 
   Hijlke Lijn542,543,556,557, tr. (resp. 60 en ongeveer 43 jaar oud) (3) op 12 november 1904 met Hilje Naarding, dr. van Tiemen Naarding (rijksambtenaar) en Janna Eleng (naaister), geb. te Warffum [GR] in 1861, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) aldaar op 7 januari 1931. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIaw.  Joukje Lijn, dr. van Hijlke Lijn (XIan) (spoorwegwerker/venter) en Siebregje Zoethout, geb. te Menaldumadeel [FR] op 13 april 1866, ovl. (79 jaar oud) te Assen [DR] op 26 mei 1945, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (1) te Assen [DR] op 14 november 1888 met Cornelis Hogenbirk, zn. van Johannes Hogenbirk (arbeider) en Wilhelmina Christina Bodenstaff (spoorwegwachteres), geb. te Assen [DR] op 27 januari 1863, ovl. (29 jaar oud) aldaar op 28 maart 1892. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Wilhelmina Christina 561, geb. te Assen [DR] op 30 oktober 1890, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 7 oktober 1973, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) op 22 mei 1918 met Wicher Harsevoort, zn. van Bartinus Harsevoort en Trijntje Eizema, geb. te Assen [DR] op 1 september 1889, ovl. (67 jaar oud) aldaar op 14 februari 1957. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.   Cornelis 562, geb. te Assen [DR] op 22 september 1892, ovl. (44 jaar oud) aldaar op 27 augustus 1937, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Assen [DR] op 30 maart 1921 met Cornelia Schoonwagen, dr. van Cornelis Schoonwagen (sigarenmaker) en Catharina van Brederode, geb. te Hoorn [FR] op 15 maart 1895, ovl. (70 jaar oud) te Assen [DR] op 1 november 1965. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
   Joukje Lijn556,561,557,562, tr. (resp. 52 en ongeveer 50 jaar oud) (2) te Assen [DR] op 6 februari 1919 met Roelof Lamberts, zn. van Lambert Lamberts en Willemtje Paas, geb. te Assen [DR] in 1869, cafťhouder, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Assen [DR] op 22 mei 1920. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIao.  Geertruyda Lijn, dr. van Hans Willem Lijn en Geertruyda Willems Jager (Xaa) (baker), geb. te Harlingen [FR] op 24 maart 1849, tr. (resp. 27 en ongeveer 31 jaar oud) te Harlingen [FR] op 5 oktober 1876 met Georgius Josephus Blatter, zn. van Hans Jacob Blatter en Johanna Holland, geb. te 's-Gravenhage [ZH] in 1845, nachtwaker/werkman. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johannes Jacobus , geb. te Harlingen [FR] op 24 maart 1877. 
  2.  Johanna Geertruida , geb. te Amsterdam [NH] in 1883, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 27 februari 1907 met Arie Frederik Bravenboer, zn. van Abraham Bravenboer (boekhouder, ambtenaar, spoorwegambtenaar) en Derkje van Eijsselsteijn, geb. te Zwolle [GE] in 1886, kruidenier. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Renske 563, geb. te Amsterdam [NH] in 1886, volgt XIIax

XIIax.  Renske Blatter, dr. van Georgius Josephus Blatter (nachtwaker/werkman) en Geertruyda Lijn (XIao), geb. te Amsterdam [NH] in 1886, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 8 januari 1908 met Franciscus Jacobus Schram, zn. van Franciscus Jacobus Schram (werkman, pakhuisknecht) en Frederika